Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

KOLOSSENSE-REEKS NO 13

Kolos 3: 5-11: Posisie en lewensvrug

Dit is moeilik om te beskryf HOE belangrik en veelseggend hierdie verse is. En ons ontvang en aanvaar dit as God se ware Woord, afkomstig van die Heilige Gees.

Onnodig om te sê dat ons hierdie paragraaf moet lees binne die konteks van die eerste 4 verse van hfst 3. Want dit vorm ‘n eenheid. Dis EEN argument waarmee die Apostel besig is.

In die eerste 4 verse het hy beskryf wat van elke ware Christen waar IS. En dan – op grond daarvan – wat is nou die uitwerking in jou praktiese lewe (verse 5-11).

Wel, wat IS die geestelike posisie van elke ware Christen? Verse 1-4: Elke gelowige is ingesluit by Jesus se dood, begrafnis, opstanding, hemelvaart en wederkoms asook die lewe wat Jesus tans by die Vader leef! En die insluiting is God se werk, daarom slaag dit 100%. Die gelowige sit letterlik (in Christus) in ‘n posisie van absolute verhewe sekuriteit en oorwinning. Die Christen se lewe is weggesteek binne-in God.

Nou sê die Apostel: OP GROND VAN (die woord DAAROM aan die begin van vers 5) daardie posisie wat jy reeds beklee en nie weer kan verloor nie – máák dan nou die sonde binne-in jou dood – op ‘n daaglikse basis. Dis ‘n voortgaande proses. Let op: JY moet die doodmaakwerk doen. Nie bid dat die Here dit doen nie!

Hy sê ook NIE: “Maak die sonde dood SODAT jy ‘n posisie van aanvaarding by God kan bekom” nie. Dis wat ons dink hy sê. Want dit is hoe die natuurlike mens se kop werk. Maar hy sê juis die teenoorgestelde: OMDAT jy alreeds in ‘n posisie van aanvaarding IS – laat dit ‘n invloed op jou daaglikse lewe hê – jaag die heiligmaking na. Maak die sonde dood wat soos bosluise in jou hart kom vasbyt!”

Van watter bosluise praat die Apostel?

Onsedelikheid, onreinheid, wellus, slegte begeertes, gierigheid, woede, haat, jaloesie, gevloek, vuil taal, leuens – al die bestandele van ‘n TV sepie. Waarna selfs belydende Christene sit en kyk. Die Skrif beveel: MAAK DIT DOOD. Maar die Christene vind hulle vermaak daarin!

Hierdie goed is ongehoorsaamheid, sê die Heilige Gees deur die Apostel se pen. Dit beteken dit is ongehoorsaam aan die Here God se volmaakte morele wil. Sonde IS wetteloosheid (1 Joh 3:4). As jy na sedeloosheid of wellus of onreinheid of slegte begeertes of gierigheid of woede of jaloesie of vuil taal op TV sit en kyk, is jy skuldig aan al daardie wetteloosheid – Romeine 1:32 > Nie net diegene wat DOEN nie, maar ook diegene wat dit STILSWYEND GOEDKEUR. Of waar die goed net ongekontroleerd deur die gedagtes spoel.

Die Apostel draai nie doekies om nie: Hy sê dit is die oortreding van die eerste gebod: Afgodery. Afgodery is om ‘n god in jou kop te hê wat nie die enigste ware lewende God van die Bybel is nie – Die Vader van Jesus Christus!

Vers 6 is duidelik: Oor ongehoorsaamheid, afgodery en wetteloosheid kom die gewisse STRAF van God.

Besef ons werklik hoe ernstig hierdie waarheid is?

Volgens Jakobus 2:10 is God se Wet soos ‘n ketting met 10 skakels: Breek ons net EEN, is die hele ketting gebreek.

Ons kan slegs EEN KEER in ons hele lewe aan hierdie sondes skuldig wees, dan is ons skuldig aan wetsoortreding.

En ‘n mens kan jou nie op die goedheid van God beroep dat Hy jou sal vergewe nie!

Geen aardse regter sal ‘n skuldige vryspreek net omdat die Regter ‘n GOEIE man is nie! Dis juis omdat hy goed is, wat hy die skuldige SAL straf!

Dis presies wat die Apostel hier sê!

Gierigheid, wellus, onreinheid, onsedelikheid, vloektaal, woede, haat en jaloesie is afgodery, ongehoorsaamheid, leuens en liegstories en dit veroorsaak dat die STRAF van God oor die oortreders sal kom.

Daar is nie een mens op aarde wat nie in ‘n totale gemors is nie. ‘n Fatale verknorsing! ‘n Ramp. Meeste mense glo van hulleself dat hulle redelike goeie mense is. Maar hierdie verse draai geen doekies om om vir ons te wys wat die waarheid aangaande onsself is nie.

En daar is geen uitkomkans nie – geen ontvlugting nie. Behalwe …. die kruisdood van Jesus Christus.

Want u sien – God die Vader het die gewisse straf wat jou en my toekom, op Jesus oorgeplaas en Hom doodgemaak en weer lewend laat word.

