Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

REEKS OOR PREDIKER NO 4
Skrif: Prediker 4:1 -5:6
Tema: Nuwe lewensperspektief

Dink aan die foto van daardie seuntjie uit Etiopië: Sy ribbebene staan uit. Sy wange is ingeduik. Sy gesiggie hartseer, alleen & hooploos.

Of dink aan Jennifer. Elf jaar oud. Mooi van gelaat. Maar ‘n diep hartseer & hooploosheid in die oë, want sy is 3 jaar lank gemolesteer, misbruik en mishandel deur haar oom. Sy kan glad nie met haar ma daaroor praat nie. Ma slaan net toe soos ‘n boek. En Jennifer wonder: “Waarom is iemand soos ek ooit gebore?”

Ergste nog is die dogtertjie wat nog nie ‘n naam het nie. Want sy is nog net 12 weke oud, weeg 18 gram en is 17 sentimeter lank. Sy het egter ‘n brein, ‘n neus, oë, ore, selfs toonnaels en ‘n hartklop. Maar sy het geen hoop nie. Sy gaan binne ‘n halfuur vermoor word. Sy is ‘n ongewenste dogtertjie.

Ja, tot ‘n groot mate is ons wêreld – en spesifiek die wêreld sonder die Here – ‘n wêreld van onreg, seer & pyn.

Dit is presies wat Salomo raaksien toe hy die wêreld rondom hom bekyk in Prediker 4.

Hy sien ‘n man wat geld maak. Báie geld maak. Te veel om te hanteer. Maar dit lyk nie vir Salomo asof rykdom geluk bring nie.

Aan die ander kant is daar ‘n man wat handegevou sit. Hy het heeltemal uitgeval. Die samelewing het hom uitgeskop. Hy kon nie gou genoeg ‘n multi-miljoenêr word nie.

Só is die verlore wêreld wat nie die Here ken nie: dis afguns en gierigheid en ontevredenheid. Jong mense offer alles op om sogenaamd “bo” uit te kom. Hulle offer hulle huwelike, kinders, vriendskappe op – om net die leer te kan klim. Om hul ambisie na te jaag.

Alle mense vra gedurig hulself die vraag wat op die agtergrond van die boek Prediker figureer: “Waarheen gaan ek met my lewe?” Elke mens probeer gedurig dit beantwoord.

Indien die mens ‘n digitale opnemer in sy brein sou kon hê wat denke opneem, sou die woord EK, EK, EK miljoene kere registreer. Die EEN persoon waarvan ons altyd bewus is, is EK. Die mens vul van nature sy gedagtes en drome en planne met homself.

Hoofstuk 4 beskryf die INBEWEEG na jouself ten koste van ander – wat op dood en ongelukkigheid uitloop. Asook die UITBEWEEG weg van jouself wat – soos vers 6 sê – rus, stilte, kalmte tot gevolg het. Fokus jy na buite, beleef jy welsyn in jouself. Leef ‘n mens buite Christus en vir jouself, vernietig jy jouself. Leef ‘n mens in Christus en met ander se welsyn in fokus, beleef jy persoonlike welsyn.

Eenmaal het Abraham Lincoln met sy 3 seuns gestap en heelpad baklei hulle. Iemand vra hom toe wat met sy seuns verkeerd is. “Dit wat met die hele wêreld verkeerd is. Ek het 3 perskes by my en elke kind wil 2 hê.”

Dit is wat Salomo in die wêreld sien in Prediker 4. Hy sien mense wat eensaam en alleen is – t.s.v. geld en t.s.v. mense rondom hulle. Ja, die eensaamste mense in Kaapstad kan vanoggend híér wees – omring deur ander. Die eerste 5 verse van hoofstuk 4 teken ‘n prentebeeld van verregaande geweld. Maar, dit is die wêreld soos dit regtig is.

In hierdie lewe bestaan daar net twee maniere van leef. Elkeen-vir-homself (individualisme) OF Godsvrees. Die hele mensdom is opgedeel volgens hierdie 2 maniere van leef. Alles waaraan ons elke dag blootgestel word, val in hierdie kategorië.

Die elkeen-vir-homself lewenshouding het begin toe die eerste mensepaar van die boom geëet het wat die Here verbied het en die mens probeer het om homself BO God te stel. Want dit is in beginsel wat ongehoorsaamheid is: Om jou eie wil te stel BO die van die persoon aan wie jy gehoorsaam moet wees.

Van daardie oomblik van die Val het die mens begin leef met die houding van “ek-vir-myself”. Net buite die paradys vermoor Kain sy broer: omdat hy selfgesentreerd was. Letterlik alles wat elke dag rondom ons gebeur, is besmet. Ons eie binneste is besmet. Elke sonde kan herlei word na individualisme. Die elkeen-vir-homself lewe veroorsaak dat die lewe voel soos ‘n gejaag na wind/ niks maak sin nie.

