Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

ROMEINE – REEKS NO 3

Romeine 2: 1-16: Die regverdige oordeel van God


Romeine: “die juweel van die Bybel”. ‘n Samevatting van wat die evangelieboodskap behels. Uit 1: 1-17 gesien: Evangelieboodskap is die wonderlikste iets wat daar is! Só briljant: geen skaamte. “Evangelie” = goeie nuus, naamlik dat sondaars met God reggestel
is deur Jesus se offer en dus kán regkom met God.

In 1: 18-32 het ons verlede week gesien dat – alvorens ‘n mens die Goeie Nuus enigsins sal wil aangryp – daar éérs ‘n indringende besef moet kom van absolute verlorenheid. Niemand sal ‘n mediese oplossing aangryp alvorens daar nie ‘n pynlike besef van siekte is nie. In 1: 18-32 het ons die grusame beskrywing gesien van die toestand van u en my hart. In kort: Die Goeie Nuus begín met slegte nuus.

Nou in 2: 1-16 – ‘n stappie verder. Nou die tweede skok. Aan die einde van ‘n sondepad, wag die oordeel van God. ‘n Mens kan maklik onder die illusie verkeer dat alles goedgaan. Hoe baie mense is verlore sondaars (vlgs 1:18-32) maar hulle lewe sorgvry en “geseënd” elke dag. Vgl Ps 73. Dit lyk nie of die Here se toorn oor hulle hang nie. Hulle geniet gesondheid en genoeg geld. Hulle kinders is behoorlik opgevoed. Waaroor sal hulle bekommerd wees?

Vandag se Skrifgedeelte beroof ons van hierdie valse gerustheid. 2:1-16 is glashelderduidelik en vir geen misverstand vatbaar nie: daar sal verseker ‘n dag aanbreek wanneer die Here God in geregtigheid oor élke mens sal oordeel. Sien ook Hebr 9:27. Nes die Hebreër-skrywer praat Paulus ook van ‘n “dag” (v16). “Die DAG wanneer God oor die verborge/weggesteekte dinge van elke mens sal oordeel – volgens my evangelie”. Interessant: Die sekerheid vd komende oordeel is déél van die GOEIE nuus vd evangelie! Die sekerheid vd komende oordeel is nie slegte nuus nie! Dis déél vd Goeie Nuus van Jesus Christus, naamlik dat daar ‘n dag sal kom wanneer reg en geregtigheid sal geskied.

Wat sal by die oordeel gebeur? Die verlore mens – wat nooit tydens sy/haar aardse lewe tot redding in Jesus gekom het nie – se verborgenhede (weggesteekdhede) sal na vore gebring word. Is dit nie waaragtig waar dat 95% van ons lewens VERBORGE is nie? Weggesteek. Onsigbaar. Diep in die hart. Ver weg in die verlede. Lank reeds vergete. Moenie glo nie! Op die hemelse rekenaar is alles geregistreer.

Hoe vreesaanjaend moet dit wees om voor die Regbank te staan en daar word video’s vertoon van al die dae van my lewe. Selfs van al die geheime gedagtes en verborgenhede van my hart. Op absoluut niks sal ek kan teëpraat nie. Ek sal alles kan onthou. Nes ek niks kan teëpraat wanneer ek op ‘n spoedkamerafoto my eie kar en selfs my eie gesig agter die stuurwiel sien nie.


Die Skrif maak dit duidelik dat ‘n mens – in die laaste groot dag – ‘n baie goeie geheue sal hê. Ons lees in Luk 16:25 dat Abraham dit vir die gestorwe ryk man sê: “ONTHOU al die kanse wat jy gehad het!”

As daar een ding is wat Rom 2: 1-16 van ons eis, dan is dat dat ons baie duidelik moet weet: Daar kom verseker ‘n dag van finale oordeel. Dit behoort ‘n verloregaande sondaar bitter, bitter bang te maak. Met vrees vervul – sodat hy/sy betyds na die Here Jesus toe kan kom. ‘n Vrees in die hart op dieselfde manier as wat ‘n siek mens het en wat hom dokter toe dryf.


