Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

TAFELBERG GEMEENTE (Dolerend)
REEKS OOR PREDIKER NO 5
Skrif: Prediker 5:7 – 6:12
Tema: Lewensvreugde bó omstandighede

Die gelese Skrifgedeelte klink byna of dit dieselfde tema het as die voorafgaande gedeelte. ‘n Herhaling dus van dieselfde sake. Hy praat weer eens oor rykdom & armoede, verdrukking, genot, harde werk, magsmisbruik ens.

Tog is dit nie maar net ‘n blote herhaling nie. Die Heilige Gees kom in hierdie gedeelte met ‘n ander gesigspunt. Salomo kyk elke keer vanuit ‘n nuwe hoek, ‘n klemverskuiwing, na dieselfde dinge wat hy rondom hom waarneem. Hy wil vir ons wys dat ware/egte lewensgeluk & vreugde nie afhanklik is van wat ons het & nie het nie. Nie afhanklik is van wat ons is of nie is nie. Nie afhanklik is van hoe dit met ons gaan nie – hoe dinge met ons gesteld is nie.

Hierdie gedeelte bevat eintlik ‘n wonderlike stuk Christusverkondiging. Ja, oënskynlik is die gedeelte so diep-Ou Testament en so ver van die NT, maar moenie glo nie, die Here Jesus Christus is ook hier teenwoordig. U sien, dit is juis geposisioneer IN CHRISTUS, wat ‘n mens die korrekte perspektief op die lewe begin ontdek. Indien ‘n mens Prediker sonder die Christus-lens sou lees, sal jy nogal kopkrap om die legkaart gepas te kry! Maar, IN DIE HERE JESUS, maak dit sin. In Christus, is jy God se mens binne in die wêreld. En so beantwoord jy eintlik aan jou skeppingsdoel – die rede waarom jy ‘n mens is.

Ons is baie keer ongelukkig & onvergenoeg omdat ons die geheim vd lewe op verkeerde plekke soek – en dis maar 99% van die tyd SELFGERIG en gefokus op die wêreldsisteem en uiterlikhede. Die spil waarom ons lewe draai is dikwels nie die HERE SELF nie. En wat gebeur dan indien dit waaromheen jou lewe draai in duie stort (soos dit 9/10 keer gebeur)?? Dan stort jyself ook in duie. Wanneer jou vrede en blydskap gekoppel is aan jouself, die wêreld en uiterlikhede, sal jy jou vrede verloor wanneer daardie dinge teenspoed kry.

Is dit nie presies wat dikwels tot ‘n mindere of meerdere mate met ons gebeur nie? Dit is wat die Heilige Gees vir ons – in geen onsekere woorde nie – uitspel in vandag se Skrifgedeelte…

‘n Mens kan verstaan waarom die Prediker (Salomo) soveel klem lê op die gewone aardse lewe van elke dag. Die samelewing van die volk Israel was tog ten diepste in die landbou gewortel. Vir hulle daaglikse lewe was hulle grootliks van hulle oeste en vee afhanklik.
Dit is waarom vers 8 sê dat ‘n koning wat aan die landbou diensbaar is, is ‘n aanwins vir die land. So ‘n koning wys dat hy ‘n hart vir die volk het, dat hy hulle as skepsels vd Here sien.

Maar, by ‘n landbouvolk, soos wat Israel was, skuil daar ook gevare. Mense wat so aards lewe, kom maklik in die versoeking om juis die aardse lewe die middelpunt van hulle lewens te maak. Wat gebeur dan? Dan is jy nooit tevrede met wat jy het nie. Nooit tevrede met wat jy is nie. Uit ontevredenheid broei ‘n hele klomp ander sondes & booshede.

Die gevoel dat jy nooit genoeg het nie, maak dat jy onvergenoegd bly en dat jy rusteloos bly. Jy wil net versamel en versamel en daarby word jou sorge net al hoe meer. Wakkerlê en maagsere… (5:11). Soos 6:3 praat van die man wat 100 kinders het en stokoud word, maar niks kan geniet van sy oorvloed nie. Hy is steeds ontevrede. Dit gebeur net so met stadsmense – nie nodig om juis ‘n boer te wees nie!

Die H Gees noem hierdie konkrete voorbeelde. Hy sê die mens wat aardse goed die spilpunt van sy lewe maak, gaan ten gronde wanneer hy dit verloor. Vers 13: Jy kan deur ‘n onvoorsiene gebeurtenis alles verloor. Dan stort jou lewe in duie soos ‘n kaartehuis. Geweldige skok, woede, depressie is die gevolg. En natuurlik is jy dan baie gou om die Here te kritiseer. Want jy vergeet: Jy is ‘n mens en Hy is God (6:10-11). Jy is die klei, Hy is die Pottebakker. Ons vergeet maklik dat die klei nie kritiek teen die pottebakker mag/kan uitspreek nie. Die klei mag wel sy sorge in die hand vd pottebakker lê, ja.

