Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

TAFELBERG GEMEENTE DOLEREND
PREDIKER-REEKS NO 6
Skrif: Prediker 7
Tema: Tien vrugte van die Gees

Ek wonder wat het u gedink toe ons Pred 7 gelees het? Dit voel of ‘n mens nie eintlik kop of stert kan uitmaak van wat presies daar aangaan nie! Dit klink kompleet soos ‘n klomp losstaande spreuke wat niks met mekaar te doen het nie. ‘n Mens wonder onwillekeurig: Wat presies wil koning Salomo nou eintlik sê?

Pred 7 bestaan inderdaad (hoofsaaklik) uit ‘n klomp losstaande spreuke. Maar, dit is nie waar dat hulle niks met mekaar te doen het nie! Die skrywer (Salomo) wil ‘n punt maak. Onthou, hy is besig met ‘n breedvoerige ondersoek. In die eerste 6 hoofstukke het hy probeer vasstel wat die betekenis/sin van die lewe is & wat ons as mense nou eintlik op aarde maak. Hy wil vasstel hoe ‘n mens die meeste van die lewe kan maak. “Wysheid” soos hy dit noem.

Aangesien die lewe ‘n geskenk van Bo is en dit maar baie nietig is, hóé kan ‘n mens – wat die Here ken – die meeste daarvan maak? Wat maak ons as mense nou eintlik hier? Want kyk, as jy so na ons lewe kyk, lyk dit eintlik maar baie sinloos. Ons slaap, staan op, eet, werk, slaap. Jare snel verby. Na jou dood word jy nie eintlik onthou nie. Min van ons het so fenominaal gelewe dat ons iets agterlaat wat die mensdom kan baat. Die Prediker probeer dus die geheim hoe om sinvol te lewe, ontrafel. Wat ware wysheid is.

En sy konklusie is dat alles maar redelik tevergeefs is, tensy jy dit as ‘n geskenk van die Here beleef en aan Sy hand deurleef.

Opvallend dat Salomo se styl vanaf hfst 7 totaal verander. Skielik begin hy ons bombardeer met ‘n klomp losstaande spreuke, waarmee hy vir ons lewenswysheid wil leer. Wysheid hoe om die lewe op die bes moontlike manier te benader. Eintlik is dit ‘n klompie bekende wysheid-spreuke wat in sy dag baie bekend was, wat hy een-vir-een onder die vergrootglas plaas ten einde die geheimenis te ontrafel hóé om met wysheid te leef. Onthou egter dat Salomo onder die leiding en inspirasie van die H Gees skryf. Óók die boek Prediker is deur God ingeblaas (vlgs 2 Tim 3:16) en daarom is elkeen van hierdie spreuke – in Salomo se mond – Gods Woord.

Hoe ons dit eintlik moet sien – indien ons vanuit die NT daarna terugkyk – is dat dit ‘n prentjie teken van wat die praktiese vrug van die Heilige Gees in ‘n ware gelowige se lewe na vore bring. Wanneer jy absoluut tot die Here bekeer is, vul & beheers die Heilige Gees jou lewe (Rom 8) en Hy produseer onverpoosd Sy VRUG in/deur jou lewe (Gal 5). En daardie vrug gee sin & betekenis aan jou lewe. In Nuwe Testamentiese taal, is die vrug van die Gees die ware lewenswysheid – en nie ‘n klomp goed wat ons probeer reg doen en reg leef nie! Ja, indien die Gees in jou woon, werk Hy ‘n klomp goed in jou lewe uit, maar dit is SY doen en nie menslike regleefpogings nie. Jy word al hoe meer & meer ‘n gehoorsame mens – onder die krag van God. TERWYL jy jou oog op Christus en Sy kruisredding hou en erns maak met dinge soos Bybel en gebed, transformeer die Heilige Gees jou met ondenkbare krag.

