Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

HEBREËRS-REEKS NO 2

Tema: Groter as die engele

Skrif: Hebr 1:5 – 2:4

Verlede Sondag het ek vir u ‘n inleiding tot die Hebreërbrief probeer gee. En ons het die eerste 4 verse van hfst 1 bestudeer.

U sal onthou dat die brief geskryf was ongeveer 65nC. Dit was geskryf aan ‘n groep Christene van Joodse nasionaliteit. Hulle het begin koud raak in hul Christelike Geloof en selfs oorweeg om terug te keer na hulle oorspronklike Judaïsme. Die vlam wat eens in hulle harte gebrand het vir die boodskap van die volle bevryding van God se vrye genade in Christus, het al hoe laer begin brand.

Die doel van die Hebreërbrief is om die kole weer aan te blaas en die vuur te laat opvlam. En die manier hoe dit gebeur, is om na Jesus Christus te kyk. Kyk ons na Hom, besef ons: Om van Hom weg te draai beteken altyd om van die groot na die klein te beweeg. Dit is om jou rug te draai op die lig van die heerlikheid van God en in duisternis te verdwaal.

Dit is die rede waarom die Hebreërbrief die heeltyd die groot heerlikhede van die Here Jesus Christus van alle kante belig. Die hele Hebreërbrief gaan eintlik oor die heerlikhede van Jesus. Want sou sy lesers iets daarvan raaksien, sou hulle vlam weer hoogbrand!

Ons kom dan nou by 1:5 tot 2:4 wat gaan oor Jesus wat groter is as die engele. ‘n Paragraaf wat baie duidelik in 2 dele uiteenval: 1:5-14 is ‘n stuk onderrig en 2:1-4 is ‘n waarskuwing.

EERSTE DAN: Die onderrig-gedeelte (1:5-14)

In vers 4 (waar ons verlede keer afgesluit het) het die skrywer gesê dat Jesus Christus beter is as die engele. En nou gaan hy daardie stelling versterk, die volumeknoppie ‘n bietjie opdraai! Wat bedoel hy dat Jesus meer en beter is as die engele?

Dalk is dit nie vir ons vandag so ‘n aktuele vraag of Jesus groter is as die engele nie, maar laat ons onsself indink in die skoene van daardie Joods-christelike gemeente aan wie die brief oorspronklik geskryf was!

Hulle was Jode en hulle het geglo dat, toe die Wet (wat hulle half hoogmoediglik as HULLE Wet geag het!) op Berg Sinai aan Moses gegee was, daar engele betrokke was. Hulle het geglo dat die Here engele gebruik het om die wet aan Moses te gee. En volgens Hand 7:38 en Galas 3:19 was hulle reg! Engele wás op een of ander misterieuse manier betrokke by Sinai en dit was iets wonderlik vir alle Jode. Hulle het daarop geroem! Wonderlike hemelse cherubs was betrokke by die gee van die wet! Wow! Die wet, die wet, die wet – hoe wonderlik is die wet, want ENGELE was betrokke by die gee van die wet! Judaïsme is ‘n wonderlike godsdiens! Dis ‘n hemelse godsdiens!

Nou kan ons verstaan waarom die Hebreërskrywer vir hulle wys waarom Jesus groter is as die engele. En die argument wat hy gebruik sou die Jode baie beïndruk het, want hy gaan haal sy argument 7 keer uit die OT! Ses uit die Psalms en een uit 2 Samuel. Uit hulle eie OT bewys hy dat Christus groter is as die engele!

Uiteindelik maak hy 4 duidelike punte:

1 Uit verse 4-5: Engele is bloot net engele! “Engel” beteken “boodskapper”. Engele is bloot net boodskappers. Maar Jesus is die SEUN! Nooit, nooit het God ooit vir enige engel gesê: “Jy is my Seun” nie. Nooit het God na enige engel, chérub, hemelse wese gedraai en dít gesê nie. Nooit het Hy vir enige engel gesê: “Vandag het ek jou gegenereer” nie. Hierdie aanhalings kom uit Psalm 2.

