Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

GENESIS-REEKS NO 6: Noag

Skriflesing: Genesis 6

Lees weer verse 5-7.

Wat ‘n ontsettende toestand. Dis asof daar ‘n dodelike virus vanaf Gen 3 versprei het wat geen enkele mens oorgeslaan het nie! ‘n Dodelike verrotting. So erg, dat dit God berou het dat Hy die mens gemaak het. Terwyl Hy nog in 1:31 verklaar het dat alles wat Hy aanvanklik geskep het absoluut GOED was.

As ‘n mens ‘n gedeelte soos hierdie lees, besef jy nie net dat jy hier te make het met die lewende God se eie verklaring van waarom die mens in die toestand is waarin hy is nie, maar jy besef ook hoe verkeerd dit is om ligtelik met die woord “sonde” om te gaan. Alledaags, oppervlakkig. Want dit is ‘n baie ernstige en vernietigende saak met dodelike implikasies. Sonde is niks minder nie as die nietige skepsel se vergryp aan die oneindige Skepper – en daarom ook ‘n vergryp aan sy mede-skepsel. Die nietige skepsel verhef homself deur sy mede-skepsel en Sy Skepper af te druk.

As ‘n mens op hierdie manier daaraan dink, kan jy beter verstaan waarom niks minder nie as die aaklige kruisdood van die onskuldige Seun van God die sondaar kan bevry van die woede en wraak en toorn van God. As ons ooit wonder waarom die verskrikking van die kruis ooit nodig was, dink dan aan Genesis 6. Dink aan wat sonde is en in watter tipe doodstaat die sonde die beelddraers van God geplaas het.

Maar wat het dan gebeur dat God meteens besluit het om die mensdom in totaliteit uit te wis? Die eerste paar verse gee die antwoord, alhoewel dit sekerlik een van die moeilikste gedeeltes in die Bybel is om te verstaan.

Eerstens het die Here God NIE skielik besluit om die mensdom uit te wis nie, maar soos ons in die vorige boodskap gesien het, Sy geduld het 969 jaar geduur – so oud soos wat Metusalem geword het. Die Apostel Petrus bevestig dit in 1 Petr 3:20 waar hy melding maak van die groot geduld van God in die tyd van Noag – verwysende na Sy geduld voordat die vloed uiteindelik gekom het. Dit het eeue geduur.

‘n Mens moet in gedagte hou dat die mensdom in Noag se tyd nie onkundig was oor die Here se waarheid nie. Hulle was nie sonder lig nie. Die openbaringskennis wat die Here van Adam se tyd af aan die mens gegee het, was ook aan hulle bekendgemaak. Presies dieselfde openbaringskennis waarmee Abel die Here gedien het, Henog die Here gedien het en Noag die Here gedien het. Hierdie goddelose mense het dus geweet van die Here se belofte van die komende Verlosser, die noodsaak van plaasvervangende offers ens. En die Here het oneindige geduld bewys. Maar die mens het die Goddelike openbaringskennis verwerp.

Gen 6 sê vir ons wat die onmiddelike aanleidende oorsaak was dat God se oordeel nie langer uitgestel kon word nie.

Hier word gepraat van engele (genoem “seuns van God”) wat liggaamlik in manlike gestalte gemanifesteer het en met vrouens omgang gehad het. En reuse is uit hierdie verbintenisse gebore. Letterlik in Hebreeus: Nefilim > “gevallenes”.

Dis moeilik om te bepaal wie/wat hierdie “seuns van God” was. In Job 1:6; 2:1; 38:7 word dieselfde uitdrukking van ENGELE gebruik. En Judas 1:6 sê uitdruklik dat dit engele (gevalle engele) was wat in die tyd van Noag gesondig het.

Maar hoe kan engele (geestelike wesens) kinders by mense verwek?

Hier is een van twee moontlikhede: Eerstens kon die engele fisies manifesteer/materialiseer OF tweedens kon hulle sekere mans beset en die dade DEUR hulle pleeg. Ons weet nie watter een van die twee dit was nie.

Mens sien vandag nog beide manifestasies in die wêreld van die okkulte: Demone (gevalle engele) kan inderdaad fisies manifesteer EN mense beset.

Ons weet nie met sekerheid wat in Genesis 6 gebeur het nie, maar ons weet dat daar engele was wat nie binne die posisie waarin God hulle geskape het om te wees nie (dit is om slegs manlik te wees en nie te trou nie – sien Matt 22:30) wou bly nie en met vroue omgang gehad het.

