Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

HEBREËRS-REEKS NO 3

Tema: Die wonderlike omruiling

Skrif: Hebreërs 2: 5-18

Hebreërs 2: 5-18 is nie die maklikste paragraaf in die Bybel nie, maar beslis een van die wonderlikste!

Dit wys vir ons hoe Jesus die “Seun van die mens” geword het om van ons seuns/dogters van God te maak. Hoe Hy aarde toe gekom het sodat ons hemel toe kan gaan. Hoe Hy ons sondes gedra het sodat ons Sy perfekte geregtigheid mag hê. Hoe Hy ons natuur deelagtig geword het sodat ons Sy natuur mag hê.

Hy het mens geword om alles in ons te herstel wat ons in Adam se val verloor het! Ek noem dit die “wonderlike omruiling”.

Die skrywer van die Hebreërbrief wil by sy lesers weet hoe hulle dit enigsins kan oorweeg om terug te gaan na Judaïsme, ‘n OT-gebaseerde godsdiens wat daarin roem dat sy wette deur engele bemiddel was en dit terwyl Jesus ‘n miljoen keer groter as engele is en Hy God self is.

Dit het hy in die vorige paragraaf gesê.

Die skrywer ken egter die Jode se manier van dink. Hy weet wat hulle eerste reaksie sou wees op dit wat hy in die voorafgaande paragraaf gesê het. Hy weet hulle sal sê: “Jy sê dat Jesus groter is as die engele, maar as Hy mens geword het en gely het en verneder was in die dood, dan het Hy mos LAER/minder as engele geword”.

Dis waarom die skrywer nou voortgaan deur te wys dat Jesus nie net as Seun van GOD groter as engele is nie, maar ook as Seun van die MENS groter is as engele! Jesus die MENS is groter as die engele! Hy is nie net groter as engele sover dit Sy GODDELIKE natuur betref nie, maar ook wat Sy MENSLIKE natuur betref! Jesus is groot as God EN MENS! Sy superioriteit word geensins verminder/aangetas/gekanselleer deur die feit dat Hy as ware mens tussen ons as mense gekom het nie! En Sy superioriteit word ook geensins verminder deur Sy lyding en dood as mens nie!

Dit is die skrywer se argument in verse 5-18.

Dit is glad nie ‘n maklike argument nie, maar ek wil mooi vra dat u dit saam met my probeer volg. Dit is beslis die moeite werd om dit te volg, want die Waarheid wat hieruit na vore kom, is so opbouend.

1 > VERSE 5-13 > Jesus se superioriteit word geensins verminder deur die feit dat Hy as ware mens tussen ons as mense gekom het nie!

Die skrywer sê vir sy lesers:

Kyk man, ek het alreeds vir julle gesê dat engele nooit deur God bestem was om te heers nie, maar om die gelowiges te dien. Dieselfde geld vir die toekoms wat God vir ons het. Engele sal nooit in die Here se toekoms heers nie. Ja, dit mag dalk lyk of hulle superieur is, maar eintlik is hulle net dienaars. Dis God se plan dat die MENS in die Here se toekoms sal heers, nie engele nie.

As ‘n mens na die sterrehemel kyk, lyk dit of die mens bitterlik nietig en klein is, maar hy is nie. Die Here gee vir hom om. Die Here se gedagtes is altyd vol van die mens – nie van engele nie. Al lyk dit tans of die mens minder as engele is, het God op die mens ‘n enorme waarde geplaas. Hy is die beeld van God. Daar is letterlik NIKS wat God nie aan die mens se soewereiniteit onderwerp het nie. NIKS. Ook die engele is aan die mens onderwerp. Dis die waarheid, al sien ons nog nie met die blote oog dat die mens in daardie posisie is nie omdat dood, sonde en duiwel nog met hom roei en stoei.

Maar, al sien ons op die huidige oomblik nog nie die mens in die posisie waarvoor God hom bestem het nie, sien ons wel ‘n wettige Verteenwoordiger van die mens wat alreeds in daardie posisie is. ‘n Man, ‘n mens. ‘n Werklike mens. Kyk net na Sy Naam: JESUS. Dit is Sy Naam as mens, uit Maria gebore.

Hy het Homself 100% met ons kom identifiseer. En toe Hy op aarde was het dit regtig bitterlik baie gelyk of Hy minder as engele was. Veral in Sy lyding en dood. Maar dit was absoluut net God se onverdiende vrygewigheid wat vir ons hierdie Verteenwoordiger gestuur het – en Hom ons dood laat smaak het. Hy’t nie maar net gesterf nie. Hy het die vernedering en bitterheid van ons elkeen se dood gesmaak. Hy weet wat dood is. Hy’s deur dit. Vir almal.

En waar is Hy NOU? Waar is daardie vernederde Jesus NOU? Waar is Hy NOU as MENS? Daardie ware Mens/Man – die mens se verteenwoordiger – is in hierdie oomblik gekroon met heerlikheid en eer! Op hierdie oomblik is daar ‘n werklike MENS, ‘n verheerlikte MENS in die hemel en binne-in die Godheid! Kyk na Hom! Aanbid Hom! Dis ondenkbaar dat Hy – as ware mens – minder kan wees as engele!

Toe Hy vir ‘n rukkie lank minder as engele gelyk het, was dit regtig net ter wille van die verlossing van die mens. En sodoende het Hy God se doelwit vervul. Hy kon nie op enige ánder manier die mens red nie. Hy moes Hom volledig met die mens identifiseer en die mense in die hemel as Sy broers en Gods kinders aanbied. Só volkome het Hy Hom met die mens kom identifiseer dat Hy en die mens letterlik uit dieselfde bron voortkom – uit die Vader.

