Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

ROMEINE – REEKS NO 8

Romeine 5: 12-21: Adam en Adam


Daar is ‘n reuse gaping tussen óns – wat in die Weste in 2011 leef – en die mense van die Bybel se tyd. Ons dink totaal verskillend. Daarom sukkel ons om sommige gedeeltes van die Skrif te verstaan. Rom 5: 12-21 is een van die moeilikstes. Want daar is ‘n groot denk-kloof om te oorbrug. ‘n Kloof van meer as 2000 jaar. Want sien, ‘n 2011-westerling, dink baie individualisties. Die mens, as individu, tel al die punte. In die ou tyd is die mens gesien as deel van ‘n familie/groep/gemeenskap. Húlle lot, is sy lot. Húlle rykdom, is sy rykdom. Húlle toekoms, is sy toekoms. Vandag is die mens ‘n eensame enkeling – veral in die westerse kultuur.

Daarom verstaan ons moeilik dat die Bybel byvoorbeeld in Hebreërs 7:9 sê dat iemand soos Levi aan Melgisedek tiendes betaal het (met verwysing na Gen 14). Terwyl Levi toe nog nie eens gebore was nie! Dit was in werklikheid Abraham wat aan Melgisedek tiendes betaal het. En Levi was Abraham se verre kleinseun. Levi was in Abraham se geslagslyn.

Ons verstaan ook moeilik wat Eksodus 20 bedoel as hy sê dat die Here die misdade van die vaders besoek – 3, 4 geslagte later by die kinders en kleinkinders en agter-kleinkinders.

Gestel ons staatspresident het verlede Maandag ons hele land aan die VSA oorhandig. Wat is u en ek dan vandag? VSA burgers. En ons kinders wat volgende jaar gebore sal word? VSA burgers. Die Staatshoof tree namens die groep – nasie – op.

Indien die NGK leierskap by die volgende Sinode sou besluit om ten volle met die VGK te verenig, dan is ons almal onmiddelik/outomaties deel van die nuwe kerk. En so ook elke kind wat nog gebore sal word.

Dit is met hierdie beginsel wat die Bybel werk. Rom 5: 12-21 is ‘n skitterende voorbeeld hiervan. Alle mense op aarde en almal wat gebore sal word tot by die voleinding, is lid van een van twee families. Die hele wêreldbevolking bestaan uit 2 families. Die een is baie groot en die ander is baie klein. En jy kry deel aan elkeen van hierdie families deur ‘n aparte geboorte. 1) Adam-familie (fisiese geboorte) en 2) Christus-familie (geestelike geboorte).

Elkeen van hierdie families het ‘n hoof. Hierdie hoofde is twee werklike historiese persone: Adam en Jesus. Adam was presies net so ‘n historiese persoon as wat Jesus was. Sommige geleerdes probeer vandag bewys dat iemand soos Adam nooit regtig geleef het nie. Veral diegene wat die evolusie-teorie voorstaan, verwerp die bestaan van ‘n eerste mens Adam wat ongeveer 6000 jaar gelede geleef het. Die Apostel Paulus het skaamteloos geglo aan ‘n historiese Adam. Hy het ongetwyfeld Genesis 1-3 woordeliks geglo. Tewens, as Adam nie daar was nie en sy val nie plaasgevind het nie, is die koms vd tweede Adam (Jesus) en Sy verlossingswerk sinneloos. Om dus die historiese bestaan van Adam & die historisiteit vd sondeval te ontken, is om Christus self te verwerp. Jy kan nie die evolusie-teorie aanhang (en dus onvermydelik Genesis 1-3 as poësie afmaak) en nog steeds aan die Christus vd Bybel vashou nie. Dis of die een of die ander. Dis ‘n besliste keuse tussen slegs twee opsies. Paulus het nie twyfel gehad oor wat die Waarheid is nie. En ons doen onsself ‘n guns om aan sý kant te gaan staan.

Uit Romeine 5 is dit egter glashelder duidelik dat as jy met Adam torring, torring jy met Christus self en ook met die hele Christendom. As Adam nie gelewe het nie, dan ook nie Jesus nie. Want Jesus was die “tweede Adam”. Jesus het kom herstel wat die eerste Adam verwoes het. Deur een daad van ongehoorsaamheid verwoes Adam alles en deur een daad van gehoorsaamheid herstel die tweede Adam dit. Daarom is die liberale teologie, wat met hierdie goed peuter, ‘n grynslag van die duiwel self.

