Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

HEBREËRS-REEKS NO 9

Tema: Rotsvaste geloofsekerheid!

Skrif: Hebr 6: 9-20

Wanneer ‘n mens ernstig vermaan of gewaarsku word, is dit darem goed om te weet dat die persoon wat jou vermaan, jou liefhet, jou aanvaar, jou beswil soek en jou nie afskryf nie.

Verlede week het ons in 6:4-8 gesien hoe ernstig die skrywer van die Hebreërbrief sy eerste lesers vermaan. Hulle was ‘n gemeente iewers in Italië wat uit bekeerde Jode bestaan het, maar oorweeg het om die Christelike Geloof prys te gee en weer Judaïste te word.

Dit het byna geklink of hy nie vir hulle hoop het nie!

Onthou u wat hy in verse 4-8 gesê het:

Daar’s nie ‘n manier hoe julle denke vernuwe kan word en hoe julle weer tot ‘n verandering van denke kan kom (metanoia) as julle julle rug draai op die boodskap van julle regwees-in-Christus en teruggaan na die OT-gebaseerde godsdiens waarmee julle grootgeword het nie. Want dis net so goed as om die klaargemaakte eenmalige offer van Jesus te verloën en terug te val op die nimmereindigende diere-offers van die OT. Hoe moet ‘n mens se denke vernuwe word (metanoia), as jy só verward is? Dis onmoontlik. Jy kan nie tot bekering kom, as jy jou rug op die Goeie Nuus van boodskap van geregtigheid (reg-wees) draai nie!”

Duidelik en helder: dis só of dis só!

Dis verse 4-8.

Maar dan skielik, vanaf vers 9-20, verander die skrywer se hele toon. Want kyk hoe noem hy hulle in vers 9: “geliefdes”. Hy dink nie hulle is verlore mense nie. Hulle is steeds sy mede broers en susters in die Here. Hy dink ook nie dat hulle alreeds na die Judaïsme teruggegaan het nie. Hy wil hulle net oortuig dat dit nie ‘n goeie keuse sou wees nie.

Kyk hoe sê hy: “Ek besef ek het julle nou hard gewaarsku, maar ek is eintlik in my hart oortuig dat julle nie van Christus afvallig sal word nie. Ek is absoluut oortuig dat julle nie die tipe Christene is wat die Lig sal verlaat en weer in die donker woestyn verdwaal sal raak nie. Ek is oortuig dat julle werklik egte Christus-gelowiges is.

Dit is tog baie duidelik uit julle lewenswandel. Enigiemand kan dit in julle lewens sien. Ja, julle is nou wel geestelik hinkende pinkende en julle verstaan nie die evangelieboodskap so goed nie, maar ek het geen rede om te twyfel of julle werklik die evangelieboodskap glo nie. Julle praktiese veranderde lewens wys dit baie duidelik. Ek kan die liefde en ywer vir die Here en vir Sy kinders in julle lewens sien. ‘n Boom wat appels as vrug dra, IS verseker ‘n appelboom. Die sigbare appels wat aan die takke hang, sê dit onbetwisbaar!”

Dit is nie wat ‘n mens met jou mond sê en bely wat jou Christenwees geloofwaardig maak nie. Slegs ‘n veranderde lewe maak dit geloofwaardig. Laat ons nie daaroor doekies omdraai nie!

‘n Mens kan uit iemand se lewe, die keuses wat hy maak ensovoorts SIEN wat in sy binneste aangaan. Die wedergebore lewe spoel oor in die praktyk. Die keuses wat ‘n mens maak, wys baie duidelik wat vir jou belangrik is in jou lewe. As die Here Jesus Christus jou lewe is, SAL dit duidelik wees uit jou doen en late. Net soos wat enige ander belangrike verhouding met iemand jou doen en late beïnvloed. As ek sê ek het my vrou lief, maar ek praat selfde of ooit met haar en ek lees nie haar sms’e nie, kan enigiemand met reg vrae vra oor my belydenis.

Geestelik werk dit dieselfde. Want die Christelike lewe is ‘n lewe waarin die Heilige Gees regtig lewe en die Here Jesus Christus Sy krag openbaar.

Die skrywer sê dus vir sy lesers: “Ek weet julle het ‘n passie en ywer vir die Here se dinge. Julle het brandende harte. Maar julle het ‘n traagheid begin ontwikkel en dobber rond en mis die standvastigheid omdat julle nie verstaan dat julle julle geestelike voete moet neersit op die onbeweeglikheid van God se belofte/versekering van hoe totaal julle reeds in Christus heelgemaak is nie. Dis asof julle nie verstaan hoe om julleself te anker aan dít wat vaster is as wat julleself is nie – naamlik julle insluiting by God se belofte in Christus.

