Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

‘n Baie goeie voorbeeld het ons onlangs gesien waar daar in sommige kerklike kringe gesê is dat die aanhangers van ‘n bepaalde nie-Christelike godsdiens ook kinders van God is en Christene se broers en susters is. Wat ‘n verloëning van die Waarheid is en ‘n verloëning van die Waarheid dat slegs Jesus alleen die weg, waarheid en lewe is (Joh 14:6) en slegs diegene wat op HOM hoop, kinders van God is (Joh 1:12)! En omdat die waarheid dus verloën word, is die liefdesgebaar van om met hierdie mense te simpatiseer en saam te span ook oneg! Omdat die waarheid ontken word, kan die liefdesgebaar nie eg wees nie. Want ware liefde is slegs moontlik IN DIE WAARHEID! Soos die Apostel Johannes in sy tweede brief (vers 1) sê: “Ek het jou in die waarheid lief”.

Dieselfde geld vir mense wat sê: “Dit is uit LIEFDE vir homoseksuele mense wat ons hulle verhoudings en praktyke en huwelike moet goedkeur en aanvaar en wie dit nie goedkeur en aanvaar nie, het nie lief nie, maar is gevoellose monsters.”

Terwyl 1 Kor 13:6 uitdruklik sê dat die liefde nie bly is oor dit wat verkeerd is nie. En die Skrif is eksplisiet duidelik daaroor dat homoseksuele praktyke verkeerd is. Indien my liefde dus daaroor juig, is dit ‘n valse liefde. Ware liefde sal eerder die mense wat verkeerd doen wil waarsku oor die dodelike gevaar waarin hulle verkeer.

Tafelberg Gemeente
Buitenkantstraat 39, Kaapstad
www.tafelbergkerk.co.za
Dr Chris Saayman

Category Kolossense Reeks

© 2018 Designed with ❤ by Web Crew