Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

GALASIËRS-REEKS NO 1

Tema: Wanneer om níé ‘n engel te glo nie!

Skrif: Galasiërs 1: 1-10


31 Oktober 1517: ‘n Rooms-katolieke monnik drafstap oor die plein van die Wittenbergse universiteit op pad na die groot kerk. Hy’t ‘n papier in sy hand. Hy is ‘n professor in Bybelse teologie. En sy gemoed is erg opgewerk. Hy gaan hierdie papier aan die deur van die kerkgebou vasspyker. Want hy wil hê dat ‘n sekere saak dringend bespreek moet word. Hy het dit in 95 stellings neergeskryf vir almal om te lees.

 

Wie is hierdie man? Prof Martin Luther, wat net pas die Galasiërs-brief vers-vir-vers aan ‘n volgepakte saal studente uitgelê het en tot die konklusie gekom het dat 1) ‘n Mens slegs sonder rede of oorsaak gered word deur die genade van God alleen 2) Dat ‘n mens slegs na die Here toe kan draai omdat Hý voor die skepping reeds na jou gedraai het 3) Dat ‘n mens géén bydrae tot jou verlossing kan lewer nie 4) Dat die realiteit van die verlossing in jou lewe grondvat slegs deurdat jy die blye boodskap glo.

 

Dít teenoor die leringe van die Rooms-Katolieke prediker – Johann Tetzel – wat die mense geleer het dat hulle hul sondes kan afkoop met geld en dat priesters mense se sondes kan vergewe. Luther het besef dat hierdie valse leer duisende mense in duisternis vashou en verhoed dat mense die vrede vd Here beleef. Daarom voel hy die saak moet dringend bespreek word. Die Waarheid vd Evangelie is op die spel.

 

Maar let op: Dit was die Galasiërs-brief wat Luther se optrede gesneller het. En uiteindelik tot die magtige Reformasie gelei het. Dit het daartoe gelei dat miljoene mense regoor Europa tot vrede en sekerheid gekom het – slegs deur die Skrif alleen.

 

Geen wonder dat Luther so lief was vir Galasiërs nie. Hy het gesê dat hy getroud was met die brief aan die Galasiërs.

 

Dit is onmoontlik om die Galasiërs-brief te verstaan indien ‘n mens nie verstaan wat destyds die 2 groot probleme in die gemeentes van Galate was nie. Want, Paulus skryf juis die brief uit reaksie op hierdie 2 probleme. A. Nadat Paulus die eerste keer by hulle was, het daar valse leraars gekom wat geleer het dat Christus se kruisdood alleen nie genoeg was om gered te wees nie. Dit was ook belangrik dat die gelowiges nog sekere seremonies vd wet moes onderhou. Jesus se verdienste is nie genoeg nie – dis té eenvoudig. Daar moet ‘n menslike PLUS bykom. B. Die dwaalleraars het ook Paulus se apostelskap bevraagteken om sy leer verdag te maak. Hulle het Paulus se gesag bevraagteken. Hulle het vir die gelowiges in Galate gesê: “Dis nie nodig om na Paulus te luister nie. Hy is sommer ‘n selfaangestelde apostel.” Dit was hulle verskoning om aan die Boodskap wat Paulus gepreek het, te torring. Daarom spandeer Paulus die eerste 2 hoofstukke van die brief aan ‘n verdediging van sy ware apostelskap.

 

Sommer in die eerste sinnetjies, praat Paulus al oor hierdie groot probleme wat verwarring in die gemeente gesaai het. Kyk hoe noem hy homself: “Van Paulus, ‘n Apostel..” Apostel = gestuurde deur iemand hoër as jyself. ‘n Apostel kom nie met sy eie boodskap nie. Hy voeg dit by: “nie vanweë mense of deur ‘n mens nie.” Geen mens het hoegenaamd enigiets daarmee te doen gehad dat hy ‘n Apostel geword het nie. Christus het hom direk geroep. Dit wat hy gepreek het, het apostoliese gesag gehad. Hy het die boodskap van sy Sender afgelewer.

