Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

TAFELBERG GEMEENTE – 25 DESEMBER 2015

RUT-REEKS NO 3: Rut en ons

RUT 4


Ons is sedert 13 Desember besig om die pragtige verhaal van Naomi & Rut te volg. Ons het gesien dat dit allermins net ‘n toevallige mooi storie is, maar dat dit magtige evangelieverkondiging is – dat Jesus Christus die onsigbare figuur ágter die verhaal is, na Wie alles heenwys.

Oppervlakkig gelees, lyk dit asof hfst 4 nou maar net die verwagte “happy ending” vd storie is. En dit ís inderdaad baie positief. Net om die verandering by Naomi te sien, is wonderlik. Vanaf ‘n verbitterde vrou na ‘n oorvloedig-geseënde vrou. Daar staan nie “Rut” het ‘n seun nie, maar NAOMI het ‘n seun (4:17).

En daar staan nog iets verruklik: Klein Obed word genoem Naomi se losser (v17). Al die tyd was Boas mos hulle losser. Nou skielik is Rut & Boas se pasgebore babaseun, Obed, Naomi se losser! Wat beteken dit? Van watter “losser/verlosser” word nou skielik gepraat? Die OT-lossers was mos ‘n vermoënde familielid wat grond opgekoop en aan sy familie teruggegee het – soos ons verlede keer gesien het. In hierdie geval Boas. Hoe kan die pasgebore Obed dan nou Naomi se losser wees? ‘n Baba!

Hier sien ons hoe wonderbaarlik die Heilige Gees die presiese woorde vir die skrywer ingegee het. Want nou word meteens van ‘n gééstelike losser gepraat – iemand wat vir Naomi ‘n gééstelike erfenis gee, verlossing van sonde en ewige lewe – in NT taal.

Geruisloos word daar oorgeskuif van een soort “losser” na ‘n ánder “losser”. Nie dat Obed sélf dit sou wees nie, maar Jesus Christus wat eeue later uit Obed gebore sou word, in dieselfde Betlehem.

Kyk na vers 17: Obed was die voorvader van Dawid! Uit Obed is Dawid gebore en uit Dawid is Jesus gebore. Naomi is dus indirek deur Jesus verlos. Sy het ‘n geestelike erfenis ontvang. Daarom word die pasgebore Obed haar losser genoem! Is dit nie te wonderlik vir woorde nie??

Maar hfst 4 is ook baie meer as net ‘n goeie einde. Die skrywer wil hê ons moet sien dat dít wat die goeie einde vir Rut & Naomi was, eintlik goeie nuus vir óns is! Daar is ‘n verbindingslyn tussen dit wat met Rut gebeur het en óns vandag!

Om dit te verduidelik, moet ons eers weer die draad van die verhaal optel:

Die tyd vd Rigters was ‘n vreesaanjaende tyd om in te leef, want elkeen het gedoen wat reg is in sy eie oë (Rig 21:25). Daar was geen koning in Israel nie (v25).

Ten tye van knellende droogte het Elimeleg, Naomi, Maglon & Kiljon vanaf Betlehem na die land van Moab getrek op soek na beter heenkome.

Elimeleg sterf egter en sy seuns trou met Moabitiese meisies, Orpa & Rut. Nie lank nie of Maglon & Giljon sterf ook en Naomi bly alleen agter met haar heidense skoondogters.

Intussen reën dit weer in Juda en daar is oeste en Naomi beur terug. Orpa draai terug, maar Rut kies onverbiddelik vir die Here en gaan saam met haar skoonma terug na Betlehem.

Terug in Betlehem is hulle enigste heenkome om koringare, wat ágter die stropers op die grond val, op te tel. Dit was ‘n reël wat die Here neergelê het, dat, gedurende oestyd, daar altyd doelbewus koring laat val moet word t.w.v. die armes.

Deur middel van die Here se bestierende hand, beland Rut op Boas se grond. Hy was juis ‘n vermoënde bloedverwant van Elimeleg en dus ‘n losser (ontfermer) wat hulle grond kon terugkoop en met Rut trou – om sodoende te sorg dat die grond nie in nie-Israelitiese hande val nie.

Boas is ook heeltemal gewillig om as Naomi se losser op te tree. Maar, daar is ‘n probleem. Daar is ‘n ánder familielid van Elimeleg wat ‘n náder bloedverwant is as Boas en hý moet eerste keuse kry om as losser op te tree.

Wat ‘n teleurstelling vir óns wat die verhaal lees. Ons is so daarop ingestel dat dit Boas sal wees. En nou is daar skielik ‘n kinkel in die kabel. Wat sal nou gebeur?

Want wat nou gaan gebeur, sou nie net gevolge hê vir Naomi en Rut nie, maar vir óns vandag. Want indien Boas nie met Rut trou nie en Obed nie gebore word nie, sou Dawid nie daar wees nie en sou Jesus nie kon mens word nie!