Die probleem agter dit alles is dat ons as mense altyd geneig is om die Here en aardse dinge TEENOOR mekaar te stel. OF die Here OF geld. OF die Here OF sport. OF die Here OF ontspanning. OF die Here OF werk. OF die Here OF dokters & medisyne. So asof ons aardse lewe teenoor die Here staan. Asof ons aardse lewe op ‘n manier sleg of miderwaardig is. Asof die geestelike dinge ‘n trappie hoër/heiliger is. Asof skottelgoedopwas minder heilig is as gebed. Sien? Ons stel die goed teenoor mekaar. Daarom voel ons gedurig skuldig wanneer ons reken dat ons nie genoeg geestelike dinge doen nie en te veel aards lewe.

‘n Mens moet baie mooi kyk wat in Prediker staan. Hy is nie gekant teen goeie aardse seëninge nie. Hy praat nie teen geld, besittings, werk, genot en ontspanning nie. Waarteen hy waarsku, is om nie hierdie dinge teenoor die Here te stel nie. Want, dan geniet jy dit nie meer in Christus nie. Dan word dit (aardse lewe) jou mikpunt in die lewe. Dan draai alles rondom jou as mens. Dan is jy ontevrede en onvergenoeg. Wanneer jou fokus verkeerd is, kom die ontevredenheid en onvergenoegdheid byna vanself en jou gesig staan skeef en jou binnegoed is op ‘n knop.

Jy kry mos altyd mense wat sê dat ‘n Christen nie die gewone dinge vd lewe mag geniet nie. Dit is te aards. Dit is half op ‘n manier boos. Dit is op ‘n laer vlak as die geestelike dinge.

Die apostel Paulus waarsku vir Timoteus ( 1 Tim 4) dat sulke mense dwaalgeeste is. Hulle verbied die gelowiges om te trou en om kos te geniet. Dit is te ongeestelik. Hulle vergeet dat die hele skepping die Here se gawe aan Sy kinders is. Hy staan juis sentraal in alle aardse dinge, want dit kom van Hom af.

Wanneer Hy sentraal staan in jou lewe, dan kry die aardse dinge ook hulle regte plek. Dan word dit gawes wat jy kan geniet. Jy is dan nie meer ‘n slaaf nie en ook nie verslaaf nie.

U sien, hierdie hele gedeelte (onthou dit is OT) roep na die koms van ons Here Jesus Christus. Hy wat al Sy rykdom verloor het, selfs Sy lewe gegee het, om God se mense te red. Hy wat bereid was om arm te word omdat Sy Vader se wil die belangrikste ding in Sy lewe was! En, omdat Hy in jou lewe in die middelpunt staan, kan jy die gewone aardse lewe leer geniet. En is jy nie meer ‘n slaaf van jou omstandighede nie.

Die boodskap van ons Skrifgedeelte is baie eenvoudig. Ons kan dit eintlik heel maklik verstaan. Die Here het Homself in ‘n verloste gelowige mens se lewe Koning en Here gemaak, want Hy IS Koning. Wanneer ons dit in die geloof-in-Sy-Woord-gewortel ontdek het, dan beleef ons dit dat Hy Koning is.

Wat gebeur dan? Dan kan ons die lewe op die Godgewilde regte manier geniet. Bó alle soorte omstandighede. Ons kaartehuisie val dan nie meer so maklik inmekaar wanneer omstandighede negatief draai nie. Solank as wat Christus-gelowiges op hierdie planeet is, SAL negatiewe omstandighede oor hulle pad kom. So seker as wat padda manel dra. Ons leef binne ‘n gevalle wêreld (lees maar Romeine 8) wat eers by die terugkeer van Christus nuutgemaak sal word (Openb 21).

MAAR: Omstandighede is nie ‘n Christus-gelowige se god nie. Dit beheer nie ons lewe nie. Want, indien Jesus Christus Koning is, kan ek ook vreugde & stabiliteit hê in die MIN of selfs te midde van verlies. Dit wat ek HET en dit wat ek BEGEER kom dan in harmonie met mekaar. Omdat ek gelukkig en tevrede is met die Here en alles wat Hý gee. My gevoel van VOLHEID het nou verskuif: dis nou in Hom alleen. Ander goed is bysake. Hy is die volheid. Om in Sy glorieryke diens te mag wees, is ‘n ontsaglike rykdom.

Sien u die verrassingselement wat die H Gees in hierdie twee hoofstukke van Prediker ingebou het? ‘n Onverwagse verrassing wat ‘n totale ommekeer bring in die groot gesug & gesteun wat die grootste deel van die hoofstukke oorskadu.