U sien, dit is ‘n kernpunt van die Hebreërbrief: Hierdie mense het oorweeg om terug te gaan na die Joodse kultusgodsdiens omdat hulle nie geanker was aan God se belofte van hoe Hy hulle met Jesus gered het nie. Hulle het dit dalk op ‘n manier verstaan en geglo, maar hulle kon nie elke dag die krag van die verlossing in hulle lewens voel en sien werk nie. Dit was asof alles te abstrak was, te vaag, “iets daar ver”. Die diere-offers in die tempel was baie meer konkreet. Mens kon dit sien en ervaar. Hulle het nie verstaan dat die Christelike Geloofslewe beteken om dag na dag na dag na dag AAN TE HOU om God se belofte te glo nie – selfs al sien jy NIKS daarvan in die praktyk nie. Volhardende, geduldige AANHOU. Soos byvoorbeeld iemand soos Abraham reeds gedoen het.

Toe die Here vir Abraham die versekering belowe dat Abraham se (geestelike) nageslag soos die sterre sal wees, kon Abraham NIKS daarvan in die praktyk sien nie. Hy het nie eens ‘n kind gehad nie. En hy was liggaamlik verstorwe van die ouderdom. Hy kón nie meer kinders verwek nie. Maar hy het op daardie oomblik REEDS die nageslag gehad, want God het beloof. En wat God beloof is REEDS waar, al kan dit nie gesien word nie.

Maar God het geweet hoe swak Abraham was en hoe moeilik dit vir ‘n kinderlose bejaarde man is om SO iets geweldig te glo. Daarom het God agteroorgebuig om vir Abraham tegemoet te kom en hom te HELP glo. Hy het naamlik ‘n EED bý die belofte gevoeg. Hy het by Homself gesweer (omdat daar niemand hoër as Hyself is nie). Die eed was die einde van alle teëspraak. Dis onmoontlik dat God kon jok en vir Abraham mislei. En God het die eedswering met ‘n sigbare teken verseël, die besnydenis! Hierdie twee onbeweeglike versekerings (die belofte en die eed) MOES vir Abraham oortuig!

En dit het! Abraham het vir God geglo en hy het sekerheid gehad. Maar vir jare en jare en jare kon hy nie enige teken sien van hoe die belofte ooit vervul sal word nie. Maar hy het met geduld aangehou om God se belofte en eed te glo. Dag na dag. God se belofte en eed was Abraham se sekerheid. Niks binne in homself was sy sekerheid nie. Iets buite homself was sy sekerheid: God het gesê en God het gesweer.

Ons weet dat God se belofte aan Abraham uiteindelik ten volle vervul is – deur die Isak-lyn – in Jesus se koms en die insluiting van alle nasies by die verlossing wat Hy op die kruis bewerk het.

‘n Mens moet net mooi kyk. Die Hebreërskrywer spring van Abraham af na ONS toe. Kyk mooi en u sal dit sien. Hy praat die een oomblik nog van Abraham en dan van “ONS”. Wie is dit? Dit is alle gelowiges & hulle kinders uit alle nasies. Die Here gebruik dieselfde werksmetode met ONS as wat Hy met Abraham gebruik het. Watter werksmetode? Sonder dat ons dit verdien of dit werd is of daarna gevra het, kom knoop Hy eenvoudig Homself aan ons vas d.m.v ‘n belofte EN Hy bekragtig die belofte met ‘n Eed sodat ons met sekerheid kan weet dat dit waar is. Dit is nog steeds Sy werksmetode.

Wat is die belofte? Dit staan die hele Bybel vol. “Ek, as Vader, sal vir jou en vir jou nageslag ‘n God wees. Ek, as Seun, het jou met my bloed verlos. Ek, as HG, het gekom om in jou te woon vir ewig.”

En waar sien ons die EED? Abraham kon dit tasbaar sien in die besnydenis. En ons? Ons sien dit in die doop. Dit is soos God se handtekening. Soos ‘n kontrak wat Hy onderteken. Dit is ‘n anker vir die siel. Dit is vas en betroubaar. Dit is die waarheid. Dit mag geglo/aanvaar word.


God se belofte aan elke mens wat ore het is: “Ek het jou ingesluit by Jesus se verlossingswerk. Jesus het al klaar namens jou (AS jy) in die hemele tot in God se teenwoordigheid ingegaan. Dis jou plek daardie! So seker is dit.”

Die Christelike lewe beteken dat ons deur dik en dun aan hierdie belofte – wat Hy met die doop aan ons persoonlik verseël het – sal vashou. Ook wanneer dit voel en lyk of niks daarvan waar is nie. Ook wanneer dit sleg gaan. Ook wanneer dit voel asof alles die belofte weerspreek. Aanhou. Aanhou. Aanhou. Vasberade en geduldig!

Dít was die apostel se passie vir die Hebreërs: Dat hulle tot die einde toe in volle sekerheid sal lewe (vers 11).

Die vraag is hoe dit alles by óns eie lewens aansluit? Hoe raak dit ons? Eintlik is dit vanselfsprekend:


Ons almal sukkel van tyd tot tyd met geloofsekerheid, nie waar nie?
Dikwels spook die vraag in ‘n mens se gemoed: Kan ek ooit doodseker wees dat ek ‘n verloste kind van God is? Hoe op aarde kan die volmaakte God OOIT 100% tevrede wees met ‘n mens soos ek wat vol foute en sondes is en so ‘n mens 100% aanvaar?”

