Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

TAFELBERG GEMEENTE

Tema: Die gemeenskap van die Heilige Gees (Pinksterfees)

2 Korinthiërs 13:13


Daar in die destydse gemeente van Korinthe, het ál die geestelike leiers die een of ander tyd weggegaan. Paulus het ná 18 maande vertrek. So ook Silas en Timoteus. Akwilla en Priscilla het na Efese vertrek. Apollos het gekom en gegaan. Petrus was vir ‘n wyle daar. Maar álmal het uiteindelik weggegaan.

Daarenteen het die Heilige Gees – deur wie se genadige bemoeienis en werking die gemeentetjie tot stand gekom het en gegroei het – geblý. Omdat Hy UITGESTORT is op Pinksterdag. Daarom het Hy gebly en kon Hy/ sou Hy nie weer weggaan nie. Die Vader het Hom in die Naam van die Seun gestuur. Joh 14:26:…. “om EWIG by ons te bly”. Dit is wat “uitstort” beteken: dit is onherhaalbaar & finaal & ewig. As iets uitgestort is, is dit finaal: dit kan nie weer herstel word nie. Dis ‘n radikale handeling.

Die “uitstorting” bring gemeenskap/kameraadskap (“fellowship”) met God se ware kinders mee. Hierdie gemeenskap word weer en weer en weer aan ons geskenk/toegesê aan die einde van elke erediens wanneer die seën ooreenkomstig die Skrif oor ons uitgespreek word!

Daardie deel van die erediens is beslis nie die tyd om seker te maak dat ons ons handsak/selfoon/Bybel/liedboek byderhand het of om rond te kyk of onrustig en haastig te wees nie! Dikwels doen ons dit onnadenkend omdat ons dink die seën is maar net ‘n mooi en gepaste slot vir die erediens en dat dit maar die leraar se mooi woordjies is of omdat ons al so gewoond is daaraan.

O nee! Dit is die Here se woorde (uit Sy Woord) waarmee Hy my die wêreld instuur.

Maar kyk waarmee stuur Hy ons: Met die toesegging van die pinkstergawe van die gemeenskap van die Heilige Gees! Dit moet telkens weer in geloof aangeneem/toegeëien word.

Hierdie UITSTORTING vd Heilige Gees kan ons ons nie met ons logika en verstand voorstel nie. Hy is uitgestort op die aarde sonder dat Hy die hemel verlaat het. Want die Gees is net soos die Vader en Seun alomteenwoordig. Hy is volwaardig God en moet daarom as sodanig aanbid en van harte liefgehê word.

Net so min kan ons die wonderdaad van die uitstorting vd Gees gaan inpak in ons eie klein skematjies & metodetjies.

Baie mense probeer dit doen. Dink aan die boeke wat ‘n mens soms sien: “5 stappe om vervul te word met Heilige Gees”. “Tien stappe om die uitstorting vd Gees in jou gemeente te verseker”. “Tien stappe om die Gees in die gemeente te laat deurbreek.” Asof dit in óns hande lê – ons moet net die nodige aksiestappe neem! Daar is selfs charismatiese predikers wat die Heilige Gees uitdeel tydens hulle dienste. Onlangs het Rodney Howard Brown dit weer gedoen by ‘n veldtog nie ver van waar ons vanoggend is nie. Mens sien dit op TV. Nee, ons kan nie op hierdie manier ons hande op hierdie wonderdaad van God lê nie.

Net soos ons Here Jesus se geboorte, kruisiging, begrafnis, opstanding en hemelvaart, is ook die uitstorting van die Heilige Gees, soos die Bybel daarvan praat in Joh. 20, Hand. 2, Hand. 10, Hand. 19, ‘n onnaspeurlike genadedaad van God-soewerein. Dit kom van Hom af na vore. Dit is onvergelyklik, onbegryplik, onnadoenlik, ‘n genadedaad van God.

Die Bybel sê Hy is uitgestort om ewig by ons te bly. Dus : gemeenskap/kameraadskap/geselskap/vriendskap met ons tot stand te bring. Dis is – in een woord – asemrowend!

Daar is soveel benouende onkunde oor die Bybelse leer vd Heilige Gees. Sommige mense dink die gemeenskap van die Gees moet iets bonatuurliks/snaaks wees. Iets van ‘n ander wêreld. Gepaardgaande met allerlei tekens en wonders en manifestasies. Die eenvoud vd Bybelse boodskap is vir sommige hopeloos te vervelig en sonder aksie. Te lig. Te liggewig…

Maar, weet u wat leer die Bybel oor die Gees? Dalk mag dit vir u vreemd klink. Die Gees se gemeenskap stel jou instaat om net ‘n gewone/egte méns te wees. ‘n Mens in wie Christus Jesus meer & meer gestalte kry. ‘n Mens wat absoluut OORLOOP van die Here Jesus en die wonder van die verlossing! ‘n Méns soos God dit oorspronklik bedoel het toe Hy die mens geskep het. Dis al. Dit is wat die gemeenskap van die Gees in ons tot stand bring.

