Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

TAFELBERG GEMEENTE DOLEREND
PREDIKER – REEKS NO 9 (SLOT)
Skrif: Prediker 11-12
Tema: Verwar deur die lewe maar geanker in Christus

‘n Mens kan dink dat die Prediker baie pessimisties is in sy lewensuitkyk, maar hoe verrassend is Pred 11, waar die H Gees deur die Prediker die jongmense toeroep: “Geniet die lewe”. Hy kom hier met ‘n baie groot aanmoediging vir jongmense. Klink amper bietjie gevaarlik, sal party mense dalk sê…

Is dit dan nie ‘n risiko om vir jongmense sommer net so blatant te sê: “Geniet die lewe”, nie? Sal hulle nie verkeerde goed gaan aanvang nie? Moet ‘n mens nie eerder sê: “Wy julle lewe aan die Here toe” nie? Los maar liewer die “geniet storie”!

Juis nie! Want, in die Bybel staan die geniet vd lewe nie teenoor toewyding aan die Here nie! Asof die 2 goed vyande/teenoorgesteldes is nie! Dieselfde Here wat hierdie aardse lewe volmaak geskep het en dit as geskenk aan ons gee, wil hê dat ons dit sal geniet, sáám met Hom wat dit gegee het. Dit is nie verkeerd nie. Genieting impliseer nie noodwendig sonde en opstand nie.

Maar, hóé moet ons die aardse vleeslike lewe geniet? Antwoord: AS KIND VAN GOD en vervul en beheers deur die Heilige Gees! So eenvoudig soos dit. Kyk na 12: 13> Die slotsom van alles is: Dien die Here en gehoorsaam Sy gebooie. Dien die Here in gehoorsaamheid. Of anders gestel: Gehoorsaamheid bring nie jou redding en verlossing en bevryding nie, maar dis wel die bewys dat jy redding in die Here gevind het. Jy kan nie deur gehoorsaamheid jouself met God reggestel kry nie. Dit kan slegs deur Christus se kruis en opstanding gebeur. Maar wanneer jy deur Christus met God reggestel IS, sal gehoorsaamheid die vrug/resultaat wees wat bewys dat jy met God reggestel is SONDER gehoorsaamheid.

Ons moenie die aardse lewe geniet in ongeloof nie – en die Here moet buite staan terwyl onsself die stuur in die hand het nie. Ons moet ook nie kind vd Here wees en NIE die aardse lewe geniet nie. Nee: Ons mag AS weergebore kind vd Here in die gewone daaglikse aardse vleeslike lewe, vreugde vind : OP TWEE MANIERE: in verbondenheid met die Here en in verantwoordelikheid teenoor Hom.

1. In verbondenheid aan die Here
‘n Mens wonder onwillekeurig of die Prediker nie homself effens weerspreek nie. Hoe kan hy nou skielik so fantasties positief sê dat mense wat deur die Here verlos is, die lewe moet geniet, terwyl hy soveel kere gesê het: “Alles is tevergeefs, ‘n gejaag na wind”.

Wel, ons moet net mooi raaksien wat hy bedoel met “tevergeefse gejaag na wind”. Niks met pessimisme te doen nie. Wat hy daarmee bedoel is maar net presies dit wat ons almal elke dag ervaar: nl. dat alles in die lewe so verbygaande is. En as jy slegs DIT het, is jy ‘n hopelose siel. Niks is blywend, seker, permanent nie. Alles is so tydelik en gou verby. ‘n Lekker dag, lekker vakansie is verby voordat jy dit weet. Vandag voel jy gelukkig, môre werp moeite en trane ‘n groot skaduwee oor vandag se geluk. As jy beleggings het, moet jy dit op meer as een plek belê, want daar kan dalk teëspoed kom en dan verloor jy als (11 vers 2).

Die lewe bestaan uit baie teleurstellings en dinge wat ons glad nie kan verklaar nie. Ons kan byvoorbeeld nie verklaar hoe ‘n ongebore fetus se menslike gees in sy/haar liggaam kom wanneer die fetus nog besig is om in moederskoot te vorm nie (vers 5). Dit is slegs ‘n wonderbare daad van die Skepper Here. Jou menslike gees kan mos nie ontstaan vanuit fisiese entiteite wat saamkom nie! En tog: wanneer die mensie ná 9 maande gebore word, is hy/sy alreeds liggaam EN gees! Die gees het op een of ander manier in die liggaampie ingekom! Maar dis onverklaarbaar. God self doen dit in elke, elke, elke fetus.

