Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

HEIDELBERGSE KATEGISMUS SONDAG 18

Mens se oë rek by die gedagte dat Jesus nog steeds mens is. Hy is ware God en ware mens. Hy is dit steeds. Hy het nie Sy mensheid afgelê by die hemelvaart nie. Hy het met Sy opstandingsliggaam vertrek en Hy besit dit steeds. En Sy opstandingsliggaam was vlees en bloed en het geëet en gedrink (Luk 24:39,42). Verheerlikte liggaam beteken nie om op te hou mens wees nie! Jesus is nie in een of ander spookagtige gestalte by die Vader nie. Hy is nie slegs in Sy Godheid by die Vader nie, maar ook in Sy menswees! Kolos 2:9 en 2 Tim 2:5 stel Jesus se menswees in die teenwoordige tyd! Die Here Jesus het opgevaar in Sy opstandingsliggaam van ware menswees waaraan mense kon vat en wat naastenby gelyk het soos Sy liggaam voor die kruisiging. Maria kon Hom nie onmiddelik herken nie. Dit is in dieselfde gestalte waarin Hy weer sal terugkeer na die aarde in Sy wederkoms (Hand 1:11). Intussen is Hy as Hoëpriester en Voorspraak aan die regterhand van Sy Vader (gesagsposisie) vir die voordeel van almal wat Sy verloste kinders is (Hebr 9). Die ware kerk van Christus baat dus by Sy hemelvaart en troonsposisie. Die feit dat Christus in die hemel is in die gestalte van ons menswees, is vir die gelowiges die waarborg dat hulle self ook uiteindelik daar sal wees (Joh 14:2; 17:24; 20:17 2:6). In Christus se menslike natuur wat by die Vader is, is die gelowige se plek reeds gewaarborg! Dis net ‘n kwessie van tyd, dan sal aarde en hemel verenig wees. Die woonplek van God en die nuutgemaakte aarde sal verenig (Openb 21). Daarvan het ons alreeds twee waarborge: Christus se menslike natuur in die hemel en die Heilige Gees wat op aarde is. Iets van ons is reeds daar en iets van daar is alreeds hier! Ons menswees word in die hemel verteenwoordig en God die Heilige Gees is reeds hier! Die verbindingslyn is dus reeds gelê. God werk altyd met waarborge wat sekerheid skep. Die vraag is natuurlik hoe dit moontlik kan wees dat die Here Jesus Christus met Sy hemelvaart kon vertrek en tog steeds by ons teenwoordig wees. Dis tog nie moontlik dat Sy menslike en Goddelike nature van mekaar geskei kan word nie. Christus is een Persoon, maar het twee nature: God en mens – onskeibaar. So die vraag is tweeledig: 1 Hoe kan Christus in die hemel wees en by ons? 2 Is Sy twee nature geskei? Die antwoord is: Wat Sy menslike natuur betref is Christus uiteraard nie meer op aarde nie, maar wat Godheid betref is Hy alomteenwoordig. Sy Godheid is ook nie geskei van Sy menslike natuur nie, maar daarmee verenig en tog is Sy Godheid ook buite Sy mensheid oral teenwoordig. Dit is dus deur Sy Godheid en deur die werk en bediening van die Gees wat Christus by ons is terwyl Sy mensheid by die Vader is.

HEIDELBERGSE KATEGISMUS SONDAG 18

46 Vraag: Wat verstaan jy onder: wat opgevaar het na die hemel? Antwoord: Christus is voor die oë van sy dissipels van die aarde af na die hemel opgeneem (a) en Hy is vir ons daar ten goede (b) totdat Hy terugkom om reg te spreek oor die lewendes en die wat alreeds gesterf het (c). >> (a) Hand 1:9; Mark 16:19; Luk 24:51: (b) Heb 9:24; 4:14; Rom 8:34; Kol 3:1. (c) Hand 1:11; Matt 24:30.

47 Vraag: Is Christus dan nie by ons tot die einde van die wêreld soos Hy ons beloof het nie (a)? Antwoord: Christus is ware mens en ware God. Wat sy menslike natuur betref, is Hy nie meer op aarde nie (b), maar wat sy Godheid, majesteit, genade en Gees betref, gaan Hy nooit meer van ons af weg nie (c) >> (a) Matt 28:20. (b) Heb 8:4; Matt 26:11; Joh 16:28; 17:11; Hand 3:21. (c) Joh 14:18; Matt 28:20.

48 Vraag: Maar as die mensheid nie oral is waar die Godheid is nie, word die twee nature in Christus dan nie van mekaar geskei nie? Antwoord: Nee, glad nie. Die Godheid kan immers deur niks ingeperk word nie en is orals teenwoordig (a). Hieruit moet volg dat die Godheid wel buite sy aangenome mensheid (b) is, maar tog ook daarin is en persoonlik daarmee verenig bly. (a) Jer 23:24; Hand 7:49. (b) Kol 2:9; Joh 3:13; 11:15; Matt 28:6.

49 Vraag: Watter nut het die hemelvaart van Christus vir ons? Antwoord: Ten eerste dat Hy in die hemel ons Voorspraak by die Vader is (a). Ten tweede dat ons ons menslike natuur in die hemel as ‘n betroubare waarborg het dat Hy, as die Hoof; ook ons, sy lede, na Hom toe sal neem (b). Ten derde dat Hy sy Gees as waarborg na ons toe stuur (c) deur wie se krag ons soek na wat daar bo is, waar Christus is en aan die regterhand van God sit, en nie na wat op die aarde is nie (d) >>> (a) 1 Joh 2:1; Rom 8:34. (b) Joh 14:2; 17:24; 20:17 2:6. (c) Joh 14:16; 16:7; Hand 2:33; 2 Kor 1:22; 5:5 (d) Kol 3:1.

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)