Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

Tafelberg Gemeente

Galasiërs-Reeks no 6

Tema: Watter kant weeg die swaarste?

Skrif: Galasiërs 3: 10-14

Ek wil vanoggend vir u almal ‘n baie persoonlike vraag vra : Wie van u sien u lewe soos ‘n skaal (vertoon skaal met 2 bakkies)? Wie van u sien u lewe só? Jou hele lewe bestaan uit 2 kante : regdoen en verkeerddoen. Elke dag stapel jy goed op die 2 kante van jou lewenskaal. Sogenaamde regte en verkeerde goed.

Byvoorbeeld: Kom ons neem sommer die afgelope 2 dae as ‘n voorbeeld:

Jy was dalk vriendelik en gaaf met almal in die huis, jy het kwaai Bybelstudie probeer doen en het vanoggend heel gewillig na die erediens gekom. Maar hier in die kerk het jy afgeskakel en dink aan ander goed. Gister het jy terloops na verkeerde goed op die internet of TV geloer en aan verkeerde goed gedink. ‘n Lelike woord of twee het uit jou mond geglip ens. Sommige aan een kant van die skaal, ander aan ander kant van die skaal.

Vanaand sal jy dalk voel: “Joe, die verkeerde kant van my skaal voel asof dit die goeie kant aftrek. Ek moet hom bietjie ligter maak”. Dan gaan jy op jou knieë en bely so ‘n klompie goed. Vertrou maar die Here haal goedjies af. Balanseer weer. Goeie kant hang darem nou swaarder.

Wie van u sien u lewe as só ‘n soort skaal??

Kom ons gaan nog ‘n entjie verder. Hoe baie mense dink: “Aan einde van my lewe, as ek by die Here kom, sal Hy so ‘n skaal te voorskyn bring. Daar lê my hele lewe nou op een skaal. Ál my sogenaamde goeie dinge (van my hele lewe) op een kant en ál die verkeerde dinge op die ander kant”.

Nou gaan die Here bepaal watter kant die swaarste weeg. Is dit die goeie kant, hemel toe. Is dit verkeerde kant, hel toe. Ek voel egter ek kan nie nou reeds met sekerheid weet nie! Ek moet wag tot eendag om te sien na watter kant die skaal sal kantel. Nóú moet ek net baie hard probeer om soveel as moontlik goed te doen. En die verkeerde goed uitkanselleer. Bid en bely maar soveel as moontlik.

In die tyd van die Apostel Paulus het die Jode ook op hierdie manier geredeneer. Kyk, as jy maar 51% die Wet onderhou het, dan wag die ewige geluksaligheid heel moontlik vir jou. Al wat jy moet doen: Sorg net dat daar darem ‘n rapsie meer goeie werke as verkeerde werke in jou lewe was. Dan sal die skaal sekerlik reg kantel. Hoop so!

Die groot ramp was egter: Geen sekerheid … HOE SAL JY OOIT KAN WEET….? Moet maar eendag sien. Almal van ons weet so goed (as ons eerlik is) dat ons verkeerde kant by verre die goeie kant oortref.

Wie van u sien u lewe ook soos so ‘n weegskaal?

Dan vergeet u iets belangrik wat die Bybel leer. Die Bybel leer: As jy op híérdie manier met God reggestel wil word, is daar een groot voorwaarde: Die bakkie met die verkeerde goed op moet totaal léég wees!!! Want as daar net een enkele dingetjie in die verkeerde bakkie lê – al weeg die “goeie kant” ook swaarder – staan jy onder die “vloek” – dit beteken veroordeling/verdoeming. Baie min mense weet en verstaan dit. Jy moenie minder verkeerd as goed hê nie! Jou bakkie met die sondige goed moet totaal leeg wees. Want, veroordeling rus op enige iets wat in die verkeerde bakkie is!!

Daar is ‘n tweede ding wat min mense verstaan: Die goed wat jy dink in die goeie bakkie lê, hoort eintlik ook in die verkeerde bakkie. Want volgens Jesaja 64:6 is die mens se béste werke soos ‘n vuil besoedelde kleed. As God regtig iemand wil veroordeel en verdoem dan kan Hy sommer die mens se beste werke as motivering gebruik. Hy het nie eens nodig om één sonde te gebruik nie! Hy sal sommer al die goed in die goeie bakkie van jou skaal as motivering gebruik!

Mense wat verkeerdelik glo dat hulle met God reggestel word deur hulle deeglike en berouvolle sondebelydenisse en bekerings besef nie altyd dat hulle ook hulle beste werke moet bely en hulle daarvan moet bekeer nie! Jy moet alles in die goeie bakkie ook bely!

