Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

KOLOSSENSE-REEKS NO 14

Kolos 3: 12-17: Wat die Evangelie uniek maak

Indien ‘n mens nie hierdie paragraaf baie mooi lees en verstaan nie, kan jy ‘n baie groot fout begaan. Dit kan dan klink asof hierdie woorde net so ook in die mond van ‘n Moslem of Boeddis of watse godsdiens sou kon pas. En omdat baie mense dit nie verstaan nie, dink hulle daar is nie eintlik vreeslik verskil tussen die Christelike Geloof en die ander godsdienste nie. Want almal sê mos eintlik maar dieselfde ding: “Jy moet (met jou God se hulp) probeer om goedgesind te wees en meelewend en nederig en verdraagsaam en sagmoedig en geduldig en vergewensgesind en liefdevol en dankbaar … DAN sal jy dit hopelik eendag MAAK hemel toe..”

As jy op RSG die Moslems se boodskappe luister, hoor jy presies dit: “Wees nou net goedgesind, en meelewend en nederig en verdraagsaam en sagmoedig en geduldig en vergewensgesind en liefdevol en dankbaar … en Allah sal waarskynlik dan van jou begin hou en jou dalk vergewe en aanvaar… Maar jy weet nooit of jy hierdie deugde goed genoeg nakom nie, dus kan jy nooit regtig met sekerheid weet OF Allah jou aanvaar het nie, maar jy moet net jou bes doen om hierdie waardes na te jaag en hoop vir die beste..”

En dan gaan lees jy jou Bybel en lees ‘n gedeelte soos Kolos 3:12-17 en dan hoor jy van die apostel Paulus: “Wees goedgesind en meelewend en nederig en verdraagsaam en sagmoedig en geduldig en vergewensgesind en liefdevol en dankbaar…” EN DAN KLINK DIT presies dieselfde as wat die Moslem gesê het! ‘n Mens moet net sekere waardes probeer nastreef – of jy nou Christen of Moslem of Boeddis is. Dis min of meer tog dieselfde morele waardes waarvan al die godsdienste praat. Doen dit, doen dit, doen dit… en hoop vir die beste! Dalk maak jy dit….

Maar indien ons mooi luister sal ons hoor dat dit juis is wat Paulus NIE sê nie! Hy gee juis NIE ‘n lysie deugdelike moets en moenies wat die Kolossense (en ons) moet gaan probeer nastreef met die hoop om in God se goeie boekies te kom (en te bly) nie! Die Christelike Geloof is op geen manier dieselfde as ander godsdienste nie. Ja, alle ander godsdienste werk op die manier soos hierbo beskryf, maar die Christelike Geloof presies glad nie! Die Christelike Geloof is ligjare verwyder van alle ander godsdienste.

Die woord DAAROM in vers 12 gee die geheim weg: “Julle IS die uitverkore volk van God wat Hy reeds baie lief HET …. DAAROM wees meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig, verdraagsaam, geduldig met mekaar, vergewensgesind ens…

En wat vergewensgesindheid betref, kyk mooi hoe stel die Apostel dit: “Vergewe mekaar SOOS Christus julle alreeds vergewe HET…”

Kan jy die reuse verskil sien tussen die nie-Christelike godsdienste en die Evangelieboodskap van Jesus Christus?

Wanneer al die genoemde deugde in die Christelike Geloof ter sprake kom, is dit die natuurlike VRUG of RESULTAAT of UITVLOEISEL van ‘n stuk redding / verlossing / vergifnis / aanvaarding / kindskap / uitverkiesing / genade wat ALREEDS met 100% sekerheid plaasgevind het.

Die nie-Christelike godsdienste wil hierdie deugde en waardes VOORWAARDES maak om dalk moontlik in die godheid se goeie boekies te kom (of te bly).

Die Evangelieboodskap maak hierdie deugde die VRUG van ‘n absolute stuk sekerheid van verlossing wat in Jesus Christus se bloed en kruis alreeds vas en waar is. Selfs nog VOOR die kruisdood van Jesus – in God se uitverkiesende genade voor die skepping reeds.

