Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

ROMEINE – REEKS NO 7

Romeine 5: 1-11: Die seën wat verlossing bring


Die destydse Italiaanse diktator Mussolini was iemand wat nooit genoeg grond kon inpalm nie. Op ‘n stadium wou die Britse regering hom paai en het hom ‘n massiewe grondgebied aangebied. Dit was egter ‘n stuk dorre onvrugbare land. Mussolini se smalende antwoord aan Brittanje was: “Ek versamel nie woestyne nie.”

Dit kan ‘n kind v God ook sê. Wanneer die Here ‘n mens Sy kind maak, skeep Hy jou nie af met oorskiet-kossies nie. Wanneer God jou in Christus gryp, word jy ‘n mens wat baie rykdomme in besit kry. Ja, dis rykdomme waarvoor die wêreldse mens seker sal lag, maar vir die hart waar die Heilige Gees woon, is dit baie kosbaar. En dit is presies wat die Gees in die eerste 11 verse van Rom 5 vir ons duidelik maak: die geestelike rykdomme van die mens wat in Christus is. Aan die einde van hfst 3 het hy beskryf hoe ‘n sondaar in die regte verhouding met die Here gestel word. In hfst 4 het hy gewys hoedat ook Abraham deur die genade van God alleen gered is. Nou, in hfst 5: 1-11, laat hy ons sien watter seëninge ‘n mens het wanneer jy glo soos Abraham geglo het. ‘n Skat wat jy nou besit, wat deur die lewende God self gewaarborg word. Mot en roes kan dit nie verniel nie. Droogte en teëspoed en siekte kan dit nie aantas nie.

Dit is só dat dít wat sigbaar, tasbaar en fisies is, ons lewens baie méér raak. Die sigbare, voelbare, tasbare, tydelike dinge speel ‘n deurslaggewende rol in ons lewens. Nie net positiewe dinge nie, maar ook goed wat jou hard slaan. Dit is egter ook so dat, wanneer die geestelike, ewige dinge vir jou ‘n lewensrealiteit is, jy aardse omstandighede baie beter hanteer. Paulus was ‘n man wat bitter swaar gekry het tydens sy aardse lewe (vgl 2 Kor 11-12) en tóg as oorwinnaar uit die stryd getree het. Hoe swakker hy was, hoe sterker was hy (2 Kor 12:10).

Wát presies is die seëninge wat ‘n mens vd Here ontvang vanaf die oomblik van jou bekering/ oomblik wat jy die versoening wat die Here Jesus bewerk het, ontvang?

1 VREDE MET GOD DEUR JESUS CHRISTUS

Die hemelse sekerheid dat ek vir ewig & ewig & ewig régtig ontslae is/ vry is vd oordeel van God oor my sondeskuld. Die volle oordeel het op Christus geval en omdat Hy my aangeneem het en ek Hom aangeneem het, is ek vry van die wraak van God. Niks kan my dit ontneem nie. Jésus is my volle perfekte slaagsyfer waarmee ek voor God kan/mag verskyn. Deur die geloof het ek Hom my eie gemaak. Dit het tot gevolg ‘n hemelse VREDE in my siel.

Vrede met God = méér as die ervaring van kalmte en rus. Dis die sekere wete dat die grootse verhouding tussen my en God in orde is. Al vergaan die wêreld ook – hierdie verhouding is in orde. En ék hou dit nie orde nie. God hou dit in orde. Niemand sal my uit Sy hand ruk nie (Joh 10:28).

2 ALTYD, ALTYD, ALTYD VRYE TOEGANG TOT GOD SELF (v 2)

Soos ‘n prins binne die direkte teenwoordigheid van die koning mag verskyn. Te alle tye. Hy dra immers die koning se kleed. Jesus se bloed het dit moontlik gemaak. Ek het régtig ‘n wáre wandel met die ewige God. Wat ‘n opwinding. Vrye toegang tot die lewende God, die grootste Persoon in die heelal (vgl Hebr 10:19). Ons verstand kan dit hoegenaamd nie bedink nie. Vrye toegang tot Hom – 24 uur van elke dag. Dis nie ons goedheid wat die toegang moontlik maak nie. Dis Jesus se offer, Sy bloed wat die weg baan.

