Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

ROMEINE – REEKS NO 11

Romeine 8: 1-17: ‘n Lewe van oorwinning


‘n Sekere fabriek is vir baie jare lank onder ‘n sekere bestuur/eienaarskap. Op ‘n sekere dag word die fabriek oorgeneem deur ‘n totaal nuwe beheer. Totaal nuwe direkteur. Die vorige direkteur is weg. Hulle dien nie saam nie. ‘n Nuwe een het oorgeneem. ‘n Splinternuwe era het aangebreek. Nuwe beginsels regeer vanuit die direkteur se kantoor. Die hele fabriek loop nou in ‘n nuwe rigting.

Tog is die fabriekswerkers nog dieselfde mense wat onder die vorige direksie gewerk het. Nog steeds word die ou masjinerie gebruik. Die nuwe direkteur word telkens gefrustreer deur die werkers wat nog wil maak/doen soos die vorige direkteur dit wou hê. Nooit kan die fabriek egter weer die koers loop soos onder die vorige bestuur nie. Nooit weer nie.

Maar – konflik/frustrasie ontstaan. Want daar is ‘n nuwe direksie, maar ou werkers, ou masjinerie. Die nuwe direksie beplan egter ‘n dag iewers in die toekoms wanneer die hele fabriek platgeslaan sal word en ‘n totaal nuwe gebou/ nuwe masjiene/ nuwe werkers in plek sal wees. Dit lê egter nog in die toekoms. In die lang tydperk vandat die nuwe direksie oorgeneem het tot by die nuwe fabriek, is dit ‘n skuurproses/groeiproses. Dis ‘n tyd van tugtiging en vermaning. Dis ‘n tyd waarin die ou werkers hulle moet onderwerp aan die nuwe bestuur. Hoe langer, hoe beter gaan dit. Met tye is die vorige direksie heeltemal vergete. Die geheim vir sukses is meer & meer & meer doelgerigte onderwerping aan die nuwe direkteur. Dán gaan dit uitstekend. Dán is die fabriek byna paradys-op-aarde. Want dan beheer die nuwe direkteur se wonderlike nuwe beginsels en strategieë alles en goeie produksie word gelewer en geld stroom in.

Maar weet u wat? Al die tyd het die vorige direkteur ‘n soortgelyke fabriek gaan betrek net laer-af in die dieselfde straat! Die twee fabrieke is sommer bymekaar. Hulle lyk op druppel water dieselfde. Uiterlik, nie juis baie verskil. Maar, wat ‘n magtige verskil as jy kyk na die direkteure se kantore. Dis twee radikaal verskillende direkteure. Soos die tyd verbygaan, sien jy die verskil in produksie. Die praktyk wys stadig maar seker wíé die direkteur van elkeen van die twee fabrieke is.

Nog meer: Beide fabrieke is geleë binne ‘n koninkryk waar ‘n sekere koning heers. Die eerste fabriek se direkteur is deur die koning self aangestel. Die tweede fabriek behaag nie die koning nie. Die direkteur dink niks van die koning nie. Vir hom gaan dit net oor sy fabriek. Dis onmoontlik dat die koning van al twee kan hou. Dis of die een óf die ander.

Waarom gebruik ek hierdie beeld? Omdat dit ons kan help om die magtige Romeine 8 beter te verstaan. Die tweede fabriek met die direkteur wat nie die koning behaag nie, is ‘n beeld van die “vleeslike” mens. Die direkteur is die eie-ek, die self, selfsug, ou mens, gevalle sondige natuur.

Die oorname van die eerste fabriek deur die nuwe direkteur is ‘n beeld van die wonderwerk van die wedergeboorte. Die nuwe direkteur is God, die Heilige Gees. Vanaf daardie oomblik is die era van die ou direkteur vir ewig verby. Dis presies wat die wedergeboorte is: magtige, permanente verandering in direksie. Die mure word wit geverf. ‘n Totaal ander/nuwe direksie neem die leisels oor.

Tog bly die werksmense dieselfde. Die ou masjinerie is nog daar. Die wedergebore mens is nog die mens wat hy/sy was en behou nog sy/haar gevalle natuur. Hierdie mens was lank daaraan gewoond om die vorige direksie se bevele uit te voer. Nou ontstaan ‘n frustrasie tussen die nuwe direksie en die werkers uit die vorige bedeling. Dit is ‘n beeld van die worstelstryd in die wedergebore mens se lewe, wat normaal is, soos ons verlede week uit Rom 7 gesien het. Dit is die gevolg van ‘n konflik tussen die Heilige Gees en die ou mens. Namate die werkers uit die vorige bedeling hulle egter oorgee aan die nuwe direksie, raak alles ‘n fees. Goeie toestande begin heers. Skitterende produksie word gelewer. Weliswaar nie volmaak nie, want gereeld haak daar weer ‘n ou uit sy plek uit. Die geheim is egter altyd: Terug na die nuwe direkteur, weer terug, weer terug, weer terug…

U sien, in die egte Christen se lewe is daar tegelykertyd spanning en heerlikheid. Die spanning kan minder raak en by tye heelwat minder wees, maar dit verdwyn nooit. Dit hang af hoeveel seggenskap die nuwe direkteur het. Die spanning sal eers finaal verdwyn wanneer die fabriek afgebreek word en ‘n totaal nuwe fabriek opgerig word. Dit is by die wederkoms van Christus wanneer die nuwe aarde tot stand gebring word. Tydens híérdie lewe egter, is dit belangrik om die volle seggenskap aan die nuwe direkteur te blý gee.

