Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

HEIDELBERGSE KATEGISMUS SONDAG 15
Die feit dat Christene die LYDING van die vleesgeworde Here bely, is verstommend uniek, want in geen ander godsdiens word bely dat hulle aanhangers se god/gode gely het nie – wat nog te sê daaroor te sing! Maar dis presies wat Christene doen. Van nature wil ‘n mens van lyding ontslae raak. Ons voel lyding hoort nie tot die wese van die menslike bestaan nie. Nie-christelike godsdienste probeer altyd met lyding klaarspeel. Christene egter – hoe swaar ookal – aanvaar lyding as roeping om geduldig in dae van teëspoed op die Here te vertrou. Dis so omdat die Christen weet dat die Here Jesus se lyding ons sonde gedra, bedek en versoen het. Deur Sy lyding in die vlees, het Hy alle kwaad oorwin. Dis die wonderwete wat ons troos: Christus het gely om ons te bevry. As ons ly, word ons daaraan herinner dat niemand ooit moes ly soos Hy nie. Pontius Pilatus was destyds die verteenwoordiger van die Keiser en die Romeinse wêreldryk in Palestina. So word Christus se lyding dus opgeneem in die wêreldgeskiedenis – Sy lyding word dus van wêreldhistoriese betekenis. As regter was Pilatus die man wat amptelik die doodsvonnis oor Jesus gevel het. Sy dood was dus regsgeldig. By alles het Pilatus egter ook Jesus se onskuld bevestig. Nogtans is Hy ter dood veroordeel! Dit alles moes volgens God se Raadsplan so gebeur. Christus het onskuldig gely en gesterf vir die mens in sondeskuld – van die wêreld – bedoelende vir die uitverkorenes (die skape: Joh 10:11) wat oral in die wêreld en deur die wêreldgeskiedenis versprei is. Die kruisiging wat die Romeine toegepas het, was van die wreedste wat ooit geken is. Behalwe vir die onbeskryflike pyn, was dit ook ‘n intense vernederende ervaring. Vir die Jode was ‘n opgehangde mens aan ‘n houtpaal ‘n gruwel in God se oë (Gal 3:13). Christus is dus tot publieke skande gemaak sodat die skande tot in ewigheid van Sy kinders verwyder kon word. Deur God vervloek was iemand wat aan ‘n hout hang (Deut 21:23), maar omdat Jesus as waaragtige mens en waaragtige God aan die kruis hang, kon Hy die vloekstraf dra van die toorn van God oor die menswees en sonde van almal wat ooit tot geloof sou kom vanuit die hele menslike geslag. Sy lyding en skandedood is Sy kinders se ewige vryspraak.

HEIDELBERGSE KATEGISMUS SONDAG 15
37 Vraag: Wat verstaan jy onder die woordjie: gely? Antwoord: Dat Christus na liggaam en siel tydens sy hele lewe op aarde, maar veral aan die einde daarvan die toorn van God teen die sonde van die hele menslike geslag gedra het (a). So het Hy met sy lyding as die enigste versoeningsoffer (b) ons liggaam en siel van die ewige verdoemenis verlos (c) en vir ons die genade van God, die geregtigheid en die ewige lewe verwerf (d) –> (a) Jes 53:4; 1 Pet 2:24; 3:18; 1 Tim 2:6. (b) Jes 53:10; Ef 5:2; 1 Kor 5:7; 1 Joh 2:2; Rom 3:25; Heb 9:28; 10:14. (c) Gal 3:13; Kol 1:13; Heb 9:12; 1 Pet 1:18, 19. (d) Rom 3:25; 2 Kor 5:21; Joh 3:16; 6:51; Heb 9:15; 10:19.

38 Vraag: Waarom het Hy onder die regter Pontius Pilatus gely? Antwoord: Sodat Hy onskuldig deur die wêreldlike regter veroordeel sou word (a) en ons daardeur sou bevry van die streng oordeel van God wat oor ons moes kom (b) –> (a) Joh 18:38; Matt 27:24; Luk 23:14, 15; Joh 19:4. (b) Ps 69:5; Jes 53:4, 5; 2 Kor 5:21; Gal 3:13.

39 Vraag: Sit daar iets meer in dat Christus juis gekruisig is en nie op ‘n ander manier gesterf het nie: Antwoord: Ja, want daardeur is ek seker dat Hy die vervloeking wat op my gerus het, op Hom geneem het (a), omdat die kruisdood deur God vervloek is (b) —> (a) Gal 3:13. (b) Deut 21:23.

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)