En daarom – ELKE mens wat hom/haar BEKEER en wegkeer van hierdie sondes en Jesus as Verlosser begin vertrou SAL deur God volkome vergewe en reggestel word! Dis die belofte van die Evangelie! Ja, God vergewe en reinig. Maar slegs op grond van bloedvergieting (Hebr 9:22) – die bloedvergieting van Sy Seun – die hoogste prys wat ooit betaal is!

Kyk baie mooi wat Paulus sê:

Hy sê vir die kinders van die Here in Kolosse (en vir alle ware Christene in 2019) dat hulle VOORHEEN (VOORDAT hulle Christene geword het, toe hulle nog ongered was) pens en pootjies BINNE IN hierdie sondes geleef het. Maar dit is nou iets van die verlede. Dis vergewe en hulle is weergebore.

En dan sê hy vir die Kolossense (en vir ons): Maar tog kom daar NOG STEEDS van hierdie goed in julle harte en lewens voor!

Wat beteken dit? Weerspreek hy homself? Dit WAS in julle lewens… dit IS in julle lewens..

Wat dit beteken is die volgende:

Kom ons gebruik die voorbeeld van ‘n vark en ‘n kat en ‘n modderpoel:

Die vark klim met graagte in die modder in, bly daar en geniet dit.

Die kat se voet glip per ongeluk en hy val in, maar wil so gou moontlik weer uit kom en homself skoonkry.

VOORHEEN het die ongelowige in die modderpoel van gierigheid, wellus, onreinheid, onsedelikheid, vloektaal, woede, haat en jaloesie en afgodery, ongehoorsaamheid, leuens en liegstories geleef en dit nogal geniet.

NOU ken die gelowige die Here, maar nogtans beland hy/sy in die modder, maar haat dit en wil nie daar bly nie en begeer passievol ‘n heilige lewe.

Paulus beskryf dit SO:

Hy sê vir die kinders van die Here (by wie goed soos gierigheid, wellus, onreinheid, onsedelikheid, vloektaal, woede, haat en jaloesie en afgodery, ongehoorsaamheid, leuens en liegstories van tyd tot tyd voorkom): JULLE HET MET DIE OU SONDIGE MENS EN SY GEWOONTES GEBREEK EN JULLE LEWE NOU DIE LEWE VAN DIE NUWE MENS!

HOE WERK DIT DAN? Moet hy dan nie sê: Kry EERS met hierdie goed klaar DAN het julle met die oue mense gebreek nie?

Kan ‘n mens dit glo?? Nee, hy sê ….

TERWYL daar bosluise aan hulle lewens en harte vasbyt, sê Paulus vir hulle: Julle HET met die ou sondige mens gebreek en julle lewe NOU die nuwe lewe!

Dit wys vir ons iets belangrik:

Die kind van die Here besit ‘n vaste posisie voor God – wat nie kan verander nie: IN CHRISTUS is die oue mens dood en die nuwe mens leef! (Ingesluit by Jesus se dood en opstanding) SELFS al byt daar bosluise vas! Christus Jesus is alles en in almal (almal wat kinders van die Here is). Selfs al byt daar bosluise vas, IS Christus nog steeds alles en in almal aan die werk!

En dit is op grond DAARVAN wat die kind van die Here die bosluise moet en kan doodmaak! Vers 5: MAAK DOOD die dinge wat nog deel van julle lewe is…!!

HOE maak ‘n Christen die bosluise van gierigheid, wellus, onreinheid, onsedelikheid, vloektaal, woede, haat en jaloesie en afgodery, ongehoorsaamheid, leuens en liegstories dood?

Jy besef en glo dat Christus ALLES in jou lewe is en dat Hy IN jou lewe aan die werk is. Dis die rede waarom die goed jou so baie pla en waarom jy so hartseer is daaroor en so graag wil vry kom. Dis omdat jy ‘n lewe leef wat nie meer bestaan nie. Die oue mens is al klaar dood, maar jy wil hom steeds ‘n plek gee. En die nuwe mens in jou, druk jy plat! Dis ‘n onhoudbare situasie!

Daarom dan: Bely die sonde en draai jou rug finaal daarop. En plaas jou vertroue opnuut oor op Jesus Christus se reinigende bloed. En tref maatreëls om nie weer in die sonde te val nie. Verkoop jou televisie as dit moet – om net ‘n voorbeeld te noem. Kry vir Jesus liewer as wat jy TV (of wat ookal) het. Tree drasties op! Handel met die sonde op ‘n radikale manier! Dit is hoe ons moet handel en optree – NIE om die oue mens dood te maak nie, maar omdat dit klaar doodgemaak is in en deur Christus se dood! Ons werk nie NA ‘n posisie toe nie. Ons werk VANUIT ‘n reeds-gegewe posisie.

Tafelberg Gemeente
Buitenkantstraat 39, Kaapstad
www.tafelbergkerk.co.za
Dr Chris Saayman

Category Kolossense Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)