Pattaya International Kerk in Thailand

Pattaya International kerk (PIC) is geleë in die Stad van Pattaya in die golf van Thailand. Die kerk was in 1987 geplant deur Jack en Glad Martin, Suidelike Baptiste sendelinge uit die VSA. Dit is die oudste Protestants Engelstalige gemeente in Pattaya.

Sedert 2002 word PIC gelei deur Daniel Krynauw. Daniel en Marina Krynauw is van Kaapstad en dien reeds sedert 1995 in Pattaya as voltydse sendelinge. Hul seun, Daniel, is ‘n student by Chulalongkorn Universiteit in Bangkok.

Afgesien van hul pastorale pligte by PIC doen die Krynauw’s ook hul dag tot dag sendingwerk onder die Thai-bevolking, deur middel van ‘n verskeidenheid bedieninge. PIC is voortdurend sterk gefokus op die verkondiging van die evangelie van Christus, met woord en daad.

PIC bied dus talle uitreik-geleenthede aan diegene wat die kerk bywoon. Betrokkenheid by sulke aktiwiteite is heeltemal vrywillig en in gehoorsaamheid aan hul goddelike roeping. Die werklikheid wat PIC in die gesig staar in Thailand is dat die oorgrote meerderheid van alle Thai mense, sal in alle waarskynlikheid nooit die oewers van hierdie nasie verlaat nie. Die woord van God moet dus hier bedien word.

Minder as 1% van die totale Thai bevolking kan tans geklassifiseer word as Christene. Dit is PIC se voortdurende strewe om Christus bekend te maak onder die Thai bevolking. PIC poog om die bevolking te bereik deur die medium van gratis Engelse taal-onderrig asook handewerk klasse, op die perseel van die gemeente.

In 2005 het PIC ook begin met ‘n kerk- plant poging op Koh SiChang eiland, en op 26 Maart 2006 is die eerste diens daar gehou. PIC werk ten nouste saam met hierdie eiland gemeente. Hulp vind plaas op ‘n wye verskeidenheid maniere, insluitend, onder andere, finansiële bystand ten opsigte van die kerk huur en die Thai pastoor se salaris.

Pastoor Daniël preek van tyd tot tyd op die eiland, en hou ook Bybel studies en gebedsbyeenkomste. Marina is ten nouste betrokke by die kinders se bediening by Koh SiChang kerk, deur die aanbied van aktiwiteite vir die eiland se kinders by die kerk en ook die verskaffing van handwerk. materiaal en lesse. Ons prys die Here vir die vrugte wat voortvloei uit hierdie bediening. Doopgeleenthede van nuwe Thai gelowiges vind gereeld op die eiland plaas.

21 Junie 2018 – Bybelstudie-groep by Pattaya International Kerk

Danie en Marina se Donderdag-aande Bybelstudie-groep by Pattaya International Kerk. Hulle behandel tans John Snyder se “Behold your God” (Rethinking God Biblically) studie. Baie dankie vir jul voorbidding hiervoor.

14 Junie 2018 – Uitreik deur PIC en AITCF se jong volwassenes

Geseënde uitreik by Thai Gemeente op Koh SiChang eiland deur ‘n gesamentlike groep jong volwassenes van Pattaya International Kerk en Asian Institute of Technology Christian Fellowship (Bangkok).

Bid asb saam met ons vir al die Evangelie-saadjies wat in vele harte op die eiland geplant is, asook vir die pragtige, Godsvrugtige verhouding wat die Here tussen PIC en AITCF se jong volwassenes geskep het.

3 Junie 2018 – Uitreik by Banglamung Tehuis vir Thai Bejaardes

Marina het ‘n blom-aktiwiteit vir die bejaardes gehou met die fokus Jesaja 40 v. 8

Geseënde uitreik saam met lidmate van ons Thai Gemeente in Pattaya (RomPraPon Kerk) by die Banglamung Tehuis vir Thai Bejaardes

Bid saam met ons vir hierdie oumensies se bevryding-deur-bekering in die laat skemertyd van hul aardse bestaan nadat hulle tot dusver lewenslank in Buddhisme se greep vasgevang was