Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

Skriflesing: Matteus 24: 1-31 (27)
Tema: Soos weerlig slaan van oos na wes

Tradisioneel word daar in die kerk tydens Kerstyd ook klem gelê op die wederkoms (tweede koms wat nog in die toekoms lê) van ons Here Jesus Christus. Met Kersfees dink die kerk dankbaar terug aan die eerste koms van Christus na hierdie aarde. Daarom is dit heel vanpas dat die kerk juis ook tydens die Kerstyd met ‘n verwagting sal uitsien na die tweede koms van Christus na die aarde. Die geseënde dag van die persoonlike wederkoms van ons Here Jesus.

Die Here se eerste koms was voorwaar wonderlik en heerlik gewees. Die Kerswonder: Dat Hy bereid was om die boesem van die Vader te verlaat, Homself leeg te maak, en mens te word – tussen ons. Sy tweede koms sal baie anders wees. Maar, net so heerlik en wonderlik. Die Heilige Gees sê in Hebr 9:28: “Hy sál ‘n tweede maal verskyn, aan die wat Hom verwag het tot saligheid..”

Dit is die groot gevaar in ons lewens vandag: Die malle gejaag, die tyd wat soos ‘n gedagte verbyvlieg, lewenstoestande wat ons krampagtig maak – al hierdie dinge veroorsaak dat die sielevyand ‘n meester-truuk probeer speel: Hy wil hê ons moet glo dat alles net om hierdie aardse lewe draai. Daarvoor gee ons gevolglik ons tyd & kragte. Dan vergeet ons van die grootste krisis wat hierdie aardbol & sy bewoners voor die deur staan: Die persoonlike wederkoms van Jesus Christus. En ons GEE nie onsself onvoorwaardelik aan die koms van die koninkryk en die verkondiging van die Evangelie nie.

O, hoe brand die liefde vir die Heiland in die ware gelowige se hart – van verlange om daardie oë van Hom te sien, Sy stem te hoor, Sy hoof waarop die doringkroon gedruk was, die spykermerke in Sy hande & voete. Daarom moet ons daarteen waak om nie so opgeslurp te raak in hierdie lewe, dat ons nie ‘n oog het vir die realiteit van die komende Here Jesus nie.

Daar is egter ook ‘n tweede gevaar en dit is dat ons geneig is om dieselfde fout te wil maak as wat Johannes die Doper gemaak het. Toe Johannes in die tronk is, stuur hy ‘n boodskapper na Jesus om Hom te vra: “Ís U regtig die Christus of moet ons ‘n ander een verwag?” (Mat 11:3).

Ons geneig om te wil voel dat die Here Jesus se eerste koms en die werk wat Hy by Sy eerste koms verrig het maar so-so was – die éíntlike ware Jakob kom eers by die wederkoms. Dáár moet ons fokus wees. Ja, die werk wat Hy by Sy eerste koms gedoen het ís belangrik, want daardeur word ons darem verlos, maar die éíntlike verlossing lê nog voor. Die verlossing van die eerste koms kan glad nie opweeg teen die verlossing by die twééde koms nie.

Daarom skraap ons maar net so deur tydens hierdie lewe, ons skuur net-net die hemel in, want ons oog is eintlik op die wederkoms, want dán gaan die éíntlike Christus Sy verskyning maak. Dít is die Christus oor wie dit nou éíntlik gaan. Die Christus van die eerste koms het maar net die aanvoorwerk gedoen vir die éíntlike nuwe lewe. Die eerste Christus was net voorlopig. Die éíntlike Een kom nog!

Dis byna soos die Samaritaanse vrou wat vir Jesus sê: “Ek weet eendag sal die Messias kom.” (Joh 4:25). Toe sê Jesus vir haar: “Dit is Ek wat hier voor jou staan & met jou praat. Waarvoor wag jy vir die toekoms? Die fontein vd Lewe is bý jou.”