Daarom die liefdevolle, maar dringende vermaning in v 5 – gerig aan die adres van elke verloregaande sondaar wat ore het om te hoor: “Besef jy nie, dat elke dag (24 uur) wat jy bly waar/soos jy is, wat jy verhard bly, jy vir jouself oordeel opgaar vir die jongste dag? Jou rekening met slegte skuld styg net hoër en hoër. Elke dag wat ‘n mens verlore bly, gaar jy vir jouself oordeel op – beding jy vir jouself ‘n beter posisie in die ewige verderf.

Daarom is vers 4 so waar: naamlik dat ‘n mens tot die besef moet kom dat al die goedheid en seën en guns wat God oor jou uitstort, eintlik Sy manier is om jou tot bekering te bring (v 4).

Hoe baie mense verkeer onder die illusie: “Ek móét seker ‘n ware kind vd Here wees en werklik gered wees, want kyk net hoe goed is Hy vir my! Kyk hoe verhoor Hy my gebede. Kyk hoe help Hy my elke dag. Waar sou ek vandag gewees het indin die Hére my nie gedra het nie? Dan moet ek mos gered wees!”

Dis ‘n illusie, want die Apostel sê net die teenoorgestelde. Hy sê: God oorlaai jou met Sy seën en guns sodat jy tot bekering kan kom! Hy trek jou! Het ú oë al oopgegaan vir hierdie waarheid?

Die groot vraag is: Wie gaan in die oordeel kom? Duidelike antwoord. Twee verskillende groepe mense. Kyk hoe maak Paulus dit duidelik. Eerste groep (v 1-11): Die Jode wat besny is en wat in die verbond is. Tweede groep: (vv 14-15): Die heidene buite die kerk wat nog onbereik is met die evangelieboodskap. Met ander woorde: twee groepe: a) diegene binne die gemeente en 2) diegene buite die gemeente. Húlle gaan in die oordeel kom.

Die eerste groep wat in die oordeel gaan kom, is die verbondsmense, die besnede Jode. Maar, wie se HARTE nie besny is nie en wat hulleself regverdig. Vol eiegeregtigheid. Hulle het met die Woord grootgeword en van moederknie af leer bid, maar tog vol eiegeregtigheid, gebrekkige sondebesef en onbekeerlikheid.

Paulus was natuurlik sélf presies so voor sy eie bekering. Lees sy eie getuienis in Filip 3. Hy kon soos ‘n trotse offisier sy medaljes uitstal. Baie godsdienstig. Sien neer op ander wat slegter is. Maar, wat het op Damaskuspad gebeur? Byna soos ‘n dogtertjie, Santjie Poggenpoel, wat deur die sleutelgat loer hoe haar twee boeties stoute goed aanvang. En haar verlekker en nie kan wag om vir mamma te gaan vertel nie. Skielik kom mamma in die gang af en betrap háár hoe sy afloer. Toe is sý die skuldige en bloedrooi van skaamte.

Wat het met die godsdienstige Saulus op Damaskuspad gebeur? Wel, hy het gedink hy is vol medaljes. Ánder moet boet vir hulle sonde. En toe, skielik (lees dit in Hand 9) word hý op heterdaad betrap! Wat ‘n goddelike gebeure! Saulus word meteens Paulus. Hy word vir die eerste keer ‘n ware volgeling van die Here Jesus Christus!

Dis die eerste groep mense wat in die oordeel sal staan (vv 1-11). Dis mense wat in die boesem van die kerk grootgeword het, gedoop is en baie medaljes van selftevredenheid kan uitstal. Ag, ons ken dit so goed: “Ek is ‘n kerkmens, ek leef voorbeeldig, ek probeer my bes, ek doen niks opvallends verkeerd nie, ek hou my stiltetye, my pa was 35 jaar lank ouderling.” Maar, helaas, steeds verlore. Daarom sê vers 11: “God het nie witbroodjies nie.” Hy word nie beïndruk deur al ons voortreflikhede nie. Sonder die waaragtige wedergeboorte, beteken dit alles niks.

