Ondersteuning van Pattaya International Kerk in Thailand (sien asseblief ook foto’s elders)

Pattaya International kerk (PIC) is geleë in die Stad van Pattaya in die golf van Thailand. Die kerk was in 1987 geplant deur Jack en Glad Martin, Suidelike Baptiste sendelinge uit die VSA. Dit is die oudste Protestants Engelstalige gemeente in Pattaya.

Sedert 2002 word PIC gelei deur Daniel Krynauw. Daniel en Marina Krynauw is van Kaapstad en dien reeds sedert 1995 in Pattaya as voltydse sendelinge. Hul seun, Daniel, is ‘n student by Chulalongkorn Universiteit in Bangkok.

Afgesien van hul pastorale pligte by PIC doen die Krynauw’s ook hul dag tot dag sendingwerk onder die Thai-bevolking, deur middel van ‘n verskeidenheid bedieninge. PIC is voortdurend sterk gefokus op die verkondiging van die evangelie van Christus, met woord en daad.

PIC bied dus talle uitreik-geleenthede aan diegene wat die kerk bywoon. Betrokkenheid by sulke aktiwiteite is heeltemal vrywillig en in gehoorsaamheid aan hul goddelike roeping. Die werklikheid wat PIC in die gesig staar in Thailand is dat die oorgrote meerderheid van alle Thai mense, sal in alle waarskynlikheid nooit die oewers van hierdie nasie verlaat nie. Die woord van God moet dus hier bedien word.

Minder as 1% van die totale Thai bevolking kan tans geklassifiseer word as Christene. Dit is PIC se voortdurende strewe om Christus bekend te maak onder die Thai bevolking. PIC poog om die bevolking te bereik deur die medium van gratis Engelse taal-onderrig asook handewerk klasse, op die perseel van die gemeente.

In 2005 het PIC ook begin met ‘n kerk- plant poging op Koh SiChang eiland, en op 26 Maart 2006 is die eerste diens daar gehou. PIC werk ten nouste saam met hierdie eiland gemeente. Hulp vind plaas op ‘n wye verskeidenheid maniere, insluitend, onder andere, finansiële bystand ten opsigte van die kerk huur en die Thai pastoor se salaris.

Pastoor Daniël preek van tyd tot tyd op die eiland, en hou ook Bybel studies en gebedsbyeenkomste. Marina is ten nouste betrokke by die kinders se bediening by Koh SiChang kerk, deur die aanbied van aktiwiteite vir die eiland se kinders by die kerk en ook die verskaffing van handwerk. materiaal en lesse. Ons prys die Here vir die vrugte wat voortvloei uit hierdie bediening. Doopgeleenthede van nuwe Thai gelowiges vind gereeld op die eiland plaas.