Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

Goeie Vrydag
Tema: Neem dit aan – jy is werklik vergewe!
Skriflesing: Kolossense 2: 13-14
Heidelbergse Kategismus Sondag 21 Vraag 56

Sir Arthur Conan Doyle (skepper van speurder Sherlock Holmes) het eenkeer – in London waar hy gewoon het – vir 12 van sy vriende ’n poets gebak. Hy het ‘n anonieme telegram aan elk gestuur. Met die volgende inhoud: “Vlúg, want alles van jou het bekend geword”

Die volgende middag gaan besoek hy toe elk van die 12 – en hy vind dat al 12 skoonveld wég is! Almal is soek!

Nie een van ons is sonder hierdie ding – sonde – nie. Ons sal wegvlug indien al ons dinge bekend moet word – veral dit wat in ons gedagtes en harte aangaan… die dermiljoene oortredings van God se heilige perfekte morele wil. Sou ons gedagtes van die afgelope week op ‘n groot skerm vertoon moes word – waar almal dit kan sien – sal ons bloedrooi van skaamte op die grond neersak en net summier uit die vertrek weghardloop en mekaar nooit weer in die oë kan kyk nie. Dit is iets van die pandemonium wat op die laaste en finale dag van oordeel sal heers.

Maar – omrede die onverklaarbaarheid van Sy barmhartigheid – het God met die sonde van almal wat ooit gelowiges in Christus sou word, totaal klaargespeel op Goeie Vrydag meer as 2000 jaar gelede. Slegs een enkele Godsdaad het die sondeprobleem van God se verloste kinders opgelos. God het in Christus al Sy verlostes in die hele wêreld met Homself versoen (2 Kor 5:19).

In die kruisdood van Jesus Christus het daar iets met elke verloste kind van God gebeur wat daardie mens herstel het tot die beeld van God. En dit is die ontdekking van hierdie reeds-afgehandelde realiteit wat daartoe lei dat so ‘n mens volkome bevry word.

Op óns maak hierdie realiteit die appèl om dit persoonlik te GLO, toe te eien, te vertrou! Jy ontdek dat die Christelike lewe nie Slangetjies-en-Leertjies is waar jy jou lewe lank probeer en mik om by die “finish” uit te kom, maar gedurig voel of jy teruggly omdat allerlei slange jou insluk. Mense voel hulle kom nooit by die “finish” uit nie, want hulle is op ‘n manier bevrees vir God – “dalk hou Hy nog sondes teen my, dalk glo ek nie goed genoeg nie, dalk glo ek nie reg genoeg nie, dalk is daar nog ‘n onbelyde sonde iewers wat Hy teen my hou, dalk weerhou Hy sy seëninge van my omdat ek vergeet het om iets te bely..”

U sien mense probeer om God vriendelik te maak deur hulle vrome pogings om beter te glo! Hulle werk hulleself blokkie vir blokkie op na die “finish” toe en probeer om nie in die slangetjies se greep te kom nie.

O nee – die Goeie Nuus van Goeie Vrydag is dat die verloste-mens-in-Christus by die “finish” BEGIN!! Dít wat ons soms gedink het die eindbestemming is, is al die tyd die vertrekpunt waar Christus-gelowiges alreeds deur een enkele Godsdaad volkome gemaak is sodat al wat oorbly die avontuur is van ewige romanse en genieting van ‘n realiteit wat my tot in ewigheid nooit weer ontneem kan word nie! Dit is deur ‘n eenmalige Godsdaad gewaarborg! En dit het op die daardie heel eerste Goeie Vrydag gebeur.

Ek wil net 4 kort indelinkies maak – met die gebed dat die wonder-evangelie vir iemand sal oopgaan ….

1 Wat vergewe God kragtens Goeie Vrydag se Golgotakruis? > Sondag 21 van die Heidelbergse Kategismus > wat eintlik ‘n lied is, nie ‘n belydenis nie.

WAT het God so algeheel en totaal vergewe? Wat is dit wat Hy – volgens Hebreërs 9:17 – heeltemal ge-”delete” het?

Antwoord: AL MY SONDE. Nie net dit waarmee ek gebore is nie – erfsonde/erfsmet – maar ook wat ek gedoen, gedink, gepraat, nagelaat het. My huislike, persoonlike, geheime, openbare en kerklike sondes. Die hele kaboedel. En HY sê – en jy moet Hom daarvoor begin glo – EK het jou regtig vrygekoop, toe My Seun gesterf het op Goeie Vrydag en fisies/liggaamlik opgestaan het op Paassondag.

Kyk maar na daardie onvergelyklike Kolossense 2 – wat ons gelees het:

Terwyl ek nog pens en pootjies binne-in die sondedood was, het God my daar – met sondedood en al – gevat en binne-in die Opstanding van Jesus ingesluit en my só lewend gemaak! Hy het die totale aanklagstaat – met al sy duisende aanklagte teen my – geneem en aan die kruis gespyker en dit só weggeneem!

Dit is die weergalose boodskap van Goeie Vrydag!

Maar, nou kom die spoke van gister (en eergister) mos na ’n mens se hart toe. En hulle kom grynslag by jou: “God vergeef klein goedjies, maar hierdie en daardie sondes….” Juis daarom sê die Kategismus so duidelik: ALLE sondes. En dit is perfek in lyn met 1 Johannes 1:9 wat ook sê: ALLE sondes. En wat beteken ALLE? Alle beteken gewoon ALLE!

In HK Sondag 21 staan daar iets geweldig diepsinnig …. daar staan: ook MY SONDIGE AARD. My sondige AARD is ook vergewe!