Tweede groep (vv 14-15): Onbereikte nasies, die heidene buite in die wêreld. Die Woord is duidelik: die onbereikte nasies is ook verlore, al het hulle nie die lig wat ons het nie. Paulus sê: Hulle het wel ‘n bietjie lig. En hulle is oortreders van die bietjie lig wat hulle het. Watter bietjie lig het hulle? Die Wet vd Here staan in hulle harte en gewetens geskryf. Hulle weet goed wat lig en wat donker is. Maar, hulle oortree dit. Hulle sondig teen die bietjie lig wat hulle het.

Die nasies is besig om verlore te gaan! O, sal dit ons nie in die hart gryp nie?! Daarom moet ons moeite doen om die boodskap van redding en verlossing aan hulle te gee.

Laaste vraag: Op grond waarvan sal mense geoordeel word? Nou moet ons baie goed luister. Hier sê Paulus iets wat snaaks/vreemd klink. Ons weet dat niemand/niemand gered kan word op grond van goeie werke/eie meriete nie. Later in Rom 3 sê Paulus dit self.

En tog staan hier uitdruklik (v 6) dat die eindoordeel sal plaasvind op grond van dit wat ek gedoen het! Hier staan NIE: Op grond van wat Jesus gedoen het, op grond van my verhouding tot Jesus nie. Nee, hier staan: op grond van wat ek gedoen het! Waarom? Ons weet tog dat niemand die wil van die Here perfek kan nakom nie. Niemand kan die Here se wet perfek doen nie. Is Hy dan onregverdig en onbillik om my te oordeel op grond van iets wat vir my onmoontlik is? Verwag Hy die onmoontlike? Waarom oordeel God my op grond van my dade?

Ons moet maar net Jakobus 2:14 e.v. lees om die antwoord te kry. Nie wat ek sê nie, maar my dade/lewenswyse is die klinkklare bewys óf ek werklik slegs op Jesus se verdienste vertrou het om hemel toe te gaan. Dade verklap die hele geheim. Dit sê wie jy regtig is. Dit sê of Christus regeer of nie. Die énigste meriete op grond waarvan énige mens vir God aanvaarbaar is, is slegs die Here Jesus se kruisverdienste op Golgota – NIE dade of werke of lewenswyse nie. Maar, die dade/werke is die onomstootlike bewys óf ek op Jesus se verdienste vertrou het of nie. My werke sê of Jesus my gered het of nie. Alhoewel slégs Sy kruisdood my redding is en niks van myself nie, is dit nie ‘n saak van praatjies nie. My lewe sal die vrug vertoon van ‘n verhouding met Christus.

Daar is niemand wat in die jongste dag erkentlik sal wees en voor die Here erken dat hulle verlore is nie. Álmal sal rede op rede aanvoer waarom hulle beslis die ewige lewe het. Lees maar net Mat 7:22 en u sal dit sien. Daarom sal teësinnige verlore mense letterlik in die ewige duisternis gewérp moet word (Open 14:19). Nie wat/hoe mense met die mond hulleself regverdig, sal die deurslag gee nie, maar hulle dade/werke! Dit sal die onomstootlike bewys wees dat hulle selfregverdiging vals is.

Sien u hoe werk die patroon van die evangelieboodskap?

1. U en ek word uit moederskoot verlore gebore.

2. Ons lewe heeltemal houtgerus en regverdig onsself.

3. Op ‘n dag kom hou die Here (uit pure genade) ‘n spieël voor ons.

4. Ons sien onsself in die oordeelsdag.

5. Doodsweet slaan uit. Iets gebeur in ons binneste wat ons nog nooit voorheen ervaar het nie: diepe besef van verlorenheid.

6. Ons besef: daar is geen uitkomkans nie.

7. Dan ontdek ons: Jesus het betaal. Hy het ons verdiende dood in ons plek gesterf. Nog nooit was ons só verlig nie. Dankbaarheid en liefde vir Hom oorstroom ons gemoed.

8. Vlug volkome na Jesus. Vir tyd en ewigheid aan Hóm oorgegee.

9. Word in Jesus deur die Vader aanvaar as verloste kind. Hy het ons net so lief as wat Hy vir Jesus het. Hy sien ons in Jesus se vlekkeloosheid en geregtigheid. Géén veroordeling moontlik (Rom 8:1).

Category Romeine Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)