GENESIS – REEKS NO 6: Noag

Message from . April 15, 2018. Category: Genesis Reeks
Download Download

GENESIS – SERIES NR 6: Noah

Message from . April 14, 2018. Category: Genesis Series
Download

GENESIS – REEKS NO 5: Henog

Message from . April 8, 2018. Category: Genesis Reeks
Download Download

 

Wie is Ons?

Tafelberg Nederduitse Gereformeerde Kerk is ‘n middestadsgemeente te Kaapstad aan die voet van die wêreldbekende Tafelberg.

Ons doel met hierdie webblad is om ‘n groter groep lesers te bereik met die boodskap van Jesus Christus. Ons doelwit as gemeente is om in alles wat ons doen die liefde van Christus te uit leef.

Wat ons Glo

Tafelberg gemeente streef daarna om ‘n Bybelse kerk te wees. En dus ‘n gereformeerde kerk. Die begrip gereformeerd verwys na die groot Reformasie in die 16de eeu toe die Here manne soos Maarten Luther en Johannes Calvyn opgerig het om die kerk terug te lei na die Woord.

Die kerk het ge-re-formeer – dus teruggekeer na die wortels van die eerste apostoliese kerk. Om gereformeerd te wees beteken dus om Bybels te wees in die volle sin van die woord. Dit wil Tafelberg gemeente ten alle koste wees en bly. Wat ons glo is dus wat die Bybel sê. Ons glo die Bybel as gesaghebbende onfeilbare Woord van God wat in alles absoluut foutloos is. Hierdie geloof word verwoord in die Nederlandse Geloofsbelydenis, Heidelbergse Kategismus en Dordtse Leerreëls – die drie belydenisskrifte wat ons onderskryf.

Getuienis

Aan die hand van Handelinge 1:8: sal ons Sy getuies wees in Jerusalem, sowel as Judea, sowel as Samaria tot by die uithoeke van die aarde. Al is Tafelberg Gemeente klein, het ons groot erns met die uitdra van die Evangelie van Jesus Christus buite die mure van ons gemeente. Meer inligting oor ons bedieninge onder ‘Raak Betrokke’.

Woord in Klank

Content for Woord in Klank