Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

HEBREËRS-REEKS NO 7

Tema: Babas hoort nie op skool

Skrif: Hebreërs 5:11- 6:3

Die sogenaamde “Hebreërs” aan wie die Hebreërbrief geskryf is, was Jode wat Christene geword het, maar toe oorweeg het om die Christelike Geloof prys te gee en terug te keer na die Judaïsme.

Dis asof hulle nooit werklik die “gees” van die werkegodsdiens van die Judaïsme afgeskud kon kry nie.

Maar dieper nog as dit: Dis asof hulle hulle nie kon losmaak van ‘n sentimentele tipe vashou aan die OT-voorspellings van die koms van die Messias nie. En dit terwyl al daardie voorspellings vervul is en volmaaktheid bereik het in Christus! Maar dis asof hulle nie daardie vervulling in Christus behoorlik kon snap nie. Hulle het as’t ware op twee stoele gelyktydiglik probeer sit: Glo in Jesus, ja, maar op ‘n Ou Testamentiese manier!

So waarom het die apostel vir hulle hierdie brief geskryf? Hy wil vir die Hebreërs wys watter dwaasheid dit is om te verflou as Christen wat uit God se genade alleen leef. En dit wys hy deur vir hulle te wys hoe groot en heerlik die lewende Here Jesus is. Hoe meer jy na HOM kyk, hoe meer vlam jou geloofslewe op en weet jy dat jou pogings om met God reg te wees nie opweeg teen Jesus wat sélf jou regwees met God is nie.

In die vorige paragraaf het die skrywer gewys hoe dit moontlik is om van Jesus as “Hoëpriester volgens die orde van Melgisedek” te praat.

Op hierdie punt wil hy nou graag iets meer oor Jesus se Melgisedekiaanse Hoëpriesterskap sê, maar skielik besef hy: Wat is die punt om meer te sê? Sy lesers sal dit in elk geval nie verstaan nie (vers 11a). Wanneer dit by die diepte van die boodskap van geregtigheid (hoe die sondaarmens se reg-wees met God werk) kom, is hulle maar ‘n bietjie traag (selfs onverskillig) om te verstaan. Stadig om te leer. Dis asof hulle net nie die kapasiteit vir diepgaande lering oor die boodskap van geregtigheid het nie. Hulle is geestelik staties. Soos ‘n kind van 6 jaar oud wat nog in ‘n “cot” sit en botteldrink. Ja, ‘n bába van 6 maande lyk al te fraai in ‘n “cot”. Maar ‘n kind van 6 jaar wat in ‘n “cot” sit, is om van siek te word!

In ‘n sekere sin is dit wat in verse 12-14 staan.

Die Apostel sê vir die Hebreërs: “Julle moes op hierdie stadium al self onderrig in die Waarheid van die Skrif (die boodskap van Jesus Christus) kon gegee het. Maar ek kry die gevoel dat julle nog self in graad 2 is en ánder nodig het om julle te onderrig. Julle is soos 6-7 jariges wat nog net op melk kan leef – soos baba’s doen. Nog nie in staat om vleis te eet nie. Julle is 6 jaar oud, maar eintlik nog presies daar waar julle as pasgebore baba’s was. Ek kry die gevoel dat julle nie die boodskap van geregtigheid kan kleinkry nie. Die boodskap dat God julle volkome reggemaak het met Homself deur Jesus se kruisdood (geregtigheid) is ‘n boodskap wat julle skynbaar nog nie julle eie gemaak het nie en nog nie aan ander kan verduidelik en mense tot geloof lei nie. Ek kry die gevoel dat julle nog steeds vir Jesus verstaan vanuit ‘n OT-raamwerk. Dis asof julle – aan die een kant – glo dat Jesus julle reg-wees met God is, maar terselftertyd sit die “mindset” van die Judaïsme nog in julle koppe. Nou hoe op aarde kan ek met julle praat oor iets soos Jesus se Hoëpriesterskap? Dit is vaste kos wat ‘n baba nie kan verteer nie. Jy moet meer volwasse word voordat jy vaste spys kan kou en sluk en verteer.

En hoe kom ‘n mens by groei-tot-volwassenheid? Jy moet bietjie vir bietjie die melk los en die vaste kos aandurf en oor en oor en oor afbyt, kou en sluk. Dit is soos daaglikse oefening wat gaandeweg jou fiksheidsvlak bou. Later kan jy beter onderskei tussen wat die regte kos is om te eet en wat ongesond is, wat relevant is en wat irrelevant is. ‘n Baba kan dit nie onderskei nie, maar hoe meer jy deur die aanhoudende eet van vaste kos, groei, hoe meer kan jy onderskei.