Geen engel geniet die verhouding wat Christus en die Vader met mekaar binne die Drie-eenheid het nie! Geen engel het ooit gehoor dat God sê: “Ek sal vir jou ‘n vader wees en jy sal vir my ‘n seun wees” nie! In daardie eenvoudige woorde word die ewige onpeilbare verhouding tussen die Vader en die Seun beskryf. Begrippe wat ons almal verstaan en daagliks gebruik: pa en seun. En tog is dit ‘n unieke verhouding binne die Drie-eenheid. Geen engel geniet so iets nie. Engele is deur God as boodskappers gestuur terwyl Christus die Seun van God is.

Engele is inderdaad wonderlike wesens en doen wonderlike goed, maar aan die einde van die dag is hulle net God se dienaars, Sy boodskappers. Dis al.

Maar Jesus is die beliggaming van die Godheid. Dis ondenkbaar om weg te draai van die Koning se Seun na ‘n boodskapper van die koning! Hoe kan jy wegdraai van die Christelike Geloof wat sentreer in Jesus Christus en weer ‘n godsdiens gaan omhels waar jy hoogstens in engele kan roem! Engele is bloot net engele.

2 Uit vers 6: Engele is bloot net aanbidders. Christus is die Een wat aanbid wórd! Lees vers 6: “Wanneer God die Eersgeborene in die wêreld bring dan sê Hy: Al die engele moet Hóm aanbid”.

Sommige mense (en engele) het Jesus gesien nog voordat Hy in die wêreld gekom het. Jesaja het in Jesaja 6. Dit was Christus vir wie Jesaja gesien het volgens Johannes 12:41. En daar was die chérubs wat Hóm toeroep: “Heilig, heilig, heilig is die Here”. So het Chérubs Hom aanbid nog voordat Hy in die wêreld gekom het.

En toe Hy in die wêreld kom in Betlehem was die engele in beroering: “Eer aan God in die hoogste!”

Selfs in Getsémane het ‘n engel Hom versterk.

Maar in Openbaring sien ons vir Jesus NADAT Hy in die wêreld was. En daar is die miljoene engele weer: in aanbidding om Sy troon. Die engele is Sy dienaars en Sy aanbidders.

Die engele is bloot net aanbidders. Die Seun WORD aanbid!

3 Uit verse 7-12: Engele is bloot skepsels. Jesus is die Skepper. God het van die engele iets GEMAAK! Hulle is Sy maaksels! Hy MAAK hulle Sy stormwinde & vuurvlamme (v 7). Net soos die hemele die werk van Sy hande is (v10). Of dit nou engele is of hemele of uitspansel, dit sal vergaan soos ‘n kledingstuk wat verslyt (v 12).

Maar dit is nie van die Seun waar nie! Sy troon staan vir ewig vas (v 8). Die Seun is nie deur die Vader gemaak nie, maar Hy is gesalf met vreugde-olie (v 9). En Hy bly bestaan en bly dieselfde (v 12). Jesus is die ene blydskap en vreugde. Hy is vir ewig gesalf daarmee. En elkeen wat in Hom glo, besit dieselfde vreugde. Wat Hy is, is ons (1 Joh 4:17).

So ‘n duidelike verskil tussen die Seun en engele.

Onbeskryflik mooi hoe Jesus hier in vv 8-9 as die soewereine God aangedui word. Psalm 45 word hier aangehaal. En psalm 45 is ‘n Messiaanse psalm – dit profeteer die Messias se koms honderde jare voordat Hy in die wêreld gekom het. En die Messias sou Jesus van Nasaret wees! Jesus word in Psalm 45 as God geëer. Hoe kan Hy dan ooit met die engele vergelyk word? Hy omspan die geskiedenis – die skepping maar ook die uiterste ewigheid – soos Psalm 102 dit stel – wat in verse 11-12 aangehaal word.