Waarom dink u is die selfmoordsyfer so skrikwekkend hoog? Dit is wat Prediker beskryf. Die enigste alternatief is GODSVREES. Die Heilige Gees het dit laat inskryf in hoofstuk 5:6. “Dien jý vir God.” Letterlik: VREES jy vir God. ‘n Lewenshouding van GODSVREES maak dat ‘n mens hierdie lewe met sy elkeen-vir-homself-lewensfilosofie in ‘n ander lig begin sien. ‘n Lewe voor God met eerbied, ontsag en gehoorsaamheid. Dit bring ongekende en onbeskryflike vreugde en vrede en stabiliteit.

1.Die lewenshouding van elkeen-vir-homself
‘n Mens kan hieroor baie dinge sê. Ek wil net hou by wat in Prediker 4 staan. Ek wil probeer om vir u alles op te som in ‘n neutedop.

Wat beskryf Salomo oor ‘n lewenshouding van elkeen-vir-homself? Watter uitwerking het dit op ons almal se lewens? TWEE DINGE: Materialisme (gaan net oor wat ons kan kry). En: Dat ons nie by ons woord kan hou nie. Jou woord is nie meer jou eer nie.

Dis presies wat hier beskryf word. Die Prediker sê DIT is wat hy gesien het wat in mense se lewens aangaan. Dit gaan oor wat elkeen kan inpalm. Daarom maak dit nie saak of jy jou beloftes/woord verbreek nie. Daarom verdruk ons ander mense wat na die beeld van God geskep is (vers 1). Waarom sien ons neer op ander velkleure, kulture, of mens wat ons reken benede ons stand is? Waarom wil ons hulle weghou van ons af? Is dit nie omdat ons dink hulle sal vir ons geen aanwins wees nie? Ons dink ons is meer verhewe. Ons vermoed ons is superieur. Dink maar aan die houvas wat geld & mag op ons het. Daar is niks mee verkeerd om hard te werk en jouself te bekwaam nie. Maar, hoe dikwels is dit ‘n verkeerde motief wat ons dryf (vers 4). Ons wil meer as die ander hê.

Ons wil BO ander wees in die samelewing. Daarom word mense slawe van hulle werk. Daarom sit hulle met maagsere en drink kalmeermiddels. Ander is weer lui en sit handegevou, want alles is mos ‘n gejaag na wind (vers 5). ‘n Lui mens is net so selfsugtig soos ‘n mens wat hom oor ‘n mik werk om BO te wil kom.

Die Heilige Gees wys vir ons deur Salomo waartoe al hierdie dinge ‘n mens bring. Dit maak dat jy ‘n eensame mens word (vers 7-8). Luiheid maak jou eensaam. Maar jy vereensaam ook indien jy ‘n materialis is. Daardie elkeen-vir-homself-lewenshouding maak dat jy mense verloor. Jy verloor ook jou God. Jy vervreem jouself van almal. Die ergste is dat jy eintlik vir niks lewe nie.

Die Gees sê deur Salomo dat ‘n enkeltoutjie maklik breek. Maar nie ‘n gevlegde tou nie (vers 12). Om ‘n tou te vleg het jy DRIE enkeltoue SAAM nodig. So ‘n gevlegde tou breek nie maklik nie. As jy in die Here & naaste se span is, is jy sterk. Maar die elkeen-vir-homself-houding wil nie ‘n gevlegde tou hê nie. Wil nie die Here en ander mense naby hê nie.

Salomo sê ‘n mens sien dit selfs in die tempel (4:17 e.v). In die gemeente/kerk/erediens. Daar sien jy hierdie elkeen-vir-homself-lewenshouding. Hy sê jy sien dit in die BELOFTES wat mense voor die Here maak, maar dan verbreek hulle dit (5: 1e.v.). Ligsinnig (vers 3). Betaal nie beloftes aan die Here nie.

Dit is beter om versigtig na die huis van die Here te kom (4:17). Dit is beter om te LUISTER (4:17). Beter om liewer niks te belowe nie. Want, hierdie elkeen-vir-homself-lewenshouding maak dat ons ongemaklik raak oor alles wat ons voor die Here belowe het.