 

Dít is tewens wat die hele Bybel is. Natuurlik is die Bybel deur gewone mense geskrywe, MAAR hulle het nie hul eie boodskap geskryf nie. Hulle was gedryf deur die Gees. Onthou: Die Apostels was nie opgevolg deur enigiemand nie. Hulle was uniek. Hulle was ooggetuies van die opstanding. Hulle gesag was uniek. Van God af.

 

Kyk ook wat voeg hy by: “’n Apostel deur Jesus Christus en God die Vader wat Hom uit die dood opgewek het.” Waarom voeg hy dit by? Onthou die dwaalleraars se dwaling: “Christus se werk het jou nie perfek en volmaak gered nie”. Wat sê die opstanding van Christus egter daarenteen? Met die opstanding het die Vader iets gesê. Hy het gesê: “Ek is volkome tevrede nét met dit wat my Seun gedoen het.” Die dwaalleraars het gesê: Christus se werk is nie genoeg nie. Maar, met die opstanding het die Vader gesê: Dit ís genoeg. Hier is die kwitansie. Dit is volbring.

 

Maar, u sien, dát Christus genoeg is, is nie vir óns genoeg nie. Dit is te vervelig. Die aksie is te min. Dit raak afgesaag. Ons soek ‘n bietjie meer opwinding. En, dit is net daar waar die dwaling begin. Want, dan begin ons sélf dinge byvoeg by Christus. Meeste mense voeg GELOOF by! En, dan vervals ons die evangelieboodskap. Ons het dan allerlei kragtoertjies nodig om CHRISTUS ALLEEN aan te vul. Christus, ja, PLUS genoeg geloof, ons vasberade keuse-vir-Jesus, bekering, sondebesef, grootdoop, ‘n spesiale ervaring, genoeg sondeberou, 4 stappe om Geesvervuld te word..

 

Luther het die woordjie “genoeg” ‘n “duiwelse” woord genoem, want dit laat ‘n mens altyd weer net na jouself kyk en jouself onder die vergrootglas plaas. Jy bly met jouself besig om te kyk of jy GENOEG by Christus gevoeg het, of jy GENOEG glo. Luther sê: Nee, slégs Christus het GENOEG gedoen. Slegs HY is GOED GENOEG. Hy het genoeg ons sondes gedra. Hy het ons sonde genoeg gevoel op die kruis. Hy het genoeg liefgehad. Hy het die duiwel genoeg oorwin. Hy het goed genoeg uit die dood opgestaan. Ons kan net tot rus kom in Hom. Dis al. Dis genoeg!

 

Ons moet nooit verveeld raak met Christus wat genoeg is nie. Ons moenie vir opwinding buite Christus soek nie. Hy is waarlik genoeg. Kyk wat sê Paulus in vers 5: “Aan God (nie God én mens nie) kom die heerlikheid toe tot in alle ewigheid.” Dit was die slagspreuk van die Groot Reformasie gewees: Sola Deo Gloria!

 

Nou kan ‘n mens dadelik verstaan waarom Paulus nog iets ekstra skryf in vers 4. Hy ag dit nodig om iets ekstra te sê van wat ons Here Jesus gedoen het. Hy sê: “ Hy het Homself vir ons sondes gegee om ons te verlos uit hierdie goddelose wêreld en SO die wil vd Vader te volbring.” Letterlik: Hy het Homself as OFFER gegee. Soos die offers vd OT was. Om ons uit te red uit die huidige bedeling. Nie “wêreld” soos NAV sê nie, maar bedeling. Met Sy gee-van-Homself het Hy ons uitgered uit hierdie huidige ou bedeling en ons oorgeplaas na ‘n nuwe bedeling. Dit is nie ‘n vreesagtige onsekerheid nie. ‘n Gelowige weet nou reeds dat hy deel het aan die nuwe bedeling. Daardie sekerheid lê vas in die offer van Jesus waar Hy Homself gegee het. Dít is die Evangelieboodskap (blye boodskap) wat met apostoliese gesag en sekerheid na ons toe kom uit die pen van die Apostel Paulus. Dit is ‘n rots waarop ons met vertroue kan bou.

