Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

FILIPPENSE – REEKS NO 8 : Die krag van Christus se selfverloëning

Filippense 2: 1-10

Wat dink jy wát lê aan die wortel van alle verhoudingsprobleme oor algemeen? Wat vertroebel “gemeenskap” (“koinonia”) tussen kinders van die Here?

Dalk sal u sê: Sonde. Goed en wel, maar wat is die wortel van alle sonde? Gaan bekyk maar u sondes. U sal gou sien wat die kern-wortel daarvan is. Dit is altyd weer DIE SELF. Die EK. Die EGO. Sonde is wetsoortreding/wetteloosheid (1 Joh 3:4). En om watter rede minag ons die Here se wil? Ten voordeel van onsself!

‘n Stuk diepgewortelde ontevredenheid met dit wat die Here my gemaak & gegee het. Paulus sê in 1 Tim 3:6 dat die satan deur verwaandheid tot ‘n val gekom het. Ons sien in die OT waar Paulus aan hierdie kennis kom. Dit is in Jesaja 14, Esegiël 28.

Satan was aanvanklik ‘n pragtige engel – môrester. Maar, hy was ontevrede met sy ondergeskikte posisie aan God. Hy wou sy troon bó God se troon stel. Toe werp God hom neer. En, dit was waartoe satan weer vir Adam wou verlei. Om dieselfde te doen. Om ontevrede te raak. Om bó God te wil wees. Om bó die medemens te wil wees. Dit is die smet waarmee ons almal op die aarde aangekom het en wat ons almal van nature (ons hoef dit nie aan te leer nie) self kies. Ten diepste gaan dit nie oor wat ons doen en nie doen nie. Dit gaan om die HART. “GESINDHEID” (vers 8). Daar waar die selfsug en die ego koning is.

Gelukkig hoef ons nie self te probeer om van hierdie smet bevry te word nie. Die Blye Boodskap is dat ons vryheid alreeds bewerk is.

Ek dink vers 3 van Filip 2 is een van die mees diepsnydende verse in die Bybel. “Moet niks uit selfsug en eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. En, moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ‘n ander”.

Is dit nie een vd mees diepsnydende verse nie? Is dit nie terselftertyd ook die oplossing vir alle, alle, alle verhoudingsprobleme nie?? Stel jouself ‘n gemeente voor wat uit hierdie waarhede leef. Hemel op aarde. Stel jouself voor ‘n man en vrou in die huwelik wat MEKAAR se belange eerste stel. Hemel op aarde…

Ek het eenmaal gelees van iemand wat sê hy het gedroom dat die HEL en die HEMEL ‘n eetsaal met ‘n ewigdurende feesmaal is. Maar, die messe, vurke en lepels is 1 meter lank.

In die HEL probeer elkeen net homself voer en kry dit nie reg nie. Daarom is daar honger, pyn, frustrasie, kners-op-die-tande. In die HEMEL voer elkeen sy buurman oorkant die tafel met die meterlange vurke en lepels. Daarom is daar vreugde en tevredenheid en harmonie.

Die groot vraag is: As ons almal van nature net op onsself gefokus is en as dit die kern-sonde in ons lewens is… HOE raak ons daarvan ontslae??

Onthou: Die hele wêreld waarin ons leef moedig ons aan om selfgesentreerd te wees. Die wêreld is glad nie ‘n watwonderse hulpmiddel om volgens die Skrif te gaan leef nie. Die boodskap vd TV en media is: JY is ‘n godjie. JOU regte is al wat tel. Dit wat JY goedvind is reg. JOU behoeftetjies moet bevredig word. Alles klink so fantasties. Maar, kyk hoe lyk ons mense: Depressief, vol skuldgevoelens, slegte verhoudings, ons spat uitmekaar….

As jy mooi gaan nadink sal jy sien: daar is GEEN MANIER hoe ons onsself kan bevry nie. Jou en my beste keuses en inspanning sal ons nie verlos nie. Dit kos iets bonatuurliks om ons los te kry. En dit is hier waar die wonder-boodskap van die Bybel inkom. Ons het dit vanoggend gelees. God die Vader het ons eiehandig losgemaak in Sy Seun Jesus Christus. Net omdat Hy ons jammer gekry het. Nie omdat ons dit enigsins werd was of verdien het nie.

Laat ons nie die groot fout gaan maak wat soveel mense maak nie. Wat het 2000jr gelede gebeur toe ons Here Jesus gesterf en opgestaan het? Iets in die verre geskiedenis?? Het Jesus daar maar net die MOONTLIKHEID geskep dat ek hier in 2018 gehelp kan word?? Dis die enorme fout wat ons so maklik maak. Jesus se kruisdood het dit vir my moontlik gemaak om bevry te word. Nou moet ek nog my kant bring. Ek moet woel en werskaf sodat Hy kan sien ek bring my kant.

NEE! Toe Jesus gesterf en opgestaan het HET Hy ons kragdadiglik verlos. Dáár het Hy ons skuld 100% afgeskryf. Dit is wat Paulus hier beskryf. Hy beskryf hoe Jesus alle mense wat ooit tot geloof sou kom – al die skape vir wie Hy gesterf het – se afwaartse pad na die hel OMGEDRAAI het.

Hou in gedagte wat satan en Adam gedoen het! En ons almal! Pleks van ondergeskik te wees, wou ons BO God & naaste wees.