Maar, hoe lyk dit prakties? Dit is presies wat die Heilige Gees in hierdie klompie spreuke – deur Salomo se pen – uitwys. Ons sou dit kon noem: Die 10-voudige vrug van die Heilige Gees:

Vrug nommer 1) Die vrug vd H Gees is o.a. dat jy besef dat jou goeie naam – as volgeling van Christus Jesus – baie belangrik is (v.1). Beter as die reukolie waarmee jy jou liggaam versorg. Die Gees veroorsaak dat ‘n mens al hoe minder onbesonne dinge doen & sê (en wanneer jy dit sê, het jy berou daaroor en gaan maak jy reg met die Here en met mense – waar mense betrokke was).

Jy besef dat jou goeie naam ‘n getuienis na buite is. ‘n Getuienis van die Here se genade. Ander mense kyk en luister na jou en lees jou soos ‘n brief (2 Kor 3:2). Hulle lees dalk nie die Bybel nie, maar hulle lees die mense wat getuig dat hulle die Here ken.

Vrug nommer 2) Belangrik is om daarmee rekening te hou dat jy ook sal sterf (vv 2-4). Dit beteken nie dat jy heeldag aan die dood loop en dink nie. Dit beteken wel dat jy goed daarmee rekening hou dat ook jý sal sterf. Om die feit van jou eie eindigheid ter harte te neem – dis ‘n Geesvrug. En, dat jy daarom daagliks jou toevlug tot Jesus Christus neem (in NT-taal). Dit is ‘n baie wyse ding om te doen. Jou eindigheid besef en daarom oorgegee aan Christus leef. Dit is wysheid.

Dit is die betekenis van die vreemdklinkende vv 1b-4 : dis beter om na ‘n begrafnis te gaan as na ‘n feestelike partytjie. Klínk geweldig swaarmoedig en neerdrukkend, maar die feit bly: dit is baie dwaas om te dink dat jy die kuns vd lewe verstaan, sonder dat jy deeglik rekening hou met jou eie eindigheid en jy daarom aan die Here Jesus verkleef leef. Dit is wat daardie spreuk beteken. Dit beteken NIE dat feestelikheid verkeerd is en begrafnisse reg is nie! Dit wil sê: ‘n verstandige mens hou deeglik rekening met sy/haar eie eindigheid! Ook dít is vrug van die Gees in jou lewe.

Vrug nommer 3) Iemand wat wysheid het – wie deur die Heilige Gees beheers word – probeer nie die dood wegsteek en vermy nie. Ons skuif mos die dood weg na die buiterand van die samelewing. Dis menslik om dit te wil doen. Om byvoorbeeld begrafnisse te vermy. Kyk anderpad wanneer ons by ‘n begraafplaas verbyry. Sommige mense verkies iets soos verassing sodat hulle net nie by ‘n oop graf moet gaan staan nie. So probeer ons die werklikheid vd dood uitskuif uit ons lewens.

NEE sê die Gees. Moenie ‘n huis waar daar gerou word, vermy nie. Kyk die realiteit in die oë. En dis belangrik, want dan kan jy saam met Paulus bely: Vir my is die lewe Christus en die sterwe wins!

Vrug nommer 4) Die Heilige Gees werk sodanig dat God se kind vermanings kan aanvaar (v 5). Aanvaar dit as jy tereggewys word. Moenie net altyd wil hoor hoe goed en oulik jy is nie. Dit is moeilik, nê? ‘n Vermaning maak mos seer. Ons wil nie graag hoor dat ons verkeerd is nie. Maar, sê die H Gees, dit is ‘n teken van geestelike volwassenheid om bestraffing te kan hanteer. Dan het jy iets van die kuns van die lewe geleer. Die sagte & gebroke leerbare gees wat daaruit voortvloei is die vrug van die inwoning en werking en bediening van die Heilige Gees.