Dink maar aan al die kere wat ons voor die kansel JA gesê het. Huwelik, Doop, Belydenis Aflegging, Bevestiging as Leraar, Ouderling, Diaken. Gaan kyk maar weer ‘n slag na die fyn detail van al hierdie sake waarop u en ek ons mond voor die HERE geopen het. As ons net getrou bly aan die 4 vrae van belydenisaflegging sal ‘n reuse herlewing in Kaapstad uitbreek. Maar daar is een struikelblok: Die elkeen-vir-homself-lewenshouding. Natuurlik bely ek die Here Jesus, maar Hy moet eintlik in die kattebak van my lewensmotor bly vir wanneer ek Hom nodig kry. Dis die dooddoener. Die self-lewe wat die Here se Koningskap steel. Dit kan net deur een alternatief gebreek word: Ware Godsvrees deur die Heilige Gees gewerk en geskep in ons lewens…

2.Die lewenshouding van Godsvrees
Eintlik het die ganse Bybel net één intensie: om ons te verseker dat die Here Jesus Christus sondaars se verlossing en redding suksesvol bewerk het op die kruis van Golgota toe Hy met hulle sondeskuld afgereken het – die “hulle” is almal wat ooit tot geloof in Hom sal kom.

Christus Jesus het ook met die elkeen-vir-homself-lewenshouding afgereken. Nie ons goeie voornemens en wilsbesluit verlos ons nie. Nee, die gebreekte liggaam en vergote bloed van Jesus Xp verlos ons. Wanneer ons omkeer/bekeer en ons vertroue daarop anker, is dit die bewys dat die wonderwerk binne-in ons aan die gebeur is.

MAAR >> Die RESULTAAT hiervan sien ons in Prediker 5:6.

‘n Lewenswandel van Godsvrees. Dit maak die elkeen-vir-homself dood in ons harte. Dit is soos ‘n goeie onkruiddoder. Godsvrees.

Beteken nie om bang te wees vir God soos jy bang is vir die owerheid wanneer jy oortree het nie. Nee, dit beteken ONTSAG vanuit LIEFDE soos ‘n kind veronderstel is om vir sy ouers te hê. Ja, dit beteken om in ‘n verhouding met Hom te mag lewe. Dit beteken om Hom lief te hê. Maar nie asof Hy ‘n maatjie van jou is nie. Nee, met ontsag.

Verse 1-5 wys hoe die ontsag uitmond in die manier hoe daar met die Here God gepraat word. Nie op ‘n ligtelike manier nie. Nie geloftes aan Hom maak en daarvan vergeet nie. Want Hy is in die hemel en die mens is op die aarde. U sien? Godsvrees is respek en ontsag.

Godsvrees beteken om te voel dat jy álles aan God verskuldig is. Dat jy deur Sy Vaderlike sorg gekoester word. Dat jy niks ooit buite Hom mag soek nie. Godsvrees is hoogagting. Dit is eerbied. “Reverence”. Dit is ootmoed. Jy voel glad nie lus om Hom aanstoot te gee nie. Op geen manier nie. Jy voel dood vir enige vorm van sonde of iets wat Hom dalk mag bedroef.

Dan, begin jy om die lewe in ‘n ander perspektief te sien. Ander mense raak vir jou belangrik. Ook diegene wat – volgens jou oordeel – ver benede jou stand en jou kultuur is. Jy raak ernstig oor wat jou tong voor die Here praat. Jy klou nie vas aan jou aardse goed nie, maar begin ander mense daarmee dien. Dit is wat Godsvrees beteken. Die gevlegde tou. Nie ‘n enkel-tou nie.

Hierdie Godsvrees het wonderlike praktiese waarde. Dit beïnvloed ons lewens van elke dag net soos die elkeen-vir-homself-lewenshouding alles beïnvloed het. Kom ons neem sommer iets soos skoolgaan as voorbeeld.

Dit is Godsvrees wat maak, kinders, dat ‘n mens eerbied en ontsag vir onderwysers, volwassenes EN JOU VRIENDE het. Godsvrees maak, pappas en mammas, dat ‘n mens nie altyd jou kind se kant kies teen ‘n onderwyser nie. Dat onderwysers gerespekteer word. Ook in die huis waar daar oor die skool gepraat word. Dan word GESAG eerbiedig soos die Here se Woord leer. Dan sal dit nooit nodig wees dat onderwysers slapelose nagte het oor ongedissiplineerdheid by sommige kinders nie. Wat sal dissipline bring, kinders? ‘n Rottang? Dit kan baie help. Maar, daar is iets beter: Godsvrees in die lewens van almal.

O, ons moenie maak asof die Here Jesus Christus nie vir ons sondes volkome betaal het nie. Ons moenie maak asof ons die belangrike mense is nie. Asof ons nie teen ‘n ontsaglike duur prys losgekoop is nie. Laat ons – wat van harte die Here Jesus bely – die elkeen-vir-homself-lewenshouding begin raaksien en dit passievol haat. En laat ons die Here vrees – met liefde en ontsag.

Category Prediker

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)