Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

HEBREËRS-REEKS NO 18

Tema: Die wedloop

Skrif: Hebreërs 12: 1-4

Hfst 12:1 begin met die woord DAAROM. Met ander woorde: In die lig van wat in hfste 10-11 gesê is, is daar nog iets meer om te sê.

Wat is in hfste 10-11 gesê?

In Hebreërs hfst 10 het die skrywer sy lesers toegeroep: HOU VOL! HOU VOL! Hou aan, hou aan, want dit is die enigste werklike kenmerk van iemand wat regtig die Here ken: dat hy/sy aanhou.

In hfst 11 bring die skrywer sy lesers as’t ware in ‘n atletiekstadion, waar al die gelowiges van die OT (wat reeds die wedloop suksesvol voltooi het) op die pawiljoene sit en hulle aanmoedig en sê: “Hou vol, kyk, óns het dit gemaak, dit is die moeite werd!!” Hulle sit daar en wag totdat die lesers vd brief ook die wedloop voltooi het en by hulle aansluit. En, totdat óns dit ook voltooi het. Dan gaan die medaljes uitgedeel word.

‘n Mens kan duidelik sien wat die Hebreërskywer beoog. Hy wil vir sy lesers, wat geestelik tam en moegraak, sê: “Kyk na die mense op die pawiljoene wat suksesvol was, en skep moed en druk deur. Hulle ken almal hierdie stryd wat julle voer. Uit eie ervaring. Hulle weet hoe ander mense jou kan de-motiveer. Maar, hulle weet ook van die Here se rotsvaste beloftes wat in vervulling gaan”.

Ja, die skares op die pawiljoene skreeu: “Gaan deur, gaan deur – want met God se beloftes aan jou kant (veral: God se groot vervulde belofte in Christus se koms), kom jy nooit bedroë daarvan af nie!!!”

Natuurlik: Om ‘n atletiekwedloop met sukses af te lê, moet jy alle hindernisse aflê. Wanneer die wedloop begin, waai die sweetpakke en het die atleet die minimum aan wat die minimum weeg. Geen milligram te veel. Alles wat enigsins in die pad kan staan, moet weg!

So gaan dit ook met hierdie wedloop vd geloof. Lê die laste af, sê die Hebreërskrywer. Die laste van allerlei sondes wat ons siele so maklik omsingel. Daardie goed lyk dalk reg. Almal doen dit. Wanneer jy dit doen, kom daar geen onmiddelike oordeel oor jou nie. Maar, jy kom nie agter dat jy gaandeweg uitsak in die wedloop nie!! Dis soos ‘n gogga wat jou kragte stadig maar seker dreineer.

‘n Atleet sak mos altyd geleidelik, gaandeweg uit. Gaandeweg kom jou opponent van agter af nader en nader! En jyself gaan stadiger en stadiger!

Geen gelowige veragter sommer oornag nie. Dit gebeur ongesiens, namate jy nie ag gee op al die onnodige gewig wat jy saamkarwei nie.

Daarom is dit so noodsaaklik vir ‘n kind vd Here om nougeset te lewe deur die genade van die Gees. Nougeset beteken nie wetties nie. “Nougeset lewe” is gewoon evangelies-bybels! ‘n Christen-mens léwe nougeset – so eenvoudig soos dit!

Gesien in die lig van die konteks van die hele Hebreërbrief, is die “sonde” waarna hier verwys word, die afvalligheid van die evangelieboodskap en die terugkeer na ‘n wettisistiese godsdiens. Dit is die “las” wat die Hebreërs-atlete ten alle koste moes afskud en uit hulle sisteem kry.

Dit sou egter nie verkeerd wees om hierdie beginsel toe te pas op alle sonde in Christene se lewens nie. Die beginsel staan vas: WAT jou ookal verhinder om die wedloop suksesvol te hardloop: verwyder dit en verwyder dit VANDAG! Jy kan nie aan iets vashou wat jou terughou en dink jy sal suksesvol wees nie! Enigiets wat benede die heerlikheid van God is (Rom 3:23) – wat die lewe van Christus Jesus self is (2 Kor 4:6) – met ander woorde ALLES wat benede die lewe van die Here is – is sonde, en moet uit ons lewens verwyder word. Enigiets wat uit pas is met die lewe van die Here Jesus – moet weg. Nie oor tyd heen nie. VANDAG! Alles wat ons verhinder om vordering te maak, moet afgelê word.