3 BLYDSKAP & VREUGDE VAN ‘N VERSEKERDE TOEKOMS

In Christus aanvaar God my só volkome en só permanent, dat selfs die dood nie ‘n skeiding kan maak nie. Tewens, niks kan ‘n skeiding maak nie. Die toekoms is byvoorbeeld vir Hom geen probleem nie. Dit is ‘n onweerlegbare feit dat die Here élke ware kind van God in heerlikheid SAL bring. Maar, dit het nog nie gebeur nie. Dit lê in die toekoms. Die kind vd Here is egter daarvan séker. Só seker dat jy byna daaraan kan vat. Dis net ‘n kwessie van tyd. Dit is wat die Bybel met die begrip HOOP bedoel: sekerheid vd toekoms!

Vraag is: kan dit nie moontlik gebeur dat al die moeites en probleme van hierdie lewe die volgeling vd Here Jesus kan beroof van al hierdie seëninge nie?! Kan dit nie ‘n demper op alles plaas nie? Dit is immers doodgewoon waar dat die kind v God nog nie by sy eindbestemming gearriveer het nie en elke dag te kampe het met die worsteling van die aardse lewe. Nêrens is daar ‘n belofte in die Skrif dat ‘n volgeling van Christus maanskyn & rose sal hê nie. Tewens, vlgs Hand 14:22 moet ‘n Christen deur baie verdrukkinge in die koninkryk ingaan.

Paulus maak ‘n uitspraak wat vir enige wêreldse mens pure malligheid is (v 3): “Ons verbly ons in swaarkry”. Ons verheug ons daarin. Kyk, ‘n mens wat nie die misterie van kind-van-God-wees verstaan nie, kan hierdie woorde van die Apostel nie sluk nie. Die natuur van die mens is opstandigheid en rebellie. Die natuur van die mens is gemaksug en ‘n bereidheid om die Here te dien solank alles net goed uitwerk. Maar, die geestelike mens word aangevuur deur blydskap. Wat ‘n kontras.

Hoe kon Paulus sê dat hy hom in swaarkry verbly? Omdat moeilikhede en swaarkry ‘n diepte en groei kweek wat geld nie kan koop nie. Dit kweek ‘n stamina en ‘n standvastigheid. Dit forseer jou om ewige dinge te soek. Dit skep ‘n dorstigheid in jou siel wat net die Here alleen kan les. Dit suiwer onsuiwerhede uit jou sisteem uit. ‘n Pêrel word in jou lewe gevorm. Nes regtige pêrels gevorm word deur die aanhoudende irritasie deur bv. parasiete binne die skulp vd oester. Die pêrel word gevorm en word hard rondom daardie aanhoudende irritasie. Dis ast’ware die oester se verdedigingsmeganisme.

Vertelling uit Somalië: Ek ontvang onlangs ‘n epos waarin vertel word van ‘n pastoor (Ali) wat deur militante ekstremiste vermoor is a.g.v. sy trou aan die Here Jesus. Dan sê ‘n ander Somaliese pastoor hierdie woorde: “Ali se marteldood sal net die kerk in Somalië versterk. Geweld kan nie die groei van die Here se kerk stuit nie. Die Gees van Christus brand wit-warm in die harte vd vervolgde Christene. Hierdie vuur laat hulle floreer wat betref toewyding aan die Here, opoffering en liefde.” Hy gaan voort om te sê: “Die Here Jesus se kerk groei nie wanneer dit gepamperlang word nie, maar wanneer dit verdruk en platgevee word.”

