Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

HEBREËRS-REEKS NO 15

Tema: Pad terug, pad vorentoe

Skrif: Hebreërs 10: 19-39

Ons Here Jesus Christus se dood het die Nuwe Verbond ten volle in werking gestel. Daarom besit die gelowige volledige vergifnis. Die gelowige het ook volle toegang tot die teenwoordigheid van God. Omdat Jesus is Wie Hy is en doen wat Hy doen, is dit vir ons moontlik om dwarsdeur die lewe te gaan in volle vrede met God en Hom te geniet. Dit is moontlik om Hom werklik te ken.

Die Ou Testament gelowiges het ook hierdie waarhede geken, maar dit was asof dit vir hulle verborge was, weggesteek agter ‘n hele klomp rites, rituele, simbole en prentjiesbeelde.

Hoe ánders is dit in die Nuwe Verbond – vir almal wat in skulderketenis en geloofsvertroue na die Here Jesus toe gekom het!

Dit is die groot waarhede wat die skrywer van die Hebreërbrief vir ons tot hiertoe geleer het en waarop hy nou verder uitbrei in die tweede helfte van hoofstuk 10.

U sal sien hoe verse 19-39 opgebou is deur drie bewegings:

Eerste beweging: Verse 19-25 > Die ontsaglike voorregte wat ‘n gelowige het…. Tweede beweging: Verse 26-31 > Waarheen die terugwaartse pad lei (‘n waarskuwing)…. Derde beweging: Verse 32-39> Waarheen vorentoepad lei (‘n bemoediging).

Eerste beweging: Verse 19-25 > Die ontsaglike voorregte wat ‘n gelowige het > Die grootste voorreg van alles is dat ons die reuse vrymoedigheid het om tot in die Allerheiligste te gaan, die direkte teenwoordigheid van God. Tewens, ons is altyd daar. Omdat Jesus se verlossingswerk so suksesvol was. Die toegang is wa-wyd oop! Dis ‘n toegang wat vir ons lewe gee! ‘n Lewe binne hierdie vrye toegang is ‘n lewegewende pad. Dis LEWE al die pad! Ons kon onsself nie skoon genoeg kry om in te gaan nie, ons kon nóóit kwalifiseer vir Sy teenwoordigheid nie, toe het Jesus ons gewas met Sy bloed – 2000 jaar gelede reeds.

In die OT-tyd kon slegs die hoëpriester een maal per jaar AGTER die voorhangsel tot in die Allerheiligste gaan, maar daardie voorhangsel het eens en vir altyd geskeur toe Jesus se liggaam geskeur het. Die toegang is nou ‘n onmiddelike, vrye toegang.

Wat ‘n voorreg!

Die OT-hoëpriester het ook maar net ‘n paar oomblikke in die Allerheiligste vertoef en dan weer uitgekom. Maar ons is daar om te bly!! Want ons is soos lede van ‘n gesin. Jesus ons Hoëpriester is die hoof van die gesin. En ons bly in die huis dag en nag, jaar in en jaar uit. Geen sprake van ingaan en weer uitgaan nie!

Wat ‘n voorreg!

En hierdie voorregte plaas natuurlik verantwoordelikhede op ons. Verpligtinge. As ons dan toegang het en in Sy teenwoordigheid is en binne Sy huisgesin leef, moet ons daadwerklik NADERKOM. Ons moet leef soos mense wat regtig daar is. Sonder om te huiwer, dikwels, aanhoudend. NADER TOT GOD! Ons leef nie meer in OT-tye nie. Daar is niks wat ons buite hou nie. NADER TOT GOD met jou hele lewe, met jou lofprysing, met jou blydskap, met jou aanbidding, met jou dankbaarheid, met jou versoeke.

In die OT was daar allerhande seremoniële onreinhede wat die mense buite gehou het, maar nou het Jesus se bloed met ALLES absoluut suksesvol gehandel. Ons het dus nou sekerheid. Alle twyfel is weg. Ons nader nou tot God met totale geloofsversekerdheid! Waar die sonde vergewe IS, is GEEN offer meer nodig nie!

Daar is dus nie ‘n manier hoe die eerste lesers aan wie die skrywer van die Hebreërbrief geskryf het, kon teruggaan na die Judaïsme nie. Dan sou hulle al hierdie voorregte verloor. Absolute dwaasheid!

Nee! Dit is nie nou die tyd om TERUG te gaan nie. Dis tyd om vas te hou en VORENTOE te gaan! Die Judaïsme belowe en belowe, maar lewer niks. In die Nuwe Verbond besit jy alles. En die Here van hierdie Verbond sal jou nie in die steek laat nie. Want Hy kan nie jok nie. Hy is nie ‘n bedrieër nie. Sy beloftes is waar!

Pleks daarvan om twyfel en verwarring in mekaar se gedagtes te saai en mekaar op te steek om terug te gaan na die Judaïsme, is dit beter om mekaar eerder aan te moedig en aan te vuur om MET die sekerheid wat die Nuwe Verbond gee, VORENTOE te gaan! Moedig mekaar liewer aan om toe te neem in die genade!

