Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

 

 

 

VERSEëL DEUR DIE HEILIGE GEES :: Efesiërs 1:13, 4:30

Ons kyk in hierdie reeks na die werk/bediening van die Heilige Gees. Ons weet dat Hy ‘n Persoon is en nie ‘n krag/invloed nie. Hy is volledig deel van die Drie-Eenheid en op presies dieselfde vlak as die Vader en die Seun. Ons weet ook dat Hy die bewerker is van die herskepping / nuwe geboorte in sondaars se lewens. Hy is die een wat die geloof en bekering bewerk. Hy maak alles nuut.

Maar, daar is ook talle ander aspekte van die werk van die Heilige Gees waarvan die Skrif praat. Soos byvoorbeeld die “verseëling” / “doping” / “vervulling”.

Enige ernstige Christen sal dit in die Bybel lees en vra: WAT PRESIES is dit alles? Ek weet dat ek HERSKEP is. Maar, skort daar nog iets by my? Is my mondering dalk onvolledig? Is ek ‘n tweedeklas Christen? Is dit nie dalk die rede waarom ek myself soms so mankoliek ervaar nie : ek kort dalk nog ‘n klompie goed wat die Gees doen wat ek nie eens geweet het bestaan nie? Die kerk vertel my nooit daarvan nie. Dalk moet ek nog “verseël” word // “gedoop” word // “vervul” word deur die Gees.

Dit is interessant op watter manier sommige predikers oor die Heilige Gees preek. Dikwels is dit daarop gemik om kinders van die Here in onsekerheid te plaas. Daar is altyd “iets” wat jy nog kort. Hulle verdeel die Christene in klasse. Eerste klas ( wedergebore EN verseël EN gedoop EN vervul). Hulle leef in magtige oorwinning.

Maar dan is daar ‘n tweede klas wat nog nie soveel weelde besit nie. Hulle kort nog die doping en vervulling met die Gees.

Daar word dus soms oor die Heilige Gees gepreek asof alles ‘n onsekerheid is en asof mense net nog ‘n bietjie harder moet soek en probeer.

Ek daag u uit: Wys vir my in die Nuwe Testament waar daar op hierdie manier oor die Gees gepraat word. Die teendeel is waar. Die Nuwe Testament is hoofsaaklik daarop uit om kinders van die Here te wil bemoedig / troos en sekerheid te onderstreep. Die NT wys op die rykdomme en weelde waarin die gelowige REEDS 100% deel het, maar dalk nog nie weet en glo nie. Nêrens praat die NT van 2 of 3 klasse van geredde gelowiges nie. Die NT ken slegs twee klasse: GERED EN ONGERED. Ja, dit IS waar dat nie alle gereddes GEESVERVULD is nie, maar dit beteken nie dat hulle nog iets van die Gees kortkom nie. Ons kyk môre aand daarna.

Kom ons fokus vanoggend spesifiek op die “verseëling” deur die Heilige Gees en môreaand praat ons oor die doop en vervulling deur die Gees.

Wat op aarde is hierdie verseëling? Dit klink soos een of ander mistieke ervaring wat sommige elite-christene al het, maar die meeste dit nog kort. Indien wel, hoe kry ek dit?? Hoe werk dit?

As ons Efes 1:13 lees, KLINK dit darem baie na ‘n ding wat ‘n mens nog moet kry NADAT jy tot redding en geloof gekom het. Kom ons luister net weer daarna: “Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor het en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees julle as die eiendom van God verseël/beseël.”

Hierdie “verseëling” klink op die gehoor af soos iets wat mens dalk kan oplig na ‘n hoër vlak van geestelike lewe. Watter Christen wat op aarde lewe, smag nie na so-iets nie!! Geestelike vitamien-inspuiting Stroomversnelling. ‘n Geestelike deurbraak.

Kom ons kyk ‘n bietjie van naderby daarna…

Dis seker eers belangrik om te weet wat “verseëling” beteken.

Is dit iets wat ‘n mens op ‘n brief plak?

Nee, “verseëling” was ‘n oudtydse gebruik om goedere, diere en slawe te merk sodat dit duidelik was wie die EIENAAR was. Dit was ‘n soort brandmerk.

Dit is presies wat Paulus vir die kinders van die Here wat vir Jesus as Verlosser ontmoet het in Efese probeer sê. Die Heilige Gees het julle as die WARE EIENDOM van God gemerk.

Eintlik: nie die Heilige Gees het julle verseël nie, maar die HG is SELF DIE seël! Brandmerk. Soos die Gees in die vorm van ‘n duif op Jesus afgekom het by Sy doop en die Vader sodoende Sy waarmerk van aanvaarding op Jesus afgedruk het.

Die tweede betekenis van ‘n seël in die ou tyd. Om te keer dat goedere / diere / slawe nie gesteel word nie. So is Jesus se graf verseël om te verhoed dat iemand Sy liggaam kom steel. In Openbaring 7 lees ons dat gelowiges met die Here se seël op hul voorkoppe verseël word teen die satan. BESKERMING dus. Veilige bewaring. Efesiërs 4:30:: “deur die HG verseël tot by wederkoms.”” WAARBORG: Julle sal nie verlore gaan nie. Die HG is self daardie seël.

Nou kan ‘n mens onmiddelik sien: Hierdie verseëling is nie iets wat sommige gelowiges het en ander nog nie het nie. Dit kan nie iets wees wat ‘n mens in die hande moet kry NADAT jy reeds die Here in waarheid leer ken het nie. Want dan sou dit beteken: Sommige gelowiges is nog nie werklik waaragtig eiendom vd Here nie en sommige word nog nie 100% bewaar nie -want, dit is die betekenis van ‘n “verseëling”.

Gaan lees weer Efesiers 1:13-14 aandagtig en u sal sien wat Paulus sê: IN CHRISTUS het die Heilige Gees julle as die eiendom van God verseël! As jy IN CHRISTUS is, IS jy ook terselftertyd deur die HG verseël. Dis een saak! En, wanneer is ‘n mens IN CHRISTUS ?? Is net sommige gelowiges IN CHRISTUS?? Nee, wanneer ek tot geloof gekom het en herskep is deur Gees, is ek waarlik in Christus. En dan IS ek ook verseël deur die HG. Te wonderlik vir woorde.

Pleks daarvan om sy lesers onseker en mismoedig te wil maak, wil die Apostel Paulus net die teenoorgestelde doen. Hy wil vir hulle duidelik sê : HOOR HIER MENSE: BESEF JULLE wat julle eintlik regtig HET?? Dis nie ‘n klein dingetjie wat met julle gebeur het nie. Julle hoef nie te hoop en te dink en te wonder nie. Julle is GEBRANDMERK deur die Gees as GOD-DRIE-ENIG se ware eiendom. Julle hoef nie bekommerd te wees oor julle uiteinde nie. Julle is verseël om BEWAAR te word. Kyk vir jouself in die spieël en begin hierdie dinge van jouself te glo. Glo die Gees van God!

En, vra jouself af: LEEF ek regtig uit dit wat ek reeds HET? Sê vir jouself: Ek IS verseël deur God die Heilige Gees. Vra jouself: PRAAT my lewe daarvan? Of, lewe ek van aartappelskille terwyl daar alreeds deur ‘n almagtige wonderwerk van God rykdomme in my lewe belê is?

 

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)