En, daarom merk ‘n mens die kragtige gemeenskap van die Gees op in die gewone ménslike sleurgang van elke dag. Sy gemeenskap is dáár, al voel alles vir jou soos sleur. Sy gemeenskap is dáár, al is alle ander hulp weg. Sy gemeenskap is dáár, al lyk/voel dit of alles tevergeefs is. Sy gemeenskap is dáár, al het al die geestelike leiers weggegaan – soos in Korinte. Sy gemeenskap is dáár, al is ons lewe in ‘n hoek. Al kan niemand ons help nie. Dán is Sy gemeenskap daar.

Kyk, daar kom mos tye waar niemand instaat is om jou te help nie. Wanneer absoluut niemand begrip het vir wat in jou hart omgaan nie. Wanneer jy niemand het om dit mee te deel nie. Ook veral wanneer jy daardie finale muur in jou lewe bereik het. Wanneer net jy alleen moet sterf. Maar dan is die Géés by ons. Indien ons iemand is wat eens op ‘n tyd tot bekering gekom het en Jesus in ons lewe ontvang het. Daarom noem die Bybel Hom die Trooster. Hy skep gemeenskap met ons. Hy hou vriendskap & geselskap met ons. Hy troos ons. Hy vee trane af. Hy gaan met ons om, al is ons hoe onwaardig en voel ons hoe simpel.

Dit is die rede waarom ons dit kan vat wanneer ons t.w.v die Here Jesus verag word. Honger en dors moet verduur. Wanneer dinge taai raak. Wanneer ons mishandel word of onreg moet sluk en sluk.

Dáárom kry ons soms woorde en wyshede en krag op die regte oomblikke. Dis waarom ons dit kan vat as ons gehaat word. Wanneer ons verdruk word, nie teneergedruk is nie. Daarom ervaar ons ‘n eienaardige innerlike vreugde selfs in die mees benouende omstandighede. Dikwels is ons oor raad verleë, maar nie radeloos nie. As ons alleen voel, is ons nie deur God verlate nie.

In al ons moeites kan ons juis oorwin omdat die Heilige Gees uitgestort is en gemeenskap met ons skep en kan ons ánder mense bemoedig wanneer dit eintlik óns is wat bemoediging nodig het. Kan ons ander versterk wanneer onsself eintlik die versterking nodig het. Al gaan dit ver bo ons kragte uit, dan bly ons vertrou op God.

Dit is die krag – die detonerende krag – van die gemeenskap wat die Heilige Gees skep.

Daarom is dit nóú al ‘n salwing en ‘n seën (1 Joh 2:27). Elke mens wat werklik tot geloof in Jesus Christus gekom het déél 100% in hierdie salwing. Dit is geen ekstra wat slegs sommige super-gelowiges ontvang nadat hulle die regte aksiestappe gevolg het nie!! Dis nié iets waarop gewag moet word nie. ‘n Klein kind van 6 jr oud kan hoor: “Ek is by jou.”

Natuurlik, bring die Heilige Gees se gemeenskap met ons ook daardie sake, wat ons agter die hand hou, aan die lig. As jy jou byvoorbeeld verbeel dat jy beter is as ander, weet jy dit onmiddelik. Weet jy: hier is iets verkeerd. As jy jouself aanmatig, dan is dit die Gees van ons Here Jesus wat Sy vinger daarop lê. Dit is wat die gemeenskap met die Heilige Gees beteken. Dit is ‘n reinigingsvuur. Dit lê die verborge sonde bloot. Dit bring dit aan die lig. Dit reinig.

Daarom moet ons nie onsself om die bos lei nie: Onsedelikes, afgodsdienaars, egbrekers en diegene wat homoseksualiteit beoefen, diewe, geldgieriges (ek haal aan uit 1 Kor 6: 9-11), dronkaards, kwaaddoeners, kwaadpraters, bedrieërs, hulle sal nie deel kry aan die koninkryk van God nie.

Maar, dis nou juis van hierdie sake wat die Heilige Gees ons kom losmaak en vrymaak as Hy gemeenskap met ons kom skep. Vers 11 sê daarom: “Maar júlle het julle laat afwas. Julle IS geheilig deur die Gees.”

Hoor dit! Dit is die blye boodskap. Die gemeenskap van die Gees is STERKER as daardie lys sondes! Laat ons dit ten ene male gló!

O, die mooiste dinge gebeur in jou lewe as die Gees Sy gemeenskap met jou kom vestig. Sy vrugte begin in ons lewe na vore kom. In Sy gemeenskap gee Hy aan ons alles wat nodig is om Christus te verheerlik.

Juis vanweë hierdie gemeenskap, wat Hy in ons skep en instandhou, sal daar ook geen aanklag kan wees wanneer die Here Jesus op die wolke kom nie. As die laaste trompet blaas (1 Kor 15). Dan, wanneer Hy kom op wolke, word die gemeenskap van die Gees, wat ons nou reeds so goed ken, die volle perfekte en volmaakte gemeenskap met die Vader en die Seun vir ewig en altyd.

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)