Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

HEIDELBERGSE KATEGISMUS – SONDAG 28

Die doop is prentjie & versekering van die reg-wees-met-God wat ‘n mens deur die geloof verkry (daarom eenmalig). Nagmaal is prentjie & versekering van hoe ‘n mens wat reeds die reg-wees-met-God verkry het, deur die geloof hierin mag leef en groei (daarom voortdurend). Hierin het die Christen ‘n ankerpunt nodig. Iets wat stewiger is as jou eie hart, eie gevoel, eie geloof. Iets wat nie uit jouself kom nie, maar wat van God se kant af kom. Soos die Nagmaal – wat die Here juis kom gee het om ons te help met die wankelmoedigheid wat ons so dikwels oorval >> 1. Versekering deur te onthou: In die Nagmaal kom gee die Here aan ons die versekering dat HY ‘n lewende verhouding met ons kom bewerkstellig het. Ons grawe rond in onsself om sekerhede te soek. Terwyl die Here juis ons oë wil wegdraai van onsself af. Kyk hoe verseker die Here ons IN die eenvoud van hierdie maaltyd van HOM en hoe HY met ons staan: Op 2 maniere: A) NADINK: 1 Kor 11:24: Brood & Wyn = nagedagtenis. B) ONTHOU. Wat beteken dit? Om terug te dink aan iets. Om terug te dink aan iets kan natuurlik ook heel sinneloos wees. Byvoorbeeld: Ek onthou ek het ‘n rooi das aangehad. Beteken absoluut niks. Wat bedoel Jesus met nagedagtenis? Toe Jesus die nagmaal ingestel was hulle besig om die PASGA (uit OT) te eet. Pasga kom van Eksodus 12. 10de plaag. Bloed aan die deurkoesyne. Die volk moes elke jaar die pasga-lam slag. Waarom? Hulle moes onthou. Terugdink. Elke jaar: Hoof vd huis slag ‘n lam. Vrou vd huis neem suurdeeg weg. Waarom? Nagedagtenis. Hulle moes hulle kinders vertel: Hoe die volk vd Here totale slawe was in Egipte. Hoe swaar hulle onder die Farao gehad het. Hoe hulle verlos is deur die HERE se reddingsdade. Niks aan hulle eie goedheid te danke Wat beteken dit om te onthou? Onthou waaruit jy kom. Waardeer dit wat jy nou het. Jy was ‘n slaaf/ dood/ verlore. NOU: Verlos deur die bloed. Vrede. Kyk weg van die verlede. Dit is vir altyd verby. Die brood&wyn trek die dissipels se aandag weg van hulleself af en vestig dit op die Paaslam. Christus Jesus. Die brood en wyn trek die aandag weg van die eie sonde, eie verlede, slawerny, satan en sonde en fokus dit op die liggaam en bloed van die Paaslam. Onthou, gedenk watter verhouding het HY met jou bewerkstellig. 2. Versekering deur die persoonlike tekens: Tweede wonder: die asemrowende sekerheid in die Nagmaal. Toe Jesus sê: “Onthou”, toe DOEN Hy ook iets voor die dissipels se oë. Hy breek die brood. Sigbaar voor hulle oë. Niemand kan dit weerspreek nie. Hulle sien dit. Hulle neem dit. Hulle eet dit. Absoluut persoonlik. Dit is vir jou. Hy sê dit. Hy doen dit. Dieselfde met die wyn. Hy neem die beker in Sy hand. Hulle sien hoe vloei die wyn. Dit is Sy bloed. Alles gaan oor die absolute sekerheid. So seker as wat ek SIEN dat die brood gebreek word. Maar Jesus gaan nog verder. Hulle kon nie net op ‘n afstand sit en kyk nie. Hy gee aan elkeen persoonlik brood en wyn. Dit gaan oor ‘n persoonlike saak. Dit gaan nie net oor sekerheid nie. Dit gaan oor persoonlike sekerheid. Dis asof die Here nie ‘n krieseltjie ruimte ooplaat vir enige twyfel nie. Op ‘n uiters persoonlike manier kom verseker Hy ons van SY persoonlike verhouding met ons. 3. Die uitdaging vir ons: Ons sê so maklik: “Ja maar daar is soveel sonde in my lewe”. “Die Here voel so ver weg” “Ek sukkel so om te bid..” “Ek kry nie oorwinning oor sonde nie” “Ek voel geestelik so bedompig” “Ek voel nie of ek dit alles werd is nie” “Ek is so treurig: Hy sal dit sekerlik nie vir MY kom gee nie” “Ek moet mos eers ernstig iets aan die saak doen”. Die punt is juis: HY is jou een stappie vooruit. Dit is dalk 100% waar dat jou verhouding met Hom swak is. Dit is dalk 100% waar dat jy ellendig voel. MAAR: Hy wil hê jy moet insien en besef dat Hy jou een stappie voor is. Juis IN jou ellendige & swakke toestand kom gee Hy ‘n waarborg. Deur brood en wyn. Van hoe naby HY aan jou is ten spyte van hoe jy voel. ‘n Waarborg van hoe ernstig Hy Sy verhouding met jou bedoel ten spyte van hoe hard jy nog wil probeer. Dit alles IN die eenvoud van die Nagmaal wat Hy weer&weer&weer&weer laat uitdeel.. Hoe kan ons dan ooit moedeloos raak? Vanuit die versekering van Sy persoonlike verhouding met ons, kan ons verhouding met Hom telkens weer uit die modder opstaan. Hoe maklik is dit eintlik nie! Dit is die Blye Evangelie van die Nagmaal.

