Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

GENESIS-REEKS NO 18: Vlug vir jou lewe!
Skriflesing: Genesis 19

Wanneer dit oor Sodom & Gomorra gaan, gaan dit oor wat die NT die “wêreld” noem. Dit beteken die totale geestelike sisteem van die mensdom-in-vyandskap-teen-Christus. Elke gelowige lewe dus elke dag in die dampkring & atmosfeer van die “wêreld” – dis onmoontlik om dit te ontvlug, want dis oral. Die kind vd Here is geroepe om in die wêreld te wees, maar ook los te staan van die wêreld – soos ‘n boot in die water moet wees, maar die water mag nie in die boot wees nie. Dit is natuurlik makliker gesê as gedoen. “Wie ‘n vriend van die wêreld is, IS ‘n vyand van God” (Jak 4). Die Christen is dus IN die wêreldsisteem, maar mag nie in vriendskap daarmee wees nie.

In Gen 18 het ons gesien hoe Abraham BUITE Sodom was, maar omgegee het vir die mense van Sodom en sy hart uitgestort het in intersessiegebed. Die Here het beloof dat – as daar so min as 10 gelowiges in Sodom is, Hy die stad sal spaar. Maar, daar was nie eers 10 nie.

Maar BINNE Sodom het Lot gewoon. En hy was ‘n kind vd Here. En hy was daagliks in sy siel ontwrig deur die goddeloosheid rondom hom (2 Petr 2:6-9). Hy was in Sodom, maar Sodom was nie regtig in hom nie.

Tog was Lot nie die beste voorbeeld van ‘n toegewyde Christen nie. Dit lyk nie of sy getuienis veel krag en uitwerking op sy omgewing gehad het nie. Daar was nie eens 10 gelowiges in Sodom nie. En ons weet ook dat – toe Abraham hom die keuse gegee het – hy die Sodom-distrik gekies het uit eiebelang en vir persoonlike wins. Heel waarskynlik het hy en sy gesin gekondisioneerd geraak aan die atmosfeer van die plek. Om gekondisoneerd te raak beteken nie noodwendig om aan iets mee te doen of dit goed te keur nie. Wat rondom hom aangegaan het, was vir hom ‘n foltering. Maar hy het ook nie iets daadwerklik probeer doen om dinge te verander nie. Hy breek nie met Sodom nie, want sy belange (sy inkomste) was in Sodom. Maar tog was hy – uit die oogpunt van die inwoners – nie deel van hulle nie. Uit hulle oogpunt was hy ‘n vreemdeling. Dit staan in vers 9.

En dit is ‘n goeie getuienis vir Lot – uit die mond van die goddeloses. Die wêreldse mens aanvaar nooit die mens in wie die Heilige Gees is nie. Nooit. As ‘n mens aanvaarbaar is by wêreldse mense, moet jy eintlik diep bekommerd wees. Want mense wat in opstand teen die Here Jesus leef, sal neusoptrekkerig wees teenoor Christus se volgelinge.

Maar, dit neem nie die feit weg dat Sodom ‘n verderflike geestelike binding op Lot en sy familie uitgeoefen het nie. Ons sien dit bv in sy dogters se verderflike optrede nadat hulle die stad ontvlug het en hulle ma gesterf het en – nadat die stad met vuur verwoes was – hoe hulle besef het dat daar niemand oorgebly het wat vir hulle mans sou kon wees nie en hulle bereid was om hulle pa dronk te maak en om die sonde van bloedskande met hulle eie pa te pleeg om swanger te word en ‘n nageslag te verseker. Dit was sonder twyfel die immorele filosofie van Sodom wat hulle denke besoedel het – dat hulle kon dink so iets is reg. Die vrug van hierdie skandelike dade was uiteindelik die Moabitiese en Ammonitiese nasies – wat die volk se Israel se bittere vyande sou wees en bly.

Sonder dat ek dit hoef uit te spel, kan u duidelik aanvoel watter ernstige oproepe uit Genesis 19 na ons toe kom!

Dit praat van die gevaar dat God se kinders gekondisoneerd kan raak, gewoond kan raak aan ‘n wêreldse geselskap, dat jou en my getuienis skipbreuk kan ly. Dat ons nie werklik besef dat mense wat daagliks ons pad kruis, verlore sondaars is nie – op pad na die ewige helse straf. Wat met Sodom gebeur het, is ‘n waarskuwing vir ONS – dat God ernstig is met Sy oordeel en dat die hel ‘n realiteit is.

Daarom kan en mag ons nie bevriend raak met wêreldse mense indien dit nie ons passie en doel is om hulle te evangeliseer nie. Die opdrag van God kom baie duidelik uit hierdie gedeelte na alle ware weergebore mense: “Laat los die wêreld! Breek daarmee! MOENIE dat Sodom jou hart in die hande kry nie! Vlug vir jou lewe!” Die opdrag van die engele aan Lot weerklink nog steeds deur alle eeue: VLUG VIR JOU LEWE!