Om buite die ordening te beweeg waar God jou geskep het om in te wees, is ‘n skending van Sy heiligheid – of jy engel of mens is. Die Here het dus van hierdie engele ‘n voorbeeld gemaak van ewige straf – dit sê Judas vir ons. Hy het hulle met onbreekbare kettings gebind en hou hulle (teenwoordige tyd) in duister dieptes vir die oordeel van die groot dag. Hulle is dus op hierdie oomblik nog steeds daar en sal volgens Openb 20:10 en Matt 25:41 finaal in die poel van vuur gewerp word nadat die Here se bloedgekoopte kinders gehelp het om hulle te oordeel (1 Kor 6:3).

Die vraag is WAAROM die gevalle engele kinders by mense wou verwek? Slegs een antwoord is moontlik: Satan. Die duiwel het agter hierdie plan gesit, want onthou: Hy wou die koms van die beloofde SAAD VAN DIE VROU wat in Gen 3:15 belowe is, verhinder! Ons sien dus hier hoedat die slang stryd voer teen die vrou om die vervulling van die Moederbelofte te fnuik! Hy wou dus die mensdom vernietig. Dalk kon hy dit regkry om die menslike ras te korrupteer sodat hulle in monsters (reuse) ontaard! In kort is dit waaroor alles gegaan het.

Dis asof die eerste deel van Gen 6 ‘n geestelike dorre woestyn skilder. En dan skielik – vers 8. Midde-in die woestyn, ‘n wonderlike groen waterryke stukkie oase: NOAG het genade gevind in die oë van die Here. Die GENADE van God het hierdie oase geskep – wat ookal die toestand van die woestyn! Moenie vir een oomblik dink hierdie woestyn is magtiger as God se genade nie!

Kom ons fokus vir ‘n oomblik op dit wat van Noag gesê word. Hy het GENADE in God se oë gevind. Vers 9 voeg by: Hy was regverdig, Hy was onberispelik te midde van die krom en verdraaides tussen wie hy geleef het en hy het met God gewandel. Laastens word daar ‘n klompie goed oor sy geloof gesê. VYF briljante duidelike kenmerke dus. Kom ons kyk kortliks daarna, want dit verskil geensins van die kenmerke van ‘n Christus-gelowige in 2018 nie! Uit Noag, leer ons iets oor onsself!

‘n Mens sien so duidelik God se soewereine uitverkiesende genade in aksie. Noag het nie meriete in homself gehad waarom hy in God se oë reggestel sou wees terwyl al die ander derduisende in die vloed vergaan nie. Dit was van A-Z God se besluit! Hy is soewerein, dit beteken Hy doen soos Hy wil. Hy BETOON guns aan wie Hy wil. Hy wou Noag red, want indien die hele menslike ras verdelg sou word, sou die moederbelofte (Gen 3:15) nie vervul kon word nie. Die beloofde Verlosser moet na die wêreld kom en dit sou deur Noag se geslag gebeur. Satan het sekerlik gegrynslag van lekkerkry toe dit lyk asof God die hele mensdom wou uitwis. Nou sou sy groot doelwit dalk slaag: Om die vervulling van die moederbelofte in die wiele te ry. Geen verlosser! Jippieeee.

Maar GENADE seëvier altyd.

Dat Noag GENADE gevind het, beteken dat hy van God ontvang het wat hy glad nie verdien het nie. Hy het verdien om in die vloed te sterf. Hy het die ewige dood verdien. Maar – op grond van dit wat Christus 2000 jaar in die toekoms op die kruis sou kom doen – ontvang Noag God se vryspraak, sy sondeskuld word weggeneem. En hy kon vir God slegs daarvoor GLO! Daar was geen ander manier hoe hy dit kon beleef nie. Slegs vir God glo. En DIT en dit alleen maak die verskil tussen in die Ark behoue bly of in die vloed omkom.

Dit lei spontaan tot die tweede: Noag was geregverdig. Engels: “Justified”. Dit is regsterminologie – soos in ‘n hof gebruik: vrygespreek. Reggestel. Dis die wonderlikste ding: dat ‘n sondaar regverdig kan wees, reg kan wees voor ‘n heilige God. Blaamloos. So iets sou glad nie moontlik wees sonder Christus se offer nie. In Noag se geval word Christus se offer nog net deur diere-offers uitgebeeld. Soos in die geval van Abel. En alhoewel Noag nie van Christus se toekomstige offer geweet het nie, het GOD dit geweet! En daarom was hy reggestel met God. Daarom word hy in Hebreërs 11 genoem in een asem met ander OT gelowiges.

