Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

HEIDELBERGSE KATEGISMUS SONDAG 3

By HK Sondag 2 het ons gesien hoe diep gevalle alle mense is. In ons binneste en in ons relasie tot God en ons medemens gaan dit voorwaar nie goed nie. Maar hoe het dit dan gebeur? Die eerste mensepaar was tog nie so nie. Hulle was die mooiste werkstukke van God (Gen 1:26). Hulle was afbeeldings van Hom. Hulle kon Hom reg in die oë kyk sonder om enigsins bang te wees. Hulle het ‘n wonderlike toekoms gehad. Maar alles het anders geword toe hulle hulle rug op God draai en aan die satan die eer gee. Sonde teen die Oneindige het ewige straf tot gevolg (Gen 2:17). Die ewige dood het ingetree (Rom 5:12). En tog was dit nie óns wat tot ‘n val gekom het en die duiwel gehoorsaam het nie. Dit was Adam! Waarom is ek en jy dan in dieselfde bootjie? Adam en Eva het die hele mensheid gevorm en verteenwoordig. Die hele mensdom was in Eva se skoot. Adam was die verbondshoof van die mensdom (Rom 5:12ev). Toe hulle val, het die mensdom (in hulle) geval. Elke mens word dus gebore in ‘n gebroke verhouding tot God en geneig tot alle sonde. Elke mens doen Adam se sonde weer oor. Ons sien byvoorbeeld die selfgesentreerdheid by die kleinste kindertjies – húlle wat dit onmoontlik nie vooraf kon aanleer nie. Tog is die sondige aanleg vanself daar. Hoewel alle mense nie alle sondes pleeg wat gepleeg kán word nie, is almal daartoe in staat en geneig. En niemand kan homself uit hierdie toestand verlos nie. Net soos ‘n mens nie jouself aan jou hare uit dryfsand kan uittrek nie. Van nature is dit nie vir die gevalle mens moontlik om sy skuld te erken en sy verlorenheid te besef nie. Die gevalle mens is met blindheid geslaan en regverdig altyd homself en roem in sy deugde. En só sal alle mense bly en sterf indien die bonatuurlike Godgewerkte weergeboorte (lewendmaking) nie plaasvind nie. Dis die goeie nuus van die Bybel: Dis moontlik dat ‘n gevalle sondaar ‘n tweede keer gebore kan word. Nie fisies nie, maar uit God! God het die mag om die mens uit die dood te laat opstaan!

Heidelbergse Kategismus Sondag 3

Het God die mens dan so sondig en verkeerd geskep?

Antwoord: Nee, God het die mens goed (a) en na sy ewebeeld geskep (b). Dit beteken: in ware geregtigheid en heiligheid, sodat hy God sy Skepper reg kon ken, Hom van harte kon liefhê en saam Hom in die ewige saligheid kon lewe om Hom te loof en te prys (c).

a) Gen 1:31. (b) Gen I:26, 27. (c) Ef 4:24; Kol 3 2 Kor 3:18.

Vraag: Waar kom hierdie verdorwe natuur van mens dan vandaan?
Antwoord: Van die val en ongehoorsaamheid van ons eerste ouers, Adam en Eva, in die paradys (a). Daar het ons natuur so verdorwe geraak dat ons almal in sonde ontvang en gebore word (b).

(a) Gen 3; Rom 5:12, 18, 19. (b) Ps 51:7; Gen 5:3

Vraag: Is ons so verdorwe dat ons glad nie in staat is om iets goeds te doen nie en tot alle kwaad geneig is?
Antwoord: Ja (a), behalwe as ons deur die Gees van God weergebore word (b).

(a) Gen 8:21;6:5; Job 14:4; 15:14, 16, 35; Joh 3:6; Jes 53:6. (b) Joh 3:3, 5;1 Kor 12:3; 2 Kor 3:5.

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)