As ‘n bekeerde Jood – wat van kleins af met die mindset van Judaïsme in sy kop sit – en dan geloof plaas op Jesus Christus – kos dit ‘n stuk inspanning om jouself los te kry uit die wurggreep van ‘n godsdiens waar jy self jou staanplek voor God moes verdien. Daardie is net melkdrink. Dis goed en wel dat ‘n pasbekeerde Jood nog so op twee stoele wil sit en melkies drink, maar jy kan nie daar blý nie! Jy moet die vaste kos van die boodskap van geregtigheid afbyt en kou en sluk en verteer en dit weer en weer en weer en weer doen. Sodoende skud jy die melk af en eet net vleis.

Dit is op ‘n manier wat in verse 12-14 staan.

U sien die twee beelde wat hy gebruik: die beeld van ‘n baba wat opgroei en die beeld van ‘n skool.

Wat is jou plek in ‘n skool? Dié van ‘n baba wat in basiese dinge onderrig word of dié van ‘n onderwyser wat onderrig gee?

Dink aan ‘n pasgebore kind wat ‘n stuk steak moet eet! Dit is ‘n onmoontlike wrede besigheid! Die ma sny die steak in stukkies en druk dit in die kind se mond! Dit voorspel groot moeilikheid! Melk is al wat vir so ‘n baba werk!

Die Hebreërs het liewer kerk gebank en gaan gholfspeel op ‘n Sondag as om na prediking te luister wat hulle nie kon verteer nie. Prediking wat oor God’s geregtigheid gaan! Prediking wat vir jou wys hoe Jesus jou reg-wees is. Want as daar met hulle gepraat word oor iets soos Jesus se Melgisedekiaanse Hoëpriesterskap, het hulle eenvoudig toegeslaan. Dit het gevoel of daar stukke steak in hulle kele afgedruk word. Kos wat hulle nie kan verteer nie. Kan die prediker dan nie vir hulle lekker melkies gee nie?? Net ‘n mooi 10 minute boodskappie van hoe om ‘n oulike Christen te wees wat hulle deur die week kan dra?! Maar van hiérdie goed wat hiérdie prediker praat, kan hulle nie kop of stert verstaan nie.

‘n Mens kan dit natuurlik 100% verstaan dat mensies wat maar pas tot geloof in die Here Jesus Christus gekom het, nie die steak kan verteer nie. Dit is absoluut normaal dat enige pasgebore baba net melk kan drink. Soveel te meer kan ‘n mens verstaan dat iemand wat uit ‘n werkegodsdiens tot Jesus bekeer het, aanvanklik sal sukkel. Die oorgang van ‘n godsdiens van eie meriete na ‘n godsdiens van vrye genade is geen grap nie!

Maar dit is onverskoonbaar dat mense wat reeds vir jare lank Christene is nog steeds net melk drink! En nog steeds nie die vaste spys van die boodskap van geregtigheid kan verteer nie.

Geen wonder dat hierdie Hebreërs geen onderskeidingsvermoë gehad het nie! Of hulle nou teruggaan na die Judaïsme en of hulle Christusgelowiges bly, is – volgens hulle – maar byna om’t ewe. Hulle kon nie onderskei tussen die tipe kos wat hulle eet nie. Die boodskap wat die Joodse Rabbi preek en die boodskap wat die Christen leraar preek, toon soveel ooreenkomste! Wat is nou eintlik die verskil? Nou word ons deur die owerheid vervolg en gemartel omdat ons Christene is, maar die mense in Judaïsme word nie vervolg nie, want dit is ‘n wettige godsdiens in die Romeinse Ryk. So, laat ons liewer na die Judaïsme teruggaan!

‘n Mens kan sien wat die apostel hier vir sy eerste lesers wil sê: Die rede waarom julle oorweeg om die Christelike Geloof te groet en terug te gaan na Judaïsme, is omdat julle tot geloof in Jesus gekom het, maar toe gaan stilstaan het. Julle het nie van die “mindset” van die Judaïsme asook die profetiese taal van die OT ontslae geraak nie. Julle het nie sorg gedra dat julle groei in julle verstaan van die vaste spys – die evangelie van geregtigheid nie! Daar was nie groei nie (los die melk en kou die vaste kos) en nou het julle geen onderskeidingsvermoë nie. Dis waarom julle so wankelrig is.

Wat baie belangrik is om raak te sien is dat die OT-godsdiens wesenlik nie ‘n goeie werke/ eie meriete boodskap verkondig het nie. Dit is maar wat die Jode daarvan gemaak het. Die Jode se interpretasies en verwringing van die OT-boodskap het die Judaïsme tot gevolg gehad – wat ‘n eie-meriete-godsdiens was.

