Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

Kolossense-reeks No 10: Vyfvoudige identiteit
Kolos 2: 13-15

Hoe ryk en vol hierdie 3 verse is, kan ons kwalik sê. Dit is asemrowend. ‘n Mens sou kon sê dat die hele Bybel in hierdie verse saamgevat word. Dit is ‘n opsomming van die Goeie Nuus van die Evangelieboodskap van Jesus Christus.

Die apostel Paulus skrywe onder leiding van die Heilige Gees (2 Tim 3:15) en meegevoer deur die Gees (2 Petr 1) oor die absolute triomf wat God deur Christus bewerk het. En hierdie triomf raak die ware gelowiges in besonder – die verloste kinders van die Here.

Ons moet egter baie mooi lees HOE hy dit stel – ons moet kophou wanneer ons dit lees.

Daar is iets wat met die Christus-gelowige gebeur het in die persoon se eie lewensondervinding gedurende sy/haar aardse lewe EN daardie selfde ding het ook 2000 jr gelede met die persoon gebeur toe Jesus gesterf en opgestaan het. Dieselfde goed as wat 2000jr gelede gebeur het, gebeur wanneer die persoon hier-en-nou tot bekering en geloofsvertroue in Christus kom!

Wat gebeur wanneer ‘n mens hier-en-nou tot bekering en geloofsvertroue kom? VYF DINGE:

1 Vanaf jou konsepsie in moederskoot tot by jou bekering & geloofsvertroue, is jy geestelik morsdood in sonde en skuld. DOOD.

2 Jou sondige natuur vorm kern & hartklop van jou lewe.

3 In wedergeboorte (lewendmaking) en gevolglike geloof en bekering, maak God jou in Christus geestelik lewend. Die mag van geestelike dood word vir ewig gebreek en jy LEWE.

4 AL jou sondes word jou vergewe. Die Wet, wat jou aangekla het en ter dood veroordeel het – omdat jy ‘n oortreder van die Wet is – is weggeneem deur Jesus se kruisdood. Nie die Wet self is weggeneem nie, maar die aanklagte en skuld wat die Wet opwek. Die aanklagte teen jou is vernietig. Niks kla jou meer aan en veroordeel jou nie.

5 Alle geestelike magte en kragte wat teen jou stryd kan voer, is ontwapen en in Christus se oorwinning vernietig.

Hierdie 5 dinge gebeur gelyktydig met elke mens wat werklik tot bekering en geloof in Christus kom. En dit is God wat dit eiehandiglik doen.

Maar dit is nie al nie.

Wat dieselfde bekeerde mens aanbetref, het daar ook 2000 jr gelede 5 dinge met die persoon gebeur. Die mens wat VANDAG ‘n kind van God is deur Christus se reddingsverdienste, is 2000jr gelede deur God die Vader INGESLUIT by alles wat met Jesus (as plaasvervanger) gebeur het.

Die 5 dinge is dit:

1 Al die tyd voordat Jesus gesterf het, was jy geestelik morsdood in sonde en skuld. DOOD. Dis ‘n dood wat met Jesus se dood vernietig is.

2 Al die tyd voordat Jesus gesterf het, het jou sondige natuur kern & hartklop van jou lewe gevorm.

3 Toe Jesus uit die dood gewek is en opgestaan het uit die dood, het God jou in Christus geestelik lewendgemaak. SAAM MET Hom (dit is ingesluit by) lewendgemaak. Die mag van geestelike dood is in Jesus se opstanding vir ewig gebreek en jy het TOE lewe ontvang!

4 Toe Jesus op die kruis sterf was AL jou sondes jou vergewe. Die Wet, wat jou aangekla het en ter dood veroordeel het – omdat jy ‘n oortreder van die Wet is – is weggeneem deur Jesus se kruisdood. Die aanklagte teen jou is 2000 jr gelede vernietig. Niks kla jou meer aan en veroordeel jou nie.

5 Alle geestelike magte en kragte wat teen jou stryd kan voer, is ontwapen en in Christus se oorwinning vernietig. Toe Jesus sterf en opstaan, IS al hierdie magte ontwapen. Jesus se dood en opstanding het hulle ontwapen en vernietig.

Nie van alle mense op aarde nie, maar van die mense wat IN HIERDIE LEWE Christus-gelowiges word, is dit waar dat hulle 2000jr gelede reeds by Christus ingesluit is – deur die besluit, keuse en die werksverrigting van God alleen.

