Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

OPENBARING-REEKS NO 12

Die draak en sy helpers – Openbaring 12-14


Dit is belangrik om hierdie boodskap te verstaan in samehang met die voriges en ook die uitdeelstuk wat ‘n oorsig oor die agtergrond van Openbaring gee.

Ons het verlede keer die een en ander gesê oor waarom daar soveel van simboliese en beeldende taal gebruik gemaak word.

Ons het ook verduidelik waarom ons dink dat Openbaring uit sewe dele bestaan. Sewe “rolprente” sou ‘n mens kon sê. Sewe videos wat een na die ander die hele tydperk tussen Christus se eerste koms en wederkoms vanuit verskillende perspektiewe belig om aan te dui op watter manier Christus die wêreld bestuur tot die heil van Sy kerk op aarde en hoe dit sal uitloop op die heerlike voleinding. Die 7 videos loop parallel en gelyktydig dwarsdeur die periode tussen Jesus se eerste en tweede komste!

Baie duidelik vind ons hier in hoofstuk 12 weer die begin van ‘n nuwe rolprent – hfst 12 begin by die Here Jesus se geboorte en hoofstuk 11 het afgesluit met ‘n beskrywing van die wederkoms. Ons het dus nou weer met ‘n nuwe video te make wat weer die verhaal van voor af beskryf, want in hoofstuk 12 begin hy weer reg aan die begin by Jesus se eerste koms (Sy geboorte) en eindig met die wederkoms in hfst 14!

Hierdie 4de rolprent is egter ook belangrik om ‘n ander rede: dit teken ‘n prentjie van die dieperliggende onsigbare geestelike agtergrond van die aardse stryd wat die kerk beleef – soos in die vorige rolprente beskryf.

Parallel met die aardse stryd, is daar ‘n onsigbare geestelike oorlog aan die gang. Rondom ons, is daar ‘n geestelike stryd aan die gang wat ons aardse stryd tot gevolg het en ons aardse stryd impakteer – en hierdie rolprent wil ons oë daarvoor oopmaak.

Maar nog meer: Ons ontmoet in hierdie rolprent die eerste drie van vier misterieuse karakters.

Hulle is die rooi draak, die dier uit die aarde en die dier uit die see.

Die 4de karakter, Babilon die ontugtige vrou, sal ons in die volgende rolprent ontmoet.

Wat hierdie 4de video openbaar, is dat die rooi draak (satan) ‘n klompie helpers in sy diens het, deur wie se diens hy teen Christus en Sy kerk oorlog voer. Dit is die dieperliggende geestelike agtergrond vir die dinge wat die kerk/gelowiges in die wêreld ervaar.

Kom ons kyk nou hoe hierdie rolprent dit alles vir ons in simboliese taal oopmaak:

‘n Vrou staan op die punt om geboorte te gee, maar ‘n groot vuurrooi draak wil die kind met alle mag verslind. Die draak het 7 koppe, 7 horings en 7 krone.

Waarom juis 7?

Wel, hy probeer kennelik God se volmaaktheid (getal 7) naboots.

Die koppe: Uit Daniël se profesieë weet ons dat gediertes met veelvuldige koppe dui op veelvuldige manifestasies van ‘n enkele aardse politieke koninkryk.

Die horings & krone dui op gewaande krag en outoriteit. In die Bybel is horings & krone meesal simbolies van krag & mag.

Hierdie vuurrooi draak is die duiwel wat self God wil wees (getal 7), wat soos ‘n koning wil regeer (koppe en krone) en wat gewaande krag besit (horings).

Maar kyk wat gebeur: die kind /Seun oorwin die draak!

Wie sou dit ooit kon verwag? ‘n Presiese vervulling van die moederbelofte (Gen 3:15) nie waar nie? Die kind wat gebore is, is Jesus. En die vrou wat aan Hom geboorte gee is Israel/Kerk (nie Maria nie!).

Met een pennestreep teken die Gees in vers 5 vir ons die hele oorwinning van Jesus. Tot by Sy hemelvaart.

