Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

 

KOLOSSENSE REEKS NO 1: Die kenmerke van ‘n Christen
Kolos 1:1-8

Kolosse was ‘n redelik onbelangrike dorpie – ongeveer 120km oos van Efese – maar belangrik in die Here se oë! Die lewende God het naamlik daar ‘n gemeentetjie van Christus-gelowiges laat totstandkom – deur die getroue bediening van ‘n man met die naam van Epafras. Want gemeente-wees is God se werk van A-Z!

Die apostel Paulus was nooit self in Kolosse nie en hy het ook nie die gemeente geplant nie. Daar was egter dwaalleraars in die omgewing wat die Persoon en werk van die Here Jesus Christus geminimaliseer en verskraal het. Juis daarom skryf Paulus vir die gemeente om hulle teen die dwaling te waarsku en om vir hulle die Waarheid oor wie die Here Jesus is, te leer. Ons sal sien gedurende ons reeks boodskappe, presies hoe hy dit doen.

Die belangrike geestelike boodskap vir ons is: Geen individu of gemeente of Bybelstudiegroepie of gebedsgroepie is voor die Here nietig en onbelangrik nie. Die Here let op die gemeentetjie in Kolosse en Hy bemoei Hom met hulle – deur Paulus & Timoteus se pen en brief. Die Here let op JOU EN MY en Hy bemoei Hom met ons. Ons is nie só nietig en onbelangrik soos ons soms voel en dink nie!

Kan ons nou deur die eerste 8 verse loop en net kyk en raaksien watter wonderlike geestelike beginsels hier verpak is? Is u reg om te luister? Dis God se Woord!

Net die blote feit dat Paulus beklemtoon dat hy AS APOSTEL skryf, moet ons laat regop sit, want dit beteken dat hy op God se gesag praat – dit wys hoe diep bewus hy was van sy hoë unieke en onherhaalbare roeping as apostel. Dit is geensins uit homself of eie keuse dat hy ‘n apostel was nie. Dit is van Bo. Dit kom van Bo. Uit HOM is alles. Maar dit impliseer vir ons vandag dat – wanneer ons Kolossense lees – dit werklik die HERE se Woord aan ons is. Want dit dra die apostoliese stempel!

En die gelowiges aan wie die apostel skryf, noem hy sonder meer “heiliges”. Dit is = mense wat opsygesit is vir die Here. “Heilige” beteken nie sondeloos nie. Dit beteken om apartgesit te wees / Die Here s’n te wees. Ja, ALLE GELOWIGES is in beginsel heiliges. IS! Totale sekerheid. ‘n Feit! Indien jy ‘n ware Christus-gelowige is, sien God die Vader jou nie as ‘n onheilige nie, maar as ‘n heilige. Dis deel van jou nuwe identiteit. Want dit beteken: Om apartgesit te wees vir God. En Hy het self die opsysitwerk gedoen!

Maar nog meer: hulle is ook IN Christus, sê die apostel. ‘n Baie intieme band dus. INGESLUIT by Christus. Ingesluit by Christus se geboorte, gehoorsaamheid, lyding, sterwe, opstanding, hemelvaart. Christus Jesus is die gelowige se wettige PLAASVERVANGER en daarom is daar ‘n absoluut onlosmaaklike band tussen die plaasvervanger en die persoon vir wie Hy plaasvervanger is! Die nouste denkbare band. Weer eens: Dit is hoe God die Vader daarna kyk. En ons moet leer om te kyk soos wat HY kyk.

Geen wonder dat genade & vrede alle gelowiges se deel is nie.

Genade = om sonder dat jy dit verdien deur God vrygespreek en vergewe te wees, slegs uit pure guns alleen! Genade = vrye guns. As mens DIT glo, kom die vrede automaties, nie waar nie. Die innerlike vrede is die PRODUK van genade. En dis nie ‘n vrede wat uit jou binneste verwyder kan word deur enigiets nie! Die Heilige Gees se inwoning produseer die vrede en omdat HY altyd daar is en bly, hou die vrede ook aan!

Die apostel sê hy bid gereeld vir die Kolossense. Voorbidding en dankie-sê dus. Hulle bly voortdurend in sy gebedsgedagtes! Maar kyk bietjie tot WIE hy bid. Wat is die Naam van die Een tot wie hy bid? Die oubaas daarbo? Nee. Die grootman daarbo? Nee. Liewe Jesus? Nee. Yashua? Nee. Allerlei Hebreeuse name? Nee. Die Skepper? Nee.

Al hierdie benamings is onbybels en menslik uitgedink. Hy is: God, die Vader van ons Here Jesus Christus! God se ware Naam in die NT!

Nou moet u mooi luister: Van hierdie gelowiges in Kolosse is daar DRIE DINGE gelyktydiglik waar wat die KENTEKENS is van alle mense wat waarlik uit die Heilige Gees weergebore is. Geen mens kan ‘n ware kind vd Here wees en NIE al drie hierdie kentekens dra nie. En niemand kan dit hê en NIE ‘n ware kind vd Here wees nie!