Die derde ding wat ons sukkel om te verstaan is dat die goed in die goeie bakkie van ons skaal 100% perfek moet wees om by Gód te slaag. Want dit is hoe Hy is. Die wet moet STIPTELIK onderhou word (vers 10).

Wie van ons het al hierdie dinge besef? Wie van enigeen van ons kan ooit daardie verkeerde bakkie leeg kry? Nee, die vloek van veroordeling rus op elke mens wat sy lewe probeer bedryf soos ‘n skaal – wat deur WERKE – wat mekaar uitbalanseer – met God reggestel wil word. As ‘n mens op jouself steun, is jy onder die vloek van veroordeling.

Hoe kan ‘n mens dan ooit regkom voor God? Moet ‘n mens jou hele lewe deur in onsekerheid voortploeter met jou simpel skaaltjie?? Moet ‘n mens jou hele lewe deur weet dat die vloek op jou rus omdat jy nooit jou verkeerde bakkie kan skoonkry nie en jy vergeet het dat die goed in jou goeie bakkie ook in die verkeerde bakkie tuishoort en dat die goed in die goeie bakkie nooit heeltemal goed genoeg is nie?? Is daar dan nie goeie nuus nie??

Ja, daar ís goeie nuus. Reeds in die OT het God gesê (Deut 21): ‘n Man wat aan ‘n hout hang, is vervloek – is uitgeban – is veroordeeld.

En toe – honderde jare later – kom hang Sy eie Seun daar. Aan ‘n hout. Aan ‘n KRUIShout! Dáár neem Hy ons vloek op Hom. Sy kruisdood op Golgota, maak ons verkeerde & goeie bakkie dolleeg EN Sy kruis word sélf al die goeie werke wat ons ooit nodig sal hê om die ewige lewe te hê en met God reggestel te wees.

Kyk, as die kruis in die “goeie bakkie” lê, weeg dít die swaarste. Dit kanselleer die verkeerde bakkie uit. Dit is totaal onnodig om nog goeters op te pak op die bakkies. As die Here al klaar reeds die kruis in ons skaalbakkies kom plaas het, hoe belaglik is dit dat ons dit ignoreer en nog self aanhou goed oppak. Dan maak ons mos asof Hy níé die kruis daar geplaas het nie!! Dan maak ons Hom tot ‘n leuenaar.

Nee, wat moet ons doen? Glo Hom – dat Sy kruisdood u bakkies leeggemaak het. Glo Hom dat Sy kruisdood genoeg gewig het om u skaal in die regte rigting te trek. Glo Hom dat Hy 2000jr gelede reeds die kruis in u bakkie geplaas het. Glo Hom blindelings!

As jy heeltyd probeer om met dit wat jy doen en nie doen nie, jou skaal te balanseer, is jy besig om te probeer om deur middel van wetsonderhouding met God reggestel te wil word. En dit werk nie!

Hierdie tipe wetsonderhouding het niks met eenvoudige geloof te doen nie. Dit is eenvoudig nie dieselfde ding nie. Geloof gaan nie oor ‘n gesukkel om ‘n skaal na die regte kant te laat kantel nie. Geloof gaan oor ‘n lewensveranderende ontdekking waartoe jy kom: God het al klaar my skaal na die regte kant toe laat kantel – Hy het 2000jr gelede die kruis in die goeie bakkie van my skaal gesit. Die saak is afgehandel. En die kruis dra soveel gewig, dat hy die bakkie met die sondes kanselleer. Al pak jy miljoene sondes in daardie bakkie, dit kan nie die gewig van die kruis roer of beweeg nie.

Wat is geloof? Dit glo God. Uit en verby.

As God sê: “Soos ek na jou skaal kyk, sien ek net die kruis en daarom kantel jou skaal na die regte kant toe” – dan glo jy Hom.

Maar dis nie jou glo wat die skaal laat kantel nie! Dis slegs die gewig van die kruis wat die skaal laat kantel.

Maar omdat jy dit ontdek het en jou oë daarvoor oopgegaan het, glo jy dit. Jy kan eenvoudig nie anders nie. Die ontdekking laat jou glo.

En van daar af is dit iets soos ‘n domino-effek: jy draai na God en begin Hom Vader noem, jou denke verander en die nuwe lewe begin sy loop neem. Jy is bekeerd.

Maar al hierdie dinge is bloot net die gevólg van die ontdekking wat jy gemaak het: dat die gewig van die kruis 2000jr gelede reeds jou skaal onherroeplik in die regte rigting laat kantel het. Jý was tóé reeds daarby ingesluit. Gód het dit gedoen.

In ‘n neutedop is dít die boodskap van Galasiërs 3: 10-14.

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)