Op ‘n ander plek sê Jesus: “Die koninkryk is hier, dit is tussen julle.” (Luk 17:21). Dit is die hele, volle koninkryk. Nie ‘n sekondêre tweedehandse voorlopige koninkryk nie!

Hoor die Blye Boodskap: Die Jesus wat 2000jr gelede gekom het, was ‘n sukses! ‘n Briljante sukses. Nie ‘n halwe sukses nie. In Sy geboorte, lyding, sterwe, opstanding, het hemel en aarde bymekaar gekom. In Hom hét die einde eintlik alreeds gekom. Die einde van enige afstand tussen God en die skape vir wie die Goeie Herder Sy lewe sou aflê. Die einde van skande, skuldgevoel en veroordeling en sonde. Jy hoef nie te wag nie, dit het klaar gebeur. Jy hoef nie ‘n lewe te hê van voortdurende geestelike honger en dors nie. Volgens Joh 6:35 het Jesus by Sy éérste koms ‘n lewe gebring waar jy nooit weer honger en dors nie. Hy versadig. Kolossense 2:10- “Julle hét die volheid in Hom.” Vir die Samaritaanse vrou sê Jesus: “As jy drink van die water wat Ek jou sal gee, sal jy nooit weer dors kry nie.” (Joh 4:14).

U sien, as ons onsself onder ‘n bediening/prediking bevind wat ons met ‘n gevoel van leegheid/leemte laat, moet ons daarvan wegvlug, want dan is dit níé die ware Christus wat bedien word nie! Dis lewensgevaarlik. Pasop vir ‘n bediening wat nie jou diepste honger stil nie. Dit is nie veronderstel om deur die tweede koms van Christus gestil word nie, maar nou reeds – deur die bediening vd vrug van Sy eerste koms!!

Dus: Die toekomshoop/verwagting wat ons op die wederkoms het, is nie ‘n verwagting wat uit gebrek voortspruit nie, maar uit volheid. Ons hoop op die toekoms is gebou op die wete dat die volheid wat ons nou reeds besit nooit sal ophou nie! Ons moenie op die toekoms hoop en terselftertyd die eerste koms van Christus beledig asof dit half en half ‘n mislukking/teleurstelling/nie goedgenoeg was nie! Nee, by die wederkoms sal dit wat Jesus by Sy eerste koms volmaak gedoen het, net ewige gestalte kry. Prys Sy Naam.

TEMA VIR HIERDIE BOODSKAP geformuleer uit vers 27 van Matteus 24: Soos weerlig uitslaan van oos na wes
1. Die tweede koms van Jesus bepaal die kerk se toekoms
2. Die tweede koms van Jesus sal skielik wees
3. Die tweede koms van Jesus sal nie weggesteek kan word nie

1. Die tweede koms van Jesus bepaal die kerk se toekoms. Hoe baie gebeur dit nie dat ons gedeeltes vd Bybel wat oor die wederkoms handel, met nuuskierigheid lees nie. So asof die Here vir ons in daardie Skrifgedeeltes ‘n video gee van presies hoe die wederkoms sal plaasvind. En, elke keer is ons teleurgesteld. Want, die Skrifgedeeltes oor die wederkoms is nie videomateriaal van dít wat in die toekoms gaan gebeur nie. Dit wat presies (in detail) in die toekoms gaan gebeur word nie in die Bybel vir ons oopgemaak nie. Dit is ‘n verrassing wat vir die gelowiges wag. Dit wat die oor nie gehoor het en die oog nie gesien het en in die gedagtes van die mens nie kon opkom nie, juis dít het God berei – vir die wat Hom liefhet (1 Kor 2:9).

Neem nou ‘n gedeelte soos Matt. 24 as voorbeeld. Dit is nie die Here Jesus se bedoeling om hier toekomsvisioene te gee om ons nuuskierigheid te bevredig nie. Elke keer wanneer die Bybel oor die wederkoms praat, praat hy daaroor met ‘n sekere doel in die oog. In die geval van Matt 24 wil die Here Jesus vir ons wys dat die bedoeling van die wederkoms sal wees om die kerk/gemeente se toekoms te verseker. Die wederkoms is nie iets waarmee mense banggemaak moet word nie. Dit is nie die geheimsinnige en misterieuse element vd toekoms waaroor topverkoper fiksieverhale geskryf moet word nie. Nee!!