Die verskil tussen die waarheid en leuen, tussen lig en duisternis, tussen die Evangelieboodskap en alle ander godsdienste en filosofieë en kultusse, is die lewende Persoon van JESUS CHRISTUS!

As ‘n mens (wie ookal) nie IN Hom is nie, besit so ‘n mens geen sekerheid van redding en verlossing en vergifnis en ewige lewe nie en baat die probeerslae om genoemde waardes na te streef absoluut niks. Dis gewoon ‘n mors van tyd en energie.

As ‘n mens IN Jesus is, woon die Heilige Gees in jou, jou lewe is getransformeer, jy is ‘n nuwe skepsel in Hom en die Woord van God beheers jou denke. Jy het sekerheid dat jy die ewige lewe reeds besit danksy die sukses van Jesus se kruisdood en opstanding. Die Bybel noem jou UITVERKIES. Dit beteken dat jy die weergeboorte ontvang het omdat God jou voor die Skepping reeds aan Sy Seun gegee het. Al die mense wat in Christus gered is, vorm die ware kerk en hulle word genoem die “uitverkore volk van God”, want hulle is die nuwe Godsvolk uit alle nasies net soos Israel dit in die OT was.

Hierdie is die mense vir wie die Vader baie liefhet. Sy liefde is toegespits op hierdie mense wat tot saligheid verkies is. Sy liefde is toegespits op die Here Jesus Christus en ook op almal wat in Hom ingesluit is. God se liefde is nie ‘n soetsappige sentimentele emosionele gevoel wat Hy vir alle mense op aarde voel nie. Dit is Sy wilskeuse tot Goddelike liefde wat gefokus is op die Here Jesus en alle mense wat in Hom is!

Dit is die mense wat reeds 100% in Sy bloed vergewe is van hulle sondes. En OMDAT hulle vergewe is in Jesus se bloed, kan en moet en mag hulle ook ander vergewe wat teen hulle oortree het.

Maar, het die Here Jesus dan nie in Sy bergpredikasie gesê ons moet eers ander vergewe om deur die Vader vergewe te kan word nie (Mat 6:14-15)? Dit klink dan of Hy die vergifnis wat ons skenk ‘n voorwaarde maak om deur God vergewe te kan word! Dis dan hoe Moslems en Boeddiste en alle afgodsdienaars glo!

Tog het dieselfde Jesus in Matteus 18 geleer dat ons vergewe-van-ander wél gebou moet wees op die Vader se vergifnis (wat eerste is). Wat ookal ander mense aan ons gedoen het, is maar gering in vergelyking met wat ons sondes aan God gedoen het. Daarom kan en moet ons dit afskryf en vergeet.

Dis soos die man wat vir die koning R10 miljoen skuld en omdat hy glad nie kan betaal nie, skryf die koning hom dit af. Alles. Tot die laaste sent.

Maar toe kry die man iemand by die winkel wat vir hom R100 skuld. En die man kan nie betaal nie. Toe gryp die skuldeiser hom voor die bors en gaan kla hom by die polisie aan!

Toe die koning daarvan te hore kom, was hy woedend en hy het daardie man – vir wie hy die miljoene afgeskryf het – aan die pynigers oorgegee om gemartel te word.

Dit is min of meer die strekking van Matteus 18. En dit stem ooreen met Kolossense 3: Vergewe ander (skryf R100 af) OMDAT jy reeds in Christus (miljoene rand) vergewe is.

Maar hoe moet ons dan Jesus se woorde in Matteus 6 verstaan? Vergewe jy eers, DAN sal God jou vergewe… Klink of dit Mat 18 en Kolos 3 weerspreek..

Ons moet verstaan dat in die Bergpredikasie Jesus onderrig gee aan mense van wie Hy veronderstel dat hulle reeds vergeefde en geredde mense is (Mat 5:1 sê spesifiek dat Hy nie met die skare gepraat het nie, maar met Sy volgelinge). Hulle is in beginsel reeds vergewe en verlos. Maar op daaglikse basis kan die geestelike toevoerpyp geblok word deur ongehoorsaamheid en onvergewensgesindheid. Die Here tugtig die mense wat reeds aan Hom behoort. Soms is hulle ongehoorsaam en wil nie ander vergewe nie. Dan pas die Vader dissipline toe en druk Sy ore vir hulle toe om hulle tot besinning te roep.

