Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

 

GENESIS-REEKS NO 23
Genesis 24: ‘n Vrou vir Isak

Hoewel Abraham reeds baie oud was, het hy nie toekomsperspektief verloor nie. Die Here God se verbondsbelofte was immers aan Isak en Isak se toekoms vasgeknoop. En Abraham wil voorsiening maak vir Isak se toekoms – waarvan die keuse van ‘n huweliksmaat seker een van die belangrikste sake op die agenda is.

Dit is ‘n lang hoofstuk en breedvoeriglik word beskryf hoe Abraham se slaaf vir Isak ‘n vrou gaan haal/soek het. ‘n Mens wonder waarom die Here gegee het dat daar so baie aandag (byna 70 verse) hieraan spandeer moes word. Hy mors nie met woorde nie, dus moet ons baie mooi luister wat Hy hier vir ons wil sê. Gaan dit net oor ‘n vervelige stuk geskiedenisbeskrywing? Wat moet ons hierin hoor?

Daar is natuurlik ‘n hele paar perspektiewe. Hier is Godgewilde en Godgegewe riglyne vir elke jongmens wat werklik in die Here Jesus weergebore is en wat onderweg is na hierdie belangrike gebeurtenis/besluit in sy/haar lewe.

Daar is egter ook ‘n boodskap aan Christenouers wie se kind een of ander tyd ‘n huwelikskeuse sal maak. Abraham is immers ‘n verbondsouer wat sy seun se huwelik op die hart dra. Ouers en kinders moet weet dat in die keuse van ‘n huweliksmaat daar deeglik met die Here se wil rekening gehou moet word.

Abraham weet dat Isak ‘n vrou sal moet kry, want God se belofte was dat uit Isak die ewige toekoms van God se volk sou kom. Maar aan die anderkant kan hy ook nie oorhaastig trou nie, want niemand wat ernstig is oor ‘n wandel met die Here kan hierdie stap ligtelik neem nie.

Abraham voer self die huweliksbeplanning aan. Iets wat vir ons vreemd is, maar nie so in die destydse kultuur van die Ou Nabye Ooste nie. Daar was hegte gesinsverbondenheid en wat die ouers sê, het saak gemaak. Die pa het ook die volle jurisdiksie oor die kinders gehad. Abraham stuur dus sy dienskneg na die land van sy herkoms om daar – uit sy eie mense – vir Isak ‘n bruid te gaan haal. Sy eie mense sou geestelik die verste wees van die heidendom en die naaste aan die ware aanbidding van die ware God.

Maar daar is twee vereistes wat Abraham onomwonde stel:
1 > Isak mag nie met ‘n heidense meisie trou nie. Sy mog nie uit die Kanaäniete kom nie. Sy moes uit die verbondsvolk van God kom. Uit die heidene sou Isak maklik ‘n vrou kon kry en hulle was sommer lekker byderhand. Maar die Here God dink anders. Die Here se riglyne kom nie uit BOER SOEK ‘N VROU nie. Dit kom uit die hemele self. Dis gewoon anders as wat die menslike hart dink.

Isak sou kon kla oor sy pa se engheid. Wat maak dit tog nou eintlik soveel saak of die meisie werklik ‘n absoluut toegewyde kind van die Here se verbond is? Blaas sy pa nie dalk hierdie dinge buite verhouding op nie? Is dit nie ‘n bykomstigheid nie? Nêrens in die gewone wêreld (bv op TV) maak mense so ‘n ophef oor hierdie dinge nie? Al wat saakmaak is opregte liefde. Dan is die saak mos reg. Of is dit nie? Dis per slot van rekening ONS wat wil trou en ONS toekoms wat belangrik is.

Deur die Here se genade lyk dit egter of Isak nie so baie TV kyk en Facebook en You Tube nie. Dit lyk of die Here sy hart beetgekry het. Hy kom nie in opstand teen sy pa nie.

Die voorwaarde wat Abraham stel dat ‘n lewensmaat (volgens die Skrif van die teenoorgestelde geslag natuurlik!) werklik ‘n toegewyde lid van die verbondsvolk van die lewende ware God moet wees, is van wesenlike belang.

Die Nuwe Testament is net so duidelik daaroor. Byvoorbeeld in 2 Kor 6:14 > “Moenie in ‘n ongelyke juk met ongelowiges trek nie. Want watter gemeenskap het lig met duisternis? Of wat het die gelowige met die ongelowige in gemeen? Daarom: gaan uit hulle midde weg en sonder julle af, my volk, en raak nie aan wat onrein is nie – dan sal ek julle verwelkom.” En in 1 Kor 7:39 is die apostel se instruksie aan iemand wie se vrou/man oorlede is en wat weer wil trou dat hulle slegs IN DIE HERE mag trou.

