Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

TAFELBERG GEMEENTE (DOLEREND)
PREDIKER – REEKS NO 7
Skrif: Prediker 8
Tema: Vreugde voorgeskryf

Met die boek Prediker, loop ‘n mens jou maklik vas. Dit klink asof die skrywer ‘n baie sombere & pessimistiese lewensuitkyk oordra. Maar, in werklikheid is dit net die teenoorgestelde. Hy is so absoluut realisties, o ja! En hy kyk die werklikheid vd lewe vol in die oë – dis waar. Maar hy is nie pessimisties nie.

Die eintlike tema van Prediker sou kon wees: die lewe moet geniet word, of dit goed gaan of nie, want die lewe HET ‘n REDE!! Maar, die rede vir/van die lewe is nie geleë in die lewe self nie! Die mens buite die Here sal ALTYD die rede vir die lewe in die lewe soek. En nooit vind nie! Alles sirkel dan net altyd rondom Koning Mens – en die hart kom nooit tot rus en vreugde nie.

Dit is presies wat ons in die eerste 7 hoofstukke geleer het. Die sin vd lewe (ware wysheid) is om, of dit goed gaan of nie a) in ‘n verbintenis te lewe met die enigste Persoon wat oor ware wysheid beskik, Jesus Christus (in NT-taal gesê) en b) om sodoende die lewe (ook aardse, fisiese goed) as gawe te geniet. Jy kán die lewe geniet. Nie soos wêreldse mense nie, maar juis uit eerbied vir die Here. Daardie “eerbied”, dit is deel van die ware wysheid. Vir die Prediker is ware wysheid om uit eerbied vir die Here, nuwe keuses te maak binne elke ding wat in jou lewe opduik. Pleks van om te sit en top WAAROM dit of dat gebeur….

Die New Agers wil vir ons kom leer dat ons eintlik klein godjies is. ‘n Mens kan amper sê dat dit die nuwe wêreldwye godsdiens is. Ons word daarmee aanlyn gepeper en deur Radio, TV ens. Op sekere TV programme en op internet word die New Age-godsdiens openlik gepropageer. En die hiper-charismatiese beweging – die sogenaamde New Apostolic Reformation – is deurdrenk hiervan. Hulle sê elke mens het iets goddeliks in sy binneste. Kenneth Copeland het by geleentheid gesê dat – met die skepping van die mens – God HOMSELF gereproduseer het.

Jy is eintlik ‘n god, jy weet dit net nie. Jy moet dit net ontdek en begin glo. D.m.v. meditasie en allerlei oefeninge (bv. Joga) moet jy die goddelike vonk in jouself ontdek. Dit is natuurlik niks anders nie as die oer-oue leuen van satan waarmee hy na Eva gekom het. Lees dit in Genesis 3. “Jy sal soos God word..”

Sedert die sondeval is dit nog steeds elke mens se bose ideaal: Om ‘n god te wees (in eie reg). Daarom is daar vir ons niemand so belangrik nie as ons eie self. Daarom wil ons logiese antwoorde hê vir dinge wat in die lewe gebeur. Ons wil alles logies verstaan. Ons raak pessimisties en onverskillig indien ons nie antwoorde kry nie. Dit is net Iemand wat sterker is, wat ons hiervan kan bevry/verlos. Ons kan nie self onsself bevry van die drang/passie om ‘n godjie te wees en om ons menslike rede te wil laat heers nie.

Prediker 8 is so duidelik: Ons is besig om ons kosbare lewens te vermors deur self ‘n god te wil wees. ONS wil alles kan verklaar (vers 1). ONS dink die wysheid kleef in onsself. ONS dink ONS woord is wet (vers 4). ONS dink ONS kan die toekoms hanteer (vers 7). ONS kan die wind stuit (vers 8). ONS het mag oor ander om hulle kwaad aan te doen (vers 9). ONS dink ons kan aanhou sondig en steeds lank leef (vers 12). ONS kan alles deurgrond en verstaan (vers 17). KORTOM: ONS het die hef in die hand. ONS wéét hoe die lewe in mekaar steek.

Tog is dit alles ‘n vermorsing van kosbare lewenstyd. Waarom? Omdat ons nooit in die saal kan /sal sit nie. So eenvoudig soos dit. God is God en Hy het ons nooit gemaak om Sy gelyke te wees nie. Daar is ‘n GRENS tussen ons en Hom. ‘n Grens waaroor ons nooit kan kom nie.

As ons probeer om oor hierdie grens te kom, kom ons sleg tweede. Jy sien dan heeltemal ‘n verwronge beeld vd lewe. Soos wanneer jy na iemand kyk deur ‘n drinkglas se boom. Alles wat in die lewe gebeur lyk/voel dan vir jou soos nietigheid/sinloos. Dan lyk/voel dit byvoorbeeld vir jou asof gelowiges gestraf word en met ongelowiges gaan dit goed (vv 14-15).