Hebreërs 6 sê: Geloof IS sekerheid. Want geloof klou vas aan iets wat GOD beloof het. En God sal jou nie mislei nie. Sy Woord is waar. Sy Woord IS sekerheid!

Dis nie ‘n kwessie van: EK moet eers “iets” bereik voordat ek sekerheid kan hê en voordat die Here my sal wil aanvaar nie. Ons eerste instink is altyd – om doenerig te wees.

Dit is waarom Hebreërs 6 so bevrydend is. Kyk net waarheen verwys die apostel sy lesers om sekerheid te kry? Verwys hy hulle na die een of ander wonderlike ondervinding wat hulle EERS moet bekom as ‘n soort voorwaarde? ‘n Belewenis – as ‘n voorwaarde? Drie stappe wat gevolg moet word – as voorwaardes?


Die wonder is: Hy verwys sy lesers hoegenaamd nie terug na enigiets in hulles
élf om sekerheid te kry nie. Maar, hy verwys hulle na die absolute vastheid vd Here se beloftes.

Die Heilige Gees kom sê deur Hebr 6:11-20 vir Tafelberg se kerk: “Jy sal nooit sekerheid hê solank as wat jy enigiets in jousélf onder die vergrootglas plaas nie.” Die Bybel skryf nie 4/5 stappe voor wat ‘n mens moet volg om sekerheid te kry nie. Ook nie die een of ander emosie of gevoel nie. Die Bybel ken nie so iets nie.

Die Bybel gee iets baie beter: Die HERE God se vaste belofte aan jou persoonlik – wat jy net maar kan glo. Die sekerheid van ons saligheid berus op die Here se belofte wat Hy aan ons persoonlik in Sy verbond gegee het as ‘n gratis geskenk.

Wanneer ‘n mens sover kom om daardie beloftewoord te aanvaar, dan WEET jy: Dit IS vir MY! Want daar is een ding waarteen die satan niks kan sê nie: God se belofte dat Hy van jou ‘n nuwe JY gemaak het met Jesus se kruisdood. As ‘n mens daarop bou, staan jy op ‘n vaste rots. Dit snoer die duiwel se mond. En dan begin jy die weergeboorte in jou ondervinding beleef! Dis letterlik of jy ‘n nuwe mens geword het.


Sien u hoe eenvoudig werk geloofsekerheid?

Dit is om te weet dat wat God onder eed sê, wáár is.

En wát sweer Hy?

Hy beloof dat Hy van jou ‘n nuwe mens gemaak het met Sy Seun se dood en opstanding.

Jy het sekerheid omdat God sê.

God het gesê en ek glo Hom.

Wanneer die Heilige Gees die verlossing in ‘n mens se lewe kom inplant, dan maak Hy jou onrustig met ‘n onrustigheid wat jy nooit voorheen geken het nie. Jy besef jy is in ‘n doodloopstraat. Jy besef jou sondeskuld is verdoemend. Die sweet slaan jou uit. Jy weet jy moet by ‘n Verlosser uitkom – en gou ook. Jy weet jou ewigheid is op die spel. Jy is bereid om jou sondes en duisternis te los en om te keer na die Lig toe. Jou hart word soekend na rus en vrede. Dis soos die pyne waardeur ‘n vrou gaan voordat sy geboorte skenk. Want sien, die Gees is besig om ‘n geestelike geboorte te laat plaasvind!

Maar: Jy het nie sekerheid ómdat die Gees so rof met jou gewerk het nie. Jy het nie sekerheid ómdat jy deur geboortepyn gegaan het nie.

Jy het nie sekerheid ómdat jy jou hart vir die Here gegee het nie. Dan is jou sekerheid weer op jouself gebou.

Maar, moet ‘n mens dan nie jou hart vir die Here gee nie?? Ja jy moet. Maar jy moet verstaan wat dit beteken om jou hart vir die Here te gee.

Om jou hart vir die Here te gee beteken om van harte te begin glo dat Hy – onder eedswering – Sy hart vir jou gegee het. Jou doop sê dit helder en duidelik – swart op wit. Wanneer die Gees so kragtig begin om jou oë oop te maak, om jou van sonde en skuld te oortuig, om jou soekende te maak – dan het Hy net een mikpunt: Om jou neer te sit binne-in jou doopwater. Om jou deurmekaar siel tot rus te bring in Sy ewige belofte. Die belofte wat Hy met ‘n eed beloof het.

Dán kom jou onrustige en wispelturige hart tot ‘n ewige rus.

En vanuit die rus kom die ónrus om vir Hom te werk, Hom te dien, Sy koninkryk te sien kom. Jou verterende brandende hart wil die wêreld vir jou Saligmaker omkeer. Die VRUG van die wedergeboorte is onmiskenbaar daar!

Category Hebreers Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)