Wanneer ‘n stuk verliefdheid ‘n mens beetkry – en jy is iemand in wie die Heilige Gees regtig woon – is die eerste ding wat jy moet vra: “Waar staan hierdie persoon werklik met die Here? Hoor ek by hom/haar dat hy/sy regtig aan die brand is vir die Here, vir die Woord, vir gebed, vir ware kerkwees en nie vervalste vorme van kerkwees nie?” Dit is die dinge wat saakmaak en nie in die eerste plek wat die persoon se finansiële vermoë is nie. Is daar by hom/haar ‘n PASSIE dat ons kan saambid, die Bybel saam bestudeer, Evangelisasiewerk doen, ywerig by die gemeente doenig kan wees. DIS 100 keer belangriker as die beplanning vir die troudag en voorbereidings. Ja, die wêreld lag hulle pap hieroor, maar dis wat op GOD se hart is!

Ouers en grootouers moet dit vir hulle kinders van kleins af inskerp dat Christus Jesus die belangrikste faktor in geslagtelike liefde en huwelik is. Hoor vir Abraham: “geen vrou uit Kanaän nie!”

Die tweede vereiste wat Abraham stel is dit: Toe die dienskneg wou weet of hy maar vir Isak na Abraham se land van herkoms kon neem indien die meisie dalk nie haar pa se huis wil verlaat om na Isak toe kom nie, weier Abraham botweg. Dit mag nie. Abraham het met die verlede gebreek. Die Here wou hê dat Sy mense die wêreld moes binnegaan – nie om met die wêreld te vermeng nie – maar om tot ‘n seën te wees – om getuies te wees. En dan moes hulle daar wag totdat die Here Sy belofte vervul en hulle die beloofde land inlei.

Maar, indien Isak na Abraham se land van herkoms gaan, kon Isak dalk sy hoë roeping waarmee die Here hom geroep het, vergeet of uit die oog verloor. Dit was Abraham se groot vrees. Daarom moes die vrou na Isak toe kom. Sy moes uit die regte geestelike kring kom, maar sy moes na Isak toe – in die land van die Kanaäniete – kom en nie andersom nie. Want niks en niemand mag vir Isak hinder onderweg na die vervulling van sy roeping nie.

Wat is dus Abraham se tweede vereiste? ‘n Huwelik mag nie mens laat terugloop op die pad van geestelike groei en wandel met die Here nie. ‘n Mens kan nie ter wille van jou aanstaande bruid/bruidegom jou wandel met die Here net ‘n bietjie “aanpas” nie. Jou toewyding in gebed, in Bybelstudie, gemeentebetrokkenheid, diensbaarheid aan die werk van die Here mag nie ly onder jou huwelik nie. Dit moet deur jou huwelik bevorder word! Dit is baie belangriker om oor hierdie dinge te besluit en te beplan as oor hoe jou rok sal lyk en watter versierings by die tafels moet wees!

Die vraag is natuurlik: Indien dit alles Abraham se vereiste is – wat die dienskneg onder eed moet sweer hy sal uitvoer – WAAR moet so ‘n dame gevind word? Is dit enigsins moontlik? Dit klink of so iemand nie bestaan nie? Wanneer die dienskneg in Mesopotamië kom, WAAR gaan hy hierdie uitverkore vrou kry?

Daarom verseker Abraham hom: ‘n Engel van God sal voor jou uitgaan! Met ander woorde: In hierdie huwelik soek ons die HERE se eer bo alles. Net dit en niks anders nie. Daarom sal HY voorsien, want Hy weet met wie Isak moet trou, Hy het haar reeds uitgekies. Daarom sal Hy lei en voorsien en sorg. Hy sal mense wat bymekaar hoort, bymekaar bring. Hy sal leiding gee. Abraham is daarvan absoluut oortuig! Weer eens: Kyk hoe TOTAAL anders is dit as wat die televisie vir ons kom vertel hoe dit moet werk!

Dink hoe anders sal dinge wees indien God se verloste kinders bereid sou wees om die HERE se eer bo alles te soek en in die spoor van die engel te loop en die eise van God se Woord in primêre berekening te bring wanneer daar ‘n huweliksmaat “gehaal” moet word!

Nodiger as ooit tevore is dit dat ons die heiligheid van die Christelike huwelik sal beskerm en bewaar. Die aanslae op hierdie huwelik kom uit alle oorde – selfs ook vanuit kerklike kringe! Met die goedkeuring van homoseksuele praktyke en die goedkeuring van ongehude saamwonery word die heiligheid van die ware Christelike huwelik in sy kern aangetas en vernietig. En mense wat werklik die Here ken en die Skrif liefhet moet roekeloos hierteen opstaan en daar moet met beslistheid weggebreek word van alles wat vals en misleidend en onskriftuurlik en onsuiwer is!