Vrug nommer 5) ’n Verdere vrug van die Gees is geduld (v 8). Geduld eerder as hoogmoed, sê die vers. Hoogmoed en geduld staan teenoor mekaar. Ongeduld is die vrug van trots en eiewaan. As daar een leerskool is waarin die Here ons gedurig weer plaas, is dit die skool van geduld. Ons hoogmoed wil hê sake moet vinnig loop. Maar die Gees dissiplineer ons telkemale weer om onsself neer te lê. Hiermee saam gaan ook die 6de spreuk:

Vrug nommer 6) ’n Verdere vrug vd Gees is die weerstand wat ons bied teen woede & ergernis (v 9). Want woede kom ook voort uit hoogmoed. En as hy nie hokgeslaan word nie, word hy al erger. Hy kry ‘n staanplek in jou siel. Daarom veg ‘n mens teen woede en ergernis indien jy lewenswysheid het en wanneer die Gees Sy vrug in jou lewe ontplooi. Woede en ergernis wat net om jouself draai, is ‘n baie lelike en Godonterende ding. Kwaadword opsigself is nie verkeerd nie – dis immers ‘n Godgeskape emosie. Jesus was beslis nie vriendelik toe Hy die tempel met ‘n sweep skoongemaak het nie! Maar woede en ergernis omdat die EGO aangetas is, is baie verkeerd. En – wanneer die Heilige Gees besig is met ‘n werk in ‘n mens se lewe, sal Hy dit aanspreek – sonder twyfel!

Vrug nommer 7) Moenie vandag met gister vergelyk nie, sê die Gees (v 10). Moenie sê gister was beter as vandag nie. Waarom nie? Waarom praat ‘n gelowige nie so nie? Dit is omdat dit die taal van pessimisme is. Terwyl die Here nooit Sy kinders ONTmoedig nie. Ontmoediging is iets wat nooit van die Here kom nie!

Die kerk van Christus, die volk van die lewende God, het altyd ‘n toekoms omdat Jesus uit die dood opgestaan het. Die Here het nie net gister geleef nie, Hy leef vandag ook. Daarom hoef ons nie terug te kyk nie. Die Gees lei ons om alle vorme van pessimisme uit ons lewens & woordeskat te verban.

Vrug nommer 8) Onder die inspirasie en leiding van die Heilige Gees, sal die gelowige daarvan wegskram om die Here van onregverdigheid te beskuldig (vv 13 ev). ‘n Dwase mens doen dit. Wie die sin vd lewe ken, beskuldig nie die Here van onregverdigheid nie.

Net soos ons ‘n wonderlike dag uit die hand v God ontvang, mag ons ook die dag van teëspoed uit Sy hand ontvang. Die dag van teëspoed is nie duiwelswerk nie.

Net so moet ons nie jaloers raak wanneer ons sien hoe goed dit met die ongelowige gaan nie. Dit voel mos soms asof die gelowige, wat ‘n hart vir God het, baie meer probleme het as die mens wat in ongeloof & verharding leef. Dit lýk soms asof die Here se werk krom is (v 13). Jy leef opreg met die Here en nogtans kom dinge in jou lewe nie reg nie. Dan kan ons maklik ‘n vinger na die HERE wys. Tog werk die Gees in ons lewens só kragtig dat ons nie die Here van onregverdigheid wil beskuldig nie.

Vrug nommer 9) Die Heilige Gees sal die kind van God lei en inspireer en help om rekening te hou met die onvolmaakte werklikheid vd lewe. Vers 19-22.

Hierdie lewe waarin ons lewe is ver van volmaak af. Sondelose volmaaktheid bestaan nie. Natuurlik is dit geen verskoning om te sondig nie, maar jy sal nooit die sin vd lewe verstaan voordat jy nie vrede maak met die gebrokenheid vd lewe nie. Die Gees help jou om dit te doen. Dit is wysheid.

Eenmaal, nadat ek oordenkings op RSG uitgesaai het, skakel ‘n vrou van Natal my. Sy was absoluut verbitterd teenoor die Here oor haar seun se dood. Op daardie stadium vir 6 jaar reeds. Sy self was besig om tot niet te gaan. Op ‘n manier sou sy moes vrede maak met die onvolmaaktheid & gebrokenheid vd lewe – anders sou sy nooit in die Here se oorwinning kon leef nie.
Het ú al daarmee vrede gemaak?