Dis baie belangrik wíé Naomi se losser sou wees!

Satan het seker tot in sy tone lekkergekry toe dit lyk of Boas sou wegval, want onthou Gen 3:15 > daar is ‘n stryd tussen die saad van die slang en die saad vd vrou. Satan het alles probeer om te verhoed dat die beloofde Verlosser gebore sou word! Nou was hier weer ‘n lekker geleentheid vir God se belofte om te misluk. En dit lyk werklik of dit sal misluk. Want die losser wat eerste opsie het, is ook baie positief. Toe Boas hom nader, was hy onmiddelik inskiklik. JA, hy sal Naomi se grond koop. Hy sê JA terwyl óns NEE sê! Ons wil Boas hê! Maar hou nou dop hoe werk God se Gees.

Boas sê vir die ander man: “Wonderlik, man. Maar, daar is ongelukkig ook net effe van ‘n fynskrif op die kontrak. Saam met die grond, is daar ook ‘n weduwee met wie jy sal moet trou. En haar skoonma na wie jy sal moet omsien.”

Skielik verander dit sake. Slegs die koop van die grond sou ‘n goeie belegging wees en wanneer Naomi afsterf, sou die grond syne wees. Maar met Rut trou? Nee. Kry sy kinders, sal húlle die grond kry. Nou raak dit ‘n bietjie duur om hulle losser te wees. Voordele vir homself verskraal.

Skielik begin die man agteruit trap: “Dit ís waar dat die ekonomie vanjaar ‘n bietjie taai is. Die eiendomsmark is ook nie waffers nie. Boas, ek dink jy moet my maar eers hierdie keer verbygaan. Koop jy die grond. Hier is my skoen. Ons bekragtig die transaksie. Ek het nie die reg om oor daardie grond te loop nie. Vat my skoen.”

Wat hy eintlik sê is: Rút is dit nie werd nie! Te veel om op te offer. Te duur. Die kool is die sous nie werd nie.

Die skoenuittrekkery was die gebruik in oud-Israel om transaksies te bekragtig.

En net daar is die pad oop vir Boas. Onmiddelik betrek hy die leiers as wettige getuies. Sy huwelik met Rut was geen privaatbesluit tussen hulle twee om voortaan as man & vrou saam te lewe nie! Dit was ‘n openbare publieke aangeleentheid met die goedkeuring en seën en gebed van die leiers. Buite-huwelikse saamwonery was onbekend onder die Here se mense. Dit was ‘n gruwel in God se oë. ‘n Huweliksluiting was offisieël, permanent, publiek, voor baie getuies – onder aanroeping van die Naam van die Here.

Kyk die pragtige seëngebed van hierdie leiers vir Boas & Rut (vv 11-13). Hulle verwelkom vir Rut as deel van die Here se familie. Hulle bid vir die toekoms van die familie.

En die Here het daardie gebed verhoor ver meer as wat hulle ooit kon dink. Hulle het nooit kon dink dat hulle eintlik bid vir die koms van die beloofde Verlosser nie. Want Hý, ons Here Jesus, sou uiteindelik uit Boas & Rut se huwelik gebore word. Só gee die Here ryke inhoud aan ons gebede vér bó wat ons bid of dink.

Let ook daarop dat Rut nie swanger geword het vóór haar troue nie, maar ná haar troue. So was dit nog altyd die Here se wil. En dit sal so bly tot by die voleinding.

En let op vers 13: Die HERE het haar swanger laat word. Geen toevalligheid. Geen rég waarop hulle aanspraak gehad het nie! Lewe kom van Hom. Hý gee kinders, as dit Sy wil is.

Ons mag ook nie miskyk uit wátter voorgeslag Obed (en dus Jesus) gebore is nie.

Boas was ‘n nasaat van Peres wat deur Tamar vir Juda in die wêreld gebring is (v 12). Klink oulik, maar gaan lees Genesis 38 en sien watter smerige konkoksie dít was. Tamar was Juda se skoondogter en deur haar as prostituut te vermom, het sy Juda verlei en van hom swanger geword en ‘n tweeling gebaar van wie Peres een was.

Watter vreemde verskynsels bou die lewende God in die groot Verlosser se voorgeslag in! Sy voorgeslag was nie juis die toonbeeld van godsalige vroomheid nie. Behalwe vir Tamar en Juda, was Ragab die prostituut ook ingebou in hierdie geslagslyn. Sy was Boas se ma! (Mat 1:5).

Voeg daarby Rut, die heidense vrou wat nie veronderstel was om lidmaat van die OT-kerk te word nie.

