Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

KOLOSSENSE – REEKS NO 3:
Tema: Die waarheid oor Christus (1:15-20)

Verse 15-20 is ‘n lofprysing op wie die Here Jesus Christus regtig is.

Ons moet dit natuurlik teen die agtergrond verstaan soos wat ons dit in die eerste boodskap verduidelik het.

As ‘n mens in gedagte hou presies wát die dwaalleer van vals leraars was waaraan die gemeente in Kolosse blootgestel was, kan jy verstaan dat die Apostel Paulus ‘n dringende korreksie wil aanbring. En dit is presies wat in hierdie Kolossense-brief gebeur.

Die vals leraars het op ‘n subtiele manier die Persoon en die werk van die Here Jesus Christus geminimaliseer – dit kleiner voorgestel as wat dit regtig is.

Nou is dit logies dat die Apostel die gemeente wil help om die invloed van die vals leer raak te sien en dit te oorwin met glorieryke kennis van die apostoliese (soos die ware Apostels dit van die Here ontvang en aan die gemeentes geleer het) waarheid. In besonder: Kennis van die waarheid oor wie die Here Jesus Christus werklik is. En hoe aktueel en tydig is dit nie ook vir ons dag en tyd nie!

Laat ons nou met die grootste eerbied na hierdie verse luister. Dit is voorwaar heilige grond. Dit is die grootsheid van die Here Jesus wat voor ons oë ontvou en oopgemaak word.

Die apostel Paulus was so vol van die Here Jesus. Waarlik het die Heilige Gees in hierdie man gewoon en gewerk. Want dit is wanneer die Heilige Gees werk, wat Christus Jesus juis al hoe meer na vore kom in ‘n mens se lewe en in ‘n gemeente. Die Heilige Gees stoot nooit Homself na vore nie. Maar altyd die Here Jesus Christus. In ‘n gemeente waar die Gees regtig werksaam is, is die fokus nooit op die Géés nie. So ook in die geval van ‘n individu. Paulus was beheers deur die Gees, daarom het hy oorgeloop van die Here Jesus Christus.

Die apostel plaas die fokus op veral TWEE aspekte van Jesus se identiteit: 1 Sy ware Godheid 2 Sy middelaarskap

1 Jesus se ware Godheid > Kom ons hoor net weer hoe verse 15-17 dit stel:

Die Seun is die beeld van God, van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die Eerste, verhewe bo die hele skepping. God het deur Hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is: alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie, konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders. Alles is deur Hom en vir Hom geskep. Voor alles was Hy al daar, en deur Hom bly alles in stand.

Dis ‘n ontsaglike diep beskrywing van wie die Here Jesus Christus regtig is.

Daar bestaan nie net ‘n wêreld wat sigbaar is nie, maar ook een wat onsigbaar is. Omdat iets nie gesien kan word nie, beteken nie dat dit nie bestaan nie. Die “konings, heersers, maghebbers en gesagvoerder” verwys na die ONsigbare geesteswêreld. Heel waarskynlik die engelewêreld.

Ons dink verkeerdelik aan engele as onskuldige wesentjies met vlerkies en blonde haartjies. In werklikheid is engele baie magtige wesens en hulle besit rangordes van outoriteit. Party is konings en ander net heersers en gesagvoerders.

Uit Daniël 10 weet ons dat daar engele is wat outoriteit oor lande het en selfs oor lande se konings/presidente/regeringsleiers. Dis nie vir ons om ons daaroor te hoef bekommer nie. Ons kan hierdie geestelike wêreld nie verstaan nie en kan en hoef dit nie deur gebed (of op enige ander manier) te probeer beïnvloed nie.
Maar ons het hierdie troos: Hebr 1:14 stel dit duidelik: Die ganse engelewêreld word deur God gebruik om die kinders vd Here te dien! Kinders vd Here is voor die Here hoër as engele. Ook hoër as die engelevorste wat in heersersposisies is.