Hou in gedagte: Vir die Jode was die fisiese tempel in Jerusalem alles waarom dit gegaan het. Hulle het geglo dat die Here nooit Sy tempel sou verwoes nie. En, toe die dissipels sien hoe hulle (saam met Jesus) teenstand kry van die Joodse leiers, toe sê hulle: “Ag, gelukkig is die tempel nog hier, dit is ons sekuriteit”. Asof hulle met oogklappe na die toekoms kyk. Die tempel, die tempel.

En toe kom Jesus se skokkende woorde wat hulle laat terugdeins het: “Hierdie tempel gaan totaal verwoes word”. Moenie dink Ek is aan die tempel gebonde nie. My toekoms met julle lê oneindig dieper en verder as die tempel.

Sien u hoe korrigeer Jesus hulle beperkte toekomsvisie?? Uit skok & verbasing vra die dissipels toe: Maar, wanneer sal dit alles dan gebeur? En dan antwoord Jesus hulle met trooswoorde. Trooswoorde van hoe die Messias se verheerliking gaan plaasvind sodát Sy volk ‘n toekoms sal hê vir ewig..

Wat vir ons moet bly maak, is om raak te sien dat die verheerliking van Jesus by Sy wederkoms geen bangmaakstorie is wat gelowiges in twyfel & depressie dompel nie. Maar dat die wederkoms juis daarop gemik is om die kerk/gemeente finaal te versamel & ‘n gewaarborgde toekoms te gee. Dít is die TEMPEL wat ‘n toekoms het! Die hemelse tempel/heiligdom vanwaar ons Here Jesus weer sal kom om Sy bloedgekoopte gemeente by Hom te versamel! Want die gemeente is die eintlike tempel! (Efes 2:22). Weg met die oogklappe waarmee ons na die toekoms kyk!! Kyk en sien die verheerlikte Christus wat kom op die wolke vd hemel.

2. Die tweede koms van Jesus sal skielik wees. Die Skrifte is daaroor erg duidelik: Terwyl die mense druk besig is met hulle besige lewens, oorval die Here se koms hulle so skielik soos geboortepyne ‘n swanger vrou. VERS 38: Soos in die dae v Noag : eet, drink, trou. VERS 40: Twee op die land, twee by die meul maal … VERS 44: Kom op tyd wat dit nie verwag word nie.. Dit is mos hoe weerlig werk: Jy weet nie wanneer en waar hy sal uitslaan nie.

Wat vooraf sal gebeur is dat die ganse wêreldarena voorberei word soos deur ‘n onsigbare hand. Soos ‘n dekor vir ‘n konsert. Aardbol in tregter ingeforseer. In hierdie fase is daar talle misleiers wat valse christusse en valse profete is. Hulle doen groot tekens en wonders. So subtiel dat selfs die uitverkorenes byna mislei word.

Hierdie dinge sien ‘n mens reeds vandag oral waar jy kyk. Gaan kyk byvoorbeeld aanlyn na “Lord Maitreya” se webblad. U sal sien hoe lyk ‘n valse christus. Hy is die finale Boedda wat verwag word, die “kosmiese christus”. Geweldige wonderwerke wat deur hierdie man gebeur. Hy maak daarop aanspraak dat hy die verlosser is op wie alle godsdienste wag. Die groot wêreldleraar. Hy gaan wêreldvrede tot stand bring.