HEIDELBERGSE KATEGISMUS – SONDAG 28

Hoe word jy in die heilige nagmaal daarop gewys en daarvan verseker dat jy aan die enige offerande van Christus aan die kruis en aan al sy weldade deel het? >>>>>> Antwoord: Christus het my en alle gelowiges beveel om tot sy gedagtenis van hierdie gebreekte brood te eet en van hierdie beker te drink. Daarby het Hy beloof (a), Ten eerste, dat sy liggaam so seker vir my aan die kruis geoffer en gebreek, en sy bloed vir my gestort is, as wat ek met my oë sien dat die brood van die Here vir my gebreek en die beker aan my gegee word. Ten tweede, dat Hy self my siel met sy gekruisigde liggaam en gestorte bloed net so seker vir die ewige lewe voed en verkwik as wat ek die brood en die beker van die Here, as ontwyfelbare tekens van Christus se liggaam en bloed, uit die hand van die bedienaar ontvang en met die mond geniet >>>>>> (a) Matt 26:26-28; Mark 14:22-24; Luk 22:19, 20; 1 Kor 10:16, 17; 11:23-25; 12:13.
76 Vraag: Wat beteken dit om die gekruisigde liggaam van Christus te eet en sy bloed wat vergiet is, te drink?
Antwoord: Dit beteken nie slegs om met ‘n gelowige hart die hele lyding en sterwe van Christus aan te neem en daardeur vergewing van sondes en die ewige lewe te verkry nie (a). Dit beteken boonop om deur die Heilige Gees, wat tegelyk in Christus en in ons woon, al hoe meer so met sy geseënde liggaam verenig te word (b), dat ons vlees van sy vlees en been van sy gebeente is (c); al is Christus nou in die hemel (d) en ons op die aarde. Dit wil se dat ons deur een Gees – soos die ledemate van die liggaam deur een siel – ewig lewe en geregeer word (e) >>>>> (a) Joh 6:35, 40, 47, 48, 50, 51, 53, 54. (b) Joh 6:55, 56. (c) Ef 5:29, 30; 3:16; 1 Kor 6:15; 1 Joh 3:24; 4:13. (d) Kol 3:1; Hand 3:21; 1 Kor 11:26. (e) Joh 6:57; 15:1-6; Ef4:l5, l6.
77 Vraag: Waar het Christus beloof dat Hy die gelowiges so seker met sy liggaam en bloed sal voed en verkwik as wat hulle van hierdie gebreekte brood eet en uit hierdie beker drink? >>>>>>> Antwoord: By die instelling van die nagmaal wat soos volg lui (a): “In die nag waarin Hy verraai is, het die Here Jesus brood geneem, en nadat Hy gedank het, het Hy dit gebreek en gesê: `Neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word; doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker ná die ete met die woorde: Hierdie beker is die nuwe testament in my bloed; doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle van hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom” (1 Kor 11:23-26). Hierdie belofte word ook herhaal deur Paulus waar hy sê: “Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie? Omdat dit een brood is, is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood” (1 Kor 10:16, 17) >>> (a) Matt 26:26-28; Mark 14:22-24; Luk 22:19, 20.

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)