Geloof, liefde en hoop. ‘n Drie-eenheid van kenmerke wat binne-in die Christenmens se innerlike lewe Goddelik ingemessel is!

GELOOF: Vaste vertroue op Jesus se kruisdood en opstanding vir verlossing. Geen vertroue op eie meriete of werke. Slegs 100% Christus!

LIEFDE: Liefde vir almal wat ook op Christus alleen hoop. ‘n Baie spesiale liefde en aangetrokkenheid tot ánder in wie die Gees woon. Terloops: Dis die groot rede waarom mense wat nie byeenkomste saam met ander Christene koester nie, nie werklik Christene kán wees nie. Jou liefde en toenadering tot ander Christene is ‘n teken van lewe en die afwesigheid daarvan is teken van dood.

HOOP: Sekerheid wat die toekoms aanbetref. Hoop > Sekerheid van God se toekoms met die wêreld en met jou wat Sy kind is.

Hier is die DRIE kenmerke van ‘n ware Christenmens: Dis iemand wie om lewe en dood vasklou aan en vertrou op Jesus Christus se kruisdood en opstanding vir ewige lewe. Dis iemand wat liefhet. Wat die Here liefhet. Wat ander Christene besonderlik liefhet. Wat die verlore wêreld liefhet. Dis iemand wat geen onsekerheid het oor die toekoms nie. Wat weet dat die toekoms in die Here se hand is en wat weet HOE die toekoms uiteindelik gaan uitspeel.

Vers 8 is so kosbaar, want dit sê so duidelik WAAR hierdie liefde vandaan kom. Glad nie uit die mens nie. Onmoontlik. Onthou die natuurlike mens is geestelik DOOD teenoor die dinge van die Here (Rom 8). Dus, WAAR kom die liefde, geloof, hoop vandaan. Antwoord: Die Heilige Gees skep dit. Dis letterlik wat vers 8 sê. Die Gees WEK dit IN die binneste van die mens wat tot geloof in Christus gekom het.

Dit is en bly vir my persoonlik een van die wonderlikste dinge: Die WERKLIKHEID van die Heilige Gees se werkinge in my en Sy inwoning en besigwees. En om te dink: Ek het glad nie daarvoor gevra nie. Ek het nie daarna gesoek nie. Ek kon dit ook nie bewerk nie. Onmoontlik. UIT GENADE het Hy in my kom werk, het Hy my kom roep, en hou Hy aan en aan en aan om te werk.

Wanneer daar wêreldsheid in my gemoed inkom of wanneer ek verflou, dan kom maak Hy my onrustig. Hy maak my ongelukkig met die stand van sake. Hy neem my vrede weg. Want ‘n kind vd Here is net gelukkig en rustig wanneer alles in sy/haar binneste DOODREG is. En die Gees SORG telkens dat alles reg kom!

Van al hierdie dinge het ons sekerheid, sê die Apostel, SLEGS omdat die Evangelieboodskap dit vir ons leer. En dis die boodskap wat hý verkondig. Ons het nie sekerheid omdat ‘n sekere kerk dit leer of omdat ons sekere gevoelens of emosies het of sekere ervarings nie. Nee, NET uit die boodskap van die Evangelie weet ons dit alles. Maar, dit moet DIE Evangelieboodskap wees wat die APOSTELS geleer het en daarvan mag ons nie afwyk nie!

Daarin moet ons voortdurend onderrig word. En ons moet onsself aan die onderrig GEE. Ons moet onsself aan die onderrig uitverkoop. Dit kom nie outomaties deur ‘n droom in ons in nie. Vers 7. Epafras het die Kolossense onderrig. Dis die manier hoe die Here kies om te werk. Die onderrig laat ons God se genade in Christus verstaan en Hy maak dat ons dit leer ken. En so word ons gered.

En moenie ‘n fout maak nie. Hierdie Evangelieboodskap is baie, baie kragtig! Dit bring VRUG voort (vers 6). Dis ‘n boodskap waarop ons kan vertrou. Want dit WERK. Die Here LAAT dit werk. En Hy is getrou. En Hy sal nooit daarmee ophou nie.

Dat die Boodskap “werk” beteken nie noodwendig dat almal wat dit hoor tot redding kom nie. Die verre meerderheid wys dit af. Maar ook daarin WERK die boodskap.

Ons taak is nie om vrug te soek nie, maar om gehoorsaam en getrou te wees om die Boodskap lief te hê en aan die wêreld te verkondig.

Tafelberg Gemeente
Buitenkantstraat 39, Kaapstad
www.tafelbergkerk.co.za
Dr Chris Saayman

 

Category Kolossense Reeks

© 2018 Designed with ❤ by Web Crew