Daar is dus geen manier hoe julle nou kan begin om die samekomste van die gemeente te versuim nie! Meer en meer weg te bly met allerlei flou verskoninkies nie! Party van julle is alreeds in daardie gewoonte. Dit is ‘n sekere manier om terug te draai en weg te val en selfs ander saam met jou te neem.

Ons moet mekaar eerder aanspoor en aanmoedig om nie van die samekomste weg te bly nie! Want die samekomste is die instrument waarmee die Here ons help om te volhard en vorentoe te beweeg. Want ons is nie in staat om die Christelike lewe op ons eie te leef nie. Daarom moet ons so dikwels as moontlik saamkom en ander aanmoedig om dieselfde te doen!

En dit des te meer namate ons die lieflike groot Dag sien naderkom! Die nag van hierdie lewe is byna byna verby en dan sal die Nuwe Dag breek! Elke minuut wat op ons horlosies wegtik, is ‘n minuut nader aan daardie glorieryke Dag! Pleks van om terug te beweeg en terug te val en te verflou, behoort ons VORENTOE te kyk en te dink: “Dalk kan vandag die groot Dag wees!”

Tweede beweging: Verse 26-31 > Waarheen die terugwaartse pad lei > Vir die 4de keer in die brief, kom daar nou weer ‘n waarskuwing: As ‘n mens hierdie genoemde voorregte in die wind slaan en willens en wetens jou rug op die Evangelieboodskap draai en wegstap en die kruisverlossing van die Here verloën en jouself weer onder die werke van die wet gaan stel, moet jy nie dink dat jy op enige ánder plek versoening vir jou sonde sal vind nie. Want daar is nêrens anders so iets te vinde nie. Jesus sal nie wéér kom sterf nie.

Dis nogal belangrik om te verstaan dat die skrywer nié hier praat van die sondes en mislukkings wat alle Christene daagliks ervaar nie. Dit kan nie, want hy het in vorige hoofstukke tog duidelik gesê dat gelowiges wat misluk en bewus is van hulle swakhede, barmhartigheid vind by die troon van genade. God se troon is ‘n genádetroon! Die evangelieboodskap is ‘n teerhartige boodskap!

Die mense vir wie die apostel hier waarsku, is belydende Christene wat gevaar loop om die waarheid van die evangelieboodskap willens en wetens te verloën. Dis mos wat sy lesers oorweeg het om te doen. Hulle wou hulleself weer onder ‘n wetsisteem gaan plaas. En as jy deur die werke van die wet met God reggestel wil word, sal jy onder die vloek van die wet kom (Gal 3:10). Dit is wat hy in vers 26 met “opsetlik sondig” bedoel. Sy lesers sou opsetlik gaan sondig deur na die wetsisteem van die Judaïsme terug te gaan.

En wat is sy waarskuwing aan hulle? As jy wegloop van die Here Jesus af, loop jy in die duisternis in. Jy mag dalk dink jy gaan na ‘n plek waar daar beter lig is, maar inderwaarheid is dit duisternis.

Dit is eintlik so eenvoudig: Daar is nie ‘n manier om in die vrede van God te leef buite om die kruis van Jesus nie. As jy dus jou rug op die kruisboodskap draai, het jy nie vrede met God nie. Jesus kan nie wéér kom sterf nie!

Om nou maar ‘n baie simplistiese voorbeeld te gebruik: ‘n Man het geen geld nie en is sterwend van die honger en iemand gee hom R1000 kontant en hy neem dit dankbaar, maar later spoel hy die geld in ‘n toilet af met die hoop dat hy dalk by iemand R10000 sal kry… wel.. dan het hy geen geld nie en sterf hy van die honger! Die oordeel verteer hom. Die aksie van geld-in-die-toilet-afspoel bring ‘n outomatiese oordeel met hom saam. Wat jy saai, oes jy. As jy koring saai, oes jy koring en nie tamaties nie. As jy ongeloof in Jesus Christus saai, sal jy duisternis oes – so eenvoudig soos dit. As jy doelbewus nie die Here God se vriend wil wees nie, maak jy jouself Sy vyand.

Dink byvoorbeeld aan die tyd van Moses toe die Here Sy goeie en lieflike wet aan Sy mense gegee het om hulle op te voed en op te bou as Sy heilige volk. Maar toe verwerp hulle dit – willens en wetens. En wat beleef hulle toe? Toe word hulle NIE opgebou en opgevoed en geseën nie. Die Wet moes verhoed dat hulle verrot. Toe verwerp hulle dit. Toe verrot hulle!

Die eerste lesers aan wie die skrywer van die Hebreërbrief geskryf het, het gedink dit is nie so ‘n “big deal” as hulle die Christelike Geloof los en weer Judaïste word nie. Hulle het nie besef dat daar buite Jesus (en by die wet) net duisternis is nie.

