Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

Tafelberg Gemeente: Goeie Vrydag 2020
Dood gedood
Hebreërs 2: 14-15

Kom ons begin met ‘n uitvangvragie: Waarmee het Dawid vir Goliat gedood? Met ‘n slingervel en klippie? Nee! Dawid het vir Goliat met sy eie (Goliat se) swaard doodgemaak (1 Sam. 15:51). Indien u dit verstaan, verstaan u vanoggend se boodskap. God die Vader het die duiwel vernietig met die duiwel se eie swaard: die dood. Só het Hy ons bevry.

Dit is wat ons gelees het: Vanaf die dag vd Sondeval (Gen.3) het die duiwel ‘n swaard waarmee hy ons as sondaars terroriseer: die dood. Met hierdie swaard maak hy ons fisies én geestelik dood. Omdat ons gevalle sondaars is. En, wat is die gevolg? Ons lewe letterlik soos gevangenes. Soos slawe. Geen vryheid. In vrees en bewing. Gebind met ‘n swetterjoel sondes en skuldgevoelens.

Toe kom God die Vader, in Sy groot liefde, en Hy neem Sy Seun, ons Here JXp, en Hy onderwerp Sy Seun aan die swaardsteke vd duiwel se swaard, die dood. En, die Sondagoggend, toe Jesus opstaan uit die dood, toe kap Hy die duiwel se kop af.

En, wat hou dit nou vir ons in? Vanaf die Sondagoggend van Jesus se opstanding af, ís ons daadwerklik vrygemaak van ons sondes, skuldgevoelens, vrese, bindinge. Die oomblik toe Dawid Goliat se kop afkap, toe was die volk Israel bevry van hierdie monsterreus – al het almal nie plotseling die goeie nuus gehoor nie en al het dit nog ’n lang tyd geneem vir die vryheid om in die praktyk gestalte te kry.

Die oomblik toe die Vader, deur Sy Seun, die satan se kop met sy eie swaard (die dood) afkap, toe is ons bevry, alhoewel dit ‘n leeftyd neem vir daardie bevryding om meer en meer praktiese gestalte te kry in ons lewens. Weet u, ek suig dit nie uit my duim nie. Glo my, in die oorspronklike Grieks staan dit presies so. “Bevry” beteken: “Om onverwags vry uit te gaan” LET OP: “onverwags”. Ons het METEENS vrygekom!! En, ons is bevoorreg om, deur die krag vd HGees, dit te mag gló en ons toekeer tot die Here te mag neem. Ons mag ons vryheid in besit neem. Ons mag vanuit ons bevryding leef. Daarom is die groot tema van Hebr 2: 14-15: Deur Sy Seun het die Vader die dood doodgemaak. Die dood is doodgemaak, soos Goliat deur Dawid doodgemaak is. En die volk was van die reus bevry. En so is ook ons bevry.

1. Die groot geskenk van Jesus se sterwe
Waarom was dit nodig dat Jesus aan die kruis werklik moes sterf? Waarom so iets wreeds? Waarom kon Hy nie maar net daar aan die kruis hang en só die toorn van God oor ons sonde dra nie? Hy het mos voordat Hy gesterf het reeds gesê: “Dit is volbring” (dit is ten volle betaal). Waarom dan nog sterf? Wat het Hy, die Lewende, dan met die dood te doen? En, waarom moes Hy begrawe word? Die Moslems sê mos: Net voordat Hy gesterf het, is Hy vinnig van die kruis afgehaal. Die duiwel wil nie hê ons moet glo dat ons Here Jesus werklik dood was nie. Hy mog dalk nog aan die kruis hang, maar nie STERF nie. Waarom nie? U sien: Sy begrafnis was die klinkklare bewýs dat Hy regtig dood was. Normaalweg begrawe ons nie iemand van wie ons nie absoluut seker is dat hy/sy regtig dood is nie. Waarom is dit dan so belangrik? Dit is omdat God van die begin af gesê het dat die loon vd sonde die dood is. Sien Genesis 2:17 (Rom 6:23). Die loon vd sonde is nie bittere swaarkry of lyding nie, maar die ewige dood. Daarom moes ons Here Jesus die pad end-uit loop. Die groot klip moes uiteindelik voor die graf gerol word as bewys daarvan dat Hy werklik dood is. As Hy dit nie gedoen het nie, sou die duiwel altyd sy sê oor die gelowige behou het. As ons weer die beeld van Goliat kan gebruik: dan was Goliat nog net teen die grond neergegooi met die klippie, maar nog nie dood nie. Dawid moes eers vir Goliat met Goliat se eie swaard van kant maak. Dit sou nie baat dat Jesus alles gely het wat Hy gely het, van geboorte af, maar nie gesterf het nie. Só het Hy die duiwel ontwapen. Só het Hy Sy kinders bevry.