Koning Dawid het al gekerm: In sonde en skuld is ek ontvang en gebore. In die baarmoeder het die bloed van Adam en Eva in die klein fetus ingepomp. Paulus die Apostel kerm ook: O, ek ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood, want sê hy, ek is verkoop onder die sonde. Dit woon in my. Vanaf die skilfer op my kop tot die eelt op my voet, is ek ’n deurdrenkte sondaar. DIT is wat God vergewe…. Ek is volkome en volmaak reggemaak – deur een enkele Godsdaad! Hy het my met Sy eie hand gevat en my regoor die hele Snakes&Ladders-bord geskuif sodat ek by die “finish” begin!

2 Waarom is Hy so goed dat Hy dit KAN vergewe? Sondag 21 sê op voetspoor van die Skrif: “Ter wille van die genoegdoening van Christus”

En dit bring ons by Golgota. Goeie Vrydag. En die heerlike opstanding vroeg daardie Paasoggend. Soos die Skrifwoord in Jes 53 sê: “Hy is t.w.v ons sonde deurboor en t.w.v. ons ongeregtighede verbrysel en die straf wat vir ons die vrede bring was op Hom”

Ons het dit so duidelik in Kolossense 2 gesien. Só het God dit gedoen – toe Jesus op die kruis vasgespyker is, is álles wat ek in Adam was, saam met Hom vasgespyker. En só is ek verlos. Deur Christus se GENOEGDOENING. Dit beteken: Wat Hy gedoen het, was goed genoeg. Dit was genoeg. Genoegsaam in God die Vader se oë. DIT waarop ek my verlossing bou, moet in God se oë genoegsaam wees, anders bou ek op ‘n strooihalm.

Sien u dit raak?? Die vergifnis van sonde het ’n PRYS gekos. Dit het iemand se LEWE gekos. CHRISTUS s’n! Waarom? Omdat letterlik ALLES wat God se uitverkorenes in Adam was, op Hom neergesit is.

3 HOE vergeef God? Wil nou u ore en hart vra. ’n Mens vergeef nie regtig nie. Want om eg & rojaal te vergewe, beteken om ook eg te vergeet. Dit kan ’n mens beswaarlik doen. Nét God vergeet volkome. Net God grawe nie ou koeie uit die sloot nie. Net God kan sê in die woorde van Miga: “Ek gooi/werp jou sondes agter My rug tot in die dieptes van die see.” Net God kan deur die Psalmdigter sê: “So ver as die ooste van die weste verwyder is en die hemel bo die aarde, so ver verwyder ek jou sondes van my af.” As dit nie in die onfeilbare Woord gestaan het nie sou ek dit moeilik geglo het. Maar, met ons hand op hierdie Woord kan ons leef en sterf.

Hoe moeilik dit ookal is om dit te glo: God vergeef volkome! Nie wanneer jy Hom daarvoor smeek/vra nie, maar voordat jy nog kan smeek – op die kruis! En Hy vergeet volkome.

4 WAARTOE vergeef God? > En nou gaan dit hier oor die krisispunt. Dit gaan hier oor die laaste groot finale Dag wanneer perfekte geregtigheid sal geskied. Dit gaan hier oor wat Paulus sê: “Ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn” EN dit is die kritieke punt. Is daar nog ‘n finale strafgerig waarin ‘n Christus-gelowige kan kom en vanwaar hy/sy dalk nog hel toe gestuur kan word?

Die kategismus bely en sê: “God vergewe SODAT ek nooit in die strafgerig van God kan kom nie”

Daar bestaan nie ’n manier hoe ’n gelowige-in-Christus in enige strafgerig sal kom nie. Ek het vrymoedigheid in die dag van finale geregtigheid. Midde-in daardie groot finale Dag, sal ek met blydskap sing van die versoenende sterwe en opstanding van Jesus!! Dit is my lewende hoop! Dit is wat die lewe die moeite werd maak! Ek is absoluut onverbiddelik oortuig dat die versoeningsdood van die Here Jesus Christus ‘n volkome sukses was – IN MY PLEK!

In die geweldige aanslag van Adolph Hitler op Nederland (in die Tweede Wêreldoorlog) het Hitler een aand sy fosfor- en brandbomme met sy Messerschmidt vliegtuie oor die stad Rotterdam afgegooi. Dit was ’n ontsaglike inferno van vlamme. Die geskiedenis vertel dat die Hollanders uitgehardloop het en dat die teerstrate aan die brand geraak het en mense lewend vasgebrand het in die strate.

In Rotterdam was daar egter ’n sekere prominente kerktoring wat ’n horlosiewerk gehad wat op die halfuur en die uur verskillende melodieë uit die Psalm en Gesang boek gespeel het. Deur al die jare heen het hierdie melodieë oor die stad gespeel.

Daardie aand – met Hitler se aanval op Rotterdam: Tussen die geraas van Messerschmidts en die geskreeu van mense en die vuurvlamme – het dié horlosie se uurwerk weer oudergewoonte begin speel. Toe weergalm die bekende lied oor die brandende stad – (en só sal dit op die oordeelsdag wees, met die Christus-gelowiges):

“Jezus, Uw verzoenend sterve, blijft het rustpunt mijne hart. Al zou ik alles hier moet derve, blijft Uw dood mij bij in smart.”

Kom ons sing nou dieselfde gesang:

Jesus, U versoenend sterwe,
bly die ruspunt van ons hart.
Nou kan ons die hemel erwe!
Dis ons hoop in alle smart.
Ja, wanneer my oog eens breek,
sterwens-angs my laat verbleek,
laat U bloed my hoop herlewe:
U het al my skuld vergewe.

Category Lydenstyd 2021

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)