Nie net sonde as sulks nie, maar ook alles wat hindernisse vorm. Dit kan selfs goeie en mooi goed wees waarop die Gees van die Here Jesus Christus soms Sy tere vinger kom lê en sê: “My kind, hierdie ding moet weg, want dit pootjie jou. Hierdie verhouding met hierdie vriend wat so skoon en goed is, maar wat nie regtig op Christus gegrondves is nie. Jy moet dit laat gaan. Jy moet dit loslaat. Hierdie ambisie wat jy het – waarmee niks opsigself verkeerd is nie – maar wat inskuif tussen jou en My. Jy moet dit laat gaan. Hierdie wonderlike ding waaraan jy ure per dag spandeer, sodat jy nie tyd en lus het om ‘n halfuur in gebed te spandeer nie. Dis vir jou ‘n hindernis. Laat dit gaan.”

Het jy al beleef dat die Gees van Christus só met jou praat en jou lewe reinig en skoonmaak? Wel, dit is in lyn met Hebreërs 12. Gewoonlik hoor jy hierdie lieflike stem wanneer jy stil raak in gebed vir ‘n halfuur of ‘n uur of meer. Die Geesbeheerde mens WIL baie graag hierdie stem hoor en hardloop nie daarvan weg nie. Die mens wat vleeslik is, hardloop weg, want die stem praat dalk oor iets wat hy nie wil loslaat nie. Maar die Geesbeheerde mens WIL graag so min moontlik hindernisse in die wedloop hê. Daarom verlang hy na die stem van die Heilige Gees. Hy verlang daarna in gebed.

Verwyder alles wat jou verhinder om eerste oor die wenstreep te gaan. En doen dit onmiddelik. Moenie een dag uitstel nie. Dis ‘n dringende saak! Moenie kompromië maak nie. Moenie sonde allerlei naampies noem nie. Noem dit wat die Bybel dit noem. Op die man af. En jy sal bevryding voel.

Maar, dit is nie die volle verhaal nie.

Die EINTLIKE ding wat die deurslag gee tydens ‘n wedloop is dit wat in jou kop aangaan. Jy kan hoe fiks wees en van alle onnodige laste ontslae raak, maar as jou kóp/gedagtes nie reg gefokus is nie, maak jy dit nie! Die groot atlete sal sê: “Jou oog op die oneindigheid en jou verstand op nul.”

Ek wonder of die atlete weet dat die Heilige Gees dit al in die Hebreërbrief laat neerskryf het?? Ons het dit vanoggend gelees. DIE OOG GEVESTIG OP JESUS DIE BEGIN (OUTEUR) EN VOLEINDER VAN DIE GELOOF! Wat ookal gebeur, hoe ek ookal voel, of ek uitgestoot word of nie, of ek gespot en uitgelag word of nie, al kos dit my alles… ek sal aanhou!

Daar is ‘n wedloop wat vir my uitgesit is (vers 1c) – ek kies dit nie self nie. Die OUTEUR het daarop besluit. Hy het my in die lewe van geloof ingesluit. En Hy gaan ook saam met my terwyl ek hardloop. Verby elke hekkie. En Hy verwelkom my by die eindstreep.

Geloof is nie iets wat ons met inspanning in ons binneste moet optower om die Here gelukkig te hou nie! Hy is self die outeur EN klaarmaker van die geloof! Deur na Hom te kyk, glo jy sonder dat jy dit eens weet! Want “om te glo” beteken om na Christus te kyk. Die fout wat ons maak is om na ons “glo” te kyk in plaas van na Christus! Die blote KYK na Hom wat die outeur & klaarmaker van geloof is, is geloof! Hoe meer ‘n mens van jouself vergeet en jou gedagtes en lewe met Jesus Christus vul, hoe voller en ryker en meer betekenisvol raak jou lewe! Dis by verre die beste lewe ooit!

So het die OT gelowiges ook gedoen. Hulle wat op die pawiljoene sit. Hulle het die oog gehad op die Jesus wat nog sou kom. Dit was die goue Godsbelofte regdeur die OT-tydvak.

