Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

HEBREËRS-REEKS NO 22

Tema: Gesag en geloof

Skrif: Hebreërs 13: 7-8, 17

In die laaste hoofstuk van sy brief aan die Hebreërs, praat die apostel oor die praktiese lewe van ‘n Christen-gelowige. Veral areas waarop ‘n Christen wil fokus indien hy/sy geestelike vordering wil maak. In verse 1-6 het hy gepraat oor ‘n Christen se verhouding tot ander Christene asook die gevaar van besmetting met die wêreld se manier van dink ten opsigte van die huwelik en seksualiteit asook geld en besittings.

Nou is daar nog twee spesifieke sake wat hy wil aanspreek. Die een is die noodsaak vir ‘n Christen om die regte gesindheid teenoor geestelike leiers te openbaar en die ander is die noodsaak om te verstaan dat die Christelike Geloof ten diepste ‘n geestelike godsdiens is.

Ons sal na die tweede aspek volgende Sondag kyk.

Vanoggend: die noodsaaklikheid dat Christene die regte houding teenoor geestelike leiers openbaar. Selfs dié wat al heengegaan het.

Vers 7 > “Onthou julle leiers wat die Woord van God gepraat het en wie se “uitgang” (Grieks) (bedoelende die einde van hul aardse lewe) vir ons opgeteken is.”

Wat die apostel sê is dit: “In die verlede het julle wonderlike leiers gehad. Dink gereeld aan hulle! Hulle het die waarheid van die Blye Boodskap van Jesus Christus verkondig en ‘n godvresende voorbeeld gestel. In plaas daarvan om die geloof en lewe wat hulle julle geleer het, prys te gee en na die Judaïstiese godsdiens terug te gaan, fokus liewer op hulle leer en lewenswandel en volg hulle na!”

In die lig van die feit dat die Joodse Christene aan wie die skrywer van die Hebreërbrief geskryf het, dit oorweeg het om weg te draai van die Christelike Geloof, terug na die Joodse godsdiens toe, kan ‘n mens verstaan wat hy hier vir hulle sê. Dit is baie kragtige woorde! Wat hy hier sê, is ‘n groot teëvoeter vir alle geestelike afvalligheid.

O, die godvrugtige manne en vroue wie ons bevoorreg was om te ken. Al was dit net deur hul geskrifte. Watter godvrugtige lewens het hulle geleef! Hulle het die wêreld met geloof en hoop gevul! Hulle lewens was ‘n demonstrasie van die krag van die evangelieboodskap. Hulle het die wedloop met sukses afgelê en hulle spoor ons aan om dieselfde te doen.

Dit mag mense wees wat ons nooit geken het nie, maar wie se nalatenskap ons op internet teëkom. Of dit is dalk geestelike leiers van wie se lippe ons self die Evangelieboodskap gehoor het of deur wie se bediening ons self tot geloof gekom het. Ons moet hulle onthou, as ‘n aansporing!

Persoonlik omring ek myself byna daagliks met geskrifte, boeke, videos van mense na wie ek opkyk en wat my aanspoor en motiveer. Sommige van hulle het baie lank gelede reeds die reis voltooi en ander is nog steeds op die baan!

Verlede Sondag het ek vir u probeer wys hoe ‘n mens in oorwinning kan lewe oor sonde en versoeking, naamlik deur versigtig te wees om jou innerlike mens blootstelling te gee aan die breinspoeling van die ongeredde Christusvyandige wêreld.

Die vraag is: Waaraan MOET ek dan my innerlike mens blootstelling gee. Die antwoord is: Aan die dinge van ‘n ander koninkryk. SY koninkryk. Die koninkryk wat werklik LEWE gee. Moenie jou innerlike mens blootstelling gee aan dit wat DOOD in jou binneste skep nie. Gee jou innerlike mens blootstelling aan dit wat LEWE in jou binneste skep.

Een manier om dit te doen, is om jouself te omring met die inhoude van dit wat geestelike leiers geskryf en gesê het.

Voorbeeld: Waar ek persoonlik die meeste inspirasie en aanmoediging in my lewe nodig het, is gebed. Vir my persoonlik is gebed een van die belangrikste sake in my lewe, maar beslis ook een van die moeilikste. Ek ondervind dat ek met meer volharding en inspirasie en passie aanhou om op ‘n daaglikse basis te bid, wanneer ek gereeld lees hoe ander gebid het. Ek put inspirasie uit hulle voorbeeld. Ek hou hulle voorbeeld voor oë.

