Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

HEIDELBERGSE KATEGISMUS SONDAG 20
Die Heilige Gees is ‘n Persoon en nie ‘n entiteit nie. Hy is ‘n HY in die Skrif (en nie ‘n SY nie!). Hy is nie ondergeskik aan die Vader en Seun nie, maar gelyk in ewige Godheid en majesteit. Maar, indien die Heilige Gees in my as Christus-gelowige woon, waaraan sal ek dit weet? ‘n Mens hoor soms mense wat dweperig oor die Heilige Gees praat. Hulle sê dat, vandat hulle die Gees ontvang het, alles 100% anders geword het. Hy beheers hulle doen en late 100% vir 24uur elke dag. Hulle loop permanent oor van blydskap en praat in tale. Ander gelowiges is ‘n bietjie skepties hieroor, maar bly tog jaloers. Mis ek nie dalk iets nie? Is daar nie dalk fout met my geestelike lewe nie? Joh 16:14 is ‘n insiggewende vers. Daar verklaar Jesus dat die Gees Hom (dit is Jesus) sal verheerlik. Soos spreiligte ‘n gebou verlig – so sal die Gees die fokus op Jesus laat val. Die Heilige Gees laat ons deel kry aan Christus. Wanneer ek sekerheid het dat ek aan Christus verbonde is, dan weet ek dat die Heilige Gees in my woon en werk. Dit gaan nie eerstens oor uiterlike manifestasies en bonatuurlike tekens nie. Indien my hart en mond vol is van Jesus, weet ek dat ek met die Heilige Gees te doen het!! DIT is die groot toets waaraan ek myself moet meet. In ‘n sekere sin werk die Heilige Gees op die agtergrond. ‘n Mens kom Sy krag en teenwoordigheid juis agter wanneer dit swaar gaan. Dan troos Hy jou. Hy dra jou ook deur die doodsjordaan. Hy bly ewiglik by jou, ook na die dood. Wanneer die Bybel oor die Gees praat, dan praat hy op ‘n vlak wat baie dieper gaan as net bonatuurlike tekens. En tog kan ‘n gelowige ook iets van die Gees se werk ervaar en voel. Paulus beskryf dit so mooi in Rom. 8: 5-17. ‘n Mens kan dit beskryf as ‘n heilige onrustigheid wat in jou inkom. ‘n Onrustigheid om die Here te wil behaag. Dit kan ‘n mens definitief ervaar en voel. ‘n Onrus om te wil lewe volgens die gebooie vd Here. Dit is hoe die Evangelie in die kind van God werk. Jy vind rus by Christus en tegelykertyd ook ‘n onrus wat deur die Gees veroorsaak word. ‘n Onrus om die Here te wil behaag. Dis nie altyd ‘n lekker en aangename gevoel nie. Vandag sê mense mos: as ‘n ding lekker voel, mag ons dit doen! Nee. Voorbeeld: Dit voel lekker vir ‘n sekere jongmeisie om met ‘n sekere ou uit te gaan. Maar, hy trek haar in haar geestelike lewe af. Al voel sy hoe goed, die Here voel nie goed nie, want die Woord sê die gelowige mag nie in ‘n ongelyke juk trek met die ongelowige nie. As die Gees in haar woon en werk, sal sy ‘n onrus beleef, al voel sy hoe goed oor haar verhouding. ‘n Onrus om God te wil behaag. Dit is ‘n klinkklare teken van die Gees se teenwoordigheid in ‘n mens se lewe. Die gebooie vd Here kom altyd eerste. Nie omdat ek dit so wonderlik kies nie, maar omdat die Gees dit in my laat opvlam. Daarom sterf die werke vd vlees al meer in my en die vrug vd Gees vlam al meer op. Dit is die Gees se werk in my. En, ek kan dit regtig ervaar. Jy is net eenvoudig nie meer tevrede met jou lewe soos dit was nie. Jy ervaar ‘n onrustigheid. Want, die Gees laat jou iets proe vd volmaaktheid wat wag. Daarom begin die onvolmaaktheid van jou eie lewe jou ernstig kwel. Ook die onvolmaaktheid van die kerk, die samelewing, die wêreld. Die gebrokenheid van die skepping begin jou kwel. Jy pas ewe skielik nie meer orals in nie. Wie opreg glo in Jesus Christus as sy/haar persoonlike Saligmaker, kan werklik saam met die Woord en Kategismus sê: Die Heilige Gees IS ook aan MY gegee. Die begin van die volmaaktheid is alreeds in my lewe teenwoordig. En, ek sien uit na die voleinding wanneer alles volmaak sal wees.

HEIDELBERGSE KATEGISMUS SONDAG 20
Vraag: Wat glo jy van die Heilige Gees?

Antwoord: Ten eerste is Hy saam met die Vader en die Seun ware en ewige God (a). Ten tweede is Hy ook aan my gegee (b) sodat Hy my deur ‘n ware geloof deel laat kry aan Christus en al sy weldade, (c) my troos (d) en ewig by my bly (e).

(a) 1 Joh 5:7; Gen 1:2; Jes 48:16;1 Kor 3:16; 6:19; Hand 5:3, 4. (b) Gal 4:6; Matt 28:19, 20; 2 Kor 1:22 ; Ef 1:13. (c) Gal 3:14;1 Pet 1:2;1 Kor 6:17. (d) Joh 15:26; Hand 9:31. (e) Joh 14:16;1 Pet 4:14.

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)