Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

PINKSTER 2020: NO 6
Skrif: Handelinge 8: 26-40
Tema: Middele in Gods hand

Ons het in verlede Donderdag se boodskap – in die voorafgaande paragraaf van Handelinge 8 – gesien hoe die belangrike grens na die Samaritane oorgesteek word en hoe die Here die wreedaardige vervolging van die gelowiges gebruik het om hulle uit hul gemaksone in Jerusalem te lig en hulle met die Evangelieboodskap te stuur na die onbereikte Samaria.

Die een man wie se prediking die Here in Samaria gebruik het, was Filippus. Dáár – in Samaria – was dit massa-evangelisasie, met groot seën.

Nou skielik – in verse 26-40 – verskuif die fokus na ‘n individu wat tot geloof in die Here Jesus Christus kom: die Etiopiër, die man uit Afrika. Eintlik drie individue, want in hfste 9-10 kom ook Saulus & Cornelius tot verlossing in Christus.

Die manier waarop die Here se koninkryk kom, is een-persoon-op-‘n-keer. Juis daarom kan óns almal ‘n rol speel in die koms van die koninkryk in Kaapstad – want die Here werk individu-vir-individu en ons maak daagliks kontak met individue, nie waar nie? Selfs in hierdie ongekende tyd van inperking.

Filippus was soos ‘n verkleurmannetjie: Hy kon aan die massas die Woord bedien, maar hy kon ook met die individu werk. En tog bring hy net één evangelieboodskap, want daar ís net een!

Dit wat in hierdie Skrifgedeelte uitstaan – en daarop wil ons vandag fokus – is die twee middele/instrumente wat die Here gebruik om iemand tot geloof in & bekering tot die Here Jesus Christus te bring. Dáárop val die lig in hierdie Skrifgedeelte.

Natuurlik is die redding van ‘n sondaar inderdaad van begin tot einde die werk van God alleen: Sy verkiesing voor die grondlegging van die wêreld, Sy inisiatief, Sy krag, Sy werking. Niemand kan na Christus kom tensy die Vader hom/haar trek nie (Joh 6:44). Hý maak die geestelik- dooies lewend. Hý gebruik die vervolging in Jerusalem om vir Filippus na Samaria en uiteindelik op die Gasapad te bring. Hý bring vir Filippus by die Etiopiër. Hý bewerkstellig die perfekte tydsberekening vir die ontmoeting tussen Filippus & die Etiopiër. Hý sorg dat die Etiopiër die Bybel – Jesaja 53- ter hand het. Hy draai die man se hart om! Van begin tot einde doen Hý alles.

En tog werk Hy wonderbaarlik deur Sy mense. Soos die Vader die Seun gestuur het en die Vader & Seun die Gees gestuur het, stuur die drie-enige God die kerk/gemeente uit in die wêreld as sendelinge & evangeliste. Dis onherroeplik die waarheid. En Hy gebruik daartoe instrumente/middele: veral twee. 1) ‘n Gehoorsame gelowige en 2) ‘n oop Bybel.

In die verlossingsondervinding van die Etiopiër, het die Here hierdie twee middele gebruik: Filippus as gehoorsame dienskneg en ‘n Bybel wat by Jesaja 53 oop was, wat gelees is, wat verklaar is, wat geglo is, waarop vertroue neergesit is. Kom ons kyk van naderby na hierdie twee middele:

1) Gehoorsame gelowige: ‘n Mens kan jouself die prentjie voorstel: Filippus is tot oor sy ore besig in Samaria waar daar ‘n soort herlewing ontstaan het en nou gee ‘n engel hom die opdrag om die woestyn in te gaan – op ‘n verlate pad, die pad na Gasa. Hoe onverstaanbaar tog!

Eerstens weet ons nie hoe die engel met Filippus gekommunikeer het nie. Vroeër in Handelinge sien ‘n mens egter hoe engele soms funksioneer – veral tydens sekere sleutelmomente in die heilsgeskiedenis – soos híér waar ‘n volgende grens oorgesteek moet word. Hierdie keer na ‘n man uit Afrika. HOE presies die kommunikasie plaasgevind het, hoef ons egter nie ons koppe oor te breek nie omdat die Skrif dit nie openbaar nie. Wat die Skrif nie bekendmaak nie, weet ons gewoon nie en menslike bespiegeling is interessant, maar eintlik ‘n mors van tyd. Ons wat vandag NIE in die Apostoliese tydvak leef nie, hoef glad nie op inligting van engele te wag nie, want ons besit die volledige Godsopenbaring – die Skrif. Ons inligting kom van die Skrif.

