Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

TAFELBERG GEMEENTE (DOLEREND)
PREDIKER-REEKS NO 8
Skrif: Prediker 9 & 10
Tema: Sien wat jy nie sien nie

Daar was eenmaal ‘n piepklein dorpie wat deur ‘n magtige vyandige leër omsingel was. In die dorpie: min mense. Absoluut logies dat die dorpie se mensies hulle moes oorgee aan die vyand.

In die dorpie het ‘n brandarm, maar wyse man gewoon. Niemand het ooit na hom geluister nie. Dis tog onmoontlik dat so ‘n arm man vir hulle kon vertel wat reg is. Maar, nou het hulle ewe skielik na hom geluister. Noudat hulle situasie absoluut hopeloos is. Want, hierdie vyandige magte gaan hulle met die grond gelyk maak. Hulle vrees vir hulle lewe. Nou luister hulle na die arm man se wysheid.
Hy weet naamlik van ‘n manier om van die vyand ontslae te raak. Hulle doen toe presies soos hy sê. En wat gebeur? Die vyand gee pad!! Wonder bo wonder. En daarná – die weke en maande wat volg? Toe verag hulle weer die arm man. Hulle het net na hom geluister toe hulle in nood was. Maar, eintlik tel hy nie vir hulle nie, omdat hulle na die uiterlike kyk. Wat saakmaak is tog die uiterlike. Dit wat jy sien. Dit wat voorhande is!

Ek suig nie hierdie verhaaltjie uit my duim nie. Die Heilige Gees het dit in Prediker 9 laat opteken. Want, in Prediker 9&10 wil die Gees ons laat sien hoe ons as mense (van nature) oor die lewe redeneer, maar hoe die Here ons totaal verander om ánders na die lewe te begin kyk, vanuit ‘n geloofsperspektief.
TEMA: Sien wat jy nie sien nie
1.Ongeloof is om te sien wat jy sien
2.Geloof is om dit wat jy sien nie te sien nie

1.Ongeloof is om te sien wat jy sien
Pred 9&10 bring ons by die hele punt wat die boek Prediker (eintlik die hele Bybel) wil maak. WAT WARE WYSHEID IS. Niks te make met slimwees/intelligensie nie.

Ware wysheid is: Om na die lewe te kyk vanuit dit wat die Here daaroor te sê het. As jy nie wysheid het nie, dan sien jy net dit wat jy sien. Ons almal se harte werk van nature so. Dit kom sommer vanself. Ons het nie praktiewe oefening nodig nie. Dit is soos die ongeloof werk. Jy staar jou blind teen dit wat voorhande is. Dit wat jy sien/voel/ervaar/dink EN dit wat rondom jou aangaan/ wat die meerderheid mense doen en sê, dít gee die deurslag. Soos die mense van daardie dorpie, wat niks wou weet vd arm man nie omdat hy arm was. Omdat die uiterlike die deurslag gee. Dit wat jy síén gee die deurslag. Dit is waarop die hele wêreld – waarin ons elke sekonde leef – die klem lê. Dis die wêreld se fokus! Dis die milieu waarbinne alle Christene elke dag moet leef!

Dit is wat hfst 10 uitspel met behulp van ‘n klomp prentjies. Eintlik bestaan hfst 10 uit ‘n klompie spreuke – wat baie deurmekaar lyk – maar wat eintlik realistiese prentjies teken van presies wat die uiterlike realiteite van die lewe is. Ongelooflik hoé aktueel dit is:

VV 1-3 > Dit is baie makliker om te vernietig as om te skep. Deur een klein misstap kan ‘n leeftyd se goeie dinge verwoes word.

VV 4-5 > Nukkerigheid en buierigheid én swakheid van mense in belangrike posisies. Verkeerde mense kry aanstellings. Die wiel draai egter.

VV 8-10 > Hoe belangrik dit is om vooruit te dink aan die konsekwensies van dit wat jy nou doen.

VV 12-14 > Die twee soorte mense wat daar is: wys & dwaas. Dit wat mense sê/woorde wys of hulle wys of dwaas is. Jou práát verraai jou binneste.

VV 16-20 > Doodgewoon praktiese politiek. Die invloed van mense in regeringsposisies. Die rol wat geld speel. Die 6de sintuig wat sulke mense het om hulle teenstaanders uit te ruik. Die feit dat sommige van hulle swak, dwaas & lui is en God se gawes misbruik. Ander weer, besit waardige wysheid en het baie gawes – al is hulle dalk jonk en onbekend. Klink byna asof dit in 2020 geskryf is.

Tog wys dit vir ons hoe ons hedendaagse lewensrealiteite maar deur alle eeue dieselfde was.

