Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

GALASIËRS-REEKS NO 5

Tema: Onderskei die vervalste skildery

Skrif: Galasiërs 3: 1-9


Hoe ánders klink hierdie Skrifgedeelte as wat ‘n mens so dikwels hoor! Die Heilige Gees werk kragtig in die mens wat die Blye Boodskap glo. Net dit. So eenvoudig. Niks meer en niks minder. Wat jy HOOR en nie wat jy DOEN nie!

Ek onthou hoe iemand uit PE my eenkeer gebel het ná ‘n RSG uitsending. Sy sê sy voel nie dat die Heilige Gees in haar woon en werk nie. Ek vra: Glo jy in JXp as persoonlike Saligmaker? Ja. Wel, dan sê die Skrif dat jy die Heilige Gees ontvang het. “Ja, maar…. ek sukkel om te bid in Bybelstudiegroep… ek is skaam om te bid.” Ek sê: Jy sal moet kies wat die Waarheid is: dit wat die Skrif sê, of wat jou ervaring sê.

Wat sê Gal 3:5? Vers 2: Deur te glo wat julle gehoor het, het julle die Heilige Gees ontvang! Vers 5: Die Heilige Gees rus toe en werk kragtig, daar waar die Evangelie geglo word.

Is dit nie merkwaardige teksverse nie? Dit gee geweldige bemoediging, nie waar nie. Wanneer ek vertrou op dít wat God sê op die kruis met my gebeur het, ontvang ek die Heilige Gees en wérk Hy kragtig in my!! Pleks van rondsoek na allerlei tekens en sigbare bewyse in my lewe, moet ek nie ’n slag die Here op Sy Woord begin neem nie? Moet ek Hom nie net begin dank vir dít wat Hy sê wat in my lewe gebeur nie?? Sonder dat ek dit noodwendig éérs moet kan sien aan allerlei uiterlike bewyse – soos byvoorbeeld om hardop saam met ander te bid.

As ek iemand is wat weet dat ek werklik vertrou op die sukses wat die kruis in my lewe behaal het, moet ek Hom dan nie op Sy Woord neem en Hom dank dat die Gees ook kragtig in my werk nie?? Al kan ek dit nie altyd ervaar nie, maar op grond van Sy Woord hier in Gal. 3: 2, 5. Sien is nie glo nie. Glo is sien. En, GLO beteken om die Here op Sy Woord te neem.

Dit is die Gees-pad in teenstelling met die vlees-pad.

Gees-pad= geloof in die sukses wat die kruis in my lewe behaal het – omdat God so sê en klaar.

Vlees-pad = die wet = selfdoen = probeer uit my uiterlike doen en late aflei waar ek met die Here staan. Pleks daarvan om te glo wat Hý sê waar ek met Hom staan. Hy sê dat Hy my op die kruis genees het, maar ek dink ek moet nog genees word omdat ek soveel foute en tekortkominge in my lewe raaksien. Ek leef deur SIEN. Ómdat ek hierdie en daardie skeet en pyn in my lewe sien, dink ek Hy is vir my kwaad en kan ek nie die Heilige Gees hê soos so-en-so Hom het nie.

Die gemeente in Galate het hulle ore uitgeleen aan die dwaalleraars, pleks van die Here op Sy Woord te neem soos die Apostel dit aan hulle bedien het. Dáárom het hulle begin dink dat hulle nog PLUSSE by Christus moet voeg om sodoende wáre Christene te kan wees. Goed wat hulleself moet bydoen. So het ons in hfste 1-2 gesien.

Dit verbaas die Apostel geweldig, want Hy het dan die Evangelie so duidelik aan hulle gepreek. Hy sê sy prediking was soos ‘n skildery wat voor hulle oë geskilder was. Sy prediking was so duidelik dat dit byna was asof Christus voor hulle oë gekruisig was. Glashelderduidelik het hy vir hulle verduidelik hoe Jesus as hulle plaasvervanger álles volbring het.

Nou voel dit vir hom asof iemand hulle kom toor het. Die dwaalleraars se woorde het die Galasiërs so betower dat hulle nie meer die skildery kan onthou wat Paulus met sy prediking geskilder het nie.

Hulle kon eweskielik nie meer verstaan dat hulle op die kruishout van Golgota 100% vrygespreek en gered en geheilig en verlos is nie. Hulle kon skielik nie meer sien dat slegs die bloed vd kruis hulle versoening met God is nie. En toe begin hulle terugval op die vlees-pad, die pad van selfdoen, die pad van twyfel aan Gods beloftewoord. Dit is soos iemand wat op ‘n boot reis en dan in die water spring en self begin swem na die bestemming. Grootste dwaasheid denkbaar!

U sien: hier sien ons ‘n groot ding. Die Heilige Gees gebruik die soort prediking waar Christus voor ‘n gemeente geskilder word sodat God se genade vir almal duidelik word. Dit kom nie deur welsprekendheid of goeie voordrag of allerlei truuks nie. Wanneer die skildery duidelik is, kom gee die Heilige Gees die krag daaraan. Die Heilige Gees gee dan aan gemeentelede die oog wat die mooi skildery kan leer liefkry en waardeer.