 

Laat ek ‘n beeld gebruik: Hier het ek ‘n glas groen koeldrank en ‘n glas rooi koeldrank en ‘n glas motorolie. Die rooi en groen koeldrank is steeds een-en-dieselfde ding, verskil net in kleur. Beide is koeldrank. Maar, die motorolie is nie ook maar net ‘n soort koeldrank nie. Dit is ‘n totaal andersoortige vloeistof.

 

Hieruit kan ons iets verstaan van die worstelstryd wat Paulus destyds met die gelowiges in Galate gehad het. Die dwaalleraars het vir die gemeentes gesê dat Paulus hulle verkeerd geleer het toe hy gepreek het dat Christus-alleen hulle op Golgota 100% volkome gered het sonder dat hulle ‘n eie bydrae/inset hoef te maak – ook nie ‘n geloof-bydrae nie. Suiwere genade dus.

 

Dit is onmoontlik”, het hulle gesê. “Jy kan mos nie aan ‘n verlore sondaar sommer net so gaan verkondig dat God hom al klaar met Homself versoen HET nie…” – “God se genade in Christus kan onmoontlik nie genoeg wees vir so ‘n geweldige verlossing nie” . “MINSTENS moet julle julle nog laat besny om darem (op ‘n manier) as mens saam te werk met die genade” – “Die mens moet mos darem tog IETS doen… al is dit net om ‘n mosterdsaadjie gelofie aan Hom voor te lê!!” Daar moet IETS wees…..!!

 

Maar, moenie verontrus wees nie Galasiërs”, het hulle gesê, “ons verkondig steeds aan julle presies dieselfde Evangelie as Paulus” – “Ons lê slegs ‘n ander aksent/klem”. Rooi en groen koeldrank!! Steeds koeldrank!!! Ons beklemtoon net ‘n bietjie méér die mensse verantwoordelikheid as wat Paulus gedoen het, wanneer ons sê julle moet nog besny word. Dit is slegs maar net ‘n klemverskilletjie. Ons stel sake net duideliker as Paulus. Ons bring net Paulus se eensydige boodskap ‘n bietjie meer in balans.

 

Maar o weë. Uit Paulus se reaksie blyk dit dat die dwaalleraars se boodskap allermins ‘n klemverskilletjie was! Dit was ‘n totaal anderevangelie wat eintlik geen evangelie meer was nie! Soos motorolie teenoor watse kleur koeldrank ookal!! Motorolie is heeltemal iets anders! Jy sal sterf as jy dit drink.

 

Weet u, in al die ander briewe wat Paulus aan ander gemeentes geskryf het, begin hy om die gemeentes te prys of vir hulle te bid, selfs vir die Korintiërs wat ‘n moeilike kerk was. Maar, wanneer hy aan die Galasiërs skryf, begin hy met vermaning en bestraffing. Dit wys hoe geweldig ernstig hierdie saak is. Dis soos Luther gevoel het toe hy sy 95 stellings aan die kerkdeur van Wittenberg vasgespyker het.

 

Paulus sê: “Ek is absoluut verbyster dat julle so gou van God afvallig geword het om ‘n ander evangelie aan te neem, terwyl daar geen ander is nie.” Hulle het nie van groen na rooi koeldrank geskuif nie. Hulle was op die punt om van koeldrank na motorolie te skuif. En, sodoende sou hulle van God self afvallig word! Ons moenie hierdie woorde mislees nie. Hulle het nie net ‘n ander beklemtoning as Paulus gehad nie. Hulle sou van God afvallig word deur ‘n PLUS by God se genade by te voeg!! En, skynbaar het hulle dit self nie eens agtergekom nie!!!