Wanneer jy na die twee fabrieke kyk, moet jy nie eerstens na hulle uiterlike kyk nie. Dieselfde straat. Dieselfde uiterlike. Die groot verskil is wie die direksie is. Wie sit in die groot kantoor?

Beide hierdie fabrieke is in hierdie erediens teenwoordig. Almal lyk pragtig en fatsoenlik. Almal is godsdienstig. Maar by die een fabriek sit die Self/vlees in die groot kantoor. Dink/doen/praat vleeslik soos wat alle mense van nature doen. By die ander fabriek sit die Gees vd lewende God in die groot kantoor. Dink/doen/praat soos ‘n geestelike mens. Godsvrug is die resultaat. Totaal ander produksie kom uit daardie fabriek. Ja, die ou werkers en ou masjinerie frustreer die Direkteur se begeertes. Daar is egter ook wel oorwinning, want hulle gee hulle oor aan die nuwe direkteur.

‘n Mens sien hier so duidelik die Bybelse pad van ‘n oorwinningslewe. En watter volgeling van Jesus smag nie dáárna nie? Die antwoord lê by die inwonende Persoon van die Heilige Gees. Dis net Hy alleen wat die mag van sonde kan breek. En Hy is nie ver weg nie. Hy woon binne-in jou menslike gees. Hy sit in die kantoor van die direkteur. Ons probleem is egter dat ons self probeer oorwin. Hoeveel welmenende volgelinge van die Here Jesus voer ‘n stryd ten bloede toe teen sonde (Rom 7), maar val hulle telkens weer bloedneus. Tog: onverbiddelike vyande van sonde en louheid. Daarom bekommerd oor goed soos: trots, humeur, vuil gedagtes, onvergewensgesindheid, liefdeloosheid, negatiewe gedagtes, geïrriteerdheid, prikkelbaarheid. Probeer om meer te leef in die oorvloed van Pinkster. Romeine 8 gee so duidelik die oplossing. Die oplossing is nie om iets ekstra te soek nie. Die oplossing is nie om die een of ander spesiale belewing te soek nie. Die oplossing is die magtige lewende Persoon wat alreeds binne-in jou menslike gees woon. Die oplossing is om op te hou om te stry en te baklei en OOR TE GEE aan die Persoon vd Heilige Gees. Wanneer jyself ophou worstel, sal die Gees die saak oorneem en afhandel. Hy slaag en wen altyd.

Die kind van God besit dus alreeds die oorwinning. Ja, hy/sy besef dit nie noodwendig nie. Oë nie noodwendig daarvoor oop nie. Dit is tog onmoontlik om ‘n gróter oorwinning te hê as ‘n nuwe direksie wat die plek van die oue ingeneem het. En die nuwe direkteur sit alreeds in die kantoor! Dis die Heilige Gees. Hy vra om volle beheer te hê – oomblik tot oomblik. Hý breek die mag & krag van die vlees soos garedraadjies. Maar Hy doen dit nie outomaties nie. Jy bly eenvoudig in ‘n toestand van innerlike konflik en frustrasie totdat jy inbreek en oorgee. En dit bly ‘n voortdurende proses.

Kyk net vir ‘n oomblik saam met my na die manier hoe die Apostel redeneer, dan sien u hoe helder verstaanbaar dit is. Die Christen se worstelstryd (hfst 7) eindig nie in ‘n toestand van moedeloosheid nie. In 7:24 sê hy: “Ek dank God, deur Jesus het ek verlossing BINNE-IN hierdie worstelstryd.” Dit kan wees dat die worstelstryd ‘n Christen veroordeeld/verlore kan laat voel. Daarom die versekering in 8:1: “Daar is géén veroordeling vir iemand wat in Christus is nie.” As jy in Christus is, is kruisbloed die versekering dat jy heeltemal deur God aanvaar is. Hy gaan uit sy pad om te sê dat daar SLEGS TWEE soorte mense op aarde is (soos die 2 fabrieke): Diegene in wie die SELF heers en diegene in wie die HEILIGE GEES heers. Daar is nie verskillende klasse nie-Christene en verskillende klasse Christene nie. Daar is nie so iets soos ‘n super-klas Christen wat Geesbeheerd & sonder stryd & in volle oorwinning leef asook ‘n laer-klas vleeslike Christen wat minder van die Gees het en val-en-opstaan & voortploeter nie. Dis ook nie waar dat sommige Christene tóg nog onder effense veroordeling staan nie. Dis ook nie waar dat sommige nie-Christene ‘n bietjie beter as is as ander OF bietjie nader aan die Here leef as ander nie. Nee, lees Rom 8 en oortuig uself: Die hele mensdom is slegs in 2 groepe verdeel: Diegene in wie die Heilige Gees woon en diegene in wie Hy nie woon nie. Geen verdere groeperings nie.