Wat in hierdie mense se aardse leeftyd (aardse lewensgeskiedenis) gebeur is die volgende:

Dit wat 2000jr gelede reeds met hulle gebeur het, vat grond/land in hulle lewens van hier-en-nou! En dit gebeur wanneer hulle die Evangelieboodskap hoor en die Heilige Gees onweerstaanbaar in hulle binneste lewegewend werk en hulle skielik hulle verlore toestand voor God besef en hulle hulleself op Christus werp deur geloofsvertroue en hulle onderwerp aan Sy koningskap en gesag.

Op hierdie manier kom “land” DIT wat 2000 jr gelede met my gebeur het, in my lewensondervinding van vandag!

Die belangrike waarheid vir elke Christus-gelowige om raak te sien is eerstens dát hierdie 5 realiteite van hom/haar waar is, maar veral dat dit vasgeanker is 2000jr gelede in God se besluit & werksverrigting. Dit is dus nie vir die Christen moontlik om homself van hierdie realiteite te ontwortel of dit iewers langs die pad te verloor nie.

Ten slotte fokus ons net ‘n bietjie van naderby op sommige kernaspekte.

1 Elke mens is van nature onlosmaaklik vasgebind in die sfeer van sonde, die wêreld (Efes 2:12), die vlees (Rom 8:8) (gevalle sondige natuur) en satan (1 Joh 5:19). Dit is algeheel onmoontlik vir die mens om self hiervan los te kom en geestelik lewend te word. Dis ‘n totale doodstaat waaruit die mens op geen manier kan loskom nie. Die lewendmaking moet 100% van God kom. Indien dit nie 100% van God kom nie, sal daar nooit lewendmaking wees nie.

2 Geestelike lewe kan slegs die mens se deel word deur eenheid met Jesus Christus. Dis God se werksverrigting wat die gevalle dooie mens met Christus verenig en insluit.

3 Die vergifnis van sonde is algeheel en volkome. Paulus is emfaties: Die skuldbrief is op die kruis vasgespyker en SO is dit in geheel vernietig. Dis beeldspraak wat hy gebruik. Ons moenie dink aan die een of ander dokument wat letterlik aan die kruis vasgespyker was nie. Dit was natuurlik CHRISTUS wat aan die kruis gespyker was. Maar, Jesus het “sonde vir ons geword” (2 Kor 5:21). By Sy kruisdood was ingesluit die klagstaat met die miljoene aanklagte teen ons. Dis eintlik die wet wat veroordeel. Nie omdat die wet sleg is nie, maar omdat ONS sleg is en dit nie kan onderhou nie. Die mens (alle mense) skuld God ‘n onbetaalbare skuld a.g.v. Wetsoortreding (Gal 3:10; Jak 2:10; Mat 18:23-27) en is onder doodsvonnis (Rom 6:23).

In die ou tyd was duisende misdadigers gekruisig en hulle misdade was altyd neergeskryf en saam met die veroordeelde aan die kruis vasgekap. Dit was simbolies van: “Hierdie oortredings is nou gestraf”.

Paulus dink dalk aan hierdie gebruik en sê: “SO is die kinders vd Here se miljoene sondes in Christus se dood gestraf – eens en vir altyd!

Laastens het die kruisdood van Jesus nog iets bewerk en vermag:

Dit het die satan en sy gevalle engele vir ewig verdoem en veroordeel en ontwapen. Want: onthou MET WATSE WAPEN martel die duiwel God se kinders: met die wet! Met veroordeling en beskuldigings (Rom 8). Die wet is die krag van sonde (1 Kor 15:56) want ons kan dit nie volkome onderhou nie en die duiwel gebruik dit om ons te beskuldig en gevange te hou.

Maar die goeie nuus is: Die kruis van Jesus – deurdat ons skuldbrief daar vasgekap en vernietig is – IS die oorwinning oor die satan se wapentuig en metodes.

In die destydse wêreld het die Romeinse generaals – wat nuwe stede en dorpe verower het – die oorwonne vyand se leiers vernederend deur die strate laat paradeer. Almal kon sien: Só lyk die vyand wat oorwin is. ‘n Openbare bespotting dus.

Dit is die tipe bespotting wat Christus van die vyand gemaak het. Geen Christen hoef dus langer aan die vyand se kant te staan nie.

Hierdie geweldige diepsinnige waarhede uit verse 13-15 is die waarhede wat ons ons eie moet maak deur vir God daarvoor te glo. Maar – natuurlik moet ons dit eers verstandelik vir onsself kleinkry. Daarom moedig ek u aan om die skriftelike preek van die webblad af te trek en dit ‘n paar keer te lees en aantekeninge te maak en dit op ‘n manier verteer te kry.

Tafelberg Gemeente
Buitenkantstraat 39, Kaapstad
www.tafelbergkerk.co.za
Dr Chris Saayman

Category Kolossense Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)