Ek sien dit so: Donker onweerswolke pak saam in hfste 5&6… en skielik skyn helder sonlig deur.

Kyk, enige mens se kaartehuis sal mos ineenstort wanneer: jy voel of jy verdruk word deur die regering van die dag – jy is gebore binne daardie sisteem en jy kan dit nie verander nie, jy voel magteloos, want die koning het al die mag en jy sien hoe die armes die swaarste kry en meeste verdruk word (5:7-8), jy probeer om finansieel vorentoe toe te gaan in die lewe, maar jy bereik nooit versadigingspunt nie (5:9), jy onrustig slaap (5:11), jy foute begaan met jou transaksies en omtrent alles verloor (5:13), die onrustige gevoel jou hart gryp dat jy jou vir wind afgesloof het (5:15), jy besef dat jy net so naak die wêreld sal uitgaan as wat jy ingekom het (5:14), donkerte/bitterheid jou bekruip (5:16), want jy het opgegaar en ánder spandeer dit (6:2), jy besef dat jou dae op aarde soos ‘n skaduwee is (6:12) en die ergste van alles: dat jy nie self jou saak met God kan regmaak nie (6:10).

WIE se kaartehuis sal nie inplof wanneer hierdie tipe dingetjies oor jou pad kom nie?

En dan, binne dit alles, skyn die verrassende sonlig van die Evangelie deur: 5: 17-19.

Indien jy die Here ken, het jy ‘n wonderlike gawe ontvang. Jy besit Sy vreugde BO alle omstandighede. Jy leef nie meer ONDER omstandighede nie. Jesus se opstandingskrag is net eenvoudig sterker. Indien jy dit nie het nie is ‘n doodgebore kind beter af, selfs al lewe jy 2000 jaar op aarde (6:4).

Kan u sien wat presies die EINTLIKE gawe vd Here aan ons is? Sy gawe is dat ons kan GENIET wat ons het. Dit gaan oor ons gesindheid IN alles wat gebeur. Wat is in ons hart. Maar daardie gesindheid is aan die lewende God gekoppel. En jy kan ‘n verskil maak, selfs al sit jy vasgeboei aan omstandighede wat jy nie kan verander nie. Jy hoef nie ‘n slagoffer te wees van verlammende omstandighede nie. Nie wanneer jy ingesluit is by God se genade nie. As jy buite hierdie genade leef, is jy eintlik ‘n gevangene. Binne die genade, is jy ‘n bevryde.

Ek is nie ‘n slaaf van hoeveel ek het of hoe min ek het nie. Nee, dit gaan oor wat ek maak met dit wat ek het. Watter soort mens is ek binne-in alles? Ek kry nie eers lewensgeluk wanneer my slegte omstandighede verander nie. Geluk lê nie in ‘n beter inkomste, beter huweliksmaat, beter omstandighede, beter voertuig, beter blyplek, beter familie-omstandighede nie.

‘n Mens wat in Jesus Christus glo is nie ‘n gevangene van die lewe nie. Die lewe het jou nie in ‘n greep nie. Dit gaan nie ónder omstandighede met jou goed nie. Dit gaan bo die omstandighede goed. Jesus se wonderlike opstanding uit die dood het ons vir eens en vir altyd daarvan vrygemaak. Want, indien jy ‘n Christus-gelowige is, IS jy ingesluit by Jesus se dood en opstanding. En niks of niemand kan jou weer daar uit kry nie.

Party mense lewe net vir naweke/ slawe van naweke. Ag, as dit net Vrydag kan word. Ander leef vir die volgende sportwedstryd of vir vakansies. Maar, hulle leef nie NOU nie. Die Here Jesus se bevryding stel ons in staat om NOU te leef. Op ‘n blou Maandag. NOU wanneer ek by die tandarts sit of gereed maak om geopereer te word of die bankbestuurder moet gaan sien. NOU wanneer ek só moeg is dat ek kwaad word vir ‘n verkeerslig wat rooi draai.

Hierdie omstandighede staan mos nie téénoor die Here nie! Nee, die Here het die omstandighede beskik en Hy gee my oorwinning & vreugde binne-in dit alles!! Die wonderlike ding wat die opgestane Christus met my doen, is dat ek NOU mag leef.

Lewensvreugde gaan oor wat ek in/bó my omstandighede doen. Hoe is ek nie bevoorreg om God se mens te mag wees IN alles nie! Dit is: IN CHRISTUS. Wat maak ek, as Koningskind, met dit wat ek het & dit wat ek nie het nie. Dit wat ek is & dit wat ek nie is nie. Nie meer ‘n slagoffer nie, maar ‘n bevryde!

Tafelberg Gemeente (Dolerend)
Buitenkantstraat 39, Kaapstad
www.tafelbergkerk.co.za
Dr Chris Saayman

Category Prediker

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)