Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

Tafelberg Gemeente

Galasiërs-Reeks no 8

Tema: Erf ‘n onmeetlike erfenis

Skrif: Galasiërs 3: 21-29

Ons het vanoggend gelees van ‘n geweldige erfenis wat ons alreeds in ons Here Jesus besit én wat ons ook van Hom in die toekoms verwag. Herhaal verse 26, 29.

In verlede Sondag se studie het ons gesien dat, net soos ons aardse testamente met ons erfgename aangaan, die Here God ‘n geestelike testament met ons aangegaan het waarin Hy ons as Sy erfgename aangeneem het. Sommer net so – sonder om vooraf ons toestemming te vra of te kry. Dit is Sy verbond. Verbond/testament is dieselfde woord.

Net soos ons ons erfgename by ons testamente insluit sonder dat hulle éérs iets hoef te presteer (en meesal weet hulle dit nie eens nie omdat hulle nog baba’s is) so doen God ook.

Hý het ons met Homself versoen aan die kruis, terwyl ons nog sondaars was. Hý kom skenk daardie versoening aan ons in Sy testament (wat in die Bybel op skrif gestel is) en Hy bring Sy handtekening op die kontrak aan deur ons te laat doop as ‘n sigbare teken/versekering dat ons saak met Hom régtig op die kruis reggemaak is.

Hy praat ons óm met Sy Testament totdat ons dit alles glo. Totdat ons begin glo dat ons regtig op die kruis tot die lewende God se wettige erfgename gemaak ís. Dat dit nie fiksie is nie. Dat dit nie ‘n slaaptydstorietjie is nie.

So geweldig eenvoudig werk die Evangelieboodskap.

Kyk maar net na ons Skrifgedeelte. Kyk na vers 26: “Deur die geloof in Christus Jesus, is julle nou almal kinders van God..” So eenvoudig soos dit.

Gló jy van harte God se belofte in Sy testament dat Hý jou volmaak gered het met Jesus Christus se kruisdood? Wel, dan ís jy ‘n kind van God. “Deur die geloof in Christus Jesus” staan daar in vers 26.

En tog staan daar in vers 22: “Op grond van die geloof VAN Jesus Christus…” (Grieks).

En in verse 23 en 25 word gepraat van “hierdie geloof wat op ‘n sekere tydstip na die aarde gekom het.”

Aan die een kant: mý geloof in Jesus. Aan die ander kant: Sý geloof aangaande my.

Klink darem lekker deurmekaar! Tog nie, want dit verduidelik so mooi hoe die verlossing inmekaarsteek:

Christus het ‘n oortuiging aangaande jou wat nooit kan/sal verander nie, want dit is op Sy kruisdood gebaseer. En hierdie oortuiging van Hom aangaande jou spring jou geloof in Hom vóór. Dis eerste. Jou geloof in Hom beteken maar net dat jy jou vertroue op Sý oortuiging begin bou.

Christus se geloof aangaande jou is dat jy gered ís deur Sy bloed. Hy het geen ander oortuiging aangaande jou as dat jy ‘n verloste mens is nie. Want God die Vader het jou ingesluit by Jesus toe Hy 2000jr gelede jou dood in jou plek gesterf het. Hy het die ganse mensdom ingesluit – daarom ook vir jou.

As ons verse 22 en 26 bymekaarvoeg dan klink dit só: My geloof IN Jesus beteken dat ek Sy geloof aangaande my ontdek het en my hart daarop neergesit het. Wát is Sy geloof aangaande my nou weer? Dat ek deur Hom met God reggestel is nog voordat ek kon glo! Sy geloof is eerste. My geloof reageer net daarop wanneer ek dit ontdek en die Heilige Gees die skille van my oë laat afval.

Verse 23 en 25 sê dat toe die Here Jesus na die aarde gekom het, het die tyd aangebreek van Sý geloof (oortuiging) aangaande die mens. Ons lewe nou nog in daardie tyd. Sý oortuiging aangaande die mens is dat elke mens perfek reggestel is met God deur dit wat op die kruis gebeur het. Want elke mens was (en is steeds) ingesluit daarby.

Die Blye Boodskap is dat die tyd van Christus se geloof aangebreek het. Christus se oortuiging aangaande elke individu. Die oomblik wanneer jy dit persoonlik ontdek en jy sit jou hartsvertroue daarop neer, dan glo jý in Jesus.