Hierdie “Lord Maitreya” is die wêreldchristus wat die Teosofisme, die Boeddisme en New Age Beweging besig is om na vore te bring. Hulle wil ‘n wêreldchristus na vore bring wat vir alle godsdienste aanvaarbaar sal wees. Hulle sê Lord Maitreya sal telepaties kan praat sodat elke mens op aarde sy stem in hulle ore sal kan hoor. Hy sal die gedagtes van alle mense kan oorskadu soos ‘n wolk. Hierdie Lord Maitreya en die New Age Beweging oefen reeds ‘n ontsettende klomp invloed uit – selfs binne Christelike kerke. En die mense besef dit nie eens nie. Sien dit veral in Charismatiese beweging met sy ontsettende klem op wonderwerke en ervaringsgodsdiens en mistisisme.

Dit is slegs die mens wat die Woord ken, wat kan onderskei wat aan die gang is. Dán weet jy dat die wederkoms van die ware Christus totaal anders sal verloop as wat die New Agers en hulle Lord Maitreya beplan. Geen wêreldvrede vooraf. Geen wêreld-utopia. Wel ‘n groot verdrukking (v 41). Bring nie harmonie tussen mense, maar skeiding.

Belangrikste van alles: daar is iets wat satan nie kan naboots nie. Die ware Christus se koms sal wees soos weerlig. Geen valse christus kan dít naboots nie! Terwyl die mensdom dink dat die New Agers se wêreldleier en wêreldleraar die christus is, omdat hy wonderwerke kan doen en omdat hy telepaties en deur demoniese magte met die hele mensdom kan praat…. sal almal plotseling weet dat hulle mislei was wanneer die ware Christus verskyn. Dan sal almal weet wie God werklik is en wat namaaksels & vervalsings was. Vir die meeste egter: TE LAAT!!

So ‘n heerlike verskyning: Die hele aardbol sal Sy koms meteens beleef. Soos magtige weerlig wat slaan van oos na wes. Die sterkste, gesondste, rykste, geleerdste, mees invloedryke man – is soos ‘n strooihalm teen weerlig.

Die Here se koms sal vir Sy uitverkore gelowiges wees soos die aanbreek vd Somer. Soos Ps 72:6 sê: “Hy sal neerdaal soos reën op die grasveld, soos ‘n swaar reën op aarde.” 2 Samuel 23:4: “Soos die môrelig by sonsopgang, ‘n môre sonder wolke..” Maleagi 4:2: “Die Son van geregtigheid met genesing in sy vleuels”. Die uitroep sal vol blydskap wees: “Kyk! Die Bruidegom kom!”

Soveel anders vir die ongelowiges. Amos 5:18: “ Weë die wat na die dag vd Here verlang. Hoe sal daardie dag wees? Dit sal duisternis wees, geen lig nie. Die dag sal brand soos ‘n oond. O, ‘n mens kan nie met weerlig speel nie. So-ook nie met die evangelie (blye boodskap) vd komende Here Jesus nie.

Die groot verskil tussen die New Agers se christus en die koms vd ware Christus is: VALSE: Alles is mooi, alle mense word een, Utopia breek aan. WARE: Die kerk/gemeente/ware gelowiges bereik hulle bestemming. Skeiding tussen mense: geloof en ongeloof – hemel en hel. Dán moet jy nie huil oor manlief of vroulief wat in ongeloof onverskillig teenoor die evangelieboodskap gestaan het nie. Jy moet nou huil, nie dan nie!

Maar wat dan nou van die Covid 19 pandemie en die entstowwe wat kom? Is DIT nie dalk DIE teken van die einde nie? Is dit die Antichris wat die meesterbrein agter hierdie virus is en is die entstowwe die merk van die Antichris? Is dit duiwels? Is dit nie dalk die 666 nie? Is dit waar dat hulle vir ons goed gaan inspuit wat ons DNA gaan verander en wat auto-immuun siektes gaan veroorsaak en wat gaan veroorsaak dat daar klein koeitjies uit ons lywe groei – soos die mense 200 jaar gelede gevrees het sou gebeur as gevolg van die entstowwe teen Pokke!