Juis daarom – tussen hakies – is iets soos aborsie so afgryslik. Indien God ‘n menslike gees in elke fisiese liggaampie plaas, beklemtoon dit des te meer dat dit ‘n ware mens is. Elisabeth was 6 maande swanger met Johannes die Doper, maar toe die Maria by haar kom en haar groet, het die ongeborene van vreugde beweeg (Lukas 1:41). Die ongeborene het Maria se stem gehoor en geweet dat sy die Messias alreeds in haar maagdelike skoot ontvang het.

Dit net tussen hakies. Feit bly: HOE die menslike gees in die liggaam kom, weet ons nie.

Die lewe bestaan uit talle sulke onverklaarbare dinge.

Om alles te kroon: Nadat alles so pragtig was en ek my bes gedoen het om ‘n goeie lewe te leef, gaan die dood in elk geval kom en alles sonder twyfel afsny (vers 8). En dan het ek weer niks.

U sien, as jy net so na die lewe kyk, LYK en VOEL dit of alles tevergeefs is. ‘n Blote gejaag na wind. Dan kán jy begin wonder: “waarvoor lewe ek nou eintlik? Is alles nie maar ‘n gejaag na wind nie?” Is dit nie dalk waar wat evolusioniste sê dat ek eintlik maar net toevallig uit ‘n klomp oer-sop-en-sous ontwikkel het nie? Ek is toevallig hier en sonder doel en betekenis en daar is niemand teenoor wie ek verantwoordbaar is nie. Niks is dan blywend en permanent nie.

Dit is wat die boek Prediker wil sê, en ons weet almal dat dit absoluut waar is. Ons weet dit uit daaglikse ervaring.

Maar, Prediker stop nie daar nie. Hy sê jy kán wel sin & betekenis in die lewe vind wanneer jy begin raaksien dat die lewe ‘n gawe vd Here is. Daar is ‘n baie groter wêreld ágter jou en my klein lewetjie. Ja, die dood sal alles kom afsny, maar dan gaan jy – indien jy werklik die Here ken – na ‘n ewige woning (vers 12:5). Jou gees gaan na God terug wat dit gegee het toe jy nog ‘n fetus in moederskoot was (12:7). Daar kleef ‘n ewigheidsdimensie aan ons nietige lewetjies. Na hierdie lewe is jy nie dood soos ‘n hond nie… Daardie menslike gees wat jy in jou het, is ‘n geskenk van God.

En, na hierdie lewe, gaan jou lewe terug na die Here. Indien jy in ongeloof ongered en sonder die Heilige Gees buite die Here geleef het en Sy wonderlike gawes in Sy gesig teruggegooi het gaan jy na die ewige dood. Indien jy (aan die ander kant) in geloof uit Christus se verlossing geleef het, gaan jy na die Here se woning. So eenvoudig soos dit.

Wie kan dus die lewe geniet? Die mens wie se ewige toekoms nou reeds vasgemaak is. So ‘n mens se lewe hier en nou kry waarde en betekenis en standvastigheid. Solank jou ewige toekoms nie sekuur is nie, is jou lewe hier en nou ‘n wipplankryery en ‘n gejaag na niks.

Wie kan dus die lewe geniet? Die mens wat besef dat die lewe in verbondenheid aan die Here geniet moet word. Dit was mos ons Here Jesus wat ons kom loskoop het van ‘n sinnelose bestaan (1 Pet 1:18). Deur Sy opstanding het Hy vir ons hoop kom gee op ‘n lewe na die dood. So seker as wat Hy opgestaan het, so seker is daar ‘n nuwe hemel en nuwe aarde. Al vlieg die lekker tye so vinnig verby en dit voel asof niks blywend is nie! Daarom sê die Prediker so blatant reguit:

GENIET DIE LEWE, jy mag maar… in verbondenheid aan die Here wat die lewe gegee het. Vind vreugde in die lewe as geskenk van God… in verbondenheid met Hom – maar ook…

2. Met verantwoordelikheid aan die Here
Dink aan die Here terwyl jy jonk is, voordat die dae kom wat jy sê: “Ag, ek het daar niks aan nie..”
Ek dink daar is genoegsame statistiek wat aandui dat verreweg die meeste mense wat die Here ken, tot Hom gekom het in hul kinderjare. Die Here se nommer 1 strategie om mense tot redding te bring, is deur die struktuur van die verbond en binne gesinsverband en gesinsopvoeding.