 

Hieroor staan Paulus geheel en al verbaas! Veral omdat die Galasiërs so maklik/gou afvallig kon word. Daardie woordjie GOU maak my altyd benoud wanneer ek hier lees. Dit laat my besef watter duistere magte daar ook in MY skuil. In ons menslike natuur sit daar ‘n ingeboude weerstand teen die Goeie Nuus van vrye genade! Binne in ons almal is daar ‘n Fariseër. Soos Luther gesê het: “As julle my oopsny, sal julle daarbinne ‘n pous vind!”

Die boodskap waar DIE MENS ‘n kloppie op die skouer kan kry, is aanvaarbaar vir die mens se gevalle natuur/ vir die Fariseër binne-in ons. Die boodskap waar God se genade in Christus AANGEVUL moet word deur wat ookal van die mens, vind méér byval by die mens se natuur as die Blye Boodskap van redding sonder oorsaak en rede. Daarom het die Galasiërs so GOU ‘n oor gegee aan die dwaalleraars. En, daarom sal ek en u dit ook doen. Want, IN ons almal skuil die Fariseër.

 

Paulus se reaksie hierteen is ontsettend kras. En, onthou, dit is die Heilige Gees wat deur hom met die gemeente praat. Twee maal na mekaar sê hy: Wíé ookal ‘n ander evangelie verkondig as wat ek verkondig het, al is dit ook ‘n engel uit die hemel, laat hom ‘n vervloeking wees. Die woord “vervloek” beteken om oorgegee te word aan die oordeel. Hy sê dus: Al sou enigiemand ‘n ander evangelie verkondig (en hy sluit homself daarby in: al sou ekself dit doen), al sou ‘n bode uit die hemel dit doen, moet so ‘n persoon aan die oordeel oorgegee word. U sien: dit het niks met aksentverskilletjies te doen nie. Dit is NIE maar net rooi of groen koeldrank nie. Dit is motorolie! Dit is ‘n ander evangelie. Dit is ‘n ander Jesus! Die brief aan die Galasiërs help ons om dit glashelder duidelik raak te sien.

 

Nou kan u verstaan waarom ‘n mens knaend twyfel oor jou verlossing wanneer jy onder die misverstand verkeer dat dit jou GLO is wat die knoop van jou redding deurhaak! Dit is die vervalsing waarteen die Galasiërs moes waak. Want dit vernietig sekerheid & vrede. Die oomblik wanneer jy ENIGIETS voeg bý Christus-en-dit-wat-Hy-in-jou-plek-gedoen-het, verval jy in onsekerheid & onvrede.


Die waarheid is dat jy nie méér perfek verlos kan wees as wat Christus se kruisdood jou reeds verlos het nie. Of jy dit nou glo of nie. Dis net tot jou voordeel ás jy dit glo. Want dan déél jy proefondervindelik in die heerlikheid. As jy dit nié glo nie, benadeel jy jouself want dan skep jy outomaties ‘n alternatiewe koninkryk – wat die Bybel “duisternis” noem.

 

Romeine 5:18: Deur één daad van ongehoorsaamheid (Adam s’n) het daar veroordeling vir álmal gekom. En deur één daad van gehoorsaamheid (Christus s’n) het daar vryspraak vir álmal gekom.

 

Wie is die ALMAL? Is dit almal behalwe jý? Of dit ALMAL met jou ingesluit?

 

Jy kan nie méér vry & verlos wees as wat jy reeds is nie. Aanváár dit! Aanvaar jou aanvaarding. Aanvaar dat Hy jou in Sý lewe ingelaat het.

 

MOTOROLIE -BOODSKAP klink so: “Jy is ‘n verrotte sondaar wat van God geskei is, maar as jy dit en dit doen sal God vriendelik teenoor jou word en jou aanvaar.”

 

KOELDRANK-BOODSKAP: “Christus het jou menswees aanvaar. Hy het jou duisternis Syne gemaak. Hy het alle afstand uitgewis en jou saak met God reggemaak. Jy besit lewe en vryspraak deur wat Hy gedoen het.”

 

Wat sal jy met die motorolie doen?

En wat sal jy met die koeldrank doen?

 

Galasiërs leer vir ons: een is vals en een is waar.

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)