Tog moes dit vir Filippus ‘n besonder moeilike opdrag gewees het. “Hoe kan ek die werk in die Samaria-herlewing net so los en op die woestynpad gaan, waar geen mens in sig is nie!” ‘n Mens kan jou voorstel dat Filippus nie rasend van opgewondenheid was nie. En tog gehoorsaam hy. Hy gee homself weg aan die Here se werk – al is die opdrag hóé onverstaanbaar! Min het hy geweet dat die Here besig was om ‘n Goddelike ontmoeting te reël. Daar was nóg ‘n reisiger op die woestynpad: ‘n man uit Afrika, op pad terug huistoe vanaf Jerusalem, waar hy by die tempel aanbid het.

Hierdie man was nie ‘n hierjy nie. Hy was ‘n hoë amptenaar in diens van die koningin van Etiopië – in beheer van haar geldsake. Daardie tyd se Etiopië was waarskynlik die Nyl-Delta suidwaarts tot by – vandag bekend as – die noorde van Soedan.

Hierdie man was dus nie ‘n Jood nie. Tog het hy die Joodse geloof aangeneem, soos talle nie-Jode in die destydse wêreld gedoen het. Hy was baie ernstig. Hy was godsdienstig. Hy het die moeite gedoen om na Jerusalem te reis om by die tempel uit te kom. Hy het vir homself ‘n Bybel (Ou Testament) in die hande gekry en was besig om uit Jesaja te lees terwyl hy op sy terugreis was.

En tog – t.s.v. al sy ernstige godsdienstigheid – was hy nie ‘n verloste mens in Christus nie, alhoewel die Gees met hom besig was en hom voorberei het.

U sien: godsdienstig-wees is nie noodwendig sinoniem met verlos-wees nie. Op hierdie punt word ‘n mens maklik mislei. Jy dink: ómdat ek ernstig is met die Here se dinge, ómdat ek bid & bybellees, ómdat die Here my gebede verhoor, ómdat Hy my uit ‘n verknorsing gehelp het, ómdat ek Christelik opgevoed is – daarom moet ek sekerlik tog in Christus wees! Omdat ek teken van God se verbond – die doop – ontvang het, MOET ek mos ook weergebore wees.

Wel, hierdie Etiopiër was ernstig-godsdienstig en tóg steeds al-bybellesende verlore – totdat Filippus sy pad kruis.

Dáár is die eerste middel wat die Here gebruik: ‘n gehoorsame kind van God – wat daarop ingestel is om mense geestelik te help.

Dit is wonderlik om vir Fillipus dop te hou: hy is só weggegee aan die Here. Toe die Gees dit op sy hart druk om nader te gaan aan die wa wat daar ry, toe gaan hy. En toe dit nodig is dat hy die vername Etiopiër geestelik moet help, toe doen hy dit. Wat ‘n onbeskryflike vrede & blydskap moes nie sy siel vervul het nie! Die blydskap van gehoorsaamheid en toewyding aan die Koning van die konings!

Het u geweet: indien u ‘n kind van die Here is, dan ís u ‘n geroepe instrument in Sy hand om die Goeie Tyding aan mense te bring? Die Here gebruik nie engele nie. Hoe maklik kon die Here die engel wat vir Filippus geroep het, gebruik het om met die Etiopiër te praat. Maar nee, die engel se taak is om vir Filippus te mobiliseer sodat hý die werk kan doen. Om die een of ander rede, is dít hoe die Here werk: hy gebruik Sy kinders se gehoorsaamheid, beskikbaarheid en tonge.

Is dit nie absoluut opwindend nie? Om te dink dat ek, nietige stofmensie, deur die Here van hemel en aarde gebruik kan word in ander mense se ewige heil?!

Hoe totaal ánders sal ons daaglikse lewens wees indien ons elke oggend met hierdie intensie uit die bed kan opstaan: “Here ek is beskikbaar om vandag ‘n instrument in U hand te wees en om te gehoorsaam wanneer mense oor my pad kom en wanneer U Gees my innerlik dring.” Skielik verander jou lewensprioriteite en jou visie op die daaglikse lewe wanneer jou daaglikse uitgangspunt is: “Here help my vandag om met iemand te praat en gee my die vrymoedigheid daartoe.”