Die punt is dat Jesus die skepper van dit alles is. Hy is ontsaglik BO dit alles verhewe! Alles is DEUR Hom en ook VIR Hom gemaak. En voordat daar nog enigiets was, was Hy reeds daar. Hy kom uit die ewigheid uit. Hy het nooit ontstaan nie. Hy was wel nie altyd MENS nie, maar Hy is saam met die Vader en Gees deel van die ewige Godheid.

Hy is daarom verhewe BO die ganse skepping en sterrestelsels. Die totale onpeilbare heelal (wat skynbaar geen grense het nie) is aan aan Sy voete. Hy is die beeld van die onsienlike God. Dit beteken: As jy na die MENS Jesus kyk, sien jy die onsienlike God! Jesus is waarlik God self. Hy beklee ware en egte Godheid. En daarom is Hy alle aanbidding waardig.

2 Sy Middelaarskap > Luister net weer na verse 18-20:
Hy is die hoof van die liggaam, van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan, Hy is die Eerste, die Een wat uit die dood opgestaan het, sodat Hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om met sy volle wese in Hom te woon en om deur Hom alles met Homself te versoen. Deur die bloed van sy Seun aan die kruis het Hy die vrede herstel, deur Hom het Hy alles op die aarde en in die hemel met Homself versoen.

Hoor u die sprong wat die apostel nou maak? Kom ons kyk weer na beide paragrawe en dan kyk u of u kan sien watter gedagtesprong die Apostel maak… In die eerste paragraaf baie duidelik die ganse skepping en heelal – en Jesus se posisie daar… en dan in die tweede paragraaf…?

Eers fokus hy op die ganse heelal (en Jesus se posisie daar) en dan skuif hy die fokus na die kerk toe (en Jesus se posisie daar).

En dit is belangrik dat ons die twee só uitmekaar moet hou, anders gaan ons vir Paulus misverstaan en dink dat – wanneer hy (in die tweede paragraaf) sê dat die Here Jesus ALLES in hemel en aarde met God versoen het, dat Hy van die eerste paragraaf se “alles” praat – dit is letterlik alles en almal in die heelal.

Maar nee, hy het intussen sy fokus na die KERK toe verskuif. Die “alles” wat Hy versoen het, is dus die “alles” wat tot die ware kerk behoort (die wat nog op die aarde is en die wat al by die Here is) en is dus slegs die ware gelowiges in wie die Gees woon! HULLE is die “alles” wat Hy op die kruis met God versoen het.

U sien as ‘n mens dit nie so raaksien nie, en paragraaf 1 se “alles” met paragraaf 2 se “alles” gelykstel/verwar, kan jy maklik dink die Apostel het ‘n tipe universalisme geleer, naamlik dat Jesus ALLE MENSE met God versoen het en dat alle mense dus uiteindelik in die hemel sal wees en gered sal wees. Dit is die kettery van die universalisme: Dat Christus alle mense op die kruis met God versoen het en dat alle mense dus in die hemel sal wees.

As Jesus immers iemand met die Vader versoen het, is dit nie halwe & onsuksesvolle werk nie, dan SAL daardie iemand uiteindelik tot geloof en bekering kom en gevolglik in die hemel kom. As Christus se bloed iemand versoen het, dan is dit nie ‘n potensiële versoening nie. Sy bloed en dood het nie net die MOONTLIKHEID daargestel dat alle mense met God versoen KAN word nie. Nee, Sy kruisdood het ‘n WERKLIKE versoening bewerkstellig.