Eerstens: Die huidige pandemie KAN definitief ‘n teken van die Here se nabye koms wees, maar ons het geen sekerheid of bewyse dat dit wél so is nie. Mense wat jou wil verseker dat dit beslis so is, praat gewoon nie feite nie. Punt is: Presies wanneer die wederkoms van die Here sal wees weet niemand, slegs die Vader. Dit het Jesus self gesê (Mat 24:36).

Die Boek Openbaring maak dit duidelik dat die Here deur die eeue waarskuwingsbasuine laat hoor, waarvan pessiektes beslis een is (Open 6:8; 16:2). Dit is bedoel om die mensdom te waarsku en te roep tot bekering. Dit weet ons dus met sekerheid, want die Skrif leer dit so.

Maar daar is nêrens in die Skrif ‘n aanduiding dat pessiektes DIE finale teken van die tyd is nie. Dis gewoon nie waar nie. ‘n Ware Christen is te alle tye gereed vir Christus se koms – met of sonder ‘n pandemie. Die Skrif alleen is te alle tye die algenoegsame motivering tot waaksaamheid en gereedheid.

Ons het ook geen swart op wit feitelike versekering dat die virus deur mense wat die wêreld wil beheer gefabriseer was en dat die entstowwe aan hulle (die antichris) die vermoë sal gee om almal op aarde te beheer nie. En dat ons dus nou vlak voor die wederkoms is en Antichris op die punt is om geopenbaar te word en die entstof die 666 merk van die dier is. Dit mag werklik so wees, maar ons het absoluut geen bewyse nie. Dit is en bly net bespiegeling. Om die waarheid te sê: Christene behoort bly en opgewonde te wees indien dit wél so is, want dan die finale uitkoms op hande, die glorieryke verskyning van die Seun van God. Beslis nie vreesbevange nie! Punt is net: Ons weet nie.

Tweedens: Die Covid19 pandemie (en alles wat daarmee gepaardgaan) gaan toenemend geweldige druk op kerke en leraars plaas om aan lidmate etiese leiding en koers te gee – veral wanneer die entstowwe arriveer.

Die probleem is: Die kerk moet leiding gee oor iets waarvan hy ten diepste niks weet nie. ‘n Baie moeilike 2021 wag op kerkleiers en predikante. ‘n Moeilike 2021 wag op alle ware Christene, want almal sal besluite moet neem vir of teen entstof. Binne die volgende 12 maande gaan Tafelberglidmate vir my vra: “Moet ons ons laat inent?” En ek gaan waarskynlik tot almal se teleurstelling moet antwoord: “Ek weet nie”. Maar dis eintlik ‘n goeie antwoord, want slegs die spesialiste wat opgelei is in hierdie wetenskaplike velde weet werklik waaroor hierdie entstowwe gaan. Niemand wat nie gespesialiseerd is op hierdie gebied kan/mag daaroor uitsprake maak nie. Want dan praat jy op hoorsê en onkunde. Die antwoord is: ONS WEET NIE! So eenvoudig soos dit. Ons mag tereg verontrus wees oor ‘n paar goed – soos byvoorbeeld die reuse spoed waarteen die entstowwe ontwikkel en goedgekeur is. Maar op die ou end WEET ONS NIE! Pasop dus vir bespiegeling en opswepery!!

Nou wat weet ons dan wel? Antwoord: Ons weet SLEGS wat die Skrif sê wat ons fokus en taak in hierdie tyd moet wees. Dit is ons enigste sekerheid!

Die Skrif sê pasop vir vrees. ‘n Christen moet baie versigtig wees om nie te gou jou ore uit te leen nie. En nie die Bybel te laat buikspreek om dinge te sê, wat hy NIE sê nie. Pasop vir mense wat vrees aanblaas. Vrees kom nie van die Heilige Gees nie. Die Here gee ons NIE ‘n gees van vreesagtigheid nie (2 Tim 1:7). Dit kom uit ‘n ander oord. Dit kom van die vyand. Dis nie die Here wat praat wanneer vrees en agterdog gestook word nie. Weet dit verseker. Vreesinboesemende praatjies: Vlug dadelik weg!