Maar, waarom bely ons dan elke Sondag dat Jesus ook ter helle neergedaal het/ die lyding vd hel ondergaan het? Moes Hy dan ook nog, ná Sy sterwe, na die hel gaan? Het Jesus werklik hel toe gegaan? Wat presies beteken dit? Nêrens leer die Woord dat Jesus na die hel gegaan het nie. Inteendeel: By Sy sterwe het Hy Sy gees in die hande van Sy Vader oorgegee. Hy het nie na die hel gegaan nie. Maar, weet u wat het gebeur? Die hel het letterlik na Hóm toe gekom!! Dwarsdeur Sy lewe, maar veral aan die kruis, toe dit pikdonker geword het vir 3 ure lank, het Hy uitgeroep: “My God, waarom het U My verlaat?” Dit wat die ewige helse straf wesenlik is, naamlik die vreesaanjaende ewigdurende Godverlatenheid, dít het Jesus beleef! Want, wat is die hel? Dit is om vir EWIG van God verlate te wees. Dít is wat wag op elke mens wat onbekeerd en ongered leef en sterf. Weet dit verseker! Maar, dit is nie nodig om hel toe te gaan nie, want Jesus het die volle impak van die helse oordeel gedra, in ons plek. Dit is wat dit beteken dat Hy “ter helle neergedaal” het!

Daarom mag/durf ons ook nooit sê dat ons nou reeds “hel-op-aarde” het nie. Dit is trouens ‘n woord (“hel”) wat ons hoegenaamd nie ydelik moet gebruik nie. Ons moet dit ook nie dikwels gebruik nie. Soms vóél dit natuurlik vir ons asof ons hel op aarde het. Soms voel dit asof die swaar goed, wat ons soms ervaar, hel op aarde is. Tog leer die Skrif dat níks wat ons beleef, al is dit hoe swaar, enigsins vergelyk kan word met die ewige oordeel vd hel nie. Slegs Jesus Christus weet wat dit beteken. O, as ‘n mens ooit enigsins ‘n gesig sou kon kry van die werklikheid vd Godsverlatenheid vd hel, sal jy nooit weer dink dat jou swaarkry “hel-op-aarde” is nie. Nee, ek mag wel weet, dat, IN my swaarkry, is Christus saam met my. Nie die duiwel nie. Want, Jesus het mos sy kop afgekap met sy eie swaard. Dit is nie die duiwel wat my lewe dikteer/regeer nie. Asof hy ‘n godjie is nie. Nee, sy kop is af. CHRISTUS is saam met my in my swaarkry, omdat Hy my swaarkry op Hom geneem het!

2. Die groot geskenk van ‘n bevryde lewe
Ons moenie miskyk wat Hebreërs 2 sê nie. Vers 14: Jesus het deur Sy dood die duiwel vernietig. Vers 15: DAARDEUR het (verlede tyd) Hy ONS, wat in slawerny was, BEVRY! Waarom? Want (vers 16) Hy bekommer Hom oor óns. Hy bekommer Hom nie oor die engele nie, maar oor die nageslag van Abraham, staan daar. Wie is hulle? Die Jode? Nee, alle gelowiges (van alle nasies). Oor húlle bekommer Hy Hom! Vir húlle het Hy gesterf. Met húlle het Hy Hom vereenselwig.

Die Bybel sê in Romeine 6 dat Jesus Hom só met ons vereenselwig het, dat óns saam met Hom gesterf het! Wat op aarde beteken dit? Hier sit/staan ons almal dan nog springlewendig! Nee, dit beteken dat Hy die ou, sondige mens doodgemaak het. Sodat ons in oorwinning kan leef. Sonder dat ons ons hoef gedaan te sukkel om te probeer om in oorwinning te leef! Nee, Hý het op Golgotha klaargespeel met ons ou sondige mens!

Ons probleem is dat ons dit nie glo nie. Want, dit klink te goed om waar te wees! Hoe maklik gaan ons dan maar (in ongeloof) altyd uit van die vertrekpunt dat ons nog maar arme patetiese sondaars is. Dít is dan die rede waarom ons sonde doen. Eintlik is dit ‘n handige verskoning vir ons sondes. Pleks daarvan dat ons gelóófstaal praat en sê: NEE!!! My ou sondige mens HET saam met Jesus gesterf Ek IS ‘n nuwe mens wat nuut dink, doen, leef.

Laat ons hierdie Blye Evangelie aangryp. En nie uitsak langs die pad nie. Nie moedeloos word en na ‘n laer rat oorskakel nie. Nie verslap in die toewyding nie. Mag die Here ons almal help.

Tafelberg Gemeente (Dolerend)
Buitenkantstraat 39 Kaapstad
www.tafelbergkerk.co.za
Dr Chris Saayman

Category Paasdienste 2020

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)