Sien u hoe haal die Hebreërskrywer die OT aan om aan sy Joodse lesers die grootsheid van Jesus te bewys. Sy lesers moes eenvoudig besef: Enige godsdienssisteem waar jy jou hoogstens in engele kan beroem, is minderwaardig teenoor die Evangelieboodskap van die SEUN, Jesus Christus!

4 Uit verse 13-14: Engele is bloot diensknegte. Jesus is die Koning. Engele is geskape geeste. En hulle is in God se diens vir die beswil van mense wat gelowiges is! Hulle is nie in God se diens ter wille van God nie, maar ter wille van ONS!! Hoe dit presies in die praktyk werk, word nie uitgespel nie. Al wat ons hoef te weet is DAT die Here God engele gebruik tot ons beswil. Vandag nog!

Wat ‘n troosvolle gedagte: veral waar ons soms voel of ons so klein is en engele so magtig! Maar dit is ons wat die saligheid beërf en nie hulle nie! Ons sal selfs oor engele oordeel (1 Kor 6:3).

Die punt is egter: dis al wat engele is: diensknegte.

Nooit, nooit het God ooit van enige engel of chérub gesê: “Sit aan My regterhand totdat ek jou vyande ‘n voetbank vir jou voete gemaak het” nie. Maar dis presies wat van Jesus gesê is. En die Heilige Gees het dit in Psalm 110 (die Messiaanse psalm!) gesê. Geen engel kon ooit aan God se regterhand sit nie. Slegs van Jesus is dit waar. Hy is koning. Terwyl engele net diensknegte is.

So daar het ons die onderrig gedeelte: Jesus is baie duidelik meer as die engele. Die Nuwe Verbond is groter as dit wat die Jode van die Ou Verbond gemaak het!

TWEEDENS: Die waarskuwing (2:1-4)

God het finaal gepraat. Deur Sy Seun. Dit het ons verlede Sondag in 1:1-4 gesien.

‘n Mens sal dink dat almal nou sal smag om te hoor wát Hy gesê het! Dat almal nou volle aandag sal gee. Met gespitste ore.

Maar nee, die Hebreërs se aandag is verdeel. Hulle is nie meer geïnteresseerd nie. Hulle is besig om weg te dryf. Hulle harte beur terug na die slawerny van die Judaïsme.

Maar die apostel sê vir hulle: Omdat julle nou sien dat Jesus soveel groter is as die engele, moet ons soveel kragtiger vasgryp aan die boodskap wat ons gehoor het – sodat ons nie verder en verder wegdryf nie! (2:1).

Om 2:1 te verstaan: Dink aan ‘n boot in Tafelbaaihawe wanneer die swart-suidoos woed. Die kwesbaarste boot is veilig wanneer dit ge-anker is aan die kaai. Die keuse is om ge-anker te bly of die vasmeertoue af te sny en die rowwe water ingeslinger te word.

Die Hebreërs het gedink dit is veiliger buite die hawe. Daarom het hulle die vasmeertoue begin afsny. Hulle het nie besef dat hulle alreeds vasgebind was aan die enigste plek van veiligheid nie – Jesus Christus. As hulle van Hom sou losruk, sou die stormwind na willekeur met hulle mors. Hulle moes kies en onmiddelik kies! Verontagsaming & uitstel is die grootste fout wat enige mens kan maak!

Dit is die waarskuwing van 2:1-4!

Om weg te draai van die Evangelieboodskap is om weg te draai van die grootste Persoon ooit! Buite Hom is jy in duisternis – wat jy jouself oplê! Terug in die duisternis van jou eie benewelde “mindset” (geestesopvatting) soos Kol 1:21 en Efes 4:18 sê. Terug in die duisternis van skuldgevoelens, onsekerheid, vrees, veroordeling – want (buite Jesus) weet jy nooit of God regtig met jou tevrede is nie.

Dit is soos om in ‘n vertrek te staan waar die lig helder brand en dan uit te loop en buite die lig in selfgekose donkerte te gaan staan.