Is dit byvoorbeeld nie ‘n lewensrealiteit dat mense wat veronderstel is om op die grond te loop, op perde ry nie? En mense wat veronderstel is om op perde te ry, op die grond loop nie? (10:7). Slawe ry op perde, prinse loop op die grond. Mense wat aan die Here behoort – Sy prinse – lewe soms in nederlaag en ander mense wat slawe van sonde is – ontvang voorkeurbehandeling.

Dit is EEN voorbeeld van lewensrealiteit!

Die punt is egter: vir die mens wat nie met geloofsperspektief (vertroue op dit wat in die Skrif staan) na die lewe kyk nie, is hierdie sigbare/uiterlike realiteite dít wat die deurslag gee. Dit wat jy sien, dit sien jy. Maar juis dit is ongeloof!! En dit maak die mens gedaan!

Waarom, dink u, het die Jode ons Here Jesus laat kruisig? Waarom het hulle Hom so intens gehaat? Dit was (onder andere) omdat Hy uiterlik nie aan hulle vereistes vir wat die beloofde Verlosser moes wees, voldoen het nie. Hy het in ‘n veragtelike dorpie grootgeword: Nasaret. En, Hy het uit ‘n veragtelike landstreek gekom: Galilea. Sy pa, Josef, het nie groot aansien gehad nie. Hy was ‘n eenvoudige man. Daarom sê die skare in Matt 13: “Waar kry Hy die wysheid vandaan, is hy dan nie die timmerman se seun nie?” En dan sê vers 57: “Hulle wou niks van Hom weet nie”.

Jakobus waarsku, in sy sendbrief, in hoofstuk 2 teen dieselfde ding. Hy sê vir sy lesers: “Julle lewe in sonde in die gemeente wanneer julle op grond van uiterlike dinge, onderskeide tussen mense maak : Daar kom ‘n welgestelde man in julle erediens in, en julle gee hom ‘n gemaklike sitplek. En daar kom ‘n minder welgestelde man in die erediens en julle gee hom ‘n skamele ou staanplekkie”.

Sien u hoe gaan dit met ‘n mens wanneer jy wysheid kortkom? Jy dink jy sien die lewe mooi duidelik, maar eintlik sien jy alles verkeerd. Jy sien DIE LEWE as sulks verkeerd. Want jy kyk vas teen dit wat jou oë sien. Dan lyk dit vir jou asof daar geen verskil is tussen gelowiges en ongelowiges nie (9:vv 1-4). Dan lyk dit asof dit maar met almal dieselfde gaan. Dan lyk dit asof dit tevergeefs is om die Here te probeer dien. As dieselfde lot gelowiges en ongelowiges tref, watter nut het dit dan om die Here te dien? Dan is dit mos beter om onverskillig te gaan leef. Om te gaan doen alles wat jou hart en luste vir jou voorskryf.

As jy net kyk na wat jy rondom jou sien, dan lyk dit asof daar geen lewe na die dood is nie. (9:vv 5-10). Dit lyk dan asof almal, gelowiges en ongelowiges, maar daar in hulle grafte lê en geen lewe meer het nie. Want al wat jy met jou oë sien is hoe mense sterf en vd aarde af verdwyn. Hulle weet niks meer van wat op aarde aangaan nie. Na ‘n rukkie word hulle name nie eens meer genoem nie. Hulle word vergeet. Wie kan tog in elk geval bewys dat daar ‘n lewe met Christus ná die dood is?

Nee wat, almal gaan net graf toe. SO LYK DIT AS JY NET KYK NA DIT WAT JY SIEN. Dan is daar net een oplossing voor hande: Leef vir die oomblik. Leef vir genot en vermaak. Doen alles wat voel of dit vir jou werk. Leef vir jouself. Dit is die ongeloof: Om net te sien wat jy sien.

2. Geloof is om dit wat jy sien nie te sien nie
Dit is die groot boodskap vd boek Prediker. Ware wysheid is om dit wat jy sien, met ander oë te sien. Om na alles rondom jou te kyk deur die bril van dit wat die Here daaroor geopenbaar het in Sy Woord. Dit is om ‘n ander wêreld raak te sien TERWYL jy na hierdie wêreld kyk. Dit is hoe die Here ‘n mens innerlik verander. Want niemand van ons besit hierdie wysheid van nature nie. Ons het geen vermoë daartoe nie. Die Here verander ‘n mens in jou binneste. Hý skenk aan jou die wysheid vd geloof. En geloof beteken om vertroue te plaas in dit wat die Here in Sy Woord openbaar.

En hierdie wysheid is baie sterker as enige menslike krag of wapen. Dit is nie ‘n sissie wat op hierdie wysheid staatmaak nie. Dit is die sterkste wapen. Want, menslike krag en wapens kan nie jou lewe beveilig nie. Wanneer jy sterf beteken menslike krag niks/zero. En kyk net hoe onseker is alles in die lewe.