Dit is ook waar dat Sodom tradisioneel met die sonde van die doen van homoseksuele dade verbind word. En dit is ook so. Die mense van Sodom het “vreemde (onnatuurlike begeertes) vlees” nagejaag, sê die Heilige Gees deur Judas se pen in Judas 1:7. Hulle het teen die natuur gehandel. Hulle het PORNEIA gepleeg, sê dieselfde vers. Porneia is die Griekse woord wat gebruik word vir alle seksuele bedrywighede wat buite die huwelik tussen een man en een vrou plaasvind. Dit sluit letterlik alles in – homoseksuele bedrywighede ook. En daarom – gaan Judas voort – ondergaan die mense van Sodom & Gomorra vandag nog steeds die straf van die ewige vuur (steeds vers 7).

‘n Mens sien dit geïllustreer in Gen 19 waar die engele van God na Lot se huis gaan om hom uit die stad te lei voordat God se oordeel voltrek word. Die engele manifesteer in die gedaante van gewone mense – mans. Waarskynlik is dit dieselfde mans wat net tevore aan Abraham verskyn het. Die manne van Sodom is egter dadelik daar om te kyk of hulle nie die besoekers kan verkrag nie. Nie ‘n paar nie, maar al die mans van die stad – jonk en oud. Almal drom rondom Lot se huis saam om die twee mans in die hande te kry. Mens kan jou kwalik iets meer grusaam voorstel. Nie net die vlakke van homoseksuele uitwasse nie, maar immoraliteit in die algemeen. Walglik en weersinwekkend. Geen wonder dat Sodom sinoniem geword het van alles wat vulgêr en verskriklik is. Dit is ‘n tekening van waartoe die mens in staat is in die brutaliteit van sy opstand teen die lewende God.

Dit was egter nie al nie. In Esegiël 16:49 lees ons dat die mense van Sodom vir hulleself geleef het. Dit was eintlik die kern van die moeilikheid. Selfdunk en trots en gemaksug en neersien op die armes en behoeftiges was aan die orde van die dag. Dit is die Heilige Gees se eie verklaring van waarom Sodom vernietig is.

Sodom is natuurlik nie iets ver en doer in die geskiedenis nie. Dit is steeds ter sake. Want Sodom vergestalt SONDE. Dit is vervleg met ons daaglikse lewens. As jy nie met Sodom breek nie, sal jy in Sodom ondergaan. Dit is verseker.

Toe die engele met Lot praat en vir hom vertel van God se gewisse oordeel wat oor Sodom sou kom, en hy dit vir sy aanstaande skoonseuns gaan vertel, dink hulle hy maak ‘n grap. Hulle dink Lot is van lotjie getik. Presies soos dit vandag steeds is. Mense lag openlik vir predikers wat oor die werklikheid van die heiligheid van God, die komende oordeel van God en die realiteit van die helse straf waarsku. Mense dink dis die grap van die jaar.

Mens kan dink hoe moeilik dit vir Lot moes wees. Sê nou maar net hierdie ouens praat nie die waarheid nie? Sê nou maar net die stad word nie verwoes nie. Wat van my werk en besittings en inkomste wat in Sodom is? Hy hoor die LEWE en musiek en pret van Sodom in sy ore en aan die ander kant die woorde van hierdie twee doemprofete! Gehoorsaam hy die twee besoekers, sou hy eintlik totale bankrotskap kies. Hy moes alles los en gaan!

Nou sien ons in vers 12 ‘n ongelooflike wonderlike God. Hy kom sê: “Ek sal julle bevry en uithaal voordat die oordeelsvuur op Sodom val. Ek sal dit doen op grond van Abraham se voorbidding en intersessie. Ek doen dit op grond van my verbond.”

‘n Mens sou dink dat Lot nie sou kon wág om te vertrek nie! Dat hy sou uitroep: “Ek kan nie een dag langer in hierdie toestand bly nie!”

Maar wat sien ons? ‘n Trae, luie Lot. Traag en lui om te vertrek. Hy het skielik voete van lood. Hy dink daar is geweldig baie tyd om Sodom te verlaat.

Die twee engele dink egter anders. Hulle weet: Dis ‘n saak van lewe en dood. Dit is uiters dringend – juis omdat God so genadig is.

Hier sien ons ‘n haastige God en ‘n Christen met baie tyd.

Soms is die Here tydsaam en die Christene haastig – hulle is aktief, kort van draad en ooreis hulleself in die koninkryk van God terwyl die Here nog glad nie beweeg het nie.

Maar nou is die HERE haastig, want die vuur en swawel is op pad. Lig en duisternis kan nie meng nie. Maar… Lot is tydsaam.