Hierdie Jesus het mos sélf by die heerlikheid uitgekom langs die weg van verwerping en lyding heen. Hy weet wat ‘n wedloop is! Hy het die weg gebaan deur sélf die pad van lyding te loop. Wat ‘n wedloop was dit nie!!??

MAAR ONTHOU NOU: Jesus is nie maar net ‘n goeie voorbeeld wat ons moet probeer navolg nie. Dit is nié wat dit beteken om die oog op Hom te hou nie! Nee. Hy wat die weg gebaan het, baan ook Sélf die weg in ons eie lewens. Ons geloofswedloop is van begin tot einde die werk van Christus in ons eie lewens. Van begin tot einde is ons geloofswedloop die werk van Christus. Die KOM tot geloof, die VOLHARD in geloof, die LEWE uit geloof, die STRYD vd geloof, die VOLEINDING vd geloof …… dit is Sý werk en Sy werk alleen. Dit mag dalk vir ons vóél asof dit ons werk is, maar dit is Sy werk. Dáárom moet ons die oog op Hom gerig hou!

Ek hou my oog op Hom wanneer ek verdriet ervaar omdat Hy dit ook ervaar het en omdat Hy dit in my lewe oorwin. Ek hou my oog op Hom om te sien hoedat Hy met Sy menswording, Sy geboorte, Sy 100% gehoorsame lewe, Sy onregverdige lyding, Sy verwerping, Sy kruisiging, Sy dood, Sy opstanding, Sy hemelvaart & troonsbestyging mý totale lewensituasie op Hom geneem en hanteer het en dit steeds hanteer.

Romeine 5:10 sê so aangrypend dat Jesus nóú lewe om ons daagliks te red. Nie net hét Hy geleef & gesterf en ons eenmalig gered nie, maar Hy leef NOU om ons NOU te red – en môre en oormôre. Daar moet ons die oog hou, nie waar nie?

Ons weet dat ons Here Jesus behoorlik gesweet het in Sy wedloop op aarde. Dink byvoorbeeld hoe het die mense Hom gekritiseer en verwerp. Hulle het gesê Hy werk deur die satan. Hy het die ergste verwerping beleef. Kyk maar na Hom. Let maar goed op Hom. Dink maar gereeld ná oor wat Hy deurgemaak het. Mediteer maar gereeld oor Hom. Kyk maar mooi: Daar het vir Hom veel vreugde en heerlikheid voorgelê en dít het Hom gemotiveer. En, kyk maar mooi, daar by Hom wag ook mý plek omdat ek Sy kind mag wees deur Sy kruisverdienste. Kyk mooi daarna, dan hoef jy nie, soos sommige atlete, uitgeput neer te sak nog voor jy die eindpunt bereik het nie!!

Wanneer jy agterkom jou vertroue op die Goeie Nuus van Jesus Christus het nie al jou probleme laat verdwyn nie. Geen towerstaf het alles meteens reggedokter nie. En dat daar rondom jou mense is wat geestelik lou en flou is. Of dit soms vir jou voel asof die beloftes vd Here nie vervul word nie. KYK DAN!! Dáár op die pawiljoen is die stryders van weleer: Abraham, Moses, Jesaja, Daniël. Hulle is almal daar. Hulle het dit gemaak. Ook die derduisende kinders vd Here van die afgelope 2000 jaar is daar. Hulle het dit ook gemaak. Daar is die Maarten Luthers, Johannes Calvyns, John Wesley’s, Andrew Murray’s. Daar is ook die gebedshelde van weleer: die John Hyde’s, die Hudson Taylor’s, die Brainerd’s, die Ravenhill’s asook miljoene doodgewone kinders van die Here wat op die baan gehardloop het met hulle oog op die wenstreep. Hulle is almal daar.

En, kyk ook baie mooi: Daar is die Here Jesus self. Hy wag by die eindpunt. En tog is Hy die Een wat jou & my dra tydens die wedloop. HOU VOL! Want, wanneer almal die wedloop voltooi het, kan die groot fees/bruilof van die Lam begin en die genade-medaljes uitgedeel word!

Category Hebreers Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)