Ja, dit gaan maar taai indien ‘n mens nie daaraan gewoond is nie. Daarom is dit altyd goed om leesstof by jou te hê en daarop ingestel te wees om dit vir mense te gee, waar jy ookal kom. Byvoorbeeld goeie traktaatjies met ‘n suiwer Bybelse boodskap! Dink hoeveel honderde daarvan kan jy versprei oral waar jy daagliks rondbeweeg. Selfs in die tyd van grendelstaat is daar geleenthede!

2) Oop Bybel: Kyk net hoe pragtig maak ons Skrifgedeelte dit oop, dat die Gees die Wóórd gebruik om iemand tot geloof te bring. Ja, die Bybel.

Filippus hoor hoe die Etiopiër hardop uit Jesaja 53 lees. Die pragtige profesie wat praat van die komende Verlosser wat soos ‘n skaap ter slagting gelei word en stom is voor Sy skeerders. God se kneg wat moes ly en sterf.

“Watse misterieuse figuur is dit?” wonder die Etiopiër (met reg). “Van wie praat die profeet?” “Verstaan u wat u lees?” vra Filippus vir hom. Dit moes baie moed verg, want Filippus is ‘n nul-op-‘n-kontrak terwyl hierdie man ‘n Minister van Finansies is. “Wie is díé idioot?” kon die man vra.

Maar Filippus benader hom met wysheid. Hy begin nie preek nie. Hy vra net ‘n vraag. “Verstaan u wat u lees?” En, die man het juis nie verstaan nie!! En die Heilige Gees het die ontmoeting gereël. Daarom antwoord hy: “hoe kan ek verstaan tensy iemand dit vir my verduidelik?” Kyk na sy ootmoedige gees. Met graagte onderwerp hy hom aan Filippus se onderrig. Hy het ‘n nederige leerbare gees. Dit is waarom Calvyn gesê het dat ‘n mens se persoonlike Bybelstudie eers vrug begin dra wanneer jy jouself vryelik onderwerp aan die lering/onderrig van die Skrif wat jy in die kerk ontvang.

En dit was Filippus se goue kans. Hy begin by Jesaja 53 en verduidelik die Blye Boodskap van Jesus Christus. Hoe wonderlik! Hy verkondig nie sy eie idees nie, maar die inhoud van die Skrif. Die Bybel gaan meteens oop. Filippus het waarlik ‘n boodskap vir hierdie belangrike man! Maar daar is iemand nodig wat die Skrif kan verduidelik.

Ja, mense kom tot geloof & bekering deur slegs die Bybel te lees, maar dit gebeur selde só. Die mees algemene manier wat die Here gebruik is die uitleg van die Woord. Dit is die instrumente wat die Here gebruik. Die Bybel en ‘n gehoorsame gelowige wat dit kan verduidelik.

Ek wil vir u (en vir myself) ‘n baie direkte vraag vra: Is u doodseker dat u in staat is om vir iemand die essensie van die Evangelieboodskap te verduidelik én iemand te help om tot geloofsekerheid te kom? Indien u ‘n kind van die Here is, dan móét u dit kan doen – sonder twyfel. Dis ons almal se dure roeping. Gestel iemand sou u uitvra oor die Christelike Geloof, sou u aan so iemand ‘n verduideliking kan gee? Is u vingers behendig met die Bybel? Of is u vingers dom en onhandig? Gaan u daagliks só met die Woord om dat U behendig begin raak met die Bybel en dit waarlik liefhet? Of is u Bybelstudie sommer maar net tjoef-tjaf en oppervlakkig? Is vanoggend/nou nie ‘n baie goeie tyd om tot ‘n werklike beslissing te kom nie? ‘n Besliste besluit om erns te begin maak met die Bybel en om uself toegerus te kry om die evangelie met iemand te deel. Maar laat ons tog ons verskonings & verharding laat vaar en hóór wat die Gees in Hand 8 vir ons sê.