Voortvloeiend hieruit die derde: Dit is nie moontlik vir ‘n mens om deur die geloof reggestel te wees met God en daarvan bewus te wees dat Hy jou verkies het en begenadig het en dan dieselfde te bly as wat jy voorheen was nie. Jou praktiese lewe lyk anders. Jy word getransformeer. Noag was onberispelik tussen die korrupte mense tussen wie hy geleef het. Dit beteken hy het hom nie laat kontamineer nie. Hy het doelbewus weggedraai van hulle doen en late en prate en beïnvloeding.

En vierdens word dieselfde van Noag gesê as van Henog: Hy het met God gewandel. In gewone Afrikaans: Hy het met die Here geleef. Iets wat vandag nog net so waar is van alle gelowiges. Ons het oor hierdie “wandel” konsep reeds gepraat toe ons oor Henog gepraat het.

Maar let op Hebreërs 11:7 – “Deur DIE GELOOF het Noag – toe die Here hom gewaarsku het oor dinge wat nog nie gesien kon word nie – die Here eerbiedig gehoorsaam en ‘n Ark gebou vir die redding van sy huisgesin. Daardeur het hy die wêreld veroordeel en erfgenaam geword van die geregtigheid/vryspraak wat deur die geloof is”

Ons leer so baie uit hierdie vers. Hier word ‘n hele paar goed van Noag se GLO gesê. Alles is vandag nog presies net so van toepassing op alle mense wat GLO.

Luister hierna:

1 GLO het grond waarop dit rus: Wat God gesê het. In Noag se geval: Die Here het vir hom van goed gesê wat op daardie stadium nog nie gesien kon word nie. GLO rus nie op innerlike gevoelens of idees of ervarings nie. Dit rus slegs op die naakte Woorde van God. GLO kom deur die Woord te hoor (Rom 10:17). Dis soos Petrus gesê het in Luk 5:5 – “Ons het heelnag geswoeg maar nie ‘n enkele vis gevang nie, MAAR OP U WOORD sal ek die net aan die ander kant van die boot uitgooi”. Of soos Paulus op die sinkende skip vir die bemanning sê: “Skep moed mense, want ek glo God dat alles sal gebeur presies soos Hy dit gesê het (Hand 27:25).

GLO beteken om God te glo vir wat geskryf is.

2 GLO lê beslag op dit wat (nog nie) gesien kan word nie. Dis presies wat Noag gedoen het. Dis soos wat jy ‘n SMS van iemand betroubaar kry wat lees: “Kan ek môremiddag by jou ‘n draai gooi, ek wil vir jou ‘n geskenkie bring”. Onmiddelik GLO jy die vriend se woord en sien met verwagting uit. Maar van die geskenk kan jy nog niks sien nie. As jy sou kon sien, was die GLO van sy woord oorbodig! GLO wandel nie deur SIEN nie (2 Kor 5:7). Hoe sou Noag ooit iets soos ‘n wêreldvloed kon voorsien? Hy was nie eens naby water nie. Hy het die skip op droë grond gebou. Dit waarvan God gepraat het, was totaal onsienlik, ondenkbaar!

3 GLO word deur eerbied aangedryf. Godvrees. “Uit Godsvrees het Noag gehoorsaam” staan daar. Dit het te make met die feit dat die Here OORDEEL aangekondig het. Die Woorde wat Noag se glo geglo het, was oordeelsaankondiging. Maar ook dit het hy geglo, nie net die beloftes wat mooiklinkend is nie. Ja, om God te glo, beteken om Hom ook te glo vir dit wat nie na ons smaak is nie. Met eerbied – Godsvrees.

4 GLO het ‘n uitwerking in die praktyk: Noag begin die skip bou! Ver van enige water af. Glo lei tot DOEN! Glo wat nie tot werke (gehoorsaamheid) lei nie, is dood (Jak 2:17). As ek getuig dat ek die Here glo, dat ek ‘n gelowige is, HOE kan ek dit bewys? Hoe kan ek my getuienis staaf? Hoe kon dit gestaaf word dat Noag die Here geglo het? Wel, hy het die skip begin bou! Ons staaf ons getuienis deur ons gehoorsaamheid, ons doen! En dit gebeur outomaties!