Toe gryp die Here vir Lot aan die arm en sê: “Vlug vir jou lewe! Moenie eens omkyk nie. Die tyd is geweldig min. My oordeel is op die punt om uitgestort te word. Dis ongelooflik dringend vir jou om uit Sodom weg te kom. Ek KAN NIE die oordeel uitgiet terwyl julle in die stad is nie. My kinders sal nooit saam met ongereddes hel toe gaan nie. Moet ook nie in die vallei gaan stilstaan nie. Gaan tot bo-op die berg. Dis ‘n saak van lewe en dood.”

Dit was nie reg dat Lot in die vallei sou vertoef nie. Die engele sê: “MOENIE IN DIE VALLEI STOP NIE! Die lawa van Sodom se verwoesting sal tot in die vallei afloop en jou daar kry en jou uitbrand tot as! Moenie in die vallei stilstaan en omkyk nie! Gaan dadelik die berg op!”

Verlang ek en jy ook heimelik na Sodom?

Lot se vrou het net een keer omgekyk. En onmiddelik in ‘n soutpilaar verander. Die Here se oordeel het oor haar gekom.

Baie keer hoor ‘n mens deesdae in kerke die tipe prediking wat sê: “Ag dit maak nie regtig saak hoeveel keer jy terugkyk nie. God is liefde. God verstaan alles. Moet tog nie die Bybel so letterlik opneem nie. God het begrip vir jou gevalle natuur. God het begrip vir jou ou sondetjies .. dis eintlik net foutjies dis al. Die feit dat jy nou nie EINTLIK heeltemal aan die Here oorgegee kan wees nie, is te wyte aan menslike swakheid. Hy verstaan jou louwarm toestand.”

Gemeentelede geniet natuurlik sulke tipe “feel good” boodskappies en sulke kerke is vol. Maar, helaas, dit is prediking wat mense narkose gee tot binne-in die verderf.

Daarom dat soveel Christene vandag skoppelmaai ry. Bely die sonde en gaan terug na die sonde. Bely die sonde en gaan terug na die sonde. Bely die sonde en gaan terug na die sonde. Dan weg van Sodom en dan weer in Sodom! Lot se vrou was UIT, maar haar hart was steeds IN!

Dubbelhartige mense besef nie wat die Heilige Gees in 2 Petrus 2:22 sê nie. So ‘n mens is soos ‘n hond wat na sy eie uitbraaksel toe terugkeer. So lyk ek en jy wanneer ons sê speletjies met God se genade wil speel.

“Onthou die vrou van Lot” het Jesus gesê toe Hy praat oor halfhartige toewyding aan Hom (Luk 17:32). In God se koninkryk kan ‘n mens nie omkyk-omkyk loop nie. Jy kan ook nie jou berekeninge twv persoonlike wins maak nie. In God se koninkryk lyk dit soms soos ‘n verloorspul, maar Hy bied aan Sy getroue kinders die wins van die EWIGE LEWE!

Jesus – terloops – het geglo dat Lot se vrou werklik in ‘n soutpilaar verander het. Anders as sommige hedendaagse teoloë wat dit ontken. Hulle ontken ook die historiese realiteit dat God Sodom en Gomorra met vuur & swawel verdelg het en dat hierdie vuur ‘n wonderwerk van God was. “Waar sou daar tog nou vuur uit die bloue hemel kon val” sê hulle. “Dit was seker maar net weerlig of ‘n aardbewing”. Maar, in die NT word dit letterlik verstaan. Daarom verstaan ons dit ook letterlik, want ons weet nie beter as die NT-skrywers wat onder leiding van die Heilige Gees geskryf het nie!

Daar is ten slotte een belangrike waarheid in hierdie gedeelte – veral in die lig van die NT – wat op ons van toepassing is:

Die vuur en swawel waarmee die Here vir Sodom & Gomorra uitgewis het, was ‘n voorbeeld van wat met alle ongeredde mense – wat buite Christus geleef en gesterf het – gaan gebeur. Dit staan presies net so in 2 Petrus 2:6.

En in Matteus 10:15 sê Jesus dat dit vir die mense van Sodom & Gomorra verdraagliker sal wees in die oordeelsdag as vir mense wat vir HOM (Jesus) nie aangeneem en toegewyd gedien het nie. Wat met Sodom gebeur het, is dus nie die ergste wat met ‘n sondaar kan gebeur nie.

Dit is ‘n onuitspreeklike ernstige en belangrike waarskuwing. Ja, dis iets waaroor wêreldse mense lag en spot, maar nié so met iemand in wie se hart die Heilige Gees ‘n werk van genade doen nie. So iemand neem hierdie Skrif ernstig ter harte. Bekering beteken letterlik om vir jou lewe te vlug. Vlug weg van die sonde en wêreld … en … vlug NA die Here Jesus toe.

VLUG VIR JOU LEWE! Het JY dit al gedoen?

Category Genesis Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)