Pleks dat die draak die kind kan verslind, word die kind opgeneem in die hemel. En die vrou (die kerk) ontglip óók die draak, want sy word na die (simboliese) woestyn geneem waar sy vir 1260 dae/ 42 maande bewaar word.

Dit is dieselfde simboliese tydperk wat ons in die vorige rolprent gesien het – wat dui op die hele tydperk vanaf Jesus se eerste koms tot Sy wederkoms.

Die woestyn is die simbool van die plek waar die Here die volk Israel bewaar het vóór die intog in die Beloofde Land. Dit is die plek waar die Here se kerk nog steeds leef – vandag nog: Woestyn. ‘n Plek van moeite & beproewing. ‘n Plek waar die belofte van die beloofde land nog in die toekoms lê. ‘n Plek waar die draak die vrou vervolg omdat hy weet dat sy tyd min is.

Hy is immers uit die hemel gewerp deur Jesus se hemelvaart.

In die OT-tyd het satan blykbaar toegang tot God gehad (dink aan Job), maar met Jesus se opstanding & hemelvaart is satan finaal uit die hemel gewerp. Nou vervolg hy die kerk. Vir die hele tydperk van 1260 dae (wat nou reeds meer as 2000 jr is!).

Maar die Here sorg vir Sy bloedgekoopte mense. Want die stryd tussen die draak en Christus/kerk is ‘n ONGELYKE stryd – die oorwinning is vooraf behaal. Die stryd tussen Christus en die draak is nie ‘n wipplankryery (dan is díé een bo en dan is die ander een weer bo) nie. Die finale uitslag van hierdie stryd is nie onseker of onbekend nie. Die oorwinning is reeds behaal. In Gen. 3:15 is dit reeds neergeskryf en Openbaring wys vir ons hóé dit realiseer.

Kyk maar net wat sing die hemelinge toe die satan op die aarde neergewerp word –

1 God se koninkryk het rééds deurgebreek in die mens se geskiedenis met satan se neerwerping. Die draak regeer NIE. Hy is geen baster-god nie. Hy is glad nie ‘n god nie. Hy is ‘n gevalle engel. Hy is nie alomteenwoordig nie. Hy is nie almagtig nie.

En 2) sy vermoë om die gelowiges aan te kla, ís aan bande gelê. Die aanklaer is uit die hemel en die advokaat (Jesus) is daar in! En nou – so sing die hemelinge – OORWIN die gelowiges (wat in die woestyn bly) die draak met die Lam se bloed, waarvan hulle onverskrokke getuig. Daarby het hulle nie hulle eie lewens méér lief as wat hulle vir Jésus het nie.

Hóé oorwin gelowiges dus? Hoe oorwin hulle wanneer die leeus se bekke om hulle kele sluit in die Romeinse arenas – van destyds? Hoe oorwin hulle in Noord-Korea wanneer hulle vervolg word a.g.v. hulle verknogtheid aan Christus Jesus? Hoe oorwin Christenvroue in Afghanistan wanneer hulle gedwing word van hul mans te skei en met Moslemmans te trou? Hoe oorwin jy wanneer jy op skool of by jou werk uitgeskuif word omdat jy nie wil meedoen aan die ander se plesiertjies nie? Jy skinder en drink nie saam nie. Jy doen nie immorele gunsies om bevordering te kry nie. Jou gehoorsaamheid aan Christus word ‘n bietjie duur. Hoe oorwin jy? Antwoord: Met die oorwinning wat afgehandel is, daarmee oorwin jy: Die bloed van die kruis. Want jy het Hóm liewer as wat jy jou eie lewe het. Jy oorwin wanneer die Here Jesus Christus in kontrole van jou lewe is!


Maar kom ons kyk ‘n bietjie watter handlangers gebruik die draak om die kerk in die woestyn te vervolg – gedurende die hele 1260 dae.

Openb 13 maak dit vir ons oop.

Die draak gebruik 2 vreeslike (simboliese) diere as handlangers.