Met só ‘n mensdom vereenselwig die Heiland Hom, wanneer Hy in Betlehem’s krip lê. Wat ‘n vernedering was Sy geboorte nie vir Hom nie! Nie om méns te word nie – dis geen vernedering nie. Maar om uit súlke mense gebore te word!!

Hy het letterlik onder ons almal kom inbuk, om ons uit te haal uit die moeras van sonde & skuld en ons op weg te neem na heerlikheid! Daar is letterlik níémand wat kan sê: “Ek is té ver heen” nie. Die Meester het Hom met ons álmal kom vereenselwig – kyk maar na Sy geslagslyn.

Die beste van alles is die woorde waarmee Rut 4 eindig. Eintlik moet ons dit vergelyk met die woorde waarmee 1:1 begin. Rut 1:1 sê daar was geen koning in Israel nie. Dit was deurmekaar wettelose tye.

Maar in 4:22 is daar sprake van ‘n koning! Dawid! Die Here het die bordjies verhang.

Deur dit wat in Rut 4 gebeur het, het nie net Israel nie, maar ook óns ‘n Koning gekry. Nie Dawid nie, maar Jesus! Want die slotwoorde van Rut 4 ROEP vorentoe na die koms van Jesus wat in die NT aangekondig word.

Moenie dink daardie woeste Rigterstyd staan so vér van óns af nie.

Ons almal het gely a.g.v die afwesigheid van die Koning in ons lewens. Ons het almal gedoen wat reg was in ons eie oë. En dit het nie vir ons gewerk nie. Dit was een groot doodloopstraat! Ons het baie gely onder die anargie in ons binneste.

En tog het God aan ons ‘n Koning gegee – deur dit wat in Rut 4 gebeur het.

U sien: Rut 4 is nie net ‘n mooi gepaste einde vir die verhaal nie. Daar is ‘n verbindingskakel met óns in 2015.

Ek dink dat – vir ons wat die rykdom van Rut ontdek het in hierdie dae – daar 2 gepaste reaksies behoort te wees:

EEN: NEDERIGHEID: Die verhaal van Rut gaan nie oor IEMANDE nie, maar oor NIEMANDE. ‘n Arm verstote weduwee – wat niks was in die destydse kultuur – en ‘n volksvreemde heidense uitgewekene …. húlle word die strategiese kanale waardeur God Sy verlossingplan uitwerk. Hy werk nie langs die kanale van roem/posisie/mag/aansien/geld nie. Wie sou ooit kon dink dat ‘n bejaarde arm weduwee en ‘n jong midde-oosterse uitgewekene van ‘n veragtelike ras, strategies in God se plan sou wees. Dus, laat ons maar klein word voor Hom.

TWEE: DANKBAARHEID: Wat Boas vir Rut gedoen het, is ‘n prentjiesbeeld van wat Jesus vir ons doen. Die rol wat Jesus as Verlosser kom opneem het, was ‘n rol wat al die eeue reeds bekend was in Israel – die OT-lossers. Het jy in die OT-tyd aan ‘n verlosser gedink, het jy aan Boas gedink! Hy was die “template” van wat ‘n losser is.

Jesus volg net daardie “template”. Ons Here Jesus het dus nie gesê: “Hierdie verlossing sal my posisie in gedrang bring” nie. Of: “hierdie mense is dit nie werd nie.” Uit Boas se oogpunt, was Rut alles werd! Sy was die hoogste losprys werd! Wat ‘n dankbaarheid behoort dit nie in ons los te maak nie!

Voeg daarby nog dít wat Naomi bekom het a.g.v. Boas se verlossingswerk. Sy was weer deel van ‘n familie. Dieselfde geld vir Rut. Skielik behoort sy by die volk van God. Hulle was wel van ‘n ander ras/kultuur as sy. En sy was vir hulle ook volksvreemd. Maar daardie verskille het verval. Hulle het mekaar toe net verryk. Die band van geloof was allesoorweldigend.

Dit was ‘n vooruitwysing na wat ná die uitstorting van die Heilige Gees sou gebeur.

Geen wonder dat die mees algemene woord in die NT wat van Christene gebruik word, is “broers en susters”. Familie. As die Here jou gered het, is jy deel van ‘n familie. Dis alleen wanneer jy aktief deel is van hierdie familie, wat jy gesond bly en deel in die Here se seën. Uit Bybelse oogpunt is dit totaal onmoontlik om ‘n ware Christen te wees en tegelyk buitekant die Here se familie te leef. Nee, as die groter Boas vir jou iets gedoen het, is jy opgeneem in ‘n familie. Wat ‘n dankbaarheid behoort dit nie by ons op te wek nie.

Laat ons die Here prys vir die magtige evangelieboodskap wat Hy in die boek Rut laat opteken het. En laat ons Hom ootmoedig dank dat Hy onder ons kom inbuk het, toe Hy in Betlehem ons bloedverwant geword het.

Category Rut Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)