Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

TAFELBERG GEMEENTE
PAASPREEK 2021
Skrif: Lukas 24: 13-35
Tema: Brandende harte

Terwyl die 2 Emmausgangers daar langs die pad loop, sien ons ‘n gróót behoefte in hul lewens. Voordat die Opgestane Here met hulle ontmoet het, was hulle harte koud, mismoedig, teleurgesteld en teneergedruk. Min hoop. Min vooruitsigte vir die toekoms. Al hulle omstandighede het teen hulle gedraai. Ag, hulle Here en Heiland – van wie hulle soveel verwagting gehad het – is aan ‘n kruishout vasgespyker en in ‘n graf neergelê. Wátter vooruitsigte was daar tog oor? Wátter hoop vir die toekoms?

Daarom strompel hulle met swaar olifantvoete die 11 km na Emmaus toe. Nou en dan praat hulle oor die onbegryplike dinge wat voorgeval het. En dit alles ten spyte van die feit dat hulle déél was van die groep wat die 2 vroue se getuienis aangaande die oop graf gehoor het! Tog het dít nie hulle harte aan die brand gesteek nie. Ervaring opsigself verander nie lewens nie! Laat ons dit maar goed onthou!

Ons – wat vandag op 4 April 2021 Paasfees vier – is natuurlik ligjare verwyder van die 2 Emmausgangers se situasie. Ons omstandighede verskil totaal. Ons leef nie net 2000 jaar ná hulle nie, maar ons treur ook nie meer oor ‘n Jesus wat begrawe is nie.

En tóg is daar iets wat ons met hierdie 2 manne verbind en dit is die toestand van óns hart & gemoed. Somtyds is dit maar koud, beswaard en sonder vooruitsigte. Soms sonder lewende branding, vuur, warmte en gloed. Soms sonder toekomsvooruitsig. Ai, wat sou ons wou gee om net te kan sien tot by Desember 2021 en die jaar 2022! Soms is ons teruggeval in ons geestelike lewe. Soms het ons ons eerste liefde verlaat en verkoel & verflou.

Ons kan so goed onthou hoe wárm ons harte gegloei het toe die Here aanvanklik met ons ontmoet het – hoe aan die brand ons was. Ons het letterlik die tyd omgewens dat die volgende kerkdiens kon begin en ons saam met ander kinders van die Here kon wees en die Woord hoor. Ons het Bybel gelees wanneer daar ookal ‘n tydjie beskikbaar was. Ons het ons Bybel van hoek tot kant onderstreep. Ons het probeer om mense vir die Here te wen. Ons het alles wat geestelik is, verslind. Ons innerlike hart het gegloei. Maar, helaas – ons het tragies afgekoel en ons eerste liefde het gekwyn.

‘n Mens onthou dat so iets ook in die OT met iemand soos Jakob gebeur het toe hy van Esau weggevlug het (Gen 28). Hy het daardie aand in die veld geslaap met sy kop op ‘n klip – beswaard en donker van gemoed.

Maar let op wat gebeur daardie einste nag: Jakob sien ‘n heerlike gesig van ‘n leer wat reik van aarde na hemel. Hy sien engele wat op en neer die leer klim. En hy sien aan die bo-punt van die leer Gód wat met hom praat en hom verseker van Sy trou vir die pad wat vir hom voorlê.

Die volgende môre was Jakob ‘n ander mens. Hy het opeens ‘n nuwe gloed/branding in sy hart gehad.

Hierdie 2 Emmausgangers het geen tekort aan GELOOFSVERTROUE gehad nie. Hulle het wel hulle vertroue op Jesus gehad – dat Hy waarlik die Messias is – daarvan was hulle oortuig. Hulle het vasgeklou aan God se beloftes in die OT-Skrif. Hulle het die aardse Here Jesus ook liefgehad. Met groot liefde en teerheid het hulle van Hom geloop en praat en aan Hom teruggedink. Hulle was tewens juis besig met ‘n geestelike gesprek. Hulle was ernstig oor die koninkryk van God. Hulle het selfs erns gemaak met hulle OT-Bybel – want dit was byderhand toe Jesus dit later vir hulle uitlê.