Daarom is dit belangrik om te sien dat Paulus hier van die ware KERK (die Liggaam van Christus) praat. Jesus het almal wat ooit tot geloof sou kom, daadwerlik met God versoen deur Sy kruisdood. Ja, Sy versoeningsdood besit wel die krag & vermoë om alle mense te versoen, maar in werklikheid is Sy versoeningsbloed slegs effektief vir diegene wie die Vader voor die skepping uitverkies en aan Hom gegee het om te versoen. En in die geskiedenis speel dit uit slegs in die lewens van diegene wat tot ware geloof en bekering kom en nie alle mense op aarde nie.
Hierdie waarheid van verse 18-20, naamlik dat Christus se kruisdood 2000 jaar gelede spesifiek slegs die ALMAL – wat die ware kerk is – met God versoen het met ‘n WERKLIKE versoening – nie ‘n moontlike versoening nie – gee aan ware gelowiges ‘n onuitspreeklike vastigheid en sekuriteit en sekerheid en troos en hoop. Want dink net daaraan: My ewige heil skarnier NIE aan enigiets in myself nie, maar dit skarnier aan die perfeksie en volmaaktheid van wat Christus 2000 jr gelede met MY persoonlik gedoen het. Hy hét MY persoonlik met ‘n wérklike versoening met die Vader versoen en dit met Sy eie bloed!

Wat presies sê die Apostel van hierdie ware kerk van Christus wat met God versoen is?

1 Dit is Sy liggaam. Die kerk is die LYF van die Here. Die kerk is nie ‘n organisasie nie. Dis ‘n lewende liggaam in wie die Here deur Sy Gees woon. Geweldig!

2 Christus is die KOP van die liggaam. Sonder ‘n kop is ‘n liggaam dood. Die kop is die beheersentrum van ‘n liggaam. Net so is Jesus die hoof van Sy liggaam. Nie predikante of kerkrade of ringe of sinodes of teoloë en professore nie. Christus is die kop.

3 Jesus se opstanding uit die dood is die helder en duidelike bewys dat Hy die EERSTE in die kerk is en dat Hy die OORSPRONG van die kerk is. Die kerk kom nie op vanuit die mens nie, maar vind haar oorsprong in die Here God self. ‘n Gemeente kan maar hóé faal en nietig en swak lyk – dit verander niks aan die waarheid van die kerk se oorsprong nie.

4 Jesus is die Persoon in wie God die Vader met Sy volle wese woon. Dis waarom die Vader deur Jesus Sy mense met Homself kón versoen het! En hulle nou ingesluit is by daardie volheid wat Christus besit. Dink net daaraan: As jy en ek ons geloofsvertroue op Jesus neergesit het, is ons ingeprop by ‘n lewende stuk VOLHEID! Ons HET daaraan deel. Die volheid van God self!

5 Daar het versoening plaasgevind. Wat presies beteken dit? Die bloed van Jesus op die kruis het VREDE herstel, sê die apostel. Vrede moes HERSTEL word, dus was – kragtens die sondeval – dit nie meer daar nie. Omdat die sonde dit verbreek het. En God se toorn en oordeel moes intree.

Al manier hoe dit ter syde gestel kon word, was deur iets wat God self (sonder menslike hulp) suksesvol bewerk het. Sy toorn het JESUS getref in die plek van die sondaar. Dis waarom Jesus se bloed gevloei het. Sy lewe het letterlik op die grond uitgeloop. Waarom? Agv die ewige toorn en oordeel van God. God se toorn het Sy eie Seun se bloed laat vloei.

Maar Jesus het al die tyd Sy mense se plek geneem as hulle plaasvervanger. Sodoende het Hy die vrede herstel en die versoening bewerk. En elke mens wat onder sondeoortuiging kom en sy/haar geloofsvertroue op hierdie bloed van die kruisoffer neersit, BELEEF die versoening met God eerstehands en in eie ondervinding! Dis ‘n ontsettende waarheid!

En Paulus stel hierdie waarhede TEENOOR die vals leraars se boodskappe van wat hulle bediening kwansuis EKSTRA kan bied om aan gelowiges ‘n dieper lewe van geestelike volheid te bied.

Die apostel sê: “Nee! Julle moet hierdie waarheid oor wie die Here Jesus regtig is neem en verstaan en daarin groei in begrip en kennis. Dis al wat julle nodig het. Vergeet die res. Probeer verstaan wie/wat God julle alreeds IN CHRISTUS gemaak het en leef uit verwondering dááruit!”

Tafelberg Gemeente
Buitenkantstraat 39 Kaapstad
www.tafelbergkerk.co.za
Dr Chris Saayman

Category Kolossense Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)