Maar die suiwere OT-boodskap was die boodskap van Gods genade, net soos die NT-boodskap. Die OT-boodskap was egter nog nie “volmaak” nie – bedoelende nie vervul in Christus nie. Die boodskap het na die volk Israel gekom in skadubeelde. Die realiteit waarheen die skadubeelde gewys het, was Jesus, maar dit word eers in die NT duidelik.

Die “melk” wat die “babas” drink, waarna Hebreërs 5 verwys, was dus die OT-boodskap wat in skadubeelde versluier is, maar wat nog nie ten volle ontluik het in Christus (vaste kos) nie.

Die skadubeelde van die OT het al die basiese dinge aangaande Christus absoluut korrek geleer: Metanoia/bekering (anders begin dink oor God en omdraai na Hom toe), vertroue in Sy beloftes, dope (meervoud) (rituele wassings wat simbolies was van die reiniging van sonde), handoplegging (in die OT is die offerdiere hande opgelê as simboliese oordrag van die sonde vanaf die sondaar op die offer), die opstanding uit die dood is in die OT reeds in skaduvorm geleer asook die oordeel van God – die sogenaamde “dag van die Here”.

Daar het ons dit: die basiese leer van Christus soos dit in die OT verkondig is. Perfek en reg.

Die probleem is net: Dis melk vir babas. Dis nie die vaste spys nie.

Wat is dan die vaste spys?

Die vaste spys is die VERVULLING van dit alles in die Persoon en werk van Jesus Christus soos wat dit in die Nuwe Testamentiese boodskap van geregtigheid geleer word!

5:13 (Grieks) is die sleutel om die paragraaf te verstaan: “Elkeen wat melk gebruik is ‘n baba wat nog nie deursteek is met die boodskap van geregtigheid nie”. Die Griekse woord “peira” beteken deursteek, soos ‘n oor deursteek is vir die dra van ‘n oorbel. As jy nog nie deursteek is met die boodskap van geregtigheid nie, is jy nog ‘n geestelike baba.

Dus: wat is vaste spys wat die volwassene eet? Die boodskap van geregtigheid. Wat is die melk wat die babas drink? Die OT-profetiese prentjiesbeelde wat na die boodskap van geregtigheid vooruitgewys het, maar nog nie vervul is in Jesus nie!

Maar nou sit ons hier in 2016 in Kaapstad en ons is nie Jode nie en dit wat in Hebreërs 5:11-6:3 staan voel LIGJARE van ons verwyderd. Ons luister na ‘n uiteensetting daarvan en dink: “So what?”

Hoe raak dit ons? Wat is die boodskap vir ons? Wat moet ons hieruit leer? In watter opsig is ons babas of volwassenes? Min van ons beur daarna om die Judaïsme in ‘n Seepuntse sinagoge te gaan beoefen! Min van ons het vasgehaak by die OT skadubeelde wat vooruitwys na die koms van Jesus.

Die boodskap vir óns is dit: Die meeste hedendaagse Christene sukkel met onderskeidingsvermoë. Ons sien die melk aan vir vleis en die vleis vir melk.

Ons dink die boodskap van geregtigheid is melkies wat baba’s drink. Dis iets wat ons nie tot vervelens toe elke Sondag wil hoor nie. Want ons reken die vaste spyse is boodskappe wat vir ons wys hoe ons beter mense kan word. Watter stappe ons moet neem om te verbeter. Ons wil hoor wat die stappe van bekering is, wat die stappe is om die sonde gelos gelos te kry, wat ons moet doen om groter geloof te kry, watter doop die regte doop is, hoe die wederkoms gaan werk en hoe heerlik die goddeloses in die hel gaan brand. DIS die vaste spyse! Prediker, vertel ons van hierdie lekker stewige onderwerpe asseblief! Ons wil asseblief hoor hoe God die ánder mense gaan oordeel – die mense wat ons reken liefs buite die kerk hoort.

Maar asseblief tog: net nie oor en oor en oor die babamelkies van hoe ons met God 100% reg is in Christus nie! Hoe God se reg-wees in Jesus werk nie. Ons moet dit weet ja, maar ons moet tog ook aanbeweeg.

En al die tyd is dít wat ons dink die melk is, die vleis! En wat ons dink die vleis is, is die melk!

Ons staan glad nie so ver weg van die destydse Hebreërs nie! Ons is ook maar geneig om alles verkeerdom te verstaan. Met rampspoedige gevolge. Want soos met hulle, sal ons vlammetjies ook laer en laer begin brand.

Gelukkig het ons die Hebreërbrief wat ons op ons dwaasheid wys en ons tot bekering lei en die ore van ons hart met die boodskap van geregtigheid deursteek.

Category Hebreers Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)