Waarom is die eerste Adam so belangrik? Hy is ons familiehoof. Hy verteenwoordig die hele mensheid. Die dag toe hy uitstap uit die Paradys, toe stap ons almal uit. In hom – ons familiehoof – stap ons almal uit. Omdat Adam sy vuis teen die hemele gebal het, kom ons almal met gebalde vuiste in die wêreld, leef ons selfgesentreerd en is ons op koers na die verderf. Ons almal het daarom die geneigdheid om Adam se oer-sonde te herhaal. En ons doen dit inderdaad – daagliks. Ons bewys van kleins-af dat ons inderdaad in die Adam-familie gebore is. Sy skuld het ook ons skuld geword. Daarom doen letterlik álle mense van nature – sonder opleiding/voorligting/aanmoediging – presies soos Adam gedoen het. Sonde en dood het toegang tot die mensheid gekry deur Adam.

Daar is slegs één eksklusiewe verklaring vir al die ellende in die wêreld en dit is die werklikheid van die val van die Adam-familie – soos in Genesis 3 beskryf. Élke mens is van nature ‘n rebel wat kopsku is vir alles wat met die Koninkryk van God te make het. En net een persoon is van nature koning in elke mens se hart: Eie-ek. Plus God se vloek wat daarop rus. Volgens Rom 8 steier selfs die skepping/natuur/klimaat onder daardie vloek.

Die gevolg hiervan is dat die mens met ‘n swaard bo sy kop leef: die dood (fisies & geestelik) (v 12). Die dood héérs soos ‘n koning. Die koning wat onvermydelik die laaste sê het. Hierdie koning se aanwesigheid is die bewys dat almal in Adam gesondig het. Selfs in die tyd vóór Moses, toe die Wet nog nie daar was om sonde aan te wys (en te wys in watter toestand die mens is) nie, was die dood reeds daar – wat genoeg bewys was van hoe die hele mensheid in Adam tot ‘n val gekom het (vv 13-14).

Dit is te verstane dat ‘n mens wat binne hierdie familiekring gebore is, ‘n diep innerlike ongelukkigheid & onvergenoegdheid beleef. ‘n Gevoel dat iets ernstig skort. Waarom? Alles wat die lewe bied is op die ou end net bo-langs. Niks VERVUL werklik die vakuum binne-in jou siel nie. Alles wat die TV sê wat die lewe is, laat erge leemtes. Gesondheid, plesier, naweke se jôl, goeie inkomste, geluk, tevredenheid, plesier, geld, vrou/man, kinders, genot vd lewe – bo álles hang ‘n swaard: die feit dat jy ‘n sondaar is, dat jy veroordeeld voel, dat die graf vir jou wag, dat jy geestelik dood is, dat jy rekenskap moet gaan gee. Daar is iewers iets ysliks fout met die Adam-familie.

Het u ookal in u lewe tot stilstand gekom en die realiteit van u deel-wees aan Adam besef? En die implikasies daarvan? Dalk dae, weke, maande van rusteloosheid en intense soeke? Baie geseënd is die mens wat dít al beleef het. Dan is jy gereed om die kern-boodskap van Rom 5: 12-21 met ‘n ontvanklike hart te ontvang:

Die kernboodskap van Rom 5: 12-21: Lidmaatskap van die Christus-familie is baie, baie, baie groter & beter as lidmaatskap van die Adam-familie. ‘n Lid van die Christus-familie is totaal geheel en al BEVRY van Adam. Bonatuurlik oorgeplaas na ‘n ander familie. Dit is hoegenaamd nie waar dat ‘n Christen eintlik nog steeds ‘n Adamskind is, maar net so ‘n bietjie reggedokter is nie. Bietjie lap- en stopwerk gedoen. Bietjie pleisters opgeplak. Nee, ‘n 1000 maal. Die mens in die Christus-familie is totaal weggeskeur uit die Adam-familie. Net niks meer oorgehou. Oorgeplaas van duisternis na lig. Het niks meer oor van skuld, veroordeling, dood-wat-heers en lê-in-sonde nie. Het in die plek daarvan nuwe rykdomme ontvang. Ek staan 100% onder ‘n nuwe familiehoof, die tweede Adam, Jesus van Nasaret! Ek is in hierdie familie ingebore deur ‘n tweede geboorte – die wedergeboorte. Ek is vry verklaar deur die hoogste Persoon in die heelal – God self. Ek is nou rég in Sy oë. Ek het die ewige lewe ontvang – wat die dood vervang het. Ek heers nou sélf oor die wêreld, satan en sonde. Die wêreld, sonde en satan sit nie meer op my kop soos toe ek lid was van die Adam-familie nie. Ek oorwin nou. Ek kán nou breek met goed wat tot die Adam-familie behoort. Ek kán klaarkry daarmee.