In Matteus 6 bedoel Jesus dus nie die Vader se vergifnis in die sin van hemel toe of hel toe gaan nie. Hy praat oor die Vader se tug en dissipline in die lewe van die mens wat alreeds op pad is hemel toe, maar steeds onvergewensheid koester.

Wat van my en jou vandag?

Is ek en jy seker dat ons in Jesus in beginsel reeds vergewe en gered is – dat die miljoene skuld afgeskryf is omdat Jesus dit met Sy bloed betaal het? Dis immers waarvan die nagmaalstekens in alle tale getuig.

Indien wel, is daar mense teenoor wie ons steeds bitter voel en wie ons sukkel om te vergewe en vry te spreek?

‘n Mens wat die voorwerp van God se liefde is, wat vergewe is en wat deel is van Sy uitverkore volk, se lewe is tog getransformeer tot ‘n fokusverskuiwing om ANDER eerste te kan stel in plaas van die eie self.

Dis hierdie fokusverskuiwing wat veroorsaak dat ons die vrede en eenheid van Christus se liggaam najaag en soek. En dankbaarheid het in die plek van ontevrede-negatiwiteit gekom. Dis waarom Christene sing en bly is. En loof en aanbid. En Jesus se Naam liefhet en eer en eerbiedig. En meelewend is – nie onbetrokke is in die gemeenskap van die gemeente nie.

Iemand vir wie dit oor homself gaan, is meesal onbetrokke en onsigbaar en ongeduldig met die ander lede van die gemeente. Dis baie moeilik om verdraagsaam te wees indien ‘n mens se hart nie deur die lewende Jesus beheers word nie. Dinge soos opregte nederigheid en sagmoedigheid is goed wat eintlik menslik onmoontlik is om te doen. Dis Jesus se hartklop wat deur die Heilige Gees op ‘n mens oorgeplant moet word. Maar dink net hoe wonderlik dit in ‘n gemeente en familie en gesin is waar hierdie atmosfeer oorgeneem het. Dis iets wat buitestaanders aantrek en die Here se Naam verheerlik!

Maar hoe moet die Here se mense dit alles regkry?

Die Heilige Gees noem – deur die Apostel se pen – twee beginsels in verse 15 & 16: Eerstens: Ons moet luister na die skeidsregter se fluitjie en daarop ag slaan en daarvolgens handel. Tweedens: Ons moet onsself doelbewus daagliks met iets baie spesifiek volmaak.

EERSTENS: Die aanwesigheid of afwesigheid van God se vrede in ons hart, is Sy skeidsregtersfluitjie. Wanneer iets in ‘n spel verkeerd loop, blaas die skeidsregter op die fluitjie en al die spelers reageer onmiddelik deur spel te stop en die fout reg te stel.

So werk dit ook in ‘n Christen se lewe.

Wanneer ‘n Christus-gelowige skeefgetrap het en die Heilige Gees bedroef is, sal daar ‘n groot leemte in jou en my binneste wees: God se vrede sal weg wees.

Dit is die aanduiding dat ons onmiddelik tot stilstand moet kom en kyk na wat verkeerd gegaan het en dit regstel.

1 Johannes 1:9 sê hoe dit reggestel moet word.

TWEEDENS: Ons moet ons voortdurend volmaak met Sy Woord. Gevul met die Woord = beheers deur die Heilige Gees. Kyk maar net hoe hierdie vers ooreenstem met Efes 5:18-20. Dis byna dieselfde bewoording, behalwe dat Kolos 3:16 praat van die Woord en Efes 6 praat van die Gees.

Wat sê dit? Beheers deur die Woord IS beheers deur die Gees!

Tafelberg Gemeente
Buitenkantstraat 39, Kaapstad
www.tafelbergkerk.co.za
Dr Chris Saayman

Category Kolossense Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)