Die betekenis van hierdie twee diere is kilometers verwyder van al die populêre boekies en videos wat vir ons wil vertel dat die dier en sy 666-merk ons voor die deur staan en dat ons binnekort mikroskyfies onder ons velle sal ontvang waardeur die antichris ons ekonomies sal beheer. Wat sou dít tog vir die eerste lesers kon beteken?

Daarmee sê ek NIE dát dit nie kan gebeur dat ons mikroskyfies onder die vel van ons hand of voorkop kan kry waarop ons ID en kredietkaartinligting is en wat bloot net geskandeer kan word wanneer ons iets koop nie. Dit sal die lewe heelwat makliker maak.

Ek wil ook nie sê dat – wat in Open 13 staan – nie dalk eendag letterlik kan waar word – naamlik dat ‘n wêreldleier ekonomiese manipulasie sal kan uitoefen deur middel van moderne elektronika nie! Dit kan wel wees dat hierdie woorde ‘n uiteindelike vervulling in so iets kan hê. Glad nie onmoontlik nie.

Ek dink egter NIE dat dit die EINTLIKE boodskap van Open 13 is nie. Want onthou nou weer: Wat sou dit vir die eerste lesers beteken het? Hoe sou dit hulle troos om te weet dat 2000 jaar later mense met mikroskyfies op hulle voorkoppe sal rondloop?

Ek dink die 2 diere van Open 13 werskaf gedurende die héle tydperk van 1260 dae – simbolies van die hele tydperk tussen Christus se eerste koms en wederkoms! Nie net iewers aan die einde van die tydperk nie!

U sien, hierdie 2 diere het te make met die wêreld waarin die kerk vandag lewe, maar ook 2000jr gelede geleef het! Dit gaan nie oor monsters en eindtydspekulasies waaroor mense bangmaakboeke skryf en hulself verryk vir geldelike gewin nie!

Dit is nie baie moeilik om te weet wie/wat die eerste dier (wat ‘n mengsel van luiperd, leeu en beer is) is nie, want die boek Daniël help ons om dit te verstaan. Open 13 se dier is ‘n sameflansing van die diere wat Daniël gesien het: Luiperd, beer en leeu. (Dan 7).

En in Daniël is die diere simbole van antichristelike politieke mag. Openb 13 se dier is ‘n samevatting van alle antichristelike politieke mag wat in opstand is teen God se heerskappy. Dit is die méns se alternatief op God se koninkryk, wat uiteindelik sal uitmond in die verskyning van ‘n persoonlike Antichris (2 Tess 2). Die dier van Openb 13 is NIE die Antichris wat net voor die wederkoms op aarde sal verskyn nie, maar dit is ALLE antichristelike politieke mag wat nou reeds oor ‘n periode van 2000jr in verskillende vorme en op verskillende plekke verskyn! En dit mond uiteindelik uit in die Antichris!

Kyk net hoe boots hierdie dier Christus na. Hy boots Sy opstanding na: word één van sy koppe verwond, herleef hy net weer. Hy boots Christus na en vervals Hom.

Daarby wil hy as ‘n god aanbid word. U sien die arrogansie, lastering en gekant-wees teen ware gelowiges.

Só lyk dit wanneer menslike mag lós van Christus funksioneer. Hy is verdraagsaam teenoor alles en almal behálwe teenoor Christene wat aan Christus méér gehoorsaam is en wat dit waag om te sê dat nét die Bybel die absolute Waarheid is en nét Jesus die weg na God is. Die dier háát sulke mense en vervolg & martel hulle. Hy maak wetgewing wat Christene dwing om ongehoorsaam te wees aan die Woord en hulle voor die dilemma te stel: Kies: óf gehoorsaam aan die staat óf aan God.

En die ganse verlore mensdom is oor hierdie dier in absolute vervoering en hulle aanbid die satan wat aan die dier sy mag gee.

En let op: Die sataniese handlanger wat die verlore mensdom mobiliseer om die dier & draak te aanbid, is die twééde dier – wat ‘n simbool is van alle valse godsdiens. Indien u mooi luister sal u die religieuse taal hoor wanneer oor die 2de dier gepraat word. Die 2de dier is religie/godsdiens – sónder die Waarheid/Christus.