Al hierdie goed HET EK NOU REEDS! Dis die groot boodskap van Romeine 5: 12-21 – hierdie dinge is baie groter en kragtiger as die negatiewe dinge. Hoe dikwels staar ons onsself blind teen die uitkruipsels van die Adam-familie – soos depressie, negatiewe denke, verslawinge, selfgesentreerd ens. Nee. Vers 15 > Genadegawe is veel meer as die misdaad. Vers 15 > genadegawe is oorvloedig vir gelowiges. Vers 16 > vryspraak is meer as veroordeling. Vers 17 > Gelowiges heers veel meer as wat die dood heers. Vers 20 > genade is meer oorvloedig as sonde. Hoe wonderlik is die Here. Deur jou lidmaatskap van een familie totaal uit te wis en jou deur ‘n tweede geboorte deel te gee aan ‘n ander familie, verlos Hy jou uit goed waaruit jyself nooit kon kom nie.

Die boodskap is baie duidelik: Indien jy deel is vd Christus-familie, moet jy begin besef dat die voordele baie, baie, baie, baie, baie, baie swaarder weeg as al die negatiwiteite vd Adam-lewe. Jy moet ophou om in die Christus-familie te wees en te leef/dink/doen soos ‘n Adamskind.

Die boodskap is baie duidelik: Nommer 1: Daar is geen neutrale mens op aarde nie. Slegs 2 families. Nommer 2: Deelwees van die Adam-familie is ‘n roekelose risiko: jy gaan letterlik die dood tegemoet, al het jy so ‘n oulike glimlaggie. Nommer 3: God het ‘n heerlike nuwe lewensmoontlikheid geopen – in die 2de Adam: Jesus van Nasaret. Jy kan daarom gestroop word van Adam. Jy kan losgeskeur word. Jy kan uit nuwe rykdomme begin leef. ‘n Nuwe manier van dink & doen.

Die boodskap is baie duidelik: Mense wat ingebore is in die Christus-familie deur wedergeboorte en bekering moet uit die rykdomme vd Christus-familie begin leef. Moet die reste van Adam afskud. Moet hierdie dinge ernstig begin neem. En dit kán, want as jy in die Tweede Adam se familie ingebore is, IS jy vry vd bindinge vd Eerste Adam se familie. Nie meer gebondenheid nie, maar vryheid. Nie meer skuldgevoel nie, maar sekerheid & vergifnis. Nie meer dood nie, maar lewe. Nie meer die Wet nie, maar genade. Nie meer sonde nie, maar vryheid om die Here te dien. Voordele en voorregte is ‘n duisend maal beter.

Is dit nie onbeskryflik nie – dat iemand wat deur God vrygespreek is, letterlik in hierdie lewe HEERS. Jy heers oor alles wat van die Adam-familie kom. In die Adam-familie heers sonde/veroordeling/skuld/dood. Nou heers die gelowige self omdat hy/sy onder God se genade staan. Daardie genade beteken twee goed: a) jy het gekry wat jy glad nie verdien nie: vryspraak. b) krag. Genade is ook ‘n krag wat jou in staat stel om te oorwin. 2 Kor 12:9 – “My genade is vir jou genoeg. My krag kom tot volle werking as jy swak is.”

As jy oorgeplaas is van die Adam-familie na die Christus-familie, kan jy self heers oor alles. Heers oor jou omstandighede. Heers oor negatiwiteite. Heers oor sonde. Heers oor die bose.

Category Romeine Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)