U sien, ‘n mens kan al hierdie pragtige eienskappe besit en tóg iets kortkom – die vuur van God, die gloed en branding in jou hart. ‘n Mens sou kon sê dat hierdie 2 manne by die kruis was (Golgota) maar nog nie by die oop graf nie! Hulle was by Goeie Vrydag, maar nog nie by Paassondag nie. Alhoewel hulle werklike volgelinge van Jesus was – kennis gehad het/ vertroue gehad het – het hulle iets kortgekom. Alhoewel hulle met hulle eie ore die 2 vroue se getuienis aangaande die oop graf gehoor het, het hulle innerlike hart onaangeraak gebly en hulle oë blind. Hulle oë is nie geopen nie.

Wát het daardie dag hierdie 2 manne se harte onherroeplik aan die brand gesteek? ‘n Ontmoeting met die Opgestane Here Jesus Christus! Tot in 2021 kan niemand, niemand, niemand dieselfde mens bly wat die Opgestane Jesus ontmoet het nie. Hy dóén gewoon iets aan jou siel wat alles vir altyd anders maak. Dit is een van die sekerste bewyse dat Jesus werklik opgestaan het – die feit dat Hy vir 2000 jaar reeds lewens verander.

Ek suig dit nie uit my duim nie. Kyk wat sê hierdie 2 manne nadat die Here van hulle vertrek het: “Hoe het ons harte nie brandende geword toe Hy met ons gepraat het nie!” (v 32).

Mense wat regtig Paasfees verstaan en met wie die Opgestane Here ontmoet het, behoort brandende van hart te wees. En indien jy brandende is, word jou lewe letterlik inbeslag geneem deur alles wat enigsins met die Evangelieboodskap te make het.

Indien ‘n mens ‘n innerlike branding het vir Rugby/Krieket, dan tref jy reëlings om niks te mis nie. Vanself – sonder dat iemand in jou nek blaas. Jy het nooit verskonings nie. Jy sorg tewens vir ‘n seisoenkaartjie. Selfs al is die weer ellendig of die griep sit in jou lyf. ‘n Mens versit berge om uit te kom by dít waarvoor jou hart werklik lief is. Dit is die groot rede waarom die innerlike branding daar is – omdat daar liefgehê word. Niks kan jou dan stop nie.

Dit waaroor jy regtig begaan is, ontketen ‘n stuk energie in jou sisteem wat jy nie voorheen geweet het bestaan nie!

O, wanneer die brandende gloed jou hart vul, sal jy – sonder dat iemand jou aanmoedig – berge versit en selfs jou lewe gee vir álles wat oor Jesus Christus gaan.

In ons eerste gemeente was daar ‘n man & vrou wat een aand op huisbesoek na die Here toe gekom het. Van toe af het hulle rooi Mazda 323 Sondagoggende en Sondagaande voor die kerkgebou gestaan een uur voordat die erediens begin het. Hulle kon letterlik nie wag dat dit moet begin nie. En dit het nie verflou ná ‘n klompie weke nie. ‘n Bonatuurlike vlam het hulle harte aan die brand gesteek. Skielik het hulle nie meer aanmoediging nodig gehad nie. Hulle het geweet dat Jesus uit die dood opgestaan het en dat Hy leef, want Hy het hulle persoonlik ontmoet. En dit het alles begin by ‘n eenvoudige roetinehuisbesoek.

Ons kyk vandag so rondom ons in Suid-Afrika en dan brand ons vlammetjie laag, want allerlei vrae spook in ons binneste: Sê nou maar net dit/dat gebeur. WAAR gaan hierdie Covid nog met ons heen? Sál die Evangelie ooit oor die mag van satan seëvier? Sal ék kan volhard tot die einde toe?