Wat ‘n wonderlike woord kom nie na ons toe uit Genesis 24 nie. God se eie Woord. Sy belofte: Die Here sal sorg! Die huwelik is immers die ruimte wat God self geskep het vir Sy weergebore kinders wat volgens Sy besluit bymekaar hoort. Só het Isak sy bruid Rebekka ontdek toe hulle Godgegewe liefdesvlam hoog gebrand het: “Isak het haar in die tent van sy moeder Sara ingebring en Rebekka as sy vrou geneem en sy het sy vrou geword en hy het haar liefgehad” (vers 67).

In die hele proses waarin die dienskneg die bruid vir Isak gaan haal, sien ons ‘n klompie verdere wonderlike waarhede. Ons noem dit net vinnig:

1 Die manier hoe die Here God gebed verhoor. Vers 12 ev. Die dienaar bid net in sy hart (v 45) en sê: “Here skenk asb vandag sukses en laat my weet watter vrou U gekies het as bruid vir my Meester. Dalk die een wat vir my op so-en-so-’n-manier antwoord by die watergat waar die kamele water drink?”

En weet u wat? Nog VOORDAT die dienaar klaar gebid het, kom Rebekka nader. Geen wonder dat die man net sy hoof gebuig het en die Here aanbid het nie (vers 26).

Die Here hoor gebed en Hy antwoord gebed. Soms vinniger as die spoed van lig.

2 Let op hoe is Isak ‘n profetiese prentjiesbeeld van die Here Jesus Christus.

Hierdie ellelange beskrywing van 66 verse staan nie vir spek en boontjies in Genesis nie. Dis ‘n prentjiesbeeld van hoe die Heilige Gees vir Christus ‘n uitverkore bruid uit al die nasies versamel. ‘n Proses wat vandag steeds voortgaan.

Abraham stuur sy dienaar uit om ‘n bruid vir Isak te gaan haal. Nie na willekeur nie, maar die spesifieke dame wat God vir Isak gekies het. Dit was Rebekka. Vers 14 sê pertinent: “Die vrou wat U bestem het om Isak se bruid te wees”.

Dis al waaroor die hele geskiedenis gaan: Die bruid – wat God die Vader voor die skepping reeds aan Sy Seun Jesus Christus gegee het – word dag na dag deur die Gees uit alle nasies versamel en aan die Seun gegee. Tussen AL die miljoene mense, VIND Hy haar en bring haar na die Seun toe. En Hy verander haar wil sodat haar wil gewillig raak om die Bruidegom s’n te word.

Rebekka se natuurlike geneigdheid sou wees om NIE na Kanaän te gaan nie en NIE aan ‘n wildvreemde man te gaan behoort nie. Maar die Here se hand rus op haar en verander haar hart en daarom – toe haar familie vir haar in vers 58 vra: WIL JY SAAM MET HIERDIE MAN GAAN? antwoord sy EK WIL GAAN. En Isak het haar liefgehad. En sy het sy vrou geword.

O, die absolute heerlike waarheid van die Goddelike uitverkiesing. Die wete dat Christus se bruid tussen die nasies is. Ons moet net die Boodskap verkondig en die Gees sal laat inkom wie Hy wil en kies. Paulus sê vir Timoteus: “Ek verdra alles ter wille van die uitverkorenes sodat hulle ook die verlossing wat in Christus is, sal verkry” (2 Tim 2:10). Hy weet dus nog nie wie dit is nie, maar hy is seker hulle is daar.

Dit is die wonder: Dat God die Heilige Gees – in gehoorsaamheid aan die Vader – vir die groter Isak – Jesus Christus – ‘n bruid laat naderkom. En aan die Here Jesus gee. En hulle onafskeidbaar is vir ewig en altyd. Dis die Gees wat jou oë oopmaak vir wie die Here Jesus is. Rebekka het ook vir die dienaar gevra: “WIE is daardie man wat in die veld aangestap kom?” Hy antwoord haar: “Dis my meester. Dis hy aan wie Abraham absoluut alles gegee het”. En toe bedek sy haar gesig met ‘n sluier.

Sien u? Dis HIERDIE geloofs-huwelik wat die aardse huwelik vooraf moet gaan. Dis HIERDIE huwelik waarop die aardse huwelik gebou moet wees. Dis God se volmaakte plan!

Tafelberg Gemeente
Buitenkantstraat 39, Kaapstad
www.tafelbergkerk.co.za
Dr Chris Saayman

 

Category Genesis Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)