Ek omring dus myself van tyd tot tyd met boeke soos POWER THROUGH PRAYER (EM Bounds), PRAYING HYDE (oor die lewe van John Hyde), DANIEL NASH (Prevailing prince of prayer).

Daar is ook ‘n wonderlike webblad waar die verhale van ‘n hele klomp gebedsmense gelys word, wat ek uitgedruk het en in ‘n bundel by my hou en gereeld lees. U sal die webblad vind deur slegs die woorde “THESE PRAYED” by Google in te tik. Ek sal ‘n honderd keer eerder van hierdie mense lees as om – byvoorbeeld – ‘n uur lank op TV te kyk hoe mense mekaar verraai en vermoor en verkul en hoe hulle mense owerspel pleeg en alles wat heilig is, ontheilig en hoe hulle vloek en die Heilige Naam onteer en laster! Ek het gevind dat die TV meestal my innerlike gees en drif verkoel en laat verlep.

Dit is my persoonlike getuienis. Ek is seker dat die meeste van u nie so ‘n swakkeling is soos wat ek is nie. Ek erken ruiterlik: Ek is SO swak en SO ellendig, dat ek my innerlike mens aan die Koninkryk van Lewe moet blootstel. Anders sink ek.

‘n Mens moet jouself uitverkoop aan dié dinge wat jou innerlike gees aanvuur en motiveer en aan die brand hou vir die Here. Moet nooit jou innerlike mens blootstel aan enigiets wat ooit jou vlam kan blus en ‘n gevoel van koeligheid/afstand tussen jou menslike gees en die Heilige Gees bring nie. Vrees enigiets wat ‘n innerlike koeligheid kan veroorsaak. Vlug daarvan weg! Hardloop!

Wees altyd innerlik brandende en gebruik ander gelowiges na wie jy opkyk se voorbeeld en lering om jou te motiveer. Veral diegene wat alreeds die wedloop suksesvol voltooi het.

Maar so ook jou huidige geestelike leiers (vers 17). Al is sovele Godsmanne en Godsvroue nie meer met ons nie, is die huidige kerk nie leierloos nie. Want die Here het in Psalm 145 beloof dat een geslag wat Hom prys deur ‘n volgende geslag opgevolg sal word. Die Here hou die leierskap in stand. Toe Moses Huistoe is, was Josua daar. Toe Elia vertrek het, was Elisa daar. Toe Paulus vertrek, is Timoteus daar. Vroeër jare se geestelike leiers was geroepe vir hulle eie tyd, maar ons huidige leiers vir “’n tyd soos hierdie” (Ester 4:14).

Wat moet ons ingesteldheid en houding teenoor ons geestelike leiers wees?

Vers 17 stel dit duidelik: Onderwerp en gehoorsaam. Maar dit moet vrywillig en hartlik wees. Nie op die manier wat ‘n mens soms jou onderwyser of ‘n polisiebeampte gehoorsaam nie. Jy kan hulle gehoorsaam en tog innerlik verhard en liefdeloos wees. Dit is nie hoe Christene se ingesteldheid teenoor hul geestelike leiers moet wees nie. Nie as hulle die Here Jesus Christus in die oog hou nie. Want hulle is nie teenoor Hóm verhard nie. En hulle sien hoe Hy besluit het Sy kerk regeer moet word en hoe Hy die leiers aangestel het. Hulle verstaan ook dat geestelike leiers nie ‘n absolute gesag het nie, maar ‘n geestelike gesag oor areas wat verband hou met die interpretasie en toepassing van die Bybel in die gemeente. Uit liefde vir Christus, onderwerp hulle daarom hulleself.

Vers 17 is belangriker as wat dit op die oog af lyk, want dit sê eintlik indirek dat belydende Christene ‘n vaste plek moet hê waar hulle hulleself aan geestelike leierskap kan onderwerp.

Christene wat nie aan ‘n spesifieke gemeente behoort nie, maar net heeltyd rondgaan tussen gemeentes, of boodskappe op Internet volg, kan nie aan vers 17 gehoor gee nie.

Gelowiges MOET ‘n plek hê waar hulle verbind is en waar hulle hulleself gaan onderwerp aan leierskap vir die versorging van hulle siele. Waar dit nie die geval is nie, is daar bekering en omdraai nodig.