En kyk hoe loop antichristelike politiek & antichristelike godsdiens altyd hand aan hand. Die valse religie verlei die mensdom tot onderwerping aan antichristelike politiek en mag. Dink maar hoe soek mense vandag nog verlossing in politieke mag en dink ‘n beter bestel sal die probleme oplos.

U sien, daar is vorme van godsdiens & politiek wat deur die satan gebruik word om mense in hul biljoene weg te lei van Jesus Christus af, reguit verderf toe! Valse godsdiens trek mense se energie wég daarvan om Christus te aanbid ten einde dinge van hier en nou te aanbid.

Ons mag NOOIT dink dat godsdiens opsigself ‘n goeie ding is of dat mense wat bloot net godsdienstig is, gereed is vir die ewigheid nie! Alle godsdiens buite-om en teenoor die Jesus van die Bybel is diens aan die draak! Álle godsdienste wat buite die Bybel as Woord van God staan en wat Jesus Christus as énigste weg na die ware God verwerp, is deel van hierdie 2de dier wat die draak as sy handlanger gebruik. Laat ons daaroor glasheldere duidelikheid hê.

Dit is humanisme wat saam met die tyd verander en nie glo in iets soos absolute waarheid nie. Dis godsdiens wat polities korrek probeer wees. En hierdie 2 handlangers: Antichristelike politiek & valse godsdiens, VERVOLG die ware kerk/gelowiges. Dit gebeur wanneer ‘n regering vir homself mag/gesag opeis wat slegs God toekom. Wanneer ‘n regering homself in God se plek wil plaas.

Geen wonder dat die 2 diere ook húlle “merk” aan die ongelowige mensdom gee nie. Let op: Alle ongelowiges van alle tye dra hierdie merk. Net soos God se kinders Sý merk dra. Nie ‘n letterlike merk nie, maar ‘n simboliese merk van: “Jy is myne. My wese is op jou afgedruk”. Dít is ook die merkteken van die dier op die ongelowiges. Hulle hele lewe dra die stempel van die 2 diere. Dit is op hulle voorhoof (intellek) en hul hand (aksies) en dit manipuleer hulle hele lewe – koop & verkoop. Absolute beheer dus. Ja, dit kan ekonomiese implikasies hê om hierdie 2 diere NIE te volg nie!

Ons moet egter nie die goeie nuus miskyk nie. 1) Die diere se dae is getel. Alles is “aan hulle gegee.” Hulle is aan God se leiband. 2) Hulle is ‘n mislukking. Daarom is hulle teken 666. Die nommer wat strewe na 7, maar nooit daar uitkom nie. Die getal van die gevalle mens.

Vers 10 is die kern van die hele gedeelte: Dit vra vir geduldige volharding en getrouheid!! Die hartklop van Openbaring!

Die rolprent sluit in hfst 14 af (weer eens) met ‘n tekening van die einde – maar hier val die klem veral die twee finale eindbestemmings wat alle mense tegemoetgaan.

Hoe sal die kosmiese stryd finaal afloop? Wel, Jesus Christus staan in die sentrum – v 14. Hy kom met die wolke en Hý is die bepalende faktor van wat jou eindbestemming sal wees – en jy kan nou reeds daarvan 100% seker wees.

Om dit reguit te stel: Jou opinie oor die Here Jesus Christus is nie soos om te besluit watter skoene om te koop nie. Dit is ‘n saak van lewe en dood. Daar kom beslis ‘n dag van die groot oes. Wanneer alle aardbewoners afgeoes sal word. Dan sal die 2 diere & hul triljoene aanhangers besef dat hulle nommer net 666 was. En nie 7 nie.

Kyk vir ‘n oomblik na die kontras tussen die twee groepe mense wat hier ter sprake is.

Aan die een kant die 144000 met die Here se Naam op hulle. Dit is dieselfde 144000 van die 2de rolprent: Alle gelowiges – by die Here. Geen letterlike 144000 nie, maar die volkome getal gelowiges.