Jy sal nie op Facebook & aanlyn hoor hoe mense aan die lewende God die dank en eer en lof toebring vir die tye waarin ons is nie. Jy sal nie hoor dat die lewende God as die soewereine God besing word nie. Die Een wat die wel en weë van die aardbol in Sy hand hou nie. Jy sal nie daar hoor dat Christene aangemoedig word om met blydskap en lankmoedigheid en dankbaarheid hulle kruis/lyding/swaar te dra en aktief hard te werk aan die koms van die koninkryk en verlore mense uit die vuur te gaan ruk terwyl hulle reikhalsend uitsien na Christus se koms nie. Terwyl dit presies die sake is waartoe hierdie pandemie ons fokus behoort te draai. Gehoorsaam die Covid19 reëls, maar moenie deur vrees verswelg word nie. Laat die Gees jou beheers en LEWE met hoofletters. Leef aktief in die gemeente waar die Here jou geroep het, leef daarbuite en soek die koninkryk EERSTE in alles en nie jou eie belang, eie gerief en eie koninkryk nie.

Binne ‘n klompie maande of meer sal ons almal ‘n besluit moet neem oor die inenting. Maar tot dan hoor ons net EEN opdrag uit die Skrif: Of jy lewe en of jy sterwe, leef maksimaal vir Christus en Sy koninkryk.

Dalk gaan ons binne ‘n klompie maande deur wetenskaplike feite oortuig word dat die entstowwe onveilig is en ‘n risiko vir ons langtermyn gesondheid inhou. Dan sal ons die uiters moeilike pad moet loop, die kruisdra-pad. Ons sal inenting moet weier, met al die gevolge wat dit mag inhou – veral indien inenting verpligtend gemaak word.

Of dalk sal ons binne ‘n klompie maande deur wetenskaplike feite oortuig word dat die entstof veilig is en die risiko laag is. Dan sal ons ons laat inent, met alles wat dit inhou.

Maar of ons geënt word of nie, hoofsaak is – indien jy ‘n oortuigde Christen is – om te lewe in die lig van die komende Koning!

3. Die tweede koms van Jesus sal nie weggesteek kan word nie. Almal sal dit sien op presies dieselfde moment. Die boer op die ope veld, die huisvrou in haar kombuis, in Kaapstad, ook in Amerika en die Noordpool. Almal sien die verblindende lig van Sy heerlikheid. Ja, ook die oog wat Hom nooit wou sien nie, sal Hom dan sien. Openb. 1:7: “Elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het. Al die mense op aarde sal oor Hom rou bedrywe..” Dit is iets wat nie weggesteek kan word nie. Soos wat weerlig nie iewers in ‘n hoekie uitslaan nie.

Gemeente, waarom sal die koms vd verheerlikte Here Jesus nie weggesteek kan word nie? Omdat Hy kom met net die een groot doel – om Sy uitverkorenes BY HOM te versamel. Uit alle nasies, volke en tale. Dít sal sigbaar wees vir almal wat Hom nie wou ken nie. Vandag versamel Hy Sy kerk IN alle nasies. Dan sal Hy hulle UIT alle nasies byeenbring tot EEN volk, by/rondom Hom. Die hele wêreld sal dit sien. Die hele wêreld sal dan skielik besef dat die doel van die geskiedenis al die tyd oor die KERK gegaan het. Die gemeente, wat altyd so weggesteek was. Geminag was. Buite rekening was. Sal dán versamel word. Wat ‘n ondenkbare onvergelyklike voorreg om nou reeds met sekerheid te mag weet dat ék daarvan deel sal wees. Dit is voorwaar iets om na uit te sien.

Tafelberg Gemeente (Dolerend)
Buitenkantstraat 39, Kaapstad
www.tafelbergkerk.co.za
Dr Chris Saayman

Category Advent 2020

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)