Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

Matteus 26-reeks No 5
Tema: Die God van Pase
Skrif: Matteus 26: 64; 28:1-10, 16-20

Ons is soms in ons lewens in presies dieselfde gemoedstoestand as hierdie vroue op die eerste Paasoggend: Kyk na hulle: Kyk na hulle floue verwagting. Hulle verslae gemoedstoestand. “Die Here Jesus is dood.” Hý wat hulle Heiland (Heelmaker) was. Hý wat hulle hoop/anker/hele lewe was. Hý op wie hulle vertroue was. Hý lewe nou maar net in hulle herinneringe voort. Wat ‘n tragedie! Daarom is hierdie vroue sonder ‘n gloeiende verwagting, sonder passie. Byna soos mense wie se God kragteloos is.

Is dit nie juis so waar van só baie mense se lewens nie? Behalwe vir die feit dat die algemene psige in SA tans redelik neerdrukkend is – veral agv grondonteiening, plaasmoorde en dalk ‘n gevoel van magteloosheid onder Afrikaners – is dit dalk ook só dat baie mense die Here slegs as ‘n herinnering ken: Weet alles van Hom. Glo dalk alles in die Bybel as die waarheid. Maar, eintlik is die Here “vaag”. Hy beïnvloed nie eintlik my lewe nie. Hy is slegs ‘n historiese figuur.

Ag, daar is soveel mense langs die lewenspad wie se geestelike lewe verwagtingloos is. Jesus is nie ‘n realiteit nie. Die krag van die opstanding word nie beleef nie. Indien ‘n engel uit die hemel ‘n aankondiging sou uitbasuin: “God het so pas gesterf – die hemel is leeg” – sou vele mense se lewens dalk net so voortgaan soos vantevore!

Kan u hierdie twee vroue op Paasmôre by Jesus se graf sien? Wat is hulle probleem? Hulle het by die Jesus van Goeie Vrydag vasgehaak. Die gekruisigde. Die gestorwene. Hulle het nog nie deurbeweeg na die Jesus van pase nie. Kyk mooi daarna. Wat was dit wat ‘n rewolusie van God in hulle afgesaagde, lamlendige lewens veroorsaak het? Vers 6: Die opstandingsboodskap wat die engel afgelewer het. Skielik, handomkeer, ontdek hulle ‘n ánder God – die God van die opstanding. Die God van bruisende, nimmereindigende lewe. Gevolglik was hulle lewens net nooit weer dieselfde nie. Terwyl Jesus in Matteus 26:64 vir die Hoëpriester uitdruklik gesê het: “Vriend, NOU kom die tyd dat jy die Seun vd Mens aan die regterhand van Krag sal sien sit”.

Ek wil graag 4 kosbare waarhede uitlig – waarhede wat die Paasgebeure tot by ‘n mens se lewenservaring – nou/hier/vandag bring:

1. Deur die opstanding van Jesus leer ons wie God regtig is. Hy is die God van verrassings en daarom hoop.
Ons sien hoe God is. Let nou hierop: Hierdie vroue het net een gedagte in hul kop: ONS MEESTER IS DOOD. Die volgende oomblik hoor hulle die absolute onmoontlike & verstommende ding: Hy leef. Hy het opgestaan. Dit is presies hoe God is. Hy doen ver bó wat ons bid of dink/droom/hoop. Die God van Pase is vol verrassings. Hy
bederf Sy kinders met ongevraagde seën. Dit is in Sy aard om mense – wat ten diepste die oordeel van die ewige verderf verdien – te oorrompel met die allerbeste. Dink maar aan: a) Petrus in die tronk (Hand 16). b) Lasarus se opwekking (Joh 11).

Daarom kan/mag ‘n opstandingsgelowige nie moed opgee nie. Omdat Jesus uit die dood opgestaan het, is daar altyd hoop in alle omstandighede. Al kom die uitkomste dalk nie altyd so vinnig nie. Jesus se opstanding is en bly ons vaste hoop in ons stryd en moedeloosheid. Moedeloosheid oor sondes wat pla en hinder. Dinge waarmee jy worstel. Geheime stryd. Donker dae. Efesiërs 1:20 is ‘n wonderbaarlike vers. Ómdat Jesus uit die dood opgestaan het, ís daar altyd hoop. Ons mag nie in die opstanding van Jesus vashou slégs as ‘n veraf historiese feit nie. Hy is NOU die Opgestane Here en daarom het ons NOU ware hoop.

2. Die God van Pase is onwrikbaar getrou.
Ons moet Jesus se opstanding binne die raamwerk van die breëre verband van die Bybel sien. Dán sien ons, dat Jesus se opstanding eintlik die vervulling is van ál God se verlossingsbeloftes sedert Genesis 3:15. Die belofte wat God in stand gehou het ten spyte van die mens. Daarom sê Paulus in Hand 13:32 dat, toe Jesus opgewek is, tóé is die beloftes aan die vaders volledig vervul. God het gesê in Gen 3:15, dat Hy die mense sal red deur ‘n man wat die slang se kop sal vermorsel. En, Hy het getrou gebly. Getrou: al het die mens (sy gemeente Israel) gefaal. Is dit nie heerlik vir elke kind van God om dit te weet nie? God die Vader het Sy
trou bewys toe Jesus uit die dood opgewek is. Daarom kan Hy vertrou word. Hy kan absoluut vertrou word.