Hoe ouer ‘n mens word, hoe harder word die kors om die hart. Hierdie teksvers bevestig dit. Daar kom ‘n tyd wanneer mense sê: “Ag, ek stel regtig nie meer belang in die Here se verlossing nie”. Daarom: “Dink aan die Here terwyl jy jonk is!” Moenie dink dat jy dalk ‘n sterfbed bekering sal kan hê nie. Vir verreweg die meeste mense breek só ‘n geleentheid nooit aan nie.

Maar, hoor u die duidelike oproep: Dink aan jou Skepper.. Jy is m.a.w. verantwoordelik teenoor die Here vir jou lewe. Hy sal rekenskap van jou vra. Soos daar staan in 11:5: “Doen alles waarvan jy hou, maar moenie vergeet dat die Here rekenskap sal eis oor alles nie..”

Ons lewens is m.a.w. nie maar ‘n lewe van noodlot en toeval nie. Ons lewe verantwoordelik teenoor die lewende Here. En ons moet leer om verantwoordelikheid te neem vir ons dade. Ons mag nie ander mense of omstandighede die skuld gee vir die goed wat ons aanvang nie. Hoe maklik is dit om agter ander te skuil vir ons dade.

Dit is dit en dat en so en so se skuld dat my meelewing in die kerk so pateties is. Ek was gedwing om die aanlyn belastingvorm te dokter, want my omstandighede… Ek kon nie anders nie, ek moes net vloek.. Normaalweg praat ek nie eintlik so nie, maar dit MOES net…..

Nee liewe vriend, JY EN EK is verantwoordelik vir ons dade. Wanneer ons dit besef, dan verstaan ons ook dat ons verlossing en vergifnis gekry het op Golgota. Want, so lank as wat ek my verantwoordelikheid wegskuif, skuif ek ook my verlossing weg, want dan ontken ek my skuld. Jesus het nie vir my en u gered (op die kruis) van dit wat ander mense /omstandighede gedoen het nie, maar van dit wat ONS gedoen het en wat ons wesenlik IS.

Vind vreugde in die lewe as geskenk van God, maar doen dit met verantwoordelikheid teenoor die Here. Dink aan jou Skepper terwyl jy nog jonk is. Hy word nie jou Skepper wanneer jy aan Hom dink nie. Hy ís jou Skepper, daarom: Dink aan Hom. Hy verbind nie Homself aan jou wanneer jy aan Hom dink nie. Nee, Hy hét Homself aan jou verbind, daarom: Dink aan Hom. Hy hét jou sondes aan die kruis versoen, daarom: Dink aan Hom.

Moenie jou lewe gaan vermors waar die Here nie is nie. Wat help dit jy het ‘n fantastiese aandjie met vriende, maar die Here staan buite? Wat help daardie cool kuiertjie waar die alkohol so lekker vloei, maar die Here staan buite? Dan is dit ‘n gejaag na niks. Moenie dwaas wees nie, bedink die waarheid, bedink die realiteit van die lewende God!

Sien u waaroor gaan die rekenskap wat aan die Here gegee sal word? Hy sal nie rekenskap vra omdat ons die lewe geniet het nie. Hy het dan self die lewe en die genieting gegee.

Maar, Hy eis rekenskap wanneer ons nie in verantwoordelikheid teenoor Hom die lewe geniet nie. Wanneer Hy, die gewer van alles, in die skaduwee moet staan. Wanneer ons dink ons is beter af sonder Hom, wanneer ons vakansie hou, of besigheid doen, of kuier, of wanneer die kerkklok lui…

Laat ons dan vreugde gaan vind in die lewe ás kinders vd Here wat verlos is deur die bloed van Christus.

En indien jy nie sekerheid besit en vrug wat getuig nie – omhels Christus met al Sy verdienste tot jou verlossing. En doen dit NOU want dit mag dalk die laaste geleentheid wees wat jy ooit kry. Môre is nie aan ons beloof nie. Vandag is die dag van verlossing.

Tafelberg Gemeente (Dolerend)
Buitenkantstraat 39, Kaapstad
www.tafelbergkerk.co.za
Dr Chris Saayman

Category Prediker

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)