Kyk nou net wat doen Jesus. Hy wat van ewigheid af die Seun van God is, was bereid om af te klim – af en af en af. Om Sy hoë posisie te verlaat. Hy doen presies die teenoorgestelde as wat satan & Adam gedoen het. Hy het nie Sy Godheid beskou as iets waaraan Hy moes vasklem nie. Hy was bereid om Sy Godheid te verberg agter Sy mensheid. Hy was bereid om Homself te verneder en die gestalte van ‘n slaaf aan te neem.

Maar, dit was nie genoeg nie. Hy was bereid om gehoorsaam te wees tot in die dood vd kruis. Dáárom het die Vader Hom verhef tot die hoogste eer. En Hom ‘n Naam gegee bó elke naam. Sodat ELKE MENS die knie voor Hom sal buig en ELKE TONG sal bely dat Hy die Here is – m.a.w. dat die Evangelie die Waarheid is. Ja ook diegene wat in die hel is sal dit dán bely!

Die satan en die mens wou hullesélf verhef. Daarom het hulle geval. Alles verloor. Jesus kom draai dit om. Hy kom gee ons weer terug wat ons verloor het. Hy kom herstel weer perfek dit wat verwoes is. HOE? Deur Sy selfverloëning. Deur Sy selfverloëning van 2000 jr gelede HET Hy dáár met ONS iets gedoen. Hy het ons skuld 100% betaal en afgeskryf. Hy het ons hoogmoed gebreek. Hy het ons diepste gesindheid en hart verander.

Maar, beteken dit dat ons almal nou outomaties bevry is? Ons deel deur die GELOOF in dit alles. Ons moet doelgerig leer om te LEEF uit Christus se genade. Dis ‘n vaste oortuiging en keuse.

Daar is iets wat ons baie goed moet raaksien. Jesus is NIE ‘n goeie voorbeeld wat ons moet probeer navolg nie. Ons moenie Filip 2 lees en dan sê: “Wel, Jesus was so pragtig in Sy selfverloëning — So ‘n goeie voorbeeld — Laat ek my inspan en gaan probeer om dit ook te doen …” NEE!!

Toe Jesus Homself verloën het, hét Hy daardeur vir ons 1000% verlos van óns selfsug en hoogmoed. En, hierdie verlossing is alreeds aan ons toegesê. Dit is aan ons toegesê in die Woord en dis verseël deur ons doop! Dis ‘n Goddelike belofte wat verseël (gesertifiseer) is. Ons het die volle pakket ontvang. Die Vader het ons gesindheid met Sy gesindheid vervang. Dit is nie iets wat ons moet najaag en nastreef nie! Dit het niks met inspannende probeerslae te make nie.

Ons moet leer om met ‘n vaste vertroue te leef UIT DIT WAT ONS REEDS BESIT. Lees Filip 2 en jy sal dit sien.

Ja, Paulus roep inderdaad die gemeente op om hulle selfsug te laat vaar. Maar hy doen dit op grond van dit wat hulle alreeds besit. Daar is ‘n groot verskil om vir iemand wat geen geld het nie te sê: “Gaan koop vir jou skoene” En om dit vir iemand te sê wat R3000 het.

Ons lees in 1:29: “God het julle die gawe gegee om in Hom te mag glo.” 2:1 “Julle HET die troos in Christus ondervind”. “Julle BESIT die liefde”. “Die gemeenskap vd Gees”. “Innige meegevoel”. 2:13 “God maak julle gewillig en bekwaam om Sy wil uit te voer..”

Sien jy dit duidelik? Die deposito is alreeds gemaak. Mense wat tot bekering en geloof in Christus gekom het, besit alreeds die verlossing. Maar, juis daarom is die BEVEL/OPROEP wat na ons toe kom, so sterk. As ‘n man 3000 rand besit is dit nie onbillik en onredelik om van hom te verwag om skoene te koop nie. Jy kan hom sterk oproep. Dit laat hom nie magteloos voel nie.

Presies so met ons: As Jesus ons 2000 jaar gelede bevry het van ons selfsug deur Sy selfverloëning, dan is ons in staat om met mekaar in harmonie leef. Dan is ons in staat om ons naaste se belange eerste stel. Dan is dit nie swaar en onmoontlik nie. Dis nie iets wat ons moet gaan probeer doen nie!!

Ons selfsugtige ambisies. Ons regte waarop ons so staan. Ons eie-ek waaromheen alles draai soos ‘n mot om ‘n kers. Ons gesukkel om vir ander mense om te gee. Ons selfbejammering. Dit alles het ons Here Jesus in ons lewens gebreek deur Sy selfverloëning. Sal ons nie waaragtig vanoggend opstaan en dit glo nie? Sy woorde aanvaar/omhels/vertrou nie?? En gaan leef uit Sy gesindheid. As jy waaragtig op iets vertrou, kan jy tog nie anders as om prakties daaruit te gaan leef nie! Anders is die vertroue ‘n klug!

Sy gesindheid van vrywillige afklim. Van heel bo tot heel onder. Dink daaraan. Hy het dit plaasvervangend gedoen. Dit beteken in ons plek. Sy afklim was ons afklim. Sy verhoging was ons verhoging.

Sal ons bereid wees om van ons troontjies af te klim en ander te gaan dien?

Die “ons” vir wie Jesus met Sy selfverloëning bevry het, van wie ek nog die heeltyd praat, is nie alle mense nie. Dis nie eens noodwendig almal in hierdie erediens nie. Dit is diegene wat werklik in eie ondervinding kind van God geword het deur bekering tot God en geloofsvertroue op Jesus se kruisdood oor te plaas. Bekering en geloof bevestig die weergeboorte in ‘n mens se lewe.

Dr Chris Saayman
Tafelberg Gemeente
www.tafelbergkerk.co.za

Category Filippense Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)