Diegene in wie die Heilige Gees nie woon nie, staan onder direksie van die sondige natuur (v 4), maak nie saak hóé fatsoenlik en godsdienstig hulle is nie. Hulle mens-wees is gefokus op dít wat die sondige natuur wil, want hierdie direkteur kan/wil hom nie aan God onderwerp nie. Daar is onverbiddelike vyandskap (v 7). So iemand is ‘n slaaf (v 9). Alles loop eventueel uit op die dood (v 4).

Diegene in wie die Heilige Gees woon, word beheers deur die Gees ómdat Hy inwoon (v 9). So iemand staan onder die direksie van die Gees. Mens-wees is gefokus op wat die Gees wil (v 5). So iemand is ‘n KIND, nie ‘n slaaf nie. Hy het ‘n versekering in sy binneste omdat die Heilige Gees binne-in sy menslike gees daarvan getuig dat hy/sy ‘n kind v God is (v 16). Die Heilige Gees wat inwoon is daarby ook nog die waarborg dat só iemand se fisiese liggaam sal opstaan by die laaste opstanding (v 11). Alles loop eventueel uit op lewe & vrede (v 6). Tussen hakies: dit is ook hoe jy kan toets of enigiets binne God se wil is/ van die Gees kom = produseer dit lewe & vrede in jou hart?

So daar is die twee groepe. Belangrik om te sien: Wanneer die Heilige Gees inwoon in iemand se lewe, beheers Hy ook daardie lewe (v 9). Woon Hy nie in nie, is die persoon glad nie ‘n Christen nie (v 9). Dus: As die Gees inwoon, is jy ‘n kind v God en beheers Hy jou. As die Gees nie inwoon nie, is jy op geen manier ‘n kind v God nie en beheers die Self jou lewe.

Nou is die vraag: Wat dan nou van Rom 7 se worstelstryd? Want wie ondervind dit? Die mens in wie die Gees woon en wat deur Hom beheers word. Nie ‘n laer-graad “nóg vis nóg vlees” kind v God nie. Nee, die énigste graad wat daar is: Gees woon in en beheers!! Só iemand ondervind Rom 7 se worstelstryd en só iemand is bevoorrreg om van oorwinning tot oorwinning te mag leef. Vraag is: Hoe? Die worstelstryd laat dit voel asof daar ‘n wet van gravitasiekrag is wat my heeltyd (teen my sin) aftrek & aftrek. Dis onmoontlik om hierdie gravitasiekrag te oorwin! So voel dit.

Ja, dit ís onmoontlik. Tensy jy ‘n ánder wetmatigheid kan vind, wat die wet van gravitasiekrag kan kanselleer. Die voëls ken dit. Kyk hoe styg hulle uit bó gravitasiekrag. Want hulle ken die wet van aerodinamika! Vliegtuie gebruik dit ook. Daarmee oorwin hulle gravitasiekrag.


Die wet van die Heilige Gees verslaan die wet van sonde & dood!! (v 2). God het ‘n wetmatigheid voorsien wat die gravitasiekrag van die wet van sonde kanselleer en oorwin sodat ons kan uitstyg. Dit is die wet vd Gees. Daarom besit die mens in wie die Gees woon dit alreeds ten volle. Daarom het die worstelende Christen nie iets ekstra/ buitengewoon nodig om ‘n oorwinningslewe te leef nie. Die worstelende Christen moet ‘n ontdekking maak: Die heerlike Persoon vd Heilige Gees, wat alreeds in my woon, is die oplossing en ek gaan begin om my algeheel aan Hom oor te gee/weg te gee. En ek gaan net staan en kyk hoe Hý oorwin.

As u Rom 8 mooi lees, sal u sien dat die gelowige, in wie die Gees woon en dus deur die Gees beheers word, hom/haarself moet “weggee” aan die Gees. Net soos die fabriekswerkers hulleself moet géé aan die nuwe direksie. Vers 4: LAAT beheers deur die Gees. Vers 12: Staan onder ‘n verpligting om deur die Gees beheers te word. Vers 13: Maak – deur die Gees – ‘n einde aan sonde.

Hier is ‘n uitdaging: Dink aan ‘n terrein in u lewe waar u aanhoudend struikel. Die volgende keer wanneer daardie ding opduik, moenie eens probeer om te oorwin nie, maar maak soos Petrus toe hy die golwe sien en wou sink. Sê dan: “O Gees van God wat in my woon, dankie dat U die gravitasiekrag van hierdie ding verslaan het. Ek gee my weg aan U.” Doen dit en u sal verstom staan oor wat gebeur.


 

Category Romeine Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)