Dink aan Abel. Hoe weet ons hy het die Here geglo? Hy het die korrekte offer gebring. Of Henog. Hoe weet ons hy het die Here geglo? Hy het met God gewandel. Hoe weet ons Abraham het die Here geglo? Hy pak sy tas en trek na ‘n onbekende bestemming en hy vat vir Isak om hom te offer. Hoe weet ons dat Noag die Here geglo het? Ons kan nie iets soos GLO sien nie. Dis onsigbaar. Ja, maar die UITWERKING van glo is nie onsigbaar nie! Die uitwerking van GLO is sigbaar. Noag bou die skip!

5 Om die Here te glo, lewer resultate! In Noag se geval: Hy en sy huisgesin word gered van ‘n gewisse dood. Dink daaraan. Noag glo God vir wat Hy sê – en dit het tot gevolg dat sy mense nie sterf nie. Die Here gee die resultaat. Sy seën word uitgestort. Noag word erfgenaam van die regwees-met-God wat deur die geloof is. Noag word nie net op ‘n tydelike vlak van die dood gered nie, maar ook van die ewige dood gered.

Dink weer aan Abraham: Hy glo die Here vir wat Hy sê. En die resultaat is dat die Here die beloofde land aan sy nageslag gee. Of Ragab. Sy glo die Here vir Sy woord. Met die gevolg dat haar gesin van ‘n gewisse dood gered word. Of dink aan waar die ouens die verlamde man deur die dak na Jesus toe laat afsak het. Dan staan daar in Mat 8:2: “Toe Jesus sien dat hulle Hom glo, sê Hy vir die siek man: Jou sondes is vergewe”.

Dit beteken nie dat GLO ‘n verdienstelike iets is wat ons moet optower om in God se goeie boekies te kom nie! Maar dit beteken dat om die Here te glo vir wat Hy beloof is die manier waarop ons van Hom ontvang. Dit is die leë hand van die siel waarmee ons die Here se gawes ontvang. Daar is geen ander manier om dit te ontvang nie. ‘n Mens kan tog nie vir die waarmaak van ‘n belofte WERK of dit VERDIEN nie! Jy kan dit slegs maar glo.

Ek kan nie nalaat om vir u ten slotte op nog een belangrike waarheid te wys nie. Daar is naamlik ‘n duidelike verbindingskakel tussen dit wat in Noag se tyd gebeur het en die uiteindelik wederkoms van Christus. Die vloed in Noag se tyd – meer as 4000 jaar gelede – was ‘n profesie wat heenwys na Christus se koms. Ons sien dit in Jesus se woorde in Matteus 24:37-40.

Vers 37: “NET SOOS dit was in die dae van Noag sal dit wees by die koms van die Seun van die Mens. In daardie dae voor die vloed, het die mense geëet en gedrink en getrou TOT OP DIE DAG wat Noag die Ark binnegegaan het. Hulle was onbewus van die komende vloed en is almal weggesleur. Net so sal dit wees by die koms van die Seun van die Mens. Twee sal in die veld wees, die een saamgeneem en die ander agtergelaat word. Twee vroue sal by die meul maal. Een sal saamgeneem en die ander agtergelaat word. Daarom: Wees waaksaam omdat jy nie weet op watter dag en uur die Here kom nie.”

Ons almal weet hoedat daar maar altyd gespot word met die groot skip, die Ark en die mense en diere wat daarin behoue gebly het en met die vloed wat die hele wêreld laat vergaan het. Mense praat gewoonlik tong in die kies hieroor omdat hulle dink dat dit nie so kon gebeur het nie. Dit klink soos ‘n storietjie, ‘n feeverhaal.

Maar dit is nie hoe die Here Jesus die saak gesien het nie. Hy het nie net geglo dat alles presies so gebeur het soos dit in Genesis beskryf is nie, maar Hy het boonop geglo dat dit gebeur het as ‘n prentjiesbeeld van wat by die GROOT vloed gaan gebeur – die finale koms van Christus en voleinding van alles.

Dit is waarom die Here Jesus self bekend staan as die “Ark van behoud”. Noag & sy gesin wat in die veiligheid van die Ark was, was ‘n simbool van die gelowiges wat in Christus (die “Ark”) is. En dus veilig teen God se komende oordeel oor ‘n verloregaande mensdom. Die skip waaraan Noag vir so lank gebou het, was al die tyd ‘n OT-prentjiesbeeld van die Here Jesus self – die Een IN WIE die sondaar beskut is teen die sekere oordeel van God. Die wêreldvloed van destyds was ‘n Sondagskoolpiekniek teenoor dit wat nog oor die wêreld gaan kom. Gelukkig en geseënd is die mense wat hierdie dinge insien en verstaan en daarop ag slaan!

Category Genesis Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)