Dit voel vir jou asof daar met gelowiges dinge gebeur wat eintlik met ongelowiges moes gebeur het. En, met ongelowiges gebeur daar dinge wat met gelowiges moes gebeur het. Dit voel kompleet asof die ongeredde mens beloon word en die kind vd Here die slegte deel ontvang (v 10). DIT IS HOE DIE LEWE LYK wanneer jy nie erken dat daar ‘n GRENS is tussen jou en God nie. Dan sien jy ‘n skewe en verwronge beeld. Jy dink en redeneer volgens Koning Mens en nie volgens God se Woord nie.

As ‘n mens verkeerd-om na die lewe kyk, sien jy ‘n skewe beeld wat lewensgevaarlik kan wees. Jy sien byvoorbeeld dat die Here Sy oordeel uitstel (vv 11-13). Jy kom agter dat die Here jou nie oordeel wanneer jy sekere sondes doen nie. En, dan dink jy dat Hy dit (wat jy doen) eintlik maar goedkeur. En, dan hou jy aan daarmee. Dit kry ‘n totale houvas op jou. Jy gebruik dalk die Here se Naam ydelik – niks gebeur nie. Dan dink jy: “Ag, dit is dan seker nie so erg nie..” Of: Jy is ontrou aan jou man/vrou OF jy leef met jou meisie/ou saam asof julle getroud is. En, niks gebeur nie. Dit gaan alte lekker. Dis die ene vrolikheid en ag, ons ervaar soveel VREDE binne hierdie verhouding … Die Here lyk heel tevrede met wat ons doen … Ons doen steeds Bybelstudie saam en gaan eredienste toe. En, dan dink jy: “Ag nee wat, ek is oortuig die Here is doodgelukkig met wat ons doen ..”

Wat jy nie besef nie: Die Here stel maar net die oordeel uit tot later. Want, Hy het nie na die wêreld gekom om te verdelg nie, maar te red (joh 12:47). Jy besef net nie dat jy besig is om jouself aan jou eie tou op te hang nie!

Die hele Bybel is vol daarvan dat die Here Sy oordeel uitstel. Hy is ontsettend barmhartig en genadig. Daar is niemand soos Hy nie. Hy is verdraagsaam. In die tyd van Noag het Noag vir jare en jare lank die mense gewaarsku dat God se oordeel op hande is – en hulle het hom uitgelag. Tot op die dag wat die Here finaal die Ark se deur gesluit het en die vloede begin het. Die wat op ‘n stadium eerste is, sal laaste wees en nie wat gelyk het of hulle laaste is, sal eerste wees (Mat 20:16).

God was bereid om Sodom te spaar indien daar maar 5 gelowiges was (Genesis 18). Maar, wanneer ons verkeerd na die lewe kyk, dan misbruik ons hierdie verdraagsaamheid van God en hou ons aan met sonde, opstand en rebellie. Ons misgis onsself en dink dat Hy ons sondes goedkeur, omdat Hy oënskynlik niks daaraan doen nie.

Sien u wat breek Prediker 8 vir ons oop? Hy wys vir ons hoe verkeerd-om ons die lewe sien wanneer ons nie erken dat daar ‘n GRENS tussen die Here en ons is nie en ons dink ons is iets besonders en ons eie willetjie het al die sê. Dan wil ons (ten alle koste) antwoorde hê op die geheime vd lewe. Dan voel ons die Here is in ons diens en nie ons in Sy diens nie. Die Here is die groot “probleem-oplosser”. Hy is die “noodhulpman” wat ingeroep word wanneer EK – die groot koning – vasdraai…

Het u ook al partykeer gevoel u wil teen die mure uitklim omdat u nie antwoorde kry nie?? Omdat u nie oplossings op u vrae kry nie? Die “hoekom” en “waarom”– vrae dreineer soms ‘n hele klomp van ons energie. Jy kry ‘n strak gesig, soos vers 1 sê. WAAROM lyk die wêreld so? WAAROM sit die Here nie die duiwel op sy plek nie? WAAROM maak ‘n man ‘n ongeluk terwyl hy vooraf gebid het vir bewaring? WAAROM voorkom die Here nie ellende nie? WAAROM vee Hy nie Covid19 van die planeet af nie – Hy is mos almagtig…. Ensovoorts… Ken u ook iets van hierdie innerlike stryd?

En tog het ons wél ‘n antwoord op ons vrae. Prediker 8 klink/lyk so negatief. Maar, eintlik kom hy met ‘n verrassende antwoord.

Al is daar nie altyd antwoorde op ons vrae nie, is daar tog wel ‘n antwoord. Maar, jy ontdek dit nie voordat jy nie heeltemal inbreek en erken dat jy, as mens, nie ‘n godjie binne-in jou het nie. Dat jy geen goddelike insigte het nie (v 17 se erkentenis: die mens is NIE in staat om wat in die wêreld gebeur te verstaan nie!). Vers 8 noem (as voorbeeld) net 2 goed waaraan die mens NIKS kan doen nie: Die wind en die dood. Daar is net een Persoon wat die wind kon stilmaak en die dood se angel kon uittrek en dit was Jesus van Nasaret.