Sien julle? Daar is net nie ‘n manier hoe Jesus – in Sy MENSHEID – minder as die engele is nie. Daar is nie ‘n manier hoe Sy superioriteit enigsins verminder deur die feit dat Hy as ware mens tussen ons gekom het nie.

Dit is, in my eie woorde, wat in verse 5-13 staan. Dit is die basiese argument.

Opsommend:

a Die mens, as MENS, is nie minderwaardig teenoor engele nie

b Christus, as MENS, is op hierdie oomblik verheerlik en verhoog

c Christus kon nie die mens red sonder om Hom ten volle met die mens se MENSWEES te identifiseer nie.

Konklusie: Indien jy oorweeg om van Jesus af weg te draai, of te verslap in jou liefde en toewyding aan Hom, dan is DIT die Jesus van wie jy wegdraai! In vergelyking met Jesus, verdwyn alle engele eenvoudig in die niet! In verbondenheid met Jesus, het jy ALLES. Weglopend van Hom, het jy NIKS.

2 > VERSE 14-18 > Jesus se superioriteit word geensins verminder/aangetas deur Sy lyding en dood as mens nie!

Die skrywer gaan voort deur ‘n tweede argument voor sy lesers se deur neer te sit:

Jesus se lyding en dood as Mens. Maak dít dalk van Hom minder as die engele? Wag net ‘n bietjie! Dis mos die duiwel wat die mensdom gevange hou met die dood. Dis ‘n binding wat geen mens kan breek nie. Dis ‘n bose tiranie. Elke mens wat ooit gebore is, sit onwetende in slawerny uit vrees vir die dood.

Soos Goliat die Israeliete geterroriseer het, terroriseer die duiwel die mensdom met sy wapen, sy swaard: die dood. Met die sondeval het die mensdom mos eintlik aan die slang die juridiese reg gegee om dit te doen.

Maar, soos Dawid vir Goliat van kant gemaak het met sy eie (Goliat se) swaard, so het Jesus die duiwel se kop afgekap met sy eie swaard, die dood. Hy het dit gedoen deur Homself met daardie swaard te laat deurboor. Hy het die duiwel se magsbasis vernietig. Die oomblik toe Hy sterf, was die mens vry. Net soos die volk Israel bevry was die oomblik toe Dawid Goliat se kop afkap.

Wat ‘n fenominale oorwinning. Die angel van die dood is uitgetrek. Maar let op: Dit was nie ‘n engel wat die duiwel se magsbasis verbreek het nie. Dit was die lyding en dood van Jesus. Hoe kan enigiemand dan redeneer dat Sy lyding en dood Hom minder as die engele gemaak het?

En kyk nou mooi: Om hierdie oorwinning te behaal, het Jesus nie ‘n engel geword nie, maar ‘n nasaat van Abraham. ‘n Israeliet. ‘n Mens van vlees en bloed. ‘n Mens-mens! Nie om engele te verlos nie, maar mense van vlees en bloed. Daarom moes Hy mens word in elke opsig. In elke opsig gelyk met die mens.

Want die mens het iemand nodig om hom in God se goeie boekies (Sy guns) te stel – op permanente basis. Die mens het ‘n hoëpriester nodig om dit te doen. ‘n Hoëpriester wat die mens volledig verteenwoordig. ‘n Hoëpriester wat die mens se nood verstaan en deernis het en getrou is en in staat om alles te vervul wat God se kant eis. ‘n Hoëpriester wat nie self in die haglike posisie is waar die mens is nie. Maar tog EEN met die mens is. Wat ware ewige versoening kan bewerkstellig.

Dis presies wie Jesus is!

Hy het Homself 100% identifiseer met die mens. Hy het soveel tyd spandeer in die arena van die mens se lyding en versoekings en stryde en moeites dat Hy perfek in staat is om almal wat nog steeds in hierdie arena is, te help. Hy ken versoeking so goed. Hy help graag. Hy kan!

Dit is eenvoudig onmoontlik om te redeneer dat Jesus se lyding en dood Sy superioriteit gekanselleer het. Sy lyding en dood het juis Sy superioriteit beklemtoon! Wat geen engel of hemelwese ooit kon doen nie, het Jesus gedoen. Geen engel of cherub is in staat om ware mens te word en die mens se verteenwoordiger te word en te sterf en op te staan nie!”

Dit is – in my eie woorde – die argument in verse 14-18.

Soos u kan sien is dit maar ‘n taai paragraaf. Dis nie so maklik verteerbaar nie. Maar let net op hoe word die heerlikhede van die Here Jesus Christus van alle kante belig. Dit is sommer net geloofsopbouend om dit te hoor.

Die mens wat besig is om koud of louwarm te word met betrekking tot Jesus, en regtig hoor wat in hierdie paragraaf staan, besef net met ‘n skok: “Waarmee is ek besig?! Ek is in Christus die rykste en mees bevoorregte mens op aarde. Ek is ligjare meer as enige engel of cherub!”

Luister net gou weer: 1) Jy as mens gaan heers. Nie engele nie, JY gaan in die toekomstige wêreld heers 2) Jy is in ‘n proses waar God self besig is om jou tot finale heerlikheid te bring 3) Saam met Jesus kom jy uit dieselfde bron as Hy: uit die Vader 4) Jy is absoluut totaal bevry van die duiwel en die houvas wat hy op jou gehad het deur jou met sy wapen – die dood – te terroriseer 5) Jy het ‘n Hoëpriester wat regtig met jou saamvoel, wat weet wat jy deurgaan, wat in staat is om jou help 6) Jy het – deur Jesus – perfekte versoening met Vader en sonde sal nooit weer die laaste woord oor jou spreek nie.

Is dit nie 6 opwindende waarhede nie?

Dit maak dit baie moeilik om van Jesus af weg te dwaal, nie waar nie?

Category Hebreers Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)