Pred 9: verse 11-12. Kyk net na ons daaglikse lewe: Die vinnigste atlete wen nie altyd ‘n wedloop nie. Niemand kan vooraf seker wees wie gaan wen nie. Die sterkste weermag kan ‘n veldslag verloor. Die slimste mens kan in armoede & ellende lewe. ‘n Ongeluk kan jou tref sodat jy oornag alles verloor. Iets kan jou op ‘n dag oorkom wat jou hele lewe permanent verander. VERS 12. Visse wat die water geniet, kan skielik in ‘n net gevang word.

Voëls wat onbesorg vlieg, kan in ‘n wip gevang word. So gaan die lewe: Jy kan dink jy is oulik, dan oorval ‘n teëspoed jou wat jy nooit verwag het nie….

Dan maak dit ewe skielik baie saak of jy Bybelse wysheid besit of nie. Of jou lewe verborge is in Christus of nie. Dan is dit bitter belangrik om NIE te sien dit wat jy sien nie. Dan moet jy rééds ingeoefen wees om te sien wat jy nie sien nie.

Weet u, dit is hoe ‘n mens Pred 9&10 moet lees. Lees hom haarfyn en u sal sien : Tussen die lyne staan daar iets geskrywe: Jy moet mooi kyk : Daar staan: As jy net na die lewe kyk soos jy hom sien, sal jy nie kan tred hou/opgewasse wees/baasraak nie. Jy moet leer om te lewe vanuit die Here se gratis gawe aan jou. Wat is dit? Om HOM te sien. Dan kan jy die lewe, wat jou oë sien, werklik geniet. Dit is ware geloof/wysheid: Om hierdie lewe voluit te lééf, terwyl jy verbý die lewe kyk en DIE HERE SE SIENING VD LEWE raaksien… Menslik is dit onmoontlik, maar die Here gee dit aan Sy wedergebore kinders as ‘n vrye geskenk, weer en weer…

Om dit Nuwe Testamenties te sê: Die Heilige Gees werk binne-in jou die dors & verlange om jouself oor te gee aan geestelike dinge: die Woord, gebed ensovoorts.

En deur middel van hierdie middele, bewerk Hy die geloof in ons harte om te sien wat ons nie kan sien nie en wat ons sien nie te sien nie. En dis vreemd: hoe kragtiger die Gees werk, hoe meer groei die aptyt, die verlange en begeerte om die onsienbare te sien en hoe meer ervaar ons dat die sigbare nie meer versadig nie.

Jare gelede het ek by St James kerk in Kenilworth ‘n dame hoor getuig van hoedat die feit dat sy haar sig verloor het, tot haar geestelike groei bygedra het. Want, sê sy, nadat haar fisiese oë nie meer die sigbare kon sien nie, het die oë van haar hart oopgegaan om die onsienlike te sien.

In Hebreërs 11:27 lees ons van Moses dat hy volgehou en volhard het, soos een wat die onsienlike sien.

Eintlik wemel die hele Hebreërs 11 van die sien van die onsienlike. Want Hebr 11 gee ‘n lys van die OT geloofsgetuies en DIT is tog die kenmerk van die Heilige Gees gewerkte geloofsvertroue: dit sien dit wat die fisiese oog nie kan sien nie. Gaan kyk gerus na daardie lys. Gaan lees deur die hele hoofstuk: Hebr 11

Vers 1 > Geloof is om seker te wees van dinge wat nie gesien kan word nie. Vers 3 > Ons het nie gesien hoe God alles uit niks geskep het nie, maar ons is daarvan doodseker. Vers 6 > Ons het God self nie gesien nie, maar ons is doodseker Hy is daar. Vers 7 > Noag het op droë grond ‘n skip gebou terwyl hy niks kon sien van die vloed wat sou kom nie. Vers 8 > Abraham het op grond van God se belofte sy land en mense verlaat en getrek, want hy het ‘n stad gesien met ware fondamente waarvan God die argitek en boumeester is (vers 10). Vers 11 > Sara was erg bejaard en kon nie meer kinders hê, maar sy het Hom wat beloof het, getrou geag. Vers 19 > Abraham was bereid om vir Isak te offer, al kon hy glad nie verstaan waarom hy dit moes doen nie, maar hy het gereken dat God in staat is om iemand uit die dood op te wek.

En so gaan die lys aan en aan. Gaan lees dit gerus.

Ware wysheid is om te sien wat jy nie kan sien nie. Net omdat die Skrif dit sê. Om dit SO te sien, dat dit die grootste werklikheid in jou lewe word en dit jou dag na dag aandryf.

Tafelberg Gemeente (Dolerend)
Buitenkantstraat 39, Kaapstad
www.tafelbergkerk.co.za
Dr Chris Saayman

Category Prediker

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)