3. Die opstanding dwing ons op ons knieë neer.
So wonderlik: Tydens al die ander groot momente in Jesus se heilswerk, was daar ooggetuies teenwoordig: Geboorte, doop, wonders, lyding, kruis, hemelvaart. Maar, by die opstanding is geen mens teenwoordig nie. Dis asof Hy tóé verborge werk sodat dit alleen GEGLO kan word. Daarom is daar geen ander plek waar die trotse mens só gebreek/gestroop word, as by die leë graf nie. Die mens word letterlik op sy knieë gedwing. Van nature is ons álmal mos maar baie groot in onsself. Maar die opstanding dwing jou grond toe. En jy plaas soos ‘n kindjie jou verwagting op Hom alleen. Soos jy breek, beleef jy die krag van die opstanding. Van nature is ons almal se neiging om opstandig te wees/ te redeneer/ te argumenteer/ te rebelleer. En dan bly die opstanding van Jesus vir jou altyd net iets histories. Iets waaroor geredeneer word. Iets waarvoor ‘n mens bewyse wil hê. Maar, wanneer ‘n mens se hart breek voor die Býbel se getuienis, breek die krag van die opstanding in jou lewe deur. Jy word klein en plaas jou vertroue vir tyd en ewigheid in die opgestane Jesus slégs omdat jy glo dat die getuienis in die Skrif die waarheid is.

4. Binne die konteks van die opstanding EN as gevolg van die opstanding, sê Jesus: GAAN DAN NA AL DIE NASIES TOE. KYK, ÉK IS BY JULLE.
Dis mos te begrype: Indien ons sê dat Jesus se opstanding die beloftes aan Abraham vervul het, moet ons onthou dat reeds in Abraham se geval, God se visie/mikpunt die bereiking van die hele wêreld is. “In jou nageslag sal die wêreld geseën word.” Hierdie belofte is vervul met Jesus se opstanding en die uitstorting van die Heilige Gees.

Opstanding > Pinkster > Aksieplan. Sien die hele boek Handelinge. Dáár sien ons die krag van Jesus se opstanding! Die kerk brei uit onder alle nasies. Sien u? Onlosmaaklik: Opstanding/Heilige Gees/Sending. ‘n Opstandingsgelowige het ‘n warm hart vir sending/evangelisasie. Die boodskap moet alle mense van alle kulture en volkere bereik. Ons kan nie in die opgestane Christus a) Ontdek wie God is, b) Sy trou ontdek, c) gebroke voor Hom kom, en dan daaroor stilbly nie. Dis totaal onmoontlik. Gelukkig hang die sukses nie van ons af nie, maar Sy krag en Sy trou. Kyk na Mat 28: 19: “Aan My is gegee ALLE MAG. Daarom: GAAN…. Ek is met julle al die dae tot by die voleinding van die wêreld.” Ons is steeds in “al die dae”. Opvallend: Al die DAE. Hy kon gesê het: ALTYD. Maar Hy sê DAE. Elke dag tel vir Hom. Elke dag, met sy eiesoortige probleme, tel vir Hom en is Hy teenwoordig. Nie sommer maar net “altyd” nie, maar ELKE unieke DAG.

Maar, kan u die koppeling sien? Daar is ‘n heilige koppeling tussen geloof-in-die-opgestane Here EN ons roeping om te sorg dat alle mense die Blye Boodskap hoor. Ons mag nie dink dat die kerk gereserveer is slegs vir ‘n sekere groep nie. Ons moet grense deurbreek/oorsteek – selfs teen ons eie grein in. Dink maar hoeveel mense woon in ‘n radius van 2 kilometer vanaf hierdie kerkgebou. Duisende. Maar, ons is geneig om hulle uit te sluit omdat hulle dalk: a) ‘n ander taal praat as ons b) anders lyk as ons c) ander agtergrond het as ons d) ander kulturele gewoontes het as ons. Ek weet van NG Gemeentes in die Skiereiland wat opgehou het om te bestaan omdat die blanke Afrikaanssprekendes in hul omgewing weggetrek het. En toe sê hulle: “nou is hier nie meer lidmate nie”. Terwyl daar steeds duisende mense woon (elke huis en woonstel is gevul) – maar dalk van ander kulturele agtergronde. Behoort die geloof in Jesus se opstanding nie júís mee te bring dat só ‘n gemeente nuut begin dink en die deure wyd oopmaak sodat alle mense met die Woord bedien kan word nie? En dieselfde geld sekerlik ook vir óns. Ons mag nie kerkwees opeis net vir een groep nie.

Omdat Jesus leef – is daar hoop – in alle opsigte. Vir élkeen individueel, maar ook vir ons gemeente en die taak wat ons het om híér getuies van die Waarheid te wees.

Category Matteus 26 Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)