Wanneer ons ware prediking in die kerk het, waar Christus & die sukses wat Sy kruis AL REEDS in ons lewens behaal het, duidelik geskilder word, het ons nie allerhande ander hulpmiddels nodig soos kerse en kleure en rituele en liturgië nie. Die Heilige Gees sal dan die krag gee in die kerk.

So was Paulus se prediking. Daarom is hy so verbaas dat die Galasiërs so maklik betower word om ‘n dwaling te gaan glo!! Want, die dwaalleraars het die skildery gaan vervals en vermink deur te leer: die vlees-pad moet die Gees-pad komplimenteer/aanvul/balanseer!

Nou is die groot vraag: Hoe gaan hierdie mense dit regkry om te onderskei tussen die 2 skilderye?? Waarmee gaan Paulus hulle nou help?? Dit is baie moeilik om tussen ‘n egte en vervalste skildery te onderskei, nie waar nie? Dit is wat hierdie spesifieke Skrifgedeelte so massief interessant maak. Om dop te hou hoe die Apostel hulle nou gaan help om te kan onderskei?? Watter geneesmiddel gaan hy nou aanwend? Met watter instrument gaan hy nou hierdie toordery/verblinde oë verbreek? Hoe gaan hy nou bewys dat sy prediking die waarheid is en dat die dwaalleraars s’n vals is?

Hy verwys hulle eerstens na dit wat hulle self (as NT Christene) ervaar het. Tweedens verwys hy hulle na die OT-Skrif.

Wát het die Galasiërs self ervaar?? Toe die ware prediking die ware skildery van die Christus voor hulle afgeskilder het, het hulle dit geglo. Hulle het geglo wat hulle gehoor het – so eenvoudig soos dit. So het hulle die Heilige Gees ontvang.

Die Heilige Gees ry letterlik op die wa van die prediking in ‘n mens se hart in. Jy ontvang nie die Heilige Gees in jou lewe deur wat jy doen nie, maar deur wat jy HOOR! Jy hoor die prediking. Jy sien die skildery van die gekruisigde Christus. Jy word oortuig dat jy vóór Jesus se kruisiging ‘n helverdiende sondaar was, maar dit ná Sy opstanding nie meer is nie! Dan verander jy in ‘n mens wat bereid raak om van genade alleen te lewe. Jy word ‘n mens wat bereid raak om van Christus alleen alles te verwag. Wie is daartoe instaat?? Net ‘n mens in wie se lewe die Heilige Gees kom werk het. Wat ‘n Godswonder!! Dit is wat met die Galasiërs gebeur het. Dit is wat met elke mens in hierdie kerkgebou gebeur het wat by die punt gekom het om van Christus Jesus alleen te begin lewe. So het jy die Heilige Gees ontvang.

Maar, die eintlike hamer waarmee Paulus die dwaalleer platkap, is die Skrif. Hy neem die swaard van die Gees in die hand: DIE BYBEL. Die OT-Skrif. Die Bybel verbreek die dwaalleer.

Paulus verwys hulle na net een voorbeeld: Abraham. Hoe was Abraham reggestel met God? Toe hy geglo het wat hy gehoor het. Toe hy die belofte omhels het. Abraham het doodgewoon dít wat die Here aangaande hom verklaar het, geglo. Dis al. Die Wet en besnydenis is eers gegee baie lank nadat Abraham al dood was. Dit was nie die besnede Abraham of die Wetsonderhoudende Abraham wat met God reggestel was nie. Dit was Abraham wat aan God se beloftewoord dat Hý hom reggestel het, vasgehou het. Nog voordat daar besnydenis of wet was, het God vir Abraham kom sê dat hy geseënd is en dat die Messias uit hom gebore sal word. En Abraham het geglo wat hy gehoor het!

Met ander woorde: Paulus sê: Ek het nie vir julle Galasiërs ‘n vreemde leer kom verkondig nie. Dis gewoon die leer vd Skrif. Abraham het die Heilige Gees ontvang presies net soos julle die Heilige Gees ontvang het. Abraham is deur God vrygespreek op presies dieselfde manier as waarop julle vrygespreek is. Daarom is julle kinders van Abraham – al is julle nie Jode nie.

Dit is belangrik dat ons sal sien op watter manier Paulus die betowering vd dwaalleraars verbreek, want dit werk vandag nog net so. Hy verbreek dit met die Bybel. Eers die NT: Die Galasiërs se eie NT-ervaring. Dan die OT: Die voorbeeld van Abraham.

Dit is die enigste ding wat ons het: Die Woord van God. Dit wat ons hoor. Daarom moet ons onsself vul met die woorde wat uit die mond van die lewende God kom. En ons siening oor onsself dáárop bou en nie op die goed wat ons in ons eie lewens waarneem wat nog verkeerd is nie.

Dink hoe baie goed was in Abrahams se lewe verkeerd. Goed waaroor hy homself tot in die afgrond in kon verwyt. Maar God sê vir Abraham: Jy is wat Ék sê jy is en jy is wat Ék jou gemaak het. Die groot Saad, die groot Man, gaan uit jou gebore word en jy is wat jy in Hóm is.”

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)