‘n Ware brandende hart, aangesteek deur ‘n ontmoeting met die opgestane Here Jesus en aangesteek deur die koolvuur van God se altaar, kan AL hierdie mismoedigheid in ons lewens verander, vriende. Dit kan ons nuwe perspektief gee.

En wanneer ek uit Lukas 24 vir u wys op mismoedigheid en neerslagtigheid wys ek nie vinger na enigeen nie. Ekself weet baie goed waarvan ek praat, want ek is dikwels die nommer een kandidaat wanneer dit kom by neerslagtigheid. Maar dis asof die vuur van God iets bonatuurlik is en dit neem net weer oor. En dit hou nooit op nie. Dit word deur die lewende Heilige Gees aangesteek.

Hierdie 2 Emmausgangers se harte het nie brandende geraak omdat hulle omstandighede skielik verander het nie. O nee. Die groot verskil het gekom toe die lewende Jesus hulle doelbewus kom opsoek het. Hulle het Hom nie gesoek nie. Hy het hulle kom opsoek.

Terwyl hulle so mismoedig was, het hulle nooit besef dat Hy al die tyd baie baie naby was nie!

Hoe wonderlik dat die Meester uit Sy pad gaan om júís die swakkes op te soek. Juis hulle wat die verste voel en kleingelowig voel – juis na húlle kom Hy so doelbewus.

So sluit Hy by jou aan langs die pad – terwyl jou vlam dalk laag brand.

En wat doen Hy?

Absoluut niks snaaks nie. Weet u wat doen Hy met die Emmausgangers? Hy PRAAT met hulle uit die SKRIF. Hy maak die SKRIF vir hulle oop. Niks buitengewoon/sensasioneel nie.

En wat gebeur: Skielik gaan hulle oë oop! (v 31).

Maar u sien, juis dít is die buitengewone: Dat die Skrifte vir jou oopgaan. En God sê: Tóé het hulle harte ontbrand. Die STEM van die Here, die SKRIFTE wat vir jou oopgaan – laat die hart brandende word. Want daarin ontmoet jy die lewende Here Jesus.

U sien: hierdie twee Emmausgangers moes raaksien hoedat die Ou Testament vooruitgesê het dat die Messias uit die dood sal opstaan. Die OT Skrifte moes vir hulle oopgaan.

Tot vandag is dít die manier waarop die Here Sy gemeente opbou en mense se oë oopmaak: Die uitleg en lering van die Skrif. Dáár lê die krag.

Dit is ongetwyfeld een van die grootste geestelike struikelblokke in ons lewens vandag: dat ons so bang is vir stilte en so min tyd maak vir die Skrif. Óns praat baie, ja. Ons luister van die môre tot die aand na ánder wat praat. Ons sorg dat daar weinig stilte rondom ons is. Sodoende smoor ons die sensitiewe stem van die H Gees uit ons lewens. Hoeveel van ons se innerlike gees/hart is koud en dood omdat die Woord eintlik maar ten diepste ‘n geslote boek in ons lewens is?

Ons hoor honderde stemme, maar nie die STEM wat lewendmaak nie! Dalk is ú lewe geweldig besig en vol geraas en stemme – en ten diepste is dit eintlik maar ‘n gejaag na wind. Wat ‘n verandering sal daar nie kom, wanneer u hart brandende word nie. O, ‘n ongekende gloed/ywer en krag sal in u lewe inkom.

Die Here Jesus is nie ver nie. Hy leef. Hy het uit die dood opgestaan.

Het u gelet op vers 31: Jesus het tot net buite hulle gesigsveld verdwyn! Hy is hier deur middel van die Heilige Gees wat deur die Woord werk – net buite ons gesigsveld. Hy het liggaamlik uit die dood opgestaan. En Sy Woord is die lewende Woord. Prys Sy Naam vir ewig!

Category Lydenstyd 2021

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)