Vrug nommer 10) Die kragtige vrug van die Gees help ‘n man om nie in die vangstrik van ‘n vrou te val nie (v 26). Let fyn op: Man in vrou se vangstrik. Nie andersom nie. Waarom? Waarvan praat die Gees hier? Let op: Nie sekere vroue stel vangstrikke nie, maar ALLE vroue. Die Hebreeus lees: “vroue stel strikke vir mans”. Die vangstrik kom nie van mans af nie, maar van vroue en boonop ALLE vroue! So sê die Here. Maar wat bedoel Hy daarmee?

Die Gees praat hier oor die seksuele krag wat die vrou (alle vroue) oor die man het – wat ‘n gegewe skeppingsfeit is – en wat, indien dit verkeerd hanteer word, ‘n vangstrik is. En, Hy praat oor die man se swakheid om so maklik in die vangstrik in te loop. Die vrou se krag is dus die man se swakheid.

Die media gee voor dat dít die sin vd lewe is. Dat dit wysheid is – om juis in hierdie vangstrik te val. Hiermee word ons elke dag gebombardeer. Baie gelowiges is so dwaas om hulleself vrywillig daaraan bloot te stel.

‘n Geesvervulde man & vrou sal egter hierdie leuens & breinspoeling vermy. ‘n Geesvervulde vrou sal weet & besef watter mag sy kragtens God se skepping het en sal dit nie misbruik nie. Nooit nie. Nie deur kleredrag nie. Nie deur houding, woorde of gesindheid nie. En, ‘n Geesvervulde man sal weet & besef waar sy swakheid lê en sal uiters waaksaam wees en nie roem in sy gewaande krag nie. Dit is lewenswysheid!

In hierdie 10 punte kry ‘n mens ‘n prentjie van die 10 vrugte wat die Heilige Gees in ‘n Christus-gelowige se lewe uitwerk. ‘n Mens behoort dit eintlik duidelik in jou Bybel te merk en gereeld te lees.

En tog sê die Prediker: Ek het dit alles ondersoek, maar ek was steeds nie tevrede nie (vv 23-25).

Ágter al hierdie dinge lê daar iets dieper. Hierdie 10 vrugte is net die heilsame SIMPTOME van ‘n dieper bron/fontein/wortel. Indien jy hierdie bron afsny, sal die 10 vrugte verdwyn en sal jy weer leef soos enige onverloste mens leef.

Die bron van alles is geleë in ‘n verhouding met ‘n man. Dit lê in ‘n verbintenis met ‘n man. Verse 27-29. Nie sommer enige man nie. “Uit alle mense, het ek dit slegs by een persoon gevind” sê die Prediker. Hierdie persoon is nie ‘n vrou nie, maar ‘n manlike persoon.

En dan sê Prediker skielik niks verder nie. Hy sê nie wie hierdie misterieuse manspersoon is nie. Ons moet tot by die NT wag om dit te sien. Dit is Jesus Christus.

In verse 27-29 maak die Gees skielik van Salomo ‘n profeet wat vooruit kyk en Jesus se koms sien. Die sin vd lewe lê ten diepste nie in ‘n klompie spreuke nie. Dit lê in ‘n Persoon. Dit lê in ‘n verbintenis met ‘n Persoon. ‘n MANLIKE persoon. Die enigste Persoon, uit alle mense, wat regtig oor wysheid beskik. Jesus die Christus.

Ja, oorspronklik het God die mens goed en reg geskep, maar die mens het sy rug op God gekeer en begin om hom besig te hou met homself en sy eie sienswyses (vers 29). Dis juis die rede waarom hierdie MAN na die wêreld sou kom. Om sulke mense terug te bring na God toe (1 Petr 3:18).

Ons sê altyd so maklik dat ons met hierdie Man leef. Dat ons verbind is aan Hom. Dat die Gees Sy 10-voudige vrug in ons lewe laat ontvou. Dat ons die sin van ons lewens ken.

Maar, KEN ons dit? Ken u dit? KEN u en ek die énigste Man uit alle manne: Jesus, die Christus, wie se koms die Prediker in hoofstuk 7: 28 vooruit sien?

Tafelberg Gemeente (Dolerend)
Buitenkantstraat 39, Kaapstad
www.tafelbergkerk.co.za
Dr Chris Saayman

Category Prediker

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)