Dikwels is dít die Here se pad om geestelike herlewing te bring: skroewe stywer en stywer draai. Ja, hoe swaarder die volgeling vd Here Jesus kry, hoe meer vlam die hoop in sy hart op. En die brandstof van daardie vlam, is die liefde van God. Wanneer die Heilige Gees my lewe vul, vul die liefde van God my lewe. Die twee is sinoniem.

Gelukkig hoef ek nie die bewyse van Sy liefde in my omstandighede te soek nie. Ek vind DIE bewys op net een plek: op Golgota. Onbeweeglik vas en seker. Laat mense maar brom en grom oor ‘n God van liefde van nie ‘n ramp oor Japan sou kon toelaat soos wat onlangs gebeur het nie. Geen aardbewing of tsoenami kan die rotsvaste BEWYS van God se liefde, naamlik die kruis op Golgota, uitwis nie.

Mens sien nie God se liefde in hoe Hy aardbewings verhoed nie. Ware liefde is om jou lewe vir jou VYAND af te lê. Ons kan ons vyand beswaarlik groet, wat nog te sê ons lewe vir hom aflê. En ons was God se onverbiddelike vyande toe die Here Jesus gesterf het! Jesus het gesterf in die plek van rebelle, opstandelinge en sondaars. En moenie dink hulle loop daarbuite rond nie! Hulle staan op hierdie kansel en sit in hierdie banke! Niemand, niemand, niemand het groter liefde as dit nie. En as jy ‘n volgeling van Jesus word deur wedergeboorte, geloof en bekering, vul hierdie liefdeskrag jou siel. Dis ‘n krag-van-binne wat sterker is as die moeilikste omstandighede. Geen wonder dat die Apostel Johannes uitroep: “HY wat IN julle is, is groter as hy wat in die wêreld is!!” (1 Joh 4:4).

Daarom is dit totaal ondenkbaar dat die Here jou die een of ander tyd sal laat losglip. Nie in hierdie lewe nie. Nie in die toekomstige lewe nie. Ás Hy bereid was om Sy lewe vir my te gee toe ek nog Sy bittere vyand was, wat net selfgesentreerd geleef het, hoe sal Hy my nou los, noudat ek reeds met Hom versoen is? As Sy dood my versoen het met God die Vader toe ek nog Sy vyand was, hoeveel te meer sal Sy opstandings-kragtige lewe my nie nou én in die toekoms dra nie??!! Jesus leef vir altyd om vir ons in te tree (Hebr 7:25). Kan u die logika hiervan raakhoor? Dis ‘n baie groot sekuriteit wat die Geesvervulde volgeling van Jesus besit. Jesus se lewe wat Hy nou leef, is my behoud (v10). Dit staan vás (v9&10).

As jy werklik deur die Heilige Gees weergebore is en tot bekering gekom het en beklee is met die Here Jesus Christus, het jy niks anders oor as ekstase nie. Want jy besit die grootste sekuriteit en vastigheid denkbaar. In ‘n verbondenheid met God wat Hý vir ewig waarborg en in stand hou. Al wissel jou omstandighede. Al wissel jou emosies. Al maak mense jou seer. Al beleef jy soms kwaai aanvegtinge. Al struikel jy soms. Al struikel jy dikwels en het jy bittere berou en spyt. Jy is nie sommige dae méér reg met God as ander dae nie. Jy het nie sommige dae méér vrede as ander dae nie. Jy is nie sommige dae méér welkom in Sy teenwoordigheid as ander dae nie. Jy is 100% deur God aanvaar vir ewig – al wissel jou gemoedstemminge en jou graad van toewyding. Ons graad van toewyding wissel gedurig. Soos die gety vd see. Maar ons versoen-wees met God die Vader, bly onveranderd. Ons omstandighede, gemoedstemminge, emosies, struikelinge – beïnvloed nie die vlak van aanvaarding voor God nie. Dít staan geanker op Jesus se kruisoffer, wat nooit kan misluk nie. Jy het ‘n vaste rots. ‘n Ruspunt vir jou onstuimige hart: Jesus Christus, die ewige Seun van God.

Category Romeine Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)