Dit is die konsekwensies van wegdraai van God se genade in Christus Jesus. Wat ‘n mens saai, sal jy oes. As jy onkruid saai, moet jy nie verwag om koring te oes nie! Daarom is dit so belangrik om jouself doelbewus meer en meer onder die invloed en kragveld van God se vrye genade in Christus te stel.

Onder die Wet oftewel die Ou Verbond, wat deur die bemiddeling van engele op Berg Sinai gegee was – wat bestaan het uit die 10 gebooie, 100e voorskrifte v Moses, besnydenis, tabernakel, tempel, priesters, offers, feeste – was daar straf vir alle ongehoorsaamheid.

Nié omdat die Ou Verbond oorspronklik deur die Here as ‘n strafsisteem ontwerp was nie, maar omdat die Israeliete daarvan ‘n pad van redding probeer maak het! Hulle wou die Wet (al die aspekte van die Ou Verbond) probeer nakom om in God se guns te bly. Hulle wou die wet hulle “verlosser” laat word!

En, omdat geen mens die Wet kan nakom om in God se guns te kom nie – omdat die mens te sondig is om die wet volmaak te gehoorsaam – het die Israeliete hulleself totaal vasgedraai. Hulle het aanhoudend misluk en het beleef dat hulle gestraf word vir hulle mislukkings. Hulle het hulleself beseer en verongeluk.

Dit is soos om elektrisiteit te misbruik. Eskom voorsien elektrisiteit om op ‘n bepaalde manier gebruik te word. En gebruik ‘n mens dit só, is dit ‘n seën. Maar gebruik jy elektrisiteit verkeerd, skok dit jou. Jy beleef straf. Dit is nie Eskom wat jou straf nie. Dit wat Eskom gee, is goed. Maar jou misbruik van die goeie elektrisiteit het slegte konsekwensies!

God het nooit die Ou Verbond gegee sodat DIT die mense se verlosser en verlossing moes word nie! Maar hulle misbruik van die Ou Verbond het slegte konsekwensies gehad.

En dit was waarheen die Hebreërs wou teruggaan!! Skreiend! Mens kan jou kwalik iets slegter voorstel.

As jy in die Nuwe Verbond is en die “groot saligheid” in Jesus beleef en dan verontagsaam jy dit en draai jou rug daarop en gaan terug na die strafsisteem van die Judaïsme, sal jy die gevolge nie kan ontkom nie! Jy sal dit NIE ontkom nie! Jy is eenvoudig pens en pootjies terug onder ‘n sisteem wat fokus op onophoudelike tekortkominge, skuldgevoelens, veroordeling, twyfel, onsekerheid, vrees en angs. Dit is die gevolge van ‘n sisteem waar jy moet “perform” om in jou god se goeie boekies te bly. Dis niks anders nie as selfopgelegde straf. Dis altyd die konsekwensies van ‘n legalistiese benadering tot godsdiens.

Die “groot saligheid” van die Nuwe Verbond (waarin die Hebreërs reeds gevestig was) is presies handomkeer die teenoorgestelde. Hulle behoort dit tog te geweet het – uit ervaring.

Die “groot saligheid” van die rus van te weet dat dit oor ‘n Persoon gaan, oor Jesus, en nie oor gebooie, voorskrifte, besnydenisse, tabernakels, tempels, priesters, offers en feeste nie. Die “groot saligheid” van die rus van te weet dat jy 100% in God se guns is twv Jesus. Dat jy nooit, nooit, nooit gestraf sal word vir enige mislukking nie. Jou rus en vrede en sekerheid is eenvoudig volmaak. Want Jesus is jou rus.

Ons is nie in die oorspronklike lesers van die Hebreërbrief se skoene nie. Maar in ‘n sekere sin is ons. Want daar is geestelike gravitasiekragte wat ons maar altyd weer wil aftrek na ‘n legalistiese benadering tot die Christelike Geloof. En die konsekwensies daarvan is altyd negatief en afbrekend en dodelik.

Laat ons daarom die waarskuwing van Hebr 2 ter harte neem. Dis vir ons eie beswil.

Category Hebreers Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)