En sentraal is die aanbidding wat plaasvind. Sentraal is die heiligheid & grootheid van God. Net soos dit oorspronklik in die paradys was.

Vriend, indien ‘n mens se lewe hier & nou in Hom gesentreer het, sal jy dáár volkome tuis wees. As jou lewe hier & nou NIE in Hom gesentreer is nie, sal jy dáár bitter ontuis wees, want dáár gaan alles 100% net oor Hom!!

Maar kyk ook na die teendeel: Die verderf waar mense vir EWIG nooit rus sal hê nie. ‘n Mens kan jou dit nie voorstel nie. Om NOOIT te rus nie. En om gepynig te word uit die beker van God se wraak. MET ‘N ROOK VAN PYNIGING WAT VIR EWIG EN EWIG OPSTYG!

Maar is die Here God dan nie liefde nie? Ja, maar Hy is ook 100% heilig en mense wat Jesus se bloed vertrap het en die redding gesmaad het, sal God se wraak tegemoet gaan. En dit is in Openb 14 GRUSAAM BESKRYF met die bedoeling om te skok. Sodat ons die werklikheid hiervan kan besef.

Opvallend dat die ongelowiges met vuur en swawel gepynig word waar hulle die Lam in sig het en dat dit nooit ophou nie en die rook van hulle pyniging vir altyd en altyd opgaan (14:11). (Net soos die ryk man in die hel vir Lasarus aan Abraham se boesem kon sien – Luk 16).

Miskien is dít die groot pyniging: Om as ‘n rebel en ongelowige in die verblindende aanwesigheid van heiligheid te moet kom. Dit wat jy nooit wou hê nie en wat jy betwyfel het en gehaat het, sien jy nou. Alles wat jy altyd ontken het in ongeloof, skitter nou rondom jou, maar onbereikbaar. Tot in ewigheid onbereikbaar. Geen rus ooit weer nie (14:11).

Almal hou van die idee dat ALLE mense – na hierdie lewe – na ‘n sogenaamde “beter plek” gaan. ‘n Mens hoor dit dikwels by begrafnisse: Die oorledene is nou in ‘n baie beter plek en sy sien ons van daar af”. Die moontlikheid van ‘n ewige hel en oordeel maak meeste mense taamlik ongemaklik. En tog het die liefdevolle Here Jesus BAIE MEER oor die hel gepraat en gewaarsku as wat Hy ooit oor die “beter plek” gepraat het. Dis baie duidelik dat 99% van vandag se mense IN is vir ‘n baie onsmaaklike verrassing!

Terwyl die kinders van die Here wat IN DIE HERE sterf, geseënd is (v13) en hulle ‘n welverdiende rus van hulle arbeid geniet alhoewel hulle lewens vir die Here nog vir lank daarna vrug dra.

‘n Mens sien die boodskap in hoofstuk 14:14-20 so duidelik: Jesus se koms op die wolke, die oes wat onmiddelik plaasvind. Alle aardbewoners wat afge-oes word. Niemand ontsnap dit nie. En ongeredde mense wat sonder seremonie in die parskuip van die toorn van God beland.

My vriend, die Bybel sê: God het Sy liefde vir sondaars ten volle bekendgemaak deur Jesus Christus se vloekdood op die kruis. En jy sal daardie liefde ken en ervaar indien jy jou tot Hom bekeer en jou geloofsvertroue op Hom oorplaas. Daaroor is daar geen twyfel nie. Jy kan en mag en moet VANDAG met 100% sekerheid wéét na watter een van die twee eindbestemmings – wat in Open 14 geteken word – jy op pad is.

Hoe? Antwoord: Draai 180 grade om na Hom toe en glo Hom as Hy jou verseker dat Sy bloed ten volle gehandel het die sondeskuld van almal wat ooit waarlik in Hom sal glo. En sê dit vir Hom. En draai om na Hom toe en begin met Hom leef. Dan weet u met sekerheid dat u nie die 666-merk van die dier op u kop en hand het nie, maar God se merk – die bloedmerk van die kruis.

Category Openbaring Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)