Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

FILIPPENSE – REEKS NO 9
Die vrug van heiligmaking
Filip 2: 12-18

Weerspreek die Apostel Paulus dalk homself in vers 12? Paulus se totale boodskap is tog oral in al sy briewe dat verlossing nie deur die mens se werke en doenery plaasvind nie! Ons beste werke is voor God soos ‘n vuil lap (Jes 64:6)!

Maar in vers 12 sê die apostel: WERK JULLE EIE HEIL/VERLOSSING UIT! Met vrees en bewing. Dit klink beslis of hy homself weerspreek, is dit nie? “Werk julle eie heil uit”.

Onthou nou net weer hoe klink die Goeie Nuus wat die apostel oral & aan almal verkondig het:

Jesus se kruisdood en opstanding het sondaars 2000 jaar gelede met God versoen – volkome en perfek versoen! Dit is die skape vir wie Jesus Sy lewe afgelê het — almal wie ooit tot geloof in Hom sou kom! Die Heilige Gees laat die sondaar sy/haar verlore toestand en behoefte aan verlossing besef. Die Heilige Gees laat die sondaar 180 grade omkeer. Die Heilige Gees skep in die omkerende sondaar die geloofsvertroue om vir God te begin vertrou vir die redding wat Hy deur Jesus se dood en opstanding bewerk het. En op hierdie manier (en geen ander nie) kry die mens in sy eie persoonlike ondervinding deel aan die verlossing.

Op die kruis het Christus sondaars se sonde en skuld op Homself oorgeneem en hulle ontvang Sy geregtigheid en heiligheid die dag wanneer hulle tot bekering en geloof kom. Om God vir hierdie klaar bewerkte verlossing te begin vertrou, is nie ‘n goeie werk wat die mens moet doen om in God se goeie boekies te kom nie! So asof Jesus halwe werk gedoen het om die sondaar in Vader se goeie boekies te stel nie – dat daar nog ‘n ietsie van ons kant af nodig is! Dit is laster! Geloofsvertroue is maar die leë hand waarmee ons ontvang, nie waar nie. En selfs hierdie leë hand is ‘n gawe van God. Nie eens dit kom uit die mens se prestasie voort nie. Paulus se boodskap was baie duidelik: GEEN WERKE om voor God reggestel te word nie!

Nou wat bedoel hy dan met vers 12? (Lees dit weer).
Die antwoord is die volgende:
Paulus praat nie hier oor die regverdigmaking/redding/verlossing nie. Hy praat nie hier oor versoening met God of kind van God word nie. Hy praat hier oor die heiligmaking! Die lewenslange proses van die reeds-geredde mens – om prakties uit die verlossing te lewe en meer en meer verander te word na die beeld van Christus. Die Heilige Gees doen ook dit. Nie die mens nie.

Paulus bedoel presies dit wat die 1983 vertaling sê: “Julle moet julle met eerbied en ontsag daarop toelê om as verloste mense te lewe”. Vrees en bewing = eerbied en ontsag voor God.

Maar hoor die opdrag: LÊ JOU DAAROP TOE om uit die verlossing waarmee jy so perfek op die kruis verlos is, te LEEF – heel prakties!

WANT (die rede/grond) – vers 13: Dis God wat IN julle werk en julle gewillig en bekwaam maak om Sy wil te doen!

Ja, ons moet vers 13 in samehang met 12 lees.

Ons dink soms: die verlossing/redding/regverdigmaking is van A-Z God se werk, maar die heiligmaking is ons werk! Die goeie werke wat die vrug/resultaat van die verlossing is, is ons werk, ons verantwoordelikheid.

Maar Paulus sê, nee, ook die heiligmaking is God se werk! Hy kry die eer vir alles! Want dit is OMDAT Hy almagtig & heerlik in ons werk om te wil en te doen volgens Sy welbehae, wat ons dit doen!

Efes 2:10 stel dit so pragtig: Die goeie werke wat die gelowige doen, is vooraf deur God bewerk sodat die gelowige net maar daarin kan leef.

Dis soos ‘n mamma wat vir haar dogtertjie ‘n rokkie maak waarin sy net kan gaan leef!

Het ons al ooit so daaraan gedink? Dat die Godvrugtige lewe en praktiese goeie werke wat ons doen, GOD SE WERK is? En HY die eer daarvoor kry?

En hoe lyk hierdie lewe van heiligmaking in die praktyk?

Paulus spel dit uit in die orige klompie verse tot by vers 18. Wanneer ons in die praktyk soos verloste mense leef, hoe lyk dit, wat impliseer dit? Heel prakties & konkreet…. U sal nou sien hoe die vrug van die kind vd Here se lewe net mooi die teenoorgestelde is van die ongelowige wêreldse mense s’n. Dis twee totaal verskillende koninkryke. Die kind van God en die ongeredde mens het eintlik niks in gemeen nie. Hulle lewe letterlik in aparte koninkryke!

