Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

HEIDELBERGSE KATEGISMUS SONDAG 16

Lees eers Hebr 2:14-15. Waarmee het Dawid vir Goliat gedood? Antw: Hy het hom met sy eie (Goliat se) swaard doodgemaak. 1 Sam. 15:51. God die Vader het die duiwel oorwin met sy eie swaard: die dood. Só het Hy alle ware gelowige bevry. Vanaf die dag vd sondeval het die duiwel ‘n swaard waarmee hy ons as sondaars terroriseer: die dood. En die gevolg? Ons lewe letterlik soos gevangenes – slawe gebind met ‘n swetterjoel sondes & skuldgevoelens. Toe kom God die Vader, in Sy groot liefde, en Hy neem Sy Seun en Hy onderwerp Sy Seun aan die swaardsteke vd duiwel se swaard, die dood. Toe Jesus opstaan uit die dood, toe kap Hy die duiwel se kop af. Wat hou dit nou vir ons in? Vanaf die oomblik van Jesus se opstanding – IS ons vrygemaak van ons sondes, skuldgevoelens, vrese, bindinge. Die oomblik toe Dawid Goliat se kop afkap, toe was die volk Israel bevry van hierdie monsterreus – al het dit dalk ’n tyd geneem vir die vryheid om die praktyk gestalte te kry. Waarom was dit nodig dat Jesus werklik moes sterf? Waarom kon Hy nie maar net daar aan die kruis hang en só die toorn van God oor ons sonde dra nie? Hy het mos voordat Hy gesterf het reeds gesê: “Dit is volbring”. Waarom dan nog sterf? Wat het Hy, die Lewende, dan met die dood te doen? Waarom moes Hy begrawe word? Die Moslems sê mos: Net voordat Hy gesterf het, is Hy vinnig van die kruis afgehaal. Die duiwel wil nie hê ons moet glo dat Hy werklik dood was nie. Waarom nie? U sien: Sy begrafnis was die bewys dat Hy regtig dood was. Dis belangrik omdat God van die begin af gesê het die loon vd sonde is die dood (Gen 2:17). Die loon vd sonde is nie swaarkry of lyding nie, maar die ewige dood. Daarom moes ons Here Jesus die pad end-uit loop. Die groot klip moes uiteindelik voor die graf gerol word as bewys daarvan dat Hy werklik dood is. As Hy dit nie gedoen het nie, sou die duiwel altyd sy sê oor die gelowige behou het. Dit sou nie baat dat Jesus alles gely het wat Hy gely het, van geboorte af, maar nie gesterf het nie. So het Hy die duiwel ontwapen. So het Hy Sy kinders bevry. Maar, waarom bely ons dan dat Jesus ook ter helle neergedaal het? Nêrens leer die Woord tog dat Jesus letterlik na die hel gegaan het nie. Inteendeel: By Sy sterwe het Hy Sy gees in die hande van Sy Vader oorgegee. Maar wat wel gebeur het is dat die hel na Hóm toe gekom het! Dwarsdeur Sy lewe, maar veral aan die kruis, toe dit pikdonker geword het vir 3 ure lank, het Hy uitgeroep: “My God, waarom het U My verlaat?” Dit wat die hel in essensie is, het Jesus deurgegaan. Dit is die ware gelowiges van alle eeue se helse straf wat Hy weggeneem het. Maar meer nog: die Bybel sê in Romeine 6 dat Jesus Hom SO met die gelowiges vereenselwig het, dat ons saam met Hom gesterf het! Dit beteken dat Hy die ou, sondige mens doodgemaak het. Sodat ons in oorwinning kan leef. Sonder dat ons ons hoef dood te sukkel om te probeer om in oorwinning te leef! Nee, HY het op Golgota klaargespeel met ons ou sondige mens! Ons probleem is dat ons dit nie glo nie, want dit klink te goed om waar te wees! Hoe maklik gaan ons dan maar (in ongeloof) altyd uit van die vertrekpunt dat ons nog maar arme sondaars is. DIT is dan die rede waarom ons sonde doen. Eintlik is dit ‘n handige verskoning vir ons sondes. Pleks daarvan dat ons gelóófstaal praat en sê: NEE!!! My ou sondige mens HET saam met Jesus gesterf Ek IS ‘n nuwe mens wat nuut dink, doen, leef. Laat ons hierdie Blye Evangelie aangryp En nie uitsak langs die pad nie Nie moedeloos word en na ‘n laer rat oorskakel nie Nie verslap in die toewyding nie Mag die Here ons help.

Heidelbergse Kategismus Sondag 16

40 Vraag: Waarom was dit noodsaaklik dat Christus Hom tot in die dood toe verneder het? Antwoord: Weens die geregtigheid en waarheid van God (a) kon nie anders as deur die dood van die Seun van God vir ons sondes betaal word nie (b). (a) Gen 2:17. (b) Rom 8:3, 4; Heb 2:14, 15.

41 Vraag: Waarom is Hy begrawe? Antwoord: Om daarmee die versekering te gee dat Hy werklik gesterf het (a). (a) Hand 13:29; Matt 27:59, 60; Luk 23:53; Joh 19:38.

42 Vraag: As Christus dan vir ons gesterf het, waarom moet ons ook nog sterwe? Antwoord: Ons dood is nie ‘n betaling vir ons sondes nie (a), maar slegs ‘n afsterwe van die sondes en ‘n deurgang tot die ewige lewe (b). (a) Mark 8:37; Ps 49:8. (b) Fil 1:23; Joh 5:24; Rom 7:24.

43 Vraag: Watter nut verkry ons nog verder uit die offer en dood van Christus aan die kruis? Antwoord: Deur sy krag word ons ou mens saam met Hom gekruisig, gedood en begrawe (a). Gevolglik kan ons sondige begeertes nie meer oor ons heers nie, (b) maar kan ons onsself as ‘n dankoffer aan Hom toewy (c). (a) Rom 6:6. (b) Rom 6:6, 12. (c) Rom 12:1.

44 Vraag: Waarom volg daar: Hy het die lyding van die hel ondergaan? Antwoord: Sodat ek in my swaarste aanvegtinge verseker kan wees en myself volkome kan vertroos dat my Here Jesus Christus my van die hel se benoudheid en pyn verlos het (a). Hierdie verlossing het Hy bewerk deur sy onuitspreeklike angs, smarte en verskrikking (b) wat Hy ook aan sy siel deur sy hele lewe, maar veral aan die kruis gely het. (a) Jes 53:5. (b) Ps 18:5, 6; 116:3; Matt 26:38; 27:46 Heb 5:7

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)