En wat gebeur met die Etiopiër toe Filippus uit die Skrif vir hom die Boodskap van Jesus van Nasaret verduidelik? Hy glo hom. Hy glo die Skrif. Voorheen was hy godsdienstig. Nou breek die lig deur. Hy plaas sy vertroue op Christus se kruisdood – waarvan Jes 53 profeteer. Net so, sonder enige gevoel/ervaring/bewerasie/visioen/droom, kom hy tot geloof slégs o.g.v. wat hy uit die Skrif hoor.

En toe hulle by water kom, wil hy gedoop word. Natuurlik word hy gedoop nádat hy tot geloof gekom het omdat hy ‘n eersteling (in ‘n sendingsituasie) was wat tot redding gekom het. Net soos Abraham besny is nádat hy tot geloof gekom het – omdat hy ‘n eersteling was. Tog is sy kinders op 8 dae besny. Só word daar altyd in enige sendingsituasie gedoop – vandag nog. Ons doop gelowiges wat buite die verbond tot geloof kom. En ons doop daarna hulle kinders.

Ons weet nie hóé Filippus die man gedoop het nie. Dit kón wees d.m.v. indompeling – hoewel onwaarskynlik, want die teks sê duidelik dat BEIDE Filippus en die Etiopiër in die water ingegaan en uit die water uitgekom het. Filippus is tog sekerlik nie onderdompel nie. Dis duidelik dat beide in die water gaan staan het, Filippus die Etiopiër gedoop het en hulle toe uit die water uitgekom het. HOE die doop plaasgevind het, weet ons nie.

Dis egter interessant dat daar ‘n baie ou skildery bestaan wat hierdie doop uitbeeld en daar staan beide mans kniediep in die water en Filippus gooi die water met ‘n kruik oor die Etiopiër uit. Die metode maak nie regtig soveel saak nie. Daarom maak die Bybel niks van die metode nie.

Die belangrike is dit wat die doop sê: “Jy is deel van die Here se verbond en gemeente. Jou sondes is regtig afgewas op Golgota – deur Jesus se bloed. Vertrou daarop met jou hele hart!” Die doop sê dit vir die gelowige wat binne ‘n evangelisasiekonteks gedoop word sowel as vir die kindertjies van gelowiges wat binne ‘n gemeentekonteks gedoop word. Dis een en dieselfde betekenis: “Jy is ingelyf by die verbondsgemeenskap en Jesus se bloed is jou verlossing. Leef voluit daaruit!”

Net ná die doop, het die Gees vir Filippus van daardie plek verwyder en het hy op ander plekke voortgegaan om te preek. Weer eens: HOE die Gees hom verwyder het, weet ons nie omdat die teks dit nie verduidelik nie. En die Etiopiër het voortgereis met ‘n nuutgevonde blydskap. Hy sou nooit weer na Jerusalem terugkeer nie, want hy het nie meer die tempel nodig gehad nie. Hy het nou ‘n Persoon leer ken – wat die nuwe tempel tot in ewigheid is.

Dit is dan die inhoud en betekenis van Handelinge 8:26-40. En nou die vraag: Wat het dit met Pinksterfees te doen? Dis immers vandag Pinksterfees. Die internasionale liggaam van Christus gedenk vandag die uitstorting van die Heilige Gees.

Wel, Handelinge 8:26-40 speel af binne die tydperk wat direk uit die Pinkstergebeure voortgevloei het.

Maar hier is belangrike saak:

Ons moet verstaan dat alles wat in hierdie Skrifgedeelte beskryf word, ‘n Goddelike WONDER is wat SLEGS deur die Heilige Gees se werking en krag gebeur. Menslike vernuf en vermoë dra 0% by. Dis die vrug en krag van die Gees dat soveel Samaritane ag geslaan het op die prediking. Dis die vrug en krag van die Gees wat gelowiges mobiliseer en toerus vir evangelisasiewerk. Dis die vrug en krag van die Gees wat eerste van alles die innerlike herskepping en weergeboorte bewerkstellig sodat iemand tot geloof kan kom. Dis die vrug en krag van die Gees wat maak dat die betekenis van die Woord vir iemand aangryp en oopgaan. Dis die vrug en krag van die Gees wat deur die sakramente praat en vir mense versekerings gee.

Dis te danke aan PINKSTER dat daar enigsins vandag ‘n Tafelberg Gemeente of enige ware kerk van Christus kan bestaan.

Category PINKSTER 2020

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)