1 > Geen klaery en gemor en teëpratery > Die ongelowige wêreldse mens / die gevalle sondige natuur as sulks = word gekenmerk deur kla/mor/moan. Dit kom sommer vanself. Maar die vrug vd Gees is dat ons anders wil wees. Dat ons nie meer wil kla en oor alles en oor ons omstandighede en oor die lewe as sulks beswaard wil wees nie. Dit wat ons voorheen gedink het net deel van ons persoonlikheidsmondering is, begin nou ons vyand word en ons begin dit haat en soek na ‘n beter weg. Waar kom hierdie innerlike begeerte vandaan? Dit is regtig ‘n werk van die Here in ons lewens!

2 > Bo verdenking en opreg (Blaamloos en onskuldig) > Die ongelowige wêreldse mens kan nooit blaamloos wees nie, want hy is nie in Christus nie. Maar die gelowige se geloofsvertroue rus op God se onfeilbare Woord dat hy/sy Christus se onskuld en blaamloosheid besit! En as ‘n mens eers eenmaal geanker is in hierdie waarheid, begin jy verlang om prakties te leef uit die blaamloosheid en opregtheid. Weer eens: Waar kom hierdie lewensverandering vandaan? Dis regtig ‘n werk van die Here in ons lewens.

3 > Onberispelik (sonder vlek of rimpel) te midde van ‘n ontaarde mensdom > Die ongelowige wêreldse mens is voluit deel van die ontaarde mensdom, maar die gelowige staan apart, is nie meer deel daarvan nie en wil onberispelik leef. Die mens in wie die Heilige Gees woon, begin meer en meer die atmosfeer van die ontaarde mensdom verpes en verag en wil nie meer daarvan deel wees nie. Weer eens: Die gelowige is beklee met Christus se vlekkeloosheid! Wat Syne is is myne en wat myne is is Syne!

4 > Ligdraers in die wêreld deur die Woord uit te dra > Die ongelowige wêreldse mens leef in beginsel in die duisternis en heel laaste op sy daaglikse agenda is om die Woord uit te dra. Maar omdat die gelowige ingesluit is by Christus se Lig, kan en wil hy/sy die Woord van die Lig versprei oral waar hy kom en gaan! Dit word ‘n dringendheid om mense vir Christus te wen. Waar die kind vd Here na mense kyk wonder hy/sy instinktief waar die persoon met die Here staan. Die realiteit van die hel waarheen elke ongeredde mens op pad is, begin die kind van God op so ‘n manier verpletter dat jy mense tot bekering wil sien kom. Dit word net meer en meer ‘n brandende begeerte. Daarom beywer jy jou daarvoor en bid vir mense se redding.

5 > Gereed vir die wederkoms van Christus > Die ongelowige wêreldse mens is op geen manier gereed vir die wederkoms nie. Nie geklee in Christus nie. Staan naak voor God. Die enigste hoop wat ‘n ongeredde mens op die toekoms het is om sy laaste asem uit te blaas (Job 11:20). Die verlore mens het slegs EEN hoop: die laaste asem uitblaas. Daar eindig dit. Hierteenoor BEGIN die kind vd Here se lewe eers regtig wanneer hy/sy sy laaste asem uitblaas!! Die kind van God weet dat Jesus se wederkoms ‘n voldonge feit is en hy sien reikhalsend daarna uit. O, wat ‘n toekoms! ‘n Ewige toekoms! Verseker deur die Seun van God se opstanding uit die dood!

6 > In diens van die Here > Die ongelowige wêreldse mens is in diens van homself en van die wêreldsisteem en “wat die mense sê en verwag”. Die vrug van die Gees in die gelowige se lewe is dat hy/sy eerstens en bo alles in die HERE se diens is – Van Maandag tot Sondag. Dink aan die enorme verskil: In diens van myself en die wêreld TEENOOR in diens van die lewende God!

7 > Blydskap > Die ongelowige wêreldse mens se blydskap fluktueer volgens sy omstandighede en hoe hy voel. Die blydskap van die gelowige word deur die Heilige Gees geproduseer en is op vreemde misterieuse wyse teenwoordig wanneer ‘n mens nie blydskap sal verwag nie, byvoorbeeld by Paulus self: Toe hy hierdie Filippense brief geskryf het, was hy in Rome in gevangenskap – onskuldig en onregverdig. Die Keiserlike wag was sy vriende. Maar tog staan Filippense bekend as die “blydskapsbrief”.

Hierdie dinge is die vrug van die heiligmaking wat in elke ware weergebore mens se lewe aan die werk is! Aan God al die eer!

Category Filippense Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)