Nie ‘n “big deal” as ‘n mens die Seun van God verag nie?? Nie ‘n “big deal” as ‘n mens die verbond wat Hy met Sy bloed gekoop het en wat jou lewe verander het, verwerp as iets onheilig nie?? Nie ‘n “big deal” as ‘n mens die Heilige Gees wat jou geheilig het, minag nie?? Ja, kyk mooi wat in vers 29 staan: die ongeloof verag die Heilige Gees wat jou ALREEDS geheilig het. Selfs al minag jy jou heiligheid, is jy nog steeds geheilig vanuit God se oogpunt, maar jy spoel dit in die toilet af. Dan sal jy van honger omkom! Dan sal jy onheilig wees!

U sien, so lank as wat ‘n mens in die toestand van afvalligheid bly, so lank is daar geen genesing nie, geen ontvlugting van die gevolge nie. Want die toestand van afvalligheid as sulks, hou jou in die duisternis vasgevang! Jou enigste verwagting is dan die duisternis!

Wat ‘n jammerlike droewige hartverskeurende toestand! As jy God’s Seun verag het, is dit ‘n vreeslike ding om in die hande van die lewende God te val. Dis soos om geskok te word wanneer jy goeie elektrisiteit misbruik. As God in Jesus Christus Sy brandende hart oopgeskeur het en nader aan ons gekom het as wat ons aan onsself is, dan KAN Hy (met respek gesê) nie nóg nader kom nie. Dit is die absolute toppunt van liefde. En wie dit versmaai, het álles versmaai!

Gelukkig sluit ons paragraaf nie op hierdie droewige noot af nie. Die evangelieboodskap is veels te heerlik om op so ‘n noot af te sluit. Die bemoediging wat die gelowiges het, is soveel groter! En dit sien ons in verse 32-39…

Derde beweging: Verse 32-39> Waarheen die vorentoepad lei > Dis so pragtig om te sien hoe – ten spyte van die ernstige waarskuwings – die skrywer steeds nie dink dat sy lesers alreeds die afvalliges is nie! Hy is deurentyd van beter dinge aangaande hulle oortuig. Eers vermaan hy baie ernstig en dan word sy stem weer sagter. Die oordeel van die liefde neem oor: “Júlle sal tog nie die genade van God vertrap nie? Julle sal dit tog nooit doen nie. Julle is nie van die soort wat in duisternis van die helse put sal vergaan nie. Julle glo en julle sal lewe!”

Is dit nie onbeskryflik hoe God se liefde altyd die beste van ons wil weet nie?

Hy sê as’t ware vir sy lesers: “As ek dink hoe julle geloofslewe as Christene begin het, is dit onmoontlik om te dink dat julle nie sal volhard tot die einde nie. Onthou julle nog daardie tyd toe die Blye Boodskap van Jesus soos ‘n helder lig in julle binneste ingeskyn het? Tog het julle as Christene baie swaar dae geken. Dit was ‘n tyd van konflik en lyding. Almal se oë was op julle. Julle moes baie haat en hoon verduur. Maar julle het julle geskaar by ander wat dieselfde lyding moes verduur. Julle het julle nie geskaam om julle te identifiseer met Christene wat in die tronk was ter wille van hulle geloof in Jesus nie. Julle eiendom was selfs gekonfiskeer deur die owerhede, maar julle het dit met die grootste blydskap aanvaar.

Maar, hoe was so iets moontlik? Hoe kon julle dit regkry? Dit was omdat julle die innerlike oortuiging van die Gees gehad het dat – wat julle ookal op aarde verloor – julle ‘n beter besitting in die hemel het, wat nooit van julle weggeneem kan word nie. Dit was julle sig/visie op die hemelse stad wat julle aangespoor het.

Dis waarom dit vir my ondenkbaar is, dat julle ‘n streep deur dit alles kan trek en toelaat dat verleiding julle wegtrek. Wat julle nodig het is nie sigbare, tasbare dinge soos wat julle dink die uitgediende OT-administrasie julle sal bied nie.

Nee, wat julle nou nodig het is geduld en uithou en aanhou met Christus. Moenie terugdraai na ‘n makliker pad nie. Hou aan! Hou uit! En onthou: dis nie meer lank om te wag nie. Hy wat aan die kom is, SAL kom! Op die presiese beplande tyd. Hou net uit! Hou net aan, ten spyte van… Moenie nou uit die wedloop val nie. Hou by julle geloofsvertroue op Christus se suksesvolle offer! Julle het geglo en julle glo tans en julle sal glo en julle sal lewe!”

Is dit nie ‘n asemrowende mooi aansporing nie? En oor ‘n tydperk van 2000 jaar weerklink dit steeds in die ore van alle Christen-gelowiges van alle eeue!

En let op hoe die tema van GELOOF nou ter sprake kom as ‘n inleiding tot hoofstuk 11 waar hy vir ons gaan vertel wat geloof presies is, hoe dit prakties lyk en watter resultate dit oplewer.

Maar vir eers sal dit ‘n goeie ding wees as ons almal die waarskuwing van vers 38 ter harte kan neem: “Die mens wat reg is met God, leef deur die geloof. Maar as iemand terugdraai het ek nie ‘n behae in hom nie”

En ons dan daarop antwoord met vers 39: “Óns is nie van hulle wat terugdraai nie. Ons gló die evangelie en ons sal lewe!”

Category Hebreers Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)