Dit is maar ‘n baie moeilike saak om jou knieë voor HOM te buig. Dit kom nie maklik nie. Dit is werklik die Heilige Gees wat die ware geloof by ons kom skep. Die Gees is die wonderbare SKEPPER van die nuwe lewe binne in die mens. Doen Hy dit nie, bly jy geestelik dood. Doen Hy dit, word jy lewend. Dis ‘n wonderwerk wat in jou gebeur. Soos wat die Skepping was. Deur die Woord wat ons aanhoudend hoor en self lees en oordink, werk die Gees in wie Hy wil en wanneer Hy wil. Maar, so word jy al hoe meer in staat gestel om vreugde in die lewe te vind, al kry jy nie antwoorde op al jou vrae nie! (v 15)

Dit is die presiese medikasie wat Prediker 8 voorskryf. Hy beveel GENOT/vreugde aan as oplossing. Al is daar nie antwoorde op al ons vrae nie, is daar tog wel ‘n antwoord wanneer jy as mens tot die besef gekom het dat jy nie ‘n godjie is nie en jou knieë gebuig het voor Jesus Christus.

En daardie antwoord is: Om blymoedig aan te hou leef met die Here en jou naaste, al ken jy nie al die antwoorde nie. Ware wysheid is nie om alles te verstaan en te verklaar nie. Ware wysheid is om aan te hou om met eerbied met en vir die Here te leef, al verstaan jy nie alles nie.

Ware wysheid is om te leer om die Here se teenwoordigheid in alles raak te sien. Om Hom as ‘n VADER te ken. Pleks van te vra: “Here, waarom?…” te sê “Here, ek sien U hand raak.” Dis ‘n reuse verskil, is dit nie. Dis die hartsgesindheid van iemand wat van die troon afgeklim het.

Dan kan ons selfs iets doen soos om die owerheid te gehoorsaam, al stem ons nie met alles saam nie. Dit is tewens die praktiese voorbeeld wat die Heilige Gees in verse 2-5 gee. Gehoorsaamheid aan gesag wat die HERE oor jou gestel het. Gehoorsaamheid aan gesag is nie ‘n saak van eie vrye keuse nie. Nie vir iemand wat met die Here leef nie. As ons kind vd Here is, moet ons onderwerp. Ook aan owerhede waarmee ons nie tevrede is nie. Prediker wys juis hoe moeilik dit soms kan wees om met sekere konings saam te leef. Die kuns is om die steeds die lewe as gawe te geniet uit eerbied vir die Here.. ten spyte van.

Natuurlik kan die owerhede nie gehoorsaam word wat betref wette wat teen God se Woord indruis nie. Toe die koning beveel dat daar nie gebid mag word het, het Daniël voortgegaan om te bid. Waar die Woord van God in gedrang kom, moet die Woord gehoorsaam word.

Maar verse 2-5 praat van gehoorsaamheid aan gesag as ‘n beginselsaak – en daarmee kan en mag geen Christen verskil nie.

Nou weet u net so goed soos ek, ons menslike natuur kan nie/ wil nie hierdie aanbeveling vd Prediker aanvaar nie. Niemand van ons kan sommer so maklik hier uitstap en gaan ophou om self ‘n god te wil wees en ophou om die lewe te wil logies verstaan en eerbiedig met die Here te gaan lewe en om genot & vreugde te hê in alles wat gebeur (soet en suur) nie!! Dit is om die onmoontlike te verwag. Ons kan gewoon nie die genotmedikasie wat Prediker 8 voorskryf, gebruik nie. Dit is Jesus Christus se onfeilbare lewe binne-in die gelowige wat oorwin! Volgens Hebr 1:9 is Christus met vreugde gesalf. Die vreugdemedikasie is in HOM geleë. HY is die groot uitroepteken, die groot Antwoord op Prediker hoofstuk 8. Ons kan alleenlik so leef wanneer Iemand wat sterker is, ons harte aanhoudend oorwin. En dit is Christus.

En, Hy HET dit oorwin, toe Hy ons met Sy eie lewe losgekoop het op Golgota se kruis. En, Hy oorwin ons harte nog steeds deur Sy Heilige Gees. Moet tog nie so dom wees om Hom nie te glo nie. Of beter gestel: Wie wys is, sal Hom glo! En wie Hom glo, is in die Heilige Gees se greep. En wie in die Gees se greep is, sal die vrugte van die Gees begin beleef. En die vrug van die Gees is die uitroepteken agter Prediker 8.

Die Here seën elkeen wat op hierdie Godswoord agslaan.

Tafelberg Gemeente (Dolerend)
Buitenkantstraat 39, Kaapstad
www.tafelbergkerk.co.za
Dr Chris Saayman

Category Prediker

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)