Voeg daarby vers 29: Dan ís jy ‘n erfgenaam van God. ‘n Kind erf tog. Jy is onmeetlik ryk. Jy is in besit van ‘n rykdom wat mot en roes nie kan verniel nie. Jy besit iets wat die ongelowige mens nie van droom nie. Jy besit ‘n erfenis van die lewende drieënige God!! Dink net ‘n bietjie wát sal ‘n mens van GOD erf! Waaroor beskik Hy nie alles nie?

Weet u, daar staan in Daniël 7 (in die hart van OT), dat dit sal lyk asof die duiwel en satan alle mag oor die eenvoudige gelowiges het. Hy maak dood en verwoes soos hy wil TOTDAT die Here die lyn trek. Dan sal die KONINKRYK aan die GELOWIGES gegee word. Die KONINKRYK. Sien u die erfenis?

Hierdie volle erfenis was mos van u en my doopdag af al in die Here se testament aan ons toegesê. Swart op Wit is dit aan jou op jou eie naam gesertifiseer met die doop. Geen aardse verliese kan dit wegroof nie. Dit bly geldig dwarsdeur jou lewe – al loop jou lewe soos ‘n roller coaster.

Ek wonder of u daardie merkwaardige vers 27 raakgelees het? “julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword…” (herhaal X2). Letterlik in die Grieks: “Julle is in Christus gedoop en daarom met Hom aangetrek.” In Christus gedoop = by Hom ingesluit. Die woord “doop” het ‘n dubbele betekenis: a) deur God ingesluit by Jesus toe Hy gesterf het en b) waterdoop wat bevestig dat jy op die kruis ingesluit was.

Beteken dit dat die waterdoop opsigself ‘n mens in Christus insluit? 1000 maal nee. MAAR: die doop sertifiseer/waarborg/bevestig swart op wit dat Hý jou op Golgota se kruis met Homself versoen hét. Dis so seker soos water wat vloei. Die doop sertifiseer aan jou persoonlik dat God jou by Christus se kruisdood ingesluit het. Die water wys op die bloed van Christus wat jou op die kruis silwerskoon gewas het – soos water jou liggaam was. Op die kruis het die Vader jou aangetrek met Christus. En, daarop (die feit dat jy op die kruis gewas is) mag jy jou hele hart neersit. Dis jou persoonlike ontdekking en vertroue en bekering. Die doop mislei jou mos nie! Dis dan Gód se handtekening by Sy testament.

Maar, die doop help ons om makliker te glo. Die doop help my om makliker te glo dat die Here werklik vir mý geroep het. Dat Hy werklik al mý skuld betaal het en mý van die hel verlos het. Die doop spring my vóór, want God se testament het my voorgespring en my ingesluit wees by die kruis het my voorgespring!

Weet u, baie van ons sukkel om hierdie allerlieflikste goeie nuus klein te kry. Ons sukkel geweldig. Want, kán dit regtig die waarheid wees? Sal ek nie myself liederlik bedrieg indien ek dit sommer net so glo en aanneem nie? Maak ek nie myself dinge wys indien ek begin glo dat EK regtig ‘n erfgenaam van God is nie?? Hoe kán dit dan ooit wees? Ek is dan so absoluut swak. Ek is bewus van minstens 10 sondes wat my lewe byna op daaglikse basis versuur. Kyk hoe kom ek tweede wanneer ek myself aan Sy wil meet. Ek flop heeltemal. Nee, op ‘n manier moet ek mos darem sekerlik éérs myself waardig kry vir so ‘n geweldige erfenis? Ek kan mos nie sommer net hier opspring en begin bly raak nie!

En so sit en wag 100e welmenende kerklidmate vir daardie goeie dag wanneer hulle uiteindelik sal weet, nóú is ek reg dat Jesus ook my Verlosser kan wees!! Elke keer wanneer hulle die liefdeswoorde van God hoor, diskwalifiseer hulle hulself, want hulle harte is nog nie reg nie. Hulle harte is nog nie skoon genoeg nie. Want het die kinderkranstannie dan nie vir ons vertel dat die Here nooit in ‘n vuil hartjie kan woon nie. Ek sal maar nog wag.