Hierdie dinge is baie belangrik, juis omdat ons almal so geneig is om te verdwaal en weg te dwaal van die Here en Sy Waarheid – waaroor die Hebreërbrief in geheel so duidelik praat. Ons het leiers nodig wat oor ons kan waak.

Die ouderlinge het die spesifieke taak in hierdie verband. Elke geestelike leier sal hieroor in die Groot Dag verantwoordbaar teenoor die Here wees. Verantwoordbaar vir die voorbeeld wat ons gestel het, die kwaliteit van onderrig wat ons gegee het, die pastorale sorg wat ons verleen het. Dit is ‘n groot verantwoordelikheid. Daarom moet daar op ‘n daaglikse basis vir geestelike leiers gebid word.

Maar geestelike leiers se taak word 100 keer vergemaklik wanneer elke individuele lidmaat aan hulle die respek betoon wat hulle toekom, hulle voorbeeld navolg en gewilliglik aan hulle leiding onderwerp – in soverre as wat daardie leiding getrou aan die Skrif is.

Dit is nie vreeslik moeilik vir ‘n gemeentelid om die wêreld vir ‘n geestelike leier ondraaglik te maak nie. Geestelike leiers het min beskerming en is baie uitgelewer aan enigiemand se grille en giere. Maar, vers 17 verbied ons om dit te doen! Die teks vra van ons ons samewerking en toewyding.

Geen van die dinge wat so pas gesê is, is moontlik indien ons ons oë wegneem van die Groot Leier – Christus – nie. Daarom is vers 8 so belangrik.

Lees vers 8 > “Jesus is gister en vandag dieselfde tot in alle ewigheid”

Dit voel asof hierdie woorde nie inpas binne die konteks nie. Dit voel of die skrywer dit uit die lug gryp.

As ‘n mens egter net mooi kyk sien jy hoe dit inpas: Die vorige verse praat oor geestelike leiers van die verlede en die hede. Onmiddelik kan ‘n mens vra: Wat van die toekoms? Hoe kan ons weet of daar behoorlike leiers in die toekoms sal wees. Hoe kan ons weet of die ware kerk van Christus enigsins ‘n toekoms het?

Wel, waar het die goeie geestelike leiers van die verlede vandaan gekom? Antwoord: Die verheerlikte Christus het hulle opgerig en aan die kerk geskenk (sien Efes 4:7-16).

Waar kom die huidige leiers vandaan? Hulle kom ook van die verheerlikte Here Jesus. Die goeie nuus is dat Jesus gister, vandag en tot in ewigheid DIESELFDE is! Hy bly onveranderd.

Daarom sal daar in die toekoms leiers wees wat getrou is aan die Skrif, waarlik dienaars is, hulleself uitbrand vir die koninkryk van God. Daarom het die kerk ‘n toekoms! Dit is die Christus wat LEEF en SAL LEEF wat daarvoor sorg! Hy is die ware Hoof van die kerk. Ons mag dit nooit uit die oog verloor nie.

In ‘n wêreld waar alles aanhoudend aan die verander is, is dit ‘n groot troos om te weet dat die Here Jesus nie verander nie, ons nie vergeet nie, ons nie in die steek laat nie, nooit weggaan nie, nooit Sy krag verloor nie! Dit is die rede waarom ons vandag dieselfde geestelike salwing en krag kan hê as wat die geloofshelde van die geskiedenis gehad het. Al verskil ons omstandighede hemelsbreed van hulle s’n. Christus is dieselfde. Dis al wat saakmaak.

Op 4 Desember 1809 was hier ‘n kragtige aardbewing in Kaapstad. Kaapstad het in 1809 slegs een kerk gehad – wat vandag die Groote Kerk is. Maar die aardbewing het ‘n magtige geestelike herlewing tot gevolg gehad. Nie net die grond het geskud nie, maar ook die harte van mense. Die geskiedenis sê daar was feitlik niemand onaangeraak nie. Geen twyfel dat die bonatuurlike herlewing van 1809 van die lewende Christus gekom het nie.

En omdat HY dieselfde is in 2016, kan Kaapstad weer geestelik geskud word met die Evangelieboodskap van die Here Jesus Christus en deur die krag van Sy Gees. Al is dit vandag ‘n groot multi-kulturele stad en al is die omstandighede totaal anders. En al lyk dit onmoontlik dat so ‘n versekulariseerde stad geestelik vir Christus aan die brand kan raak. Een ding staan vas: Jesus Christus is vandag, gister en vir ewig dieselfde!

Category Hebreers Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)