Hoeveel van u diskwalifiseer uself elke Sondag. “Sjoe, dit klink fantasties, maar dit kan nie vir mý wees nie. Nie nou al nie!! Ag, as die dag tog maar kan aanbreek wanneer die Here se liefdesbelofte ook op mý van toepassing sal kan wees. Wánneer sal my hartjie dan tog ooit Hom waardig genoeg wees?”…

En so sit en vermors ons maande en jare van ons lewens. En dit terwyl die Here Sy eensydige genade-testament met ons kom oprig het LANK VOORDAT ons “pappa” of “mamma” kon sê!!

Dalk het ‘n groot misverstand (deur die jare) ontwikkel met die lees van die WET in die erediens. Deur die jare het mense begin dink: wel dít is dan seker die voorwaarde om ‘n erfgenaam van God te kan word. Ek moet beter uit die Wet probeer leef. Ek moet my sokkies hoog optrek. So hoog ek kan. Béter as laasweek.

En dit terwyl die Wet nie die mag het om te red nie (vers 22). Die Wet het nie die mag om jou saak met God reg te stel nie.

Hoeveel keer in die verlede was ons in die erediens en was ons verward, want eers (aan die begin van die diens) word die Wet gelees. Dan klink dit asof ons aan voorwaardes moet voldoen om erfgename te wees. Dan daarna kom die prediking. Dán hoor ons ons is op Golgota met God versoen en ons mag ons hartsvertroue daarop neersit. Nou voel dit asof daar iewers ‘n botsing is. Wat is dit nou: die wet of die belofte? Die wet of die blye boodskap? Wat ‘n verwarring!

Dit is die een groot rede waarom ek persoonlik spookbang is om die 10 gebooie voor te lees. Ek besef ek doen nie reg nie, maar ek is spookbang! Juis as gevolg van die ewige moontlikheid dat hierdie verwarring in mense se gemoedere kan posvat.

Volgens ons Skrifgedeelte is daar egter geen botsing tussen die Wet en die Blye Boodskap van ons kruisredding nie.

Omdat alle mense vasgevang is in die greep van die sonde, kan niemand die wet volmaak nakom nie. So eenvoudig soos dit.

Daarom kan niemand aan allerlei voorwaardetjies voldoen om in God se goeie boekies te kom nie. Niemand nie – nooit nie. As dit moontlik was, was die koms van Christus se geloof aangaande die mens, onnodig en oorbodig.

Die Wet wil ons juis laat besef hoe geweldig die greep is waarin ons vassit. Dis iets wat nie maklik tot ons deurdring nie.

Maar die oomblik wanneer jy dit wél besef, dan wil jy vlug na Christus want jy het nou Sy oortuiging (geloof) aangaande jou ontdek. Sy oortuiging aangaande jou is dat jy alreeds deur Sy bloed 100% reggestel is met God. Dan gaan kleef jy aan Hóm vas soos ‘n parasiet. En, as jy aan Hom vasgekleef leef, dan kom wys die Wet meteens weer vir jou hoe jy nou prakties dankbaar kan wees oor die groot redding waarmee Hy jou teen so ‘n groot koste met Sy dood gered het.

Eers wys die Wet vir ons in watter geweldige sondegreep ons vassit. Daardie besef laat ons draai na die kruis van Christus se redding (Sý geloof) – waarby ons doop bevestig dat ons alreeds ingesluit ís.

En dan wys die wet ons weer hoe ons prakties dankbaar kan leef vir ons redding op Golgota. Wil jy vir die Here prakties wys dat jy Hom liefhet? Wel, hier is ‘n klompie padwysers.

Sien u? Daar is geen botsing tussen die Wet en die Blye Evangelieboodskap van ons kruisredding nie. Dis tewens pragtige hemelse wysheid.

As ons oë maar net daarvoor kan oopgaan.

As ons in hemelsnaam tog net kan ophou om onsself aanhoudend te diskwalifiseer wanneer die Here vir ons kom verseker dat Hy ons met Sy eie lewensbloed tot Sy erfgename gemaak het! As ons Hom tog net maar wil glo. As ons maar net ons hart op Sy beloftewoorde wil neersit. As dit net tot ons haarspan kan deurdring dat dit regtig die waarheid is!

En, dan gaan lewe uit die erfenis wat die Here